Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
HOŞGELDİNİZ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

2 Sizlerden Beklentiler
Ana, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların "derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları" yönündedir. Başarısızlığın nedeni, "yeterince çalışmamak" olarak görülmekte ve öğrenciden sürekli daha çok çalışması istenmektedir. Gerekli olan "Bilinçsizce çok çalışmak" değil; verimli ders çalışma yollarını iyi bilerek ve bunlardan gereğince yararlanarak, etkili çalışmaktır.

3 İstekli Olmak ve Çaba Göstermek
Verimli ders çalışma yollarını öğrenmek isteyen öğrencinin, önce bu yönde olumlu alışkanlıklar kazanmaya kararlı ve niyetli olması gerekir. Buna karar verdikten sonra ders çalışmasını aksatan ya da kolaylaştıran alışkanlıklarının bir listesini yapmalıdır. Bir yandan listede yer alan olumsuz alışkanlıklarını bırakmaya çalışırken öbür yandan da olumlu alışkanlıklarını pekiştirmek için çaba göstermelidir. Çalışma ve denemeler, olumsuz alışkanlıklar atılıncaya, olumlu alışkanlıklar iyice yerleşinceye kadar sürdürülmelidir.

4 Ders Esnasında Uyulması Gereken İlkeler
Sınıfta dersler iyi dinlenilmeli, ders sırasında başka şeylerle meşgul olunmamalı, anlaşılmayan yerler mutlaka öğretmene sorulmalıdır. Öğretmen dersi anlatırken üzerinde durduğu noktalar ve sınıfa yöneltilen sorular not edilmeli ve sonra çalışılmalıdır.

5 Tahtaya yazılan bilgiler ve problem çözümleri dikkatli bir biçimde deftere geçirilmeli ve kontrol edilmelidir. Derslerde devamsızlık yapılmamalı, eğer zorunlu olarak yapılmışsa o dersteki konu arkadaşlardan öğrenilmelidir. Unutulmamalıdır ki bir sonraki konunun öğrenilmesi bir önceki konunun bilinmesine bağlıdır.

6 Dersten Sonra Uyulması Gereken İlkeler
Bütün dersler işlendikçe çalışılmalı, konular biriktirilmemelidir. Dersler tekrar edilirken, anlaşılmayan konular tespit edilmeli, bir sonraki derste öğretmene sorarak öğrenilmeli. Sorarak öğrenilenlerin unutulmayacağı hatırdan çıkarılmamalıdır. Sayısal dersler çalışılırken sınıfta öğrenilen çözüm yollarının yanı sıra başka çözüm yollarının da olup olmadığı kaynak kitaplardan araştırılmalı, özellikle örnek çözümler çoğaltılmalıdır.

7 • Verimli Ders Çalışma Yolları Nelerdir?
• Amaçlarınızı Belirleyin • Planlı Çalışın • Zamanı Verimli Kullanın • Verimi Azaltıcı Etkenleri Ortadan Kaldırın Uygun Bir Çalışma Ortamı Seçin • Dikkatinizi Uyanık Tutun • Derse Hazırlıklı Gelin Not Tutun • Araç - Gereç Ve Kaynaklardan Yararlanın

8 • Verimli Ders Çalışma Yolları Nelerdir?
• Verimli Okuyun • Aralıklı Tekrarlar Yaparak Unutmayı Önleyin • Zamanı Düzenleyiniz Ve Planlı Çalışın • Etkin Dinlemeyi Gerçekleştirin • Sınavlarda Başarılı Olma Yolları Öğrenin Dersi Ezberlemeden Öğrenmeye Çalışın Çalışmanızı Değerlendirin Zorlandığınız Dersi Bir Kenara Bırakmayın Kendinizi Çalışmaya Zorlayın

9 I- AMAÇLARINIZI BELİRLEYİN
Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır. Bu amaçlar, bir problemin çözümünü öğrenmek, bir yazıdaki ana düşünceyi bulabilmek vb. olabilir. Bunları iyi belirleyerek çalışmaya başlayan kişiler, bu yakın amaçlara ulaşa ulaşa sınıfını geçmek, okulunu bitirmek ve sınavı kazanmak biçiminde özetlenen uzaktaki amaçlarına da ulaşmaktadırlar.

10 II- PLANLI ÇALIŞIN Birden çok iş ya da ders üzerinde aynı günde çalışmanız gerektiğinde hangisinden işe başlayacağınızı bilemediğiniz ya da çalışmaya başlamak için karar veremediğiniz anlar oluyor mu? Bu soruya yanıtınız "evet" ise, sizin planlı çalışmayı bilmediğinizi kolayca söyleyebiliriz. Kararsızlık ve karışıklık ancak hangi dersi ne zaman yapacağınızı belirli bir sıraya koymakla yani "Karar Vermekle" ortadan kalkar. İşte çalışmada plan; "nasıl", "ne zaman" ve "nerede" çalışacağınıza karar vermek demektir.

11 Günlük çalışma programı;
O gün öğrenilen konuların tekrarı ve soru çözümünü, Ödevlerin tamamlanmasını, Bir gün sonra işlenecek konuların da hazırlığını içermelidir. “Unutmayın! Öğrendiklerimizin %40’ını ilk 20 dakikada, %55’ini 1 saatte, %65’ini 9 saatte, %80’ini 24 saatte unuturuz.”

12 III- ZAMANI VERİMLİ KULLANIN
Her öğrencinin ders çalışma alışkanlığı farklıdır.Bu nedenle bir ders ya da konu için ayrılacak süre öğrenciden öğrenciye değişir. Her öğrenci zamanı kendine göre ayarlamalıdır. Bir saat çalıştıktan sonra araya 5-10 dakikalık dinlenme koymak yararlı olur. Bu sayede bir saatlik çalışma sonunda dağılan dikkat ve azalan verim tekrar kazanılır. Ders çalışmak için gerekli gücün toplanabilmesi bakımından eğlenmeye ve spora da zaman ayrılmalıdır. Ancak bu süre gereğinden fazla olmamalıdır.

13 IV- VERİMİ AZALTICI ETKENLERİ ORTADAN KALDIRIN
Yorgunluk Elem Duygusu Fazla Heyecan Aile Dertleri Uykusuzluk Korku Endişe Acelecilik Normalin Altında Ya da Üstündeki Fiziki Şartlar Araç Gereç Noksanlığı Başka Yerde Olma Düşüncesi Dikkati Dağıtacak Poster, Resim,Müzik Ağrı Öfke Açlık Telaş Sızı Aşırı Kaygı Aşırı Tokluk VB…

14 V- UYGUN BİR ÇALIŞMA ORTAMI SEÇİN
Çalışma yerinin seçimi çok önemlidir. Çalışma yeri derli toplu, yalın, elden geldiğince sabit ve sakin olmalı, ayrıca ışık, ısı gibi fiziksel sorunları da çözümlenmiş olmalıdır. Ayrı bir yerin sağlanamaması çalışmadan kaçmanın bir nedeni olmamalı, elverişsiz koşullarda da ders çalışmaya alışılmalıdır. Yatakta, koltukta ve divanda uzanarak çalışmak, dikkatin toplanmasını güçleştirecek, öğrencinin çalışmak için daha çok zaman yitirmesine neden olacaktır.

15 VI- DİKKATİNİZİ UYANIK TUTUN
İnsanda dikkat her an vardır, önemli olan bunun çalışılan konu üzerinde toplanabilmesidir. Sevilen ve ilgi duyulan bir konu, dikkatin uyanık tutulmasına yardım eder. Daima belirli yerlerde çalışmak, gürültünün bulunmadığı ortamlarda çalışmak, sandalyede oturarak çalışmak, masada gerekli araçlar dışında başka şeyler bulundurmamak, çalışma yerini derece sıcaklıkta tutmak, işleri sıraya koymak, işleri bitirmede kendinizle yarış kararı almak, her seferinde bir çeşit işle çalışmak dikkatin dağılmasını önleyici yöntemlerdir.

16 VII- DERSE HAZIRLIKLI GELİN
Başarılı olmanın yollarından biri de derslerin işlenmesine etkin olarak katılmaktır. Derslerde sürekli edilgin (pasif) durumda kalan öğrencilerin işlenen konuları anlamaları zordur. Öğrenciler okula gelmeden önce, o gün işleyecekleri konuları gözden geçirmelidirler. Bu sayede hem derslerin işlenişine katılmak için gerekli güveni kazanırlar, hem de öğretmenin anlattıklarını daha kolay anlarlar.

17 VIII- NOT TUTUN Not tutarken;
1. Anlatılanlar öğretmenin ağzından çıktığı gibi değil, anlaşıldığı gibi yazılmalıdır. 2. Öğretmenin anlattığı konunun ana fikri ve anlamları kavranıncaya kadar beklenilmelidir. 3. Zamanın çoğu yazmakla değil, dinlemekle, fikirleri kavramaya çalışmakla geçmelidir. 4. Konu; grafik, şekil, istatistik vb. bilgilere dayalı olarak anlatılıyorsa notlar arasına bunlar da alınmalıdır. 5. Önemli fikir ve paragrafların aynen yazılmasında fayda vardır. 6. Yazıların düzgün ve okunaklı olmasına önem verilmelidir. Önce müsvedde yapma, sonra temize çekilme yoluna gidilmelidir.

18 IX- ARAÇ - GEREÇ VE KAYNAKLARDAN YARARLANIN
Öğrenci, herhangi bir konunun öğrenilmesinde, basılı araçlara ne kadar baş vurursa, öğrenme ilgisi ve zihinsel yetileri de o kadar çok genişleyecektir. Basılı öğrenme araçlarından yararlanmada çizelge, grafik, harita ve resimlerin özel bir önemi vardır. Bunlar sayfalarca anlatılan bilgileri topluca ve bir arada vererek o konunun kavranmasına yardımcı olmaktadırlar.

19 X- VERİMLİ OKUYUNUZ Öğrenmede hızlı okuma önemli ve gereklidir. Bu hız okunulan yazının niteliğine ve okumanın amacına göre ayarlanmalıdır. Vakit geçirmek amacıyla bir hikaye veya roman okurken okuma hızı oldukça yüksek olabilir. Ama okuma yorum yapma, eleştirme özet çıkarmak için yapılıyorsa okuma hızı yavaş olmalıdır. Hızlı okumanın en önemli yolu sessiz okumalıdır. Sessiz okuma hızı arttırdığı gibi anlamayı da kolaylaştırır. Hızlı ve anlamlı okuma becerisi kazanabilmek için bol bol okuma çalışmaları yapılmalıdır.

20 XI-ARALIKLI TEKRARLAR YAPARAK UNUTMAYI ÖNLEYİNİZ
Öğrenilenler zamanla unutulabilir. Unutmayı önlemenin iki yolu vardır. Bunlardan biri öğrenilen bilgileri yeri geldikçe kullanmak, diğeri de aralıklı olarak tekrar etmektir. Öğrenciler öğrendiklerini yeri geldikçe kullanırken hem bunların işe yaradığını görecekler, hem de yeni bilgiler edinmeye motive olacaklardır. Aralıklı olarak yapacakları tekrarlar sayesinde ise bir taraftan eski öğrendiklerini hatırlarken diğer yandan da sınavlara her an hazır durumda olacaklardır.

21 XII- ZAMAN DÜZENLEME VE PLANLI ÇALIŞMA
Zamanı iyi planlamak sizin elinizdedir. Zamanı akıllıca kullanmak sizi daha başarılı kılacak ve düşündüğünüzden daha fazla zaman, yapmak istedikleriniz için size kalacaktır. O halde zamanı planlamayı öğrenin ve bunu uygulamak için istekli ve sabırlı olun. Unutmayın eski alışkanlıklardan kurtulmak zaman alır ve planlı yaşamak başlangıçta çok zor gelebilir. Bu nedenle kendinizi zorlamanız gerekir. Katlanacağınız kısa süreli sıkıntı daha sonra sizi mutlu ve başarılı yıllara götürecektir.

22 XIII- ETKİN DİNLEME Dinleme bir beceridir ve bu beceri birtakım ilke ve yöntemlerle çok daha etkili bir şekilde kullanılabilir. İnsan iletişiminin yaklaşık %90’ı sözel olarak yapılmaktadır. Bu iletişimin ancak yarısı kısa bir süre sonra hatırlanabilir. Aradan daha fazla zaman geçtiğinde ise %20-25 ini bile zor hatırlarız. Bütün bu nedenlerden dolayı etkili dinleme ilke ve yöntemlerini öğrenmek ve bunları uygulamak daha da önem kazanmaktadır.

23 Sınıfta Etkin Dinleme Yapmanız Gerekenler:
Etkin dinlemenin öneminin farkında olun. Daha iyi bir dinleyici olmayı isteyin. Konuşmayın. Dinlediğiniz kimseye bakın. Zihninizi varsa karmaşık hislerden arındırın. Dikkatinizi dağıtan şeylerden kurtulmaya çalışın. Ana noktalara dikkat edin. Duyduklarınızla kafanızda münakaşa etmeyin. Söylenenleri olduğu kadar söylenmeyenleri de dinlemeye çalışın. Erken sonuca varmaktan kaçının. Çabuk değerlendirmelerden uzak durun. Kendi önyargılarınızın farkına varın. Not tutun.

24 XIV- DERSİ EZBERLEMEDEN ÖĞRENMEYE ÇALIŞIN
Öğrenmeye çalıştığınız konuyu ezberlemekten kaçının. Ezberleyen öğrencide yorum yapma, bağlantı kurma, sebep sonuç ilişkisini görme, ana fikir bulma gibi yetenekler gelişmez. Ayrıca ezberlenen bilgi ile sınav soruları arasında bağlantı kurmak zor olur. Bu nedenle mutlaka çalışılan konularla ilgili bol ve değişik soru örnekleri çözmek gerekir. Çözülemeyen sorular mutlaka öğrenilmelidir.

25 XV-ÇALIŞMALARINIZI DEĞERLENDİRİN
Çalışmanızın sonunda, kendinizi değişik sorularla, problemlerle değerlendirin. Cevaplayamadığınız soruların ait olduğu konuları tekrar ele alın. Özellikle sınavlarda boş bıraktığınız ve yanlış yaptığınız sorular üzerinde durarak, bu konuları tekrar çalışın.

26 XVI-ZORLANDIĞINIZ DERSİ BİR KENARA BIRAKMAYIN
Özellikle matematik ve bazı fen derslerinde zorlanan öğrencilerin, o dersleri tamamen bırakıp hiç çalışmadıkları görülüyor. Bu öğrenciler, bu derslerin içinde mutlaka kolay anlayabilecekleri konular olduğunu bilmelidir. Çok zorlandığınız bir dersin, tüm konularını öğrenmeye çalışıp, güveninizi yitirerek dersten uzaklaşmak yerine, anlayabileceğiniz konuları seçerek, özellikle bunlar üzerinde durun. Böylece o dersle ilgili hiç soru çözememek yerine, öğrendiğiniz konulardan çıkabilecek soruları çözerek derse karşı bakış açınızı değiştirebilirsiniz.

27 XVII-KENDİZİNİ ÇALIŞMAYA ZORLAYIN
Verimli ve etkili ders çalışma yöntemlerini uygulamak, tamamen bir irade ve iç disiplin olayıdır. Ders çalışmak için iyi bir nedeniniz varsa, kendinizi biraz zorlayarak, çalışma sırasındaki güçlükleri tek tek ortadan kaldırmanız zor olmaz. Yeter ki ne istediğinizi bilin, çalışmak için kendinize iyi bir zemin hazırlayın ve öğrenmeyi isteyin. Gerisi kendiliğinden gelecektir.

28 XVIII- SINAVLARDA BAŞARILI OLMA YOLLARI
İyi uyu ve yeterli beslen. Egzersiz yap, yürü, koş, herhangi bir sporla uğraş. Sağlıklı kal. Başarısızlığı veya geleceği düşünme. Olumlu düşün. Çok da rahat davranma, biraz endişe çalışmanı sağlar. Hemen bir çalışma programı hazırla ve ona uy! Çalışırken TV’yi kapat, müzik dinleme!!! Bir saatlik periyodlar halinde çalış: 20 dk çalış + 10 dk tekrar + 10 dk soru çöz + 10 dk çözemediğin sorulara bak + 10 dk ara ver = saat Elinizden gelenin en iyisini yapın.

29 Hedefini belirle yaz ve çalışma masanın tam karşısına as.
Dikkatini topla, çalışma odanı sadeleştir. Çalışacağın bölümleri önce hızlıca gözden geçir. Anlama gücünü geliştir. Unutma! Anlamak ezberlemek değildir. Her çalışma sonunda ne anladığını düşün, özetle… Not tutarken kendine ait özel işaretler ve kısaltmalar kullan. Grafik ve şemalardan yararlan. Notlar alarak, özet çıkararak çalış. Farklı zaman dilimlerinde bunları tekrar gözden geçir. (Yatmadan önce, sabah kalkınca, otobüste vb.) Çalışırken önemli ve zor bölümleri işaretle, tekrar ederken bunlara daha fazla zaman ayır. Çalışırken çözemediğin bir soruyla karşılaşırsan: --Ders notlarını aç, soruyla ilgili konuyu çalış - Çözümlü, benzer soruları incele - Hala çözemiyorsan yardım al. (Öğretmen, arkadaş vb.) - Çözümü mutlaka öğren

30 Çalışırken doğru yanıtın dışındaki seçeneklerin neden yanlış olduğunu mutlaka öğren.
Derste aldığın notları evde mutlaka elden geçir, yeniden düzenle. Anlamadığın yerleri öğretmene sormaktan çekinme. Öğretmenin sorduğu sorulara içinden değil, dışından cevap ver. Kendine güven, unutma; derse katılım öğrenmenin ön koşuludur. Derslerde olası sınav sorularına karşı uyanık ol. Öğretmenin çok vurguladığı, sözlülerde sorduğu, tahtaya yazdıkları, defalarca tekrarladığı bölümler olası sınav sorulardır. Bu bölümleri derste hemen işaretle ya da not al.

31 Sınav çalışmalarını son geceye bırakma.
Sınav hazırlığını bitirdikten sonra sınav denemesi yap. Sınav başladığında; - Bütün soruları gözden geçir - Soruları cevaplamaya geçmeden önce cevabı zihinsel olarak tasarla - Önce puan değeri yüksek olanları cevapla - Kolay olanlara öncelik ver - Kağıdı vermeden önce kontrol et Başarının 4 altın kuralını aklından çıkarma: - Hedefini Belirle - Planlı Çalış - Kendine Güven - GÜLÜMSE!!!


"VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları