Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

2 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM; Doğumdan, Zorunlu Eğitim Yaşına Kadar, Çocukların Gelişim Özellikleri, Bireysel Farklılıkları ve Yetenekleri Göz Önüne Alınarak, Çocukların Sağlıklı Bir Biçimde Fiziksel, Duygusal, Dil, Sosyal ve Zihinsel Yönden Gelişimlerini Sağlayıcı, Olumlu Kişilik Temellerinin Atıldığı, Yaratıcı Yönlerinin Ortaya Çıkarıldığı, Çocukların Kendilerine Güven Duymalarının Sağlandığı, Ebeveyn ve Eğitimcilerin Etkin Olduğu Sistemli Bir Eğitimdir.

3 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE BİR GÜN..

4 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ
Serbest zaman etkinlikleri programın ilk etkinlikleridir. Bu etkinliklerin çocukları diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği vardır. Öğretmen serbest zaman etkinliklerinde çocukların bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik olarak çok sayıda seçeneği aynı anda sunar. Serbest zaman etkinlikleri ilgi köşelerinde oyun ve sanat etkinliklerinden oluşmaktadır.Okul öncesi eğitim kurumlarında ilgi köşeleri evcilik, fen ve matematik, sanat, resimli kitap,blok, müzik, kukla, eğitici oyuncak köşeleri ile amaçlar ve kazanımlar doğrultusunda düzenlenen geçici ilgi köşelerini içermektedir. Bu çalışma zamanı içinde, çocukların bilgiyi nasıl topladıkları, arkadaşlarıyla nasıl ilişki kurdukları, problemleri nasıl çözdükleri gözlemlenir. Sonra da problem çözme konusunda onlara yol gösterilir. Serbest zaman diliminde çocuklar yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oynayacakları köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçerler.

5 KAHVALTI ETKİNLİĞİ Kahvaltı etkinliklerinde çocuklara, dengeli beslenme ile ilgili bilgiler aktarılır. Verilen yiyecekleri ayırım yapmadan ve yeterli miktarda yemeleri gerektiği, sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri yemekten kaçınmaları gerektiği açıklanır. Yemek yeme kurallarına dikkat ederek kahvaltılarını yapabilmelerine yardım ve rehberlik edilir. Kahvaltı öncesi ve sonrası temizlik etkinlikleri ile çocukların el temizliklerinin ve tuvalet gereksinmelerinin giderilmesine yardım ve rehberlik edilir ve çevreyi temiz tutmaları gerektiği bildirilerek diğer etkinliğe geçilir.

6 SANAT ETKİNLİKLERİ Sanat etkinliğinde, çocukların paylaşma, işbirliği, yardımlaşma ve sorumluluk almaları için proje çalışmalarına; kopararak, yoğurarak, yuvarlayarak küçük el kaslarını geliştirmeleri için yoğurma maddeleri çalışmalarına; estetik duyarlılığını ve iç dünyalarını yansıtabilmeleri için boya çalışmalarına yer verilir. Sanat etkinlikleri okul öncesi çocuklarının en çok ilgilendikleri ve sevdikleri etkinlikler içerisinde yer almaktadır. Sanat Etkinliklerinde, renk, biçim, duyu, estetik gelişimini ve yaratıcılığı sağlayacak eğlenceli çalışmalar yapılır.

7 Türkçe Dil Etkinlikleri
Türkçe Dil Etkinliklerinde  dil yeteneği gelişir ve yeni kavramlar öğrenilir. Turkce dil etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer almaktadır. Turkce dil etkinlikleri sırasında çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulur. Öğretmenler aynı zamanda arkadaştırlar. Konuşma ve sohbet, günün önemli bir bölümünü alır.

8 MÜZİK ETKİNLİĞİ Müzik etkinlikleri planlanırken, çocukların dil gelişimlerini, ritme karşı duyarlılık geliştirmelerini, sosyal uyum kazanmalarını dikkate alarak planlama gerçekleştirilir. Müzik etkinlikleri sırasında ses dinleme ve ayırt etme, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, ritim çalışmaları ve müzikli öykü oluşturma gibi teknikler kullanılır. Çocukların ilgisini çekmek için, eski şarkılar tekrar edilirken, sık sık yeni şarkılara da yer verilir. Çocuğun hayal gücünü uyarmasına ve duygularını ifade edebilmesi için fırsat yaratan yaratıcı hareket ve danslara da yer verilir.

9 Oyun ve Hareket Okul öncesi çocuğunun temel gereksinimlerinden biri de harekettir. Çocukların hareket gereksinimleri oyun etkinlikleri sırasında doğal olarak karşılanabilir. Bedensel Etkinliklerde vücudunu dengeli ve koordineli bir biçimde kullanma, paylaşma, kurallara uyma yetenekleri geliştirilir. Oyun etkinlikleri, öğretmen ya da çocuklar tarafından yapılandırılmış, kuralları olan ve grupça oynanan etkinliklerdir. Sınıf içinde ya da bahçede oynanabilir. Öğretmenin belli bir amaca ulaşmak üzere başlatılmış; ancak surecin tamamen çocuk tarafından yönlendirildiği oyunlar yarı yapılandırılmış oyunlardır. Yarı yapılandırılmış oyunlar, oyunun öğrenme yöntemi ve tekniği olarak kullanıldığı kategoridir. Aynı zamanda çocuk merkezlidir. Bu oyunlarda çocuğun inisiyatifini kullanması önemlidir. Böylelikle çocuğun yaratıcılığı desteklenir.Herhangi bir materyalle oynanan, kuralları inceden belirlenmiş olan ya da öğretmenin belli bir amaç ya da kazanıma ulaşmak için başlattığı ve süreçte öğretmenin ve çocuğun aktif olduğu oyunlar ise “yapılandırılmış oyun”dur.

10 ÖĞLE YEMEĞİ ETKİNLİĞİ Öğle yemeği için çocuklar düzenli bir şekilde yemek odasına götürülür. Kurallara uygun yemek yiyebilmelerinde onlara rehberlik edilir. Yemek yeme kurallarına uymayan çocuklara, (Yemek yerken konuşan, ayakta yemek yiyen, çatal ve bıçaklarla oynayan vb.) yemek yeme kurallarını hatırlatıp gerekli uyarılarda bulunulur. Bazı çocukların yemeklerde seçici davranmaları üzerine değişik yöntemler uygulanarak çocukların düzenli beslenmesi sağlanır. Aynı zamanda seçici olmaları da engellenir.

11 OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ
Okuma-yazma çalışmalarında, kavram, çizgi, dikkat, algı ve bellek gelişimini destekleyici çalışmalar ile okul olgunluğu kazandırılır. Bu etkinlikte çalışmalar basitten karmaşığa doğru sıralanıp uygulanır, çocuklar parmaklarını havada ve farklı zeminler üzerinde değişik şekiller oluşturacak biçimde hareket ettirerek başlanır. Daha sonra üç boyutlu çalışmalardan, tek boyutlu çalışma olan kağıt üzerinde kalem yerine pastel veya mum boya kullanılan çalışmalara geçilir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında, uygun kitaplardan da yararlanmaktadır. Kitap çalışmalarında noktaları birleştirme, çizgi çalışmaları, kavram testleri, kavram çalışmaları da yapılmaktadır. Hazırlanan çalışmalarda, çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun olmasına dikkat edilir ve bu etkinliklere düzenli olarak yer verilir.

12 FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ
Fen ve doğa çalışmaları çocukların gelişimlerine yardım eder; onların hayata karşı tavırlarında değişiklikler meydana getirir. Davranışlarını etkiler ve ilgi alanlarını genişletir. Onlara daha etkili düşünme yollarını öğretir problem çözme yeteneklerini geliştirir. Deneyler, gözlemler, ilk kez tanışılan bilimsel ve doğal olgular merak duygusu uyandırır ve araştırmayı alışkanlık haline getirmeyi hedefler.

13 ALAN GEZİLERİ Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her mekan çocuk için doğal öğrenme alanıdır. Bu alanlar; içinde bulunulan yörenin tarihi bir binası, müzesi, bir ressamın sanat atölyesi, matbaa, fabrika vb. olabilir.Çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli cevre gezileri yapılır.

14 AİLE KATILIMI ETKİNLİKLERİ
Aile katılımı etkinlikleri; ailelerin desteklenmesi, eğitilmesi ve eğitime katılımlarının sağlanmasına, çocukların deneyimlerinin, evleri ile eğitim kurumları arasındaki iletişim artışı ve sürekliliği ile arttırılmasına ve programların velilerin katılım ve katkıları ile zenginleştirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Aile katılımı, bilgi paylaşma ve ilişki kurma işlemidir; görünmeyen programın temel bir kurum olduğu kadar çocukların dünyaları arasında da bir tutarlılık köprüsü oluşturur. Aileler, öğretmenlerin kendilerini dinlemesinden, çocuklarıyla ilgili bilgileri paylaşmaktan, çocukların bakım sorunları ile ilgili öneriler almaktan ve veli olarak rolleri teşvik edildiğinde, desteklendiklerine inanırlar. Programda diğer ailelerle iletişim ve etkileşim içinde olmaları da veliler için destek ve teşvik oluşturur.

15 OKUL ÖNCESİ VELİ REHBERİ

16 Çocuğum Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Ne Zaman Başlamalı?
Çocuğunuzun kendini ifade etmesi, ne istediğini ve istemediğini karşısındakine anlatabilmesi, okula başlayabileceğini gösteren işaretlerden ilkidir. Bunun yanı sıra tuvalet eğitimini kazanmış olması, yani ihtiyacı olduğunda haber vermesi ve tuvalete gidebilmesi bu kararı güçlendirir Anaokulu ve kız meslek liseleri bünyesindeki uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonuna kadar 36 ayını dolduran ve aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını dolduramayan çocuklar kaydedilir Ana sınıflarına, aralık ayı sonuna kadar 60 ayını dolduran çocuklar ile aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar öncelikle kaydedilir. Bu yaş grubu çocukların sayısı yeterli olmadığı takdirde, ay çocukların da ana sınıflarına kayıtları yapılabilir. Okuldan (Kurumdan) Ne Beklemeliyim? Okuldan (Kurumdan) beklentinizi değerlendirirken odak noktası okulun (kurumun) fiziksel koşulları, öğretmen yeterlilikleri ve eğitim programı olmalıdır.

17 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sınıfta Kaç Çocuk Bulunur?
Sınıf mevcutlarında, bir gruptaki çocuk sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ana sınıfının tek olduğu durumlarda ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25'e kadar çıkarılabilir. Çocuğumun Ana Sınıfına Gitmesi Şart mı? Bulunduğu Anaokuluna Devam Etse Olmaz mı? Çocuğunuz, kayıtlı bulunduğu anaokulundan memnunsa, siz ve öğretmeni onun yeterli gelişim gösterdiğini düşünüyorsanız, ilköğretime başlayana kadar aynı yerde devam edebileceği gibi gideceği ilköğretim okulunun ana sınıfına da kayıt yaptırabilirsiniz. Çocuğun eğitim kazanımı açısından herhangi bir fark yoktur.

18 Çocuğum Engelli İse Okul Öncesi Eğitimden Yararlanabilir mi?
Çocuğunuzun engelli olması halinde, okul öncesi eğitim kurumuna kaydı belirli koşullar çerçevesinde mümkün olmaktadır. Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri uygun görülen (kaynaştırma raporu sonucunda) aylık çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak şartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise birden fazla olmayacak şekilde kaydedilirler (Okul öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği 29 Ağustos Madde 10-c bendi). Çocuğum İlköğretim Çağına Geldiği Halde Okul Öncesi Kuruma Yönlendirilebilir mi? İlköğretim kurumlarının birinci sınıfına kayıt hakkı kazanmış olmakla birlikte fiziksel olarak yeterli gelişim sağlayamamış çocuklar, öğretmenin veya uzmanın yönlendirmesi ile velisinin yazılı isteği üzerine okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilebilir.

19 Okula Kayıt İçin Hangi Tarihlerde Başvurmalıyım?
Okul öncesi eğitim kurumuna kayıtlar, ilköğretim kurumları kayıtları ile birlikte Haziran ayında başlar ve çalışma takviminde belirtilen zamanlarda e-okul sistemi üzerinden aday kayıt bölümüne yapılır. MEB'e bağlı olmayan özel okul öncesi eğitim kurumlarının kayıtları kurum tarafından belirlenen dönemlerde gerçekleştirilir. Kayıt İçin Öncelik Tanınan Durumlar Nelerdir? Şehit, harp malûlü, gazi çocukları, anne ve babası veya bunlardan birisi ölmüş ya da anne-babası ayrılmış, ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin çocukları ile özel eğitim gerektiren çocuklara öncelik tanınır. Kayıt Esnasında Benden Neler İstenir? Kayıt esnasında sizden çocuğunuza ait nüfus cüzdanı fotokopisi, vesikalık fotoğraf ve aşı kartı istenecek ayrıca bir başvuru formu doldurmanız beklenecektir. Kayıt Sırasında Sözleşme İmzalamak Zorunlu Mudur? Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği içerisinde bulunan sözleşme örneği temel alınarak gerektiğinde okul yönetimi ilaveler yaparak sözleşmeyi hazırlar. İki nüsha olarak hazırlanmış olan özleşme öğrenci velisi ve okul müdürü tarafından imzalanır.

20 Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Ücret Ödeyecek miyim?
Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocukların beslenme, temizlik, bakım ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden bir miktar ücret alınır. Resmi okul öncesi eğitimi kurumları için belirlenen bu ücretlere, Valilikler tarafından her İl’in  Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak ücret tespit komisyonunca taban/tavan olarak belirlenir. İlçeler ve okullar alınacak aylık ücreti tespit ederken; eğitimin tam veya yarım gün/ikili eğitim olması, çevrenin ekonomik durumu ve okulun sağladığı imkânları göz önünde bulundurulur. Tespit edilecek aylık ücretin tavanı hiçbir şekilde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini engelleyecek, velilerin ekonomik durumlarını zorlayacak şekilde yüksek tutulamaz. Belirlenen kayıt ücretinin dışında kayıt için velilerden ayrıca ücret alınamaz. Ancak ihtiyaç doğrultusunda bazı ek eğitim materyalleri için okul yönetimi ödeme talebinde bulunabileceği gibi sinema, tiyatro, gezi v.b. sosyal etkinlikler için de ücret talep edilebilir. Olanaksızlıklar Nedeniyle Çocuğumu Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Gönderemiyorum. Ne Yapmalıyım? Kuruma kayıtlı öğrenci sayısının 1/10'u oranında ücretsiz çocuk okutma şartı vardır. Bu olanaktan şehit, malûl, gazi ve yoksul ailelerin çocukları yararlandırılır. Bunun için gerekli belgeler sağlanarak okula müracaat edilmelidir. Son kararı seçici komisyon verecektir. Bunun dışında çocuğunuzu MEB'in düzenlediği gezici otobüs içinde ücretsiz okul öncesi eğitim hizmeti veren "gezici sınıf"lardan da yararlandırabilirsiniz. Gezici sınıflar, maddi olanakları yetersiz ailelerin yaşadığı bölgelerde aylar arasında bulunan çocuklara ve ailelerine ulaşarak okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve okul öncesi eğitim kurumuna devam edemeyen bu çocukların gelişimlerini desteklemek ve aileleri çocukların eğitimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla kurumsal okul öncesi eğitim modeline alternatif olarak düzenlenen bir uygulamadır.

21 Okullarda Verilen Eğitim Yarım Gün mü? Tam Gün mü?
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam gün ya da yarım gün eğitim yapılmaktadır. Tam Gün Eğitim:Anaokulları ile uygulama sınıflarında aynı çocuk grubuna yönelik olarak günün sabah ve öğleden sonraki bölümlerini kapsayacak ve öğretmenlerin günlük çalışma saati süresini aşmayacak biçimde okul müdürlüğünce düzenlenen zaman çizelgesine göre yapılan eğitimdir. Yarım Gün Eğitim: Okul öncesi eğitim kurumlarında günde 6 çalışma saati süresini aşmayacak şekilde sabah veya öğleden sonra yapılan eğitimdir.   Çocuğumu Okula Kayıt Ederken Sabah Veya Öğle Grubunu Seçme Şansım Var mı? Şartlar müsait olduğunda okul yönetimi size seçme şansı tanıyacaktır. Başvuruların çok olması durumunda sabah ve öğle grupları kura yolu ile belirlenecektir. İkili öğretimdeki dağılım, tercihler doğrultusunda okul yönetimi tarafından velilerle işbirliği yapılarak düzenlenir. Ebeveynlerin her ikisinin de çalışması durumunda velinin isteği üzerine tam gün eğitime öncelik verilebilir. Eğer özel şartlarda dikkate alındığında başvurunun çok olması durumunda veli huzurunda kura çekilir.

22 Alışma Sürecinde Benim Üstüme Düşen Görevler Nelerdir?
Çocuğunuzun hangi okula gideceğine karar verdikten sonra okula başlamadan önceki haftalarda çocuğunuzla birlikte okula gidin, okulu gezin, öğretmenlerle ve diğer çocuklarla tanıştırın. Neler yapacağını, kimlerle beraber olacağını ona anlatın. Okula başladıktan sonra da kaygılarınız varsa bunları çocuğunuza hissettirmeyin. Kendi deneyimlerinizi onunla paylaşın. Onun anlattıklarını dinleyin. Günlük deneyimlerini anlatması için çocuğunuza fırsatlar yaratın ama onu zorlamayın. Çocuğumun Okuldaki Gelişimini Nasıl Takip Edebilirim? Öğretmen çocuğu tanımak ve gelişimini desteklemek için temel tanıma teknikleri, gözlem, gelişimsel testler ve portfolyo (bireysel gelişim dosyası) değerlendirmeleri yapar ve bunları dönem içerisinde belirli aralıklarla ve dönem sonlarında ailelerle paylaşır. Çocuğun en yüksek yararı sağlaması için aile ile birlikte gerekli düzenlemeleri yapar. Bu uygulamanın dışında da ihtiyaç hissettiğiniz zamanlarda çocuğunuzun gelişimine ait bilgileri öğretmenden alabilirsiniz.Öğretmene düşen görev her çocuğu tüm gelişim alanlarında ulaşabileceği en üst düzeye çıkarabilmek için etkinlikleri çeşitlendirmektir.  Ayrıca yeni uygulamaya göre her okul öğrenci ile ilgili bilgileri e-okul sistemine kaydedecektir.

23 Çocuğumun Okul Öncesi Eğitimi Sırasında Veli Olarak Sorumluluklarım Nelerdir?
Öğretmenin yapmaya çalıştığı gibi sizin de çocuğunuzu çok iyi tanımanız, onun güçlü ve gelişmeye açık yönlerini iyi bilip gelişimini en üst düzeye çıkarabilmek için öğretmenle işbirliği içinde çalışmanız çocuğun yararına olacaktır. Bunu sağlayabilmek için öğretmen zaman zaman bireysel veli görüşmeleri, ev ziyaretleri, veli toplantıları yapacak, zaman zaman çocuğunuzla birlikte  çalışmanız için eve çeşitli etkinlikler  gönderecektir. Bu etkinlikleri birlikte yaptığınız etkinlikler çocuğunuz için en yararlı olanıdır. Çocuğunuzla birlikte etkili zaman geçirmenizi, etkili iletişim kurmanızı, onu daha yakından tanımanızı sağlamaktır. Dolayısıyla gerçek anlamda birlikte yaptığınız ödevler çocuğunuz için en yararlı olanlardır. Her Çocuğun Uygulanan Program ve Etkinliklerden Eşit Olarak Yararlanma Olanağı Var mıdır? Yapılan etkinliklerden her çocuk kendi ilgi, ihtiyaç, beceri, algılama düzeyi oranında yararlanacaktır. Öğretmene düşen görev her çocuğu tüm gelişim alanlarında ulaşabileceği en üst düzeye çıkarabilmek için etkinlikleri çeşitlendirerek tüm çocukların yarar sağlamasına olanak tanımak ve eksiklikleri tamamlamaktır. "En büyük eşitsizlik, herkese aynı davranmaktır."

24 Çocuğumun Okulda Sorunu Olduğunda Ne Yapmalıyım?
Yaşadığı sorunlarda çocuğunuzu, onu anlamaya çalışarak ve yargılamadan dinlemeniz yani "etkin dinleme" yapmanız bile bazen o problemin çözüme kavuşması için yeterli olacaktır. Yeterli olmadığı durumlarda öğretmenle iletişime geçip, problemin farkında olup olmadığını anlamak, problemden onu da haberdar etmek ve olası çözümleri siz, öğretmen ve çocuğun kendisi ile birlikte yaratmak çocuk için en yararlısı olacaktır. Bu çabalar sonuç vermediği takdirde yönetimden yardım istemelisiniz.   Çocuğum Hastalandığında Veya Olumsuz Bir Durumla Karşılaştığında Nasıl Haberdar Olacağım? Böyle bir durumda sorun okul içinde öncelikle çözülmeye çalışılır. Okulun olanakları dâhilinde çözümlenemediği durumlarda okul yönetimi tarafından size ya da kayıt esnasında belirttiğiniz kişilere ulaşılacaktır. Ana Sınıfında ya da Anaokulunda Teneffüs Saatleri Var mıdır? Okul öncesi eğitiminde teneffüs kavramı yoktur. Çocuklar için düzenlenen eğitim etkinlikleri aralıksız olarak uygulanır. Çocukların dinlenmesi; kitap okuma, müzik dinleme, uyku gibi sakin etkinliklerle sağlanır.

25 Anaokulu ya da Ana Sınıfında Devam Zorunlu mudur?
Okul öncesi kuruma kayıtlı çocukların günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmeleri beklenmektedir. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. Mazeretsiz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen mazeretsiz olarak aralıksız 20 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum aileye yazılı olarak bildirilir. Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak tabip raporu ile kuruma devam edebilir   Çocuğum Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Giderken Belirli Bir Kıyafet Giymek Zorunda mıdır? Resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların rahat hareket etmelerini sağlayacak kıyafetler seçilir. Kıyafetler ilgili mevzuata uygun olarak okul yönetimi tarafından belirlenir. Okulun Aile Eğitimine Yönelik Programları Var mı? Okulun ailelere gönderdiği "Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu" ile belirlenen eğitim ihtiyaçları ve okulun kendi belirlediği konulara yönelik, eğitimciler ve okulun imkânları dâhilinde okula davet edilen ilgili uzmanlarca aile eğitimleri düzenlenir.


"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları