Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKLER Gaye UYGUN Psikolojik Danışman

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKLER Gaye UYGUN Psikolojik Danışman"— Sunum transkripti:

1 MESLEKLER Gaye UYGUN Psikolojik Danışman

2 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (YGS-1)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, bilgisayar mühendisliği bölümlerinde yer alan dersleri içermesinin yanında işletmecilik ve benzeri bölüm dersleriyle de desteklenmiş eğitimiyle mezunlarına çok geniş bir çalışma alanı sağlamaktadır. Bilişim, bilgisayar teknolojilerini ve işletmeciliği bir araya getiren yeni bir alandır.

3 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (YGS-1)
Programın Amacı İş hayatı ve toplumsal yaşamın, bilgi toplama ve bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerin bilgisayarda çözümlenmesi, bilgisayar sistemlerinin kurulması, çalıştırılması ve onarımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Matematik, teknik resim, temel elektronik, lojik devreler, elektronik devreler, endüstriyel elektronik, nümerik, bilgisayar programlama, mikrobilgisayar, istatistik, muhasebe, programlama teknikleri, işletme ve uygulamalı mühendislik gibi dersler okutulmaktadır. Çalışma Alanları Meslek liseleri ve özel sektörde bilgisayar programlama ve donanımı konularında öğretmenlik yapabilirler isterlerse Bilgisayar ünitelerinin olduğu kamu ve özel sektöre ait her türlü kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

4 İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ (YGS-6)
“işletme bilgi yönetimi bölümünün amacı, kendilerine yönetici olarak kariyer çizmek isteyen öğrencileri, günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, güçlü teorik bilgisinin yanısıra bilişim teknolojileri ve bilgi yönetimi konularında donanımlı, etkin iletişim becerilerine sahip, bu donanımlarını seçtikleri kariyerlerinde kullanabilecek yönetici adayları olarak yetiştirmektir. Bölümde dersler üç ana başlık altında toplanmıştır: - iş idaresi - bilgi yönetimi - iş iletişimi.

5 İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ (YGS-6)
- iş idaresi: işletme alan dersleri programın %40`ını oluşturmaktadır. öğrencilere, işletme ve yönetim alanlarında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla verilen muhasebe, finans, istatistik, pazarlama, hukuk gibi alan derslerinin yanısıra, örgütsel ve toplumsal becerilerini oluşturmaya yönelik konularda da eğitim verilmektedir. - bilgi yönetimi : bilgi yönetimi alanında verilen dersler, öğrencilerin doğru bilgiye erişme, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir. öğrenciler, yoğunlaştırılmış bilgrafi ve ofis uygulamaları eğitim sürecini takiben ,bilgi sistemleri/veri tabanı yönetimi ile tanışmakta ve ileride bu sistemlerin seçimi ve yönetimi konularında çalışabilecek şekilde eğitilmektedirler. işletme bilgi yönetimi öğrencileri, mezun olduklarında , doğru grafik tasarım ve bilgi mimarisi ile web tabanlı bir projenin tüm süreçlerini tanımlayıp analiz edebilmekte, uygulayabilmekte ve yönetebilmektedirler. - iş iletişimi : işletme bilgi yönetimi bölümü, öğrencilerinin iletişim becerileri güçlü olan, takım çalışmasına uyumlu bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda verilen dersler, öğrencilerin yazılı, sözlü ingilizce ve türkçe iletişim/ sunum yapma, müzakere , münazara becerilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla, derslerde, canlandırma, etkili sunum teknikleri, takım tartışmaları, ve görsel/işitsel araçlar kullanılmaktadır.”

6 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ(YGS-6)
Yönetim Bilişim Sistemleri işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Yönetimin ve bilişimin hayatın hemen her alanını kapsadığı gözönüne alınırsa, yönetim bilişim sistemlerinin çok geniş uygulama alanları bulduğu görülecektir.

7 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (MF-4)
Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin başka sistemler ile entegre kullanımını içeren bir mühendislik dalıdır.

8 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (MF-4)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği programı, bilginin elde edilmesi, saklanması, iletilmesi, modellenmesi, işlenmesi, ve kullanımına ait temel ve ileri kuramlar ile bunların uygulamalarına ait mühendislik dalını kapsar.

9 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (MF-4)
Yazılım mühendisliği, güvenilir ve verimli bir şekilde çalışan, ekonomik bir biçimde geliştirilip korunabilen ve müşterilerin kendileri için tanımladıkları tüm gereksinimlere cevap veren sistemler üreten bir disiplindir. Yazılım uygulamaları kişisel bilgisayarlardan eğlence sistemlerine, tıp, uçuş ve uzay sistemleri gibi hayati önem taşıyan uygulamalara kadar uzanır. İş Alanları: Yazılım Mühendisliği diplomasına sahip öğrenciler, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda, yazılım teknolojileri kullanan araştırma, geliştirme laboratuvarlarında, bilişim teknolojileri üreten ve kullanan işletmelerde, özel yazılımların tasarlandığı ve kullanıldığı, kamu kurum ve kuruluşların, sağlık sektörü, havacılık sektörü, savunma sanayi gibi pek çok alanda öncelikli iş bulabilme imkanına sahip olacaklardır. Yazılım, günümüzün en yaygın iletişim, hizmet ve üretim aracı olduğundan, bölüm mezunlarımızın iş imkanları da son derece geniştir.

10 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ(MF-4)
 “Biyomedikal Mühendisliği” mühendislik, matematik, fizik gibi fen alanındaki bilimlerin tıp ve biyoloji gibi yaşayan organizmayla ilgilenen bilimlerin birleşiminden oluşan, disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Biyomedikal mühendisleri tıbbi cihazların, sistemlerin, insan vücuduna destek olan makinelerin tasarım, üretim, işletme, bakım/onarım ve kalibrasyon faaliyetlerinde bulunurlar ve bu faaliyetleri sağlık hizmeti veren kurumlar bünyesinde örgütleyip yönetirler. İş Alanları: Günümüzde, Biyomedikal mühendislerinin yüksek teknolojili medikal cihaz üretme, fizyolojik ölçümler için yeni ve verimli metotlar geliştirme, medikal veri/sinyal işleme ve analiz etme, yapay organlar geliştirme vb. uygun gelişmeleri sağlık sistemine sunma gibi sorumlulukları bulunmaktadır.

11 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(MF-4)
EEM, elektrik üretim, iletim ve dağıtımından, elektronik kart ve cihaz tasarım, üretim, bakım ve kalibrasyonuna, gömülü sistem tasarım ve programlamasından, modern haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM) aslında tanım olarak birkaç disiplini içine alan bir daldır. Bunlar: Elektrik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Biyomedikal Müh, Enstrümantasyon Müh, Kontrol ve Otomasyon Müh vb. EEM’nde, sayılan tüm programlarda yer alan derslerden oluşan karma bir müfredat takip edildiğinden, bu durum kapsamı diğerlerine göre daha geniş olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği için bir ayrıcalık oluşturmaktadır. İş Alanları: Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. (Telekom, TRT, Türk Kablo, TEK, vb) - Elektronik tasarım, bakım ve onarım, kontrol sistemleri tasarım ve üretim, iletişim sistemleri (cep telefonu, uydu haberleşme, kablo işletmeleri) alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta iş imkanları mevcuttur.

12 UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (YGS-1)
Bölümde öğrenciler, hava aracında bulunan elektronik cihazların bakım ve onarımının çağdaş yöntem ve teknikle nasıl yapılacağını öğrenirler. Ayrıca sınıfta öğrendikleri temel elektrik ve elektronik konusundaki teorik bilgileri navigasyon, haberleşme, radar, uçuş kontrol ve cihazları gibi hava aracı elektrik sistemlerine nasıl uygulayacaklarının pratiğini yaparlar. Eğitimlerinin önemli bir kısmını laboratuvar ve atölyede gerçek hava aracı sistemlerini kullanarak ve pratik yaparak geçirirler.

13 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ(MF-4)
Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliğinin, Bilgisayar ve Yazılım mühendislikleri ile birlikte entegre edilmesi sonucu oluşmuştur. Çalışma alanları : Robot teknolojisi tasarımı, geliştirmesi ve uygulaması Endüstriyel Otomasyon Otomotiv Endüstrisi Havacılık sektörü Akıllı silah ve silah endüstrisi Ev elektronik aletleri sanayisi Tıp sektörü Gemi Endüstrisi Ulaşım sektörü Telekomünikasyon Otomatik üretim tezgahları İnşaat makinaları sektörü Video oyunları ve yapay zeka uygulamaları Bankacılık sektörü

14 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (MF-4)
Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda strateji geliştiren bir disiplindir. Enerjiyi ucuz ve kaliteli hale getirecek şekilde sistemler, araç ve gereçler kullanan mühendislerdir. Bu bölümün en büyük avantajı, enerji ile alakalı bütün özel ve kamu şirketlerinde çalışabilme olanağının bulunmasıdır.

15 İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (MF-4)
İmalat Mühendisi temel olarak, soyut halde bulunan tasarımı en kaliteli, en hızlı ve en düşük maliyetle somut hale getirme becerisine sahip mühendistir. İmalat mühendisi bir ürünün tasarımından başlayarak ürün ortaya çıkana kadar geçirdiği evrelerin tümünde görev alabilir. Makine Tasarımının yanı sıra Talaşlı imalat, döküm, plastik şekil verme, kaynak ve ileri imalat teknolojilerinin de kullanıldığı tüm imalat endüstrisi, mezunlarımızın istihdam alanına girmektedir. Dolayısıyla, İmalat Mühendisliği istihdam bakımından en fazla iş imkânına sahip bir mühendislik dalı olarak değerlendirilmektedir.

16 METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (MF-4)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır.

17 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (MF-4)
Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kişidir.


"MESLEKLER Gaye UYGUN Psikolojik Danışman" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları