Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASALARI"— Sunum transkripti:

1 NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASALARI
Nüfus Politikaları: Cumhuriyetin ilk yılları dönemi 1960 sonrası

2 NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASALARI
Yıllık Nüfus Artış Hızı (Yüzde) Bebek Ölüm Hızı (Binde) Doğurganlık Hızı (Çocuk) Doğuşta Hayatta Kalma Ümidi (Yıl) 2,52 158,0 5,31 54,9 2,17 65,2 3,76 65,6 2006 1,24 22,6 2,18 71,5

3 NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASALARI
Nüfus  0-14 15-64 65+ 1950 20.947 38,3 58,3 3,3 1980 44.736 39,0 55,9 4,7 2006 72.974 28,1 66,0 6,0

4 Bağımlılık Oranı

5 Emek Piyasası İşgücü arzı-İşgücü talebi Veriler:
Arz: Nüfus gelişmelerine bağlıdır Talep: Ekonomik koşullar Denge: Ücret Veriler: Genel nüfus sayımları İş ve İşçi Bulma Kurumu Hanehalkı işgücü anketleri

6 Emek Piyasası: İşgücüne Katılım Oranı
1988 2004 Kadın 34,3 25,4 Erkek 81,2 72,3

7 Emek Piyasası: İşgücüne Katılım Oranı
1990 2004 AB-15 67,3 70,8 OECD 69,3 70,1 Türkiye 59,4 51,5

8 Emek Piyasası: İşgücüne Katılım Oranı
İşgücüne katılma oranının düşük olmasının sebepleri: yüksek nüfus artış hızı tarımsal istihdamın azalma eğilimi sonucu artan kente göçün özellikle kadınların işgücünden çekilmesine neden olması yaşanan ekonomik krizler ortalama eğitim süresinin uzaması yüksek işsizlik ortamında kişilerin, özellikle kadınların, iş bulmaktan ümitlerini kesip iş aramamaları erken emeklilik ve işgücünün eğitim seviyesinin düşüklüğü Okullaşma oranlarının artması, eğitim süresinin uzaması ve kırsal alandan kente göç, kısa dönemde işgücüne katılma oranını düşürmekle birlikte, bu faktörlerin orta ve uzun dönemde işgücüne katılma oranını artırması beklenmektedir.

9 İşgücünün Eğitim Durumu-Erkek

10 İşgücünün Eğitim Durumu-Kadın

11 Emek Piyasası: Sektörel İstihdam

12 Emek Piyasası: Kayıtdışı İstihdam
2005 Ücretsiz Aile İşçisi Ücretli ve Yevmiyeli İşveren ve Kendi Hesabına

13 Emek Piyasası: Ücretlerin Belirlenmesi
Klasikler: Arz ve talep İşsizlik yoktur. Ücret verimliliğe bağlıdır. Keynes sonrası: Ücret pazarlığı Ücret artışı verimliliği arttırır. İnsan faktörü sebebiyle işgücü korunmalıdır.

14 Emek Piyasası: Ücretlerin Belirlenmesi
Türkiye’de ücretler izlenen ekonomi politikasına ve sendikaların çalışma serbestisine göre değişmektedir. Planlı dönem: Ücret artışları Toplu iş sözleşmelerinin ve grev haklarının yasallaşması 1969: Asgari ücret uygulamasına geçiş 1980 sonrası: Düşük ücret politikası Sendikal hakların kısıtlanması

15 Emek Piyasası: Ücretlerin Belirlenmesi
Kuramsal Farklılıklar: İşgücünün niteliği İşin güçlüğü Diğer Sebepler: Sendika etkisi Cinsiyete göre, bölgesel, sektörel farklılıklar Kamu/Özel

16 $ Cinsinden Asgari Ücret
İmalat Sanayii Ücret-Verimlilik Endeksleri ve $ Cinsinden Asgari Ücret 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 I II III IV 1996 1997 1998 1999 2000 150.0 160.0 170.0 180.0 190.0 200.0 210.0 Verimlilik Ücret Asg. ücret ($)

17 ORTALAMA MAAŞ, ÜCRETLER VE EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ GELİŞMELER
1990 2000 2006 A. İŞGÜCÜ MALİYETİ-LABOR COST KAMU KESİMİ İŞÇİ ÜCRETİ-PUBLIC SECTOR 2.026 ÖZEL KESİM İŞÇİ ÜCRETİ-PRIVATE SECTOR 1.878 - MEMUR MAAŞI-CIVIL SERVANT SALARY 1.229 ASGARİ ÜCRET-MINIMUM WAGE (1) 381 B. NET ÜCRETLER-NET WAGES 1.042 916 697 195 83.737 C. EMEKLİ AYLIKLARI-PENSIONS EMEKLİ SANDIĞI-THE CIVIL SERVANTS PENSION FUND 620 SSK-THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION 482 BAĞ-KUR-THE SOCIAL SECURITY INSTITUTION OF CRAFTSMEN TRADESMEN AND OTHER SELF-EMPLOYED 144 78.470 Kaynak : DPT (1) Yıllık Ortalama Brüt Asgari Ücret (16+Yaş)

18 NET ELE GEÇEN ÜCRETLERDEKİ GELİŞMELER
1995 2000 2005 Reel Net Ele Geçen Ücret Endeksi-Real Net Wage Index (1994=100) İşçi-Worker Kamu-Public 82,9 111,1 95,0 Özel-Private 91,7 119,4 97,7 Memur-Civil Servant 95,2 108,9 115,7 Asgari Ücret-Minumum Wage 93,3 132,6 165,3

19 Sosyal Güvenlik Kurumlarının Kapsadığı Nüfus (2006)
I-EMEKLİ SANDIĞI                       1.Aktif Sigortalılar                       2.Aylık Alanlar                       3.Bağımlılar                       4.Aktif Sig./Pasif Sig. (1)/(2)                           1,50    5.Bağımlılık Oranı (3+2)/(1)                           2,89    II-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU                                                                                                                 1,78    5.Bağımlılık Oranı (2+3)/(1)                           4,42    III-BAĞ-KUR                                                                                       4.Aktif Sig./Pasif Sig. (1)/(2)*                           2,08                              3,77   

20 Sosyal Güvenlik Kurumlarının Kapsadığı Nüfus (2006)
IV-ÖZEL SANDIKLAR                          1.Aktif Sigortalılar                            2.Aylık Alanlar                   ,59    3.Bağımlılar                  ,00    4.Aktif Sig./Pasif Sig. (1)/(2)                           1,00    5.Bağımlılık Oranı (3+2)/(1)                           2,99    V-GENEL TOPLAM                                                                                                                1,78    5.Bağımlılık Oranı (2+3)/(1)                           3,98    VI-GENEL NÜFUS TOPLAMI**                      VII-SİGORTALI NÜFUS ORANI (%)                           93,0   


"NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları