Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASALARI  Nüfus Politikaları: Cumhuriyetin ilk yılları 1950-60 dönemi 1960 sonrası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASALARI  Nüfus Politikaları: Cumhuriyetin ilk yılları 1950-60 dönemi 1960 sonrası."— Sunum transkripti:

1 NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASALARI  Nüfus Politikaları: Cumhuriyetin ilk yılları dönemi 1960 sonrası

2 NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASALARI Yıllık Nüfus Artış Hızı (Yüzde) Bebek Ölüm Hızı (Binde) Doğurganlık Hızı (Çocuk) Doğuşta Hayatta Kalma Ümidi (Yıl) ,52158,05,3154, ,1765,23,7665, ,2422,62,1871,5

3 NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASALARI Nüfus ,358,33, ,055,94, ,166,06,0

4 Bağımlılık Oranı

5 Emek Piyasası  İşgücü arzı-İşgücü talebi Arz: Nüfus gelişmelerine bağlıdır Talep: Ekonomik koşullar Denge: Ücret  Veriler: Genel nüfus sayımları İş ve İşçi Bulma Kurumu Hanehalkı işgücü anketleri

6 Emek Piyasası: İşgücüne Katılım Oranı Kadın34,325,4 Erkek81,272,3

7 Emek Piyasası: İşgücüne Katılım Oranı AB-1567,370,8 OECD69,370,1 Türkiye59,451,5

8 Emek Piyasası: İşgücüne Katılım Oranı  İşgücüne katılma oranının düşük olmasının sebepleri: yüksek nüfus artış hızı tarımsal istihdamın azalma eğilimi sonucu artan kente göçün özellikle kadınların işgücünden çekilmesine neden olması yaşanan ekonomik krizler ortalama eğitim süresinin uzaması yüksek işsizlik ortamında kişilerin, özellikle kadınların, iş bulmaktan ümitlerini kesip iş aramamaları erken emeklilik ve işgücünün eğitim seviyesinin düşüklüğü  Okullaşma oranlarının artması, eğitim süresinin uzaması ve kırsal alandan kente göç, kısa dönemde işgücüne katılma oranını düşürmekle birlikte, bu faktörlerin orta ve uzun dönemde işgücüne katılma oranını artırması beklenmektedir.

9 İşgücünün Eğitim Durumu-Erkek

10 İşgücünün Eğitim Durumu-Kadın

11 Emek Piyasası: Sektörel İstihdam

12 Emek Piyasası: Kayıtdışı İstihdam 2005 Ücretsiz Aile İşçisi Ücretli ve Yevmiyeli İşveren ve Kendi Hesabına

13 Emek Piyasası: Ücretlerin Belirlenmesi  Klasikler: Arz ve talep İşsizlik yoktur. Ücret verimliliğe bağlıdır.  Keynes sonrası: Ücret pazarlığı Ücret artışı verimliliği arttırır. İnsan faktörü sebebiyle işgücü korunmalıdır.

14 Emek Piyasası: Ücretlerin Belirlenmesi  Türkiye’de ücretler izlenen ekonomi politikasına ve sendikaların çalışma serbestisine göre değişmektedir.  Planlı dönem: Ücret artışları Toplu iş sözleşmelerinin ve grev haklarının yasallaşması  1969: Asgari ücret uygulamasına geçiş  1980 sonrası: Düşük ücret politikası Sendikal hakların kısıtlanması

15 Emek Piyasası: Ücretlerin Belirlenmesi  Kuramsal Farklılıklar: İşgücünün niteliği İşin güçlüğü  Diğer Sebepler: Sendika etkisi Cinsiyete göre, bölgesel, sektörel farklılıklar Kamu/Özel

16 IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIII Verimlilik Ücret Asg. ücret ($) İmalat Sanayii Ücret-Verimlilik Endeksleri ve $ Cinsinden Asgari Ücret

17 ORTALAMA MAAŞ, ÜCRETLER VE EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ GELİŞMELER A. İŞGÜCÜ MALİYETİ-LABOR COST KAMU KESİMİ İŞÇİ ÜCRETİ-PUBLIC SECTOR ÖZEL KESİM İŞÇİ ÜCRETİ-PRIVATE SECTOR MEMUR MAAŞI-CIVIL SERVANT SALARY ASGARİ ÜCRET-MINIMUM WAGE (1) B. NET ÜCRETLER-NET WAGES KAMU KESİMİ İŞÇİ ÜCRETİ-PUBLIC SECTOR ÖZEL KESİM İŞÇİ ÜCRETİ-PRIVATE SECTOR MEMUR MAAŞI-CIVIL SERVANT SALARY ASGARİ ÜCRET-MINIMUM WAGE (1) C. EMEKLİ AYLIKLARI-PENSIONS EMEKLİ SANDIĞI-THE CIVIL SERVANTS PENSION FUND SSK-THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION BAĞ-KUR-THE SOCIAL SECURITY INSTITUTION OF CRAFTSMEN TRADESMEN AND OTHER SELF-EMPLOYED Kaynak : DPT (1) Yıllık Ortalama Brüt Asgari Ücret (16+Yaş)

18 Reel Net Ele Geçen Ücret Endeksi-Real Net Wage Index (1994=100) İşçi-Worker Kamu-Public82,9 111,1 95,0 Özel-Private91,7 119,4 97,7 Memur-Civil Servant95,2 108,9 115,7 Asgari Ücret-Minumum Wage93,3 132,6 165,3 NET ELE GEÇEN ÜCRETLERDEKİ GELİŞMELER

19 Sosyal Güvenlik Kurumlarının Kapsadığı Nüfus (2006) I-EMEKLİ SANDIĞI Aktif Sigortalılar Aylık Alanlar Bağımlılar Aktif Sig./Pasif Sig. (1)/(2) 1,50 5.Bağımlılık Oranı (3+2)/(1) 2,89 II-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU Aktif Sigortalılar Aylık Alanlar Bağımlılar Aktif Sig./Pasif Sig. (1)/(2) 1,78 5.Bağımlılık Oranı (2+3)/(1) 4,42 III-BAĞ-KUR Aktif Sigortalılar Aylık Alanlar Bağımlılar Aktif Sig./Pasif Sig. (1)/(2)* 2,08 5.Bağımlılık Oranı (2+3)/(1) 3,77

20 Sosyal Güvenlik Kurumlarının Kapsadığı Nüfus (2006) IV-ÖZEL SANDIKLAR Aktif Sigortalılar Aylık Alanlar ,59 3.Bağımlılar ,00 4.Aktif Sig./Pasif Sig. (1)/(2) 1,00 5.Bağımlılık Oranı (3+2)/(1) 2,99 V-GENEL TOPLAM Aktif Sigortalılar Aylık Alanlar Bağımlılar Aktif Sig./Pasif Sig. (1)/(2) 1,78 5.Bağımlılık Oranı (2+3)/(1) 3,98 VI-GENEL NÜFUS TOPLAMI** VII-SİGORTALI NÜFUS ORANI (%) 93,0


"NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASALARI  Nüfus Politikaları: Cumhuriyetin ilk yılları 1950-60 dönemi 1960 sonrası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları