Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“TEMİZ İNSAN TEMİZ TOPLUM ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“TEMİZ İNSAN TEMİZ TOPLUM ”"— Sunum transkripti:

1 “TEMİZ İNSAN TEMİZ TOPLUM ”
BOLU-2012

2 BOLU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE SAHİBİ BOLU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BOLU MEM AR-GE

3 PROJE ORTAKLARI BOLU VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ BOLU BELEDİYESİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MÜFTÜLÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI HAYIRSEVERLER BOLU MEM AR-GE

4 PROJENİN KONUSU Temel Eğitim ve Ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin; kişisel temizlik, hijyen bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi BOLU MEM AR-GE

5 PROJENİN UYGULAMA YERİ
Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları Bolu Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 126 Okul Dershaneler Yurtlar Kurslar Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün kuruluşlar BOLU MEM AR-GE

6 PROJENİN TAHMİNİ MALİYETİ
AYLIK GİDER = TL 4 AYLIK = TL (Aparatlar dahil) D dahil) BOLU MEM AR-GE

7 PROJEDE İSTENENLER -Bolu ilinde okullardaki toplam öğrenci sayısı: Bolu ili okullarındaki yaklaşık toplam wc kabin sayısı: 4000 Bir wc kabini için gerekli kalıcı malzemeler: Tuvalet kâğıdı aparatı Fırça Su tası Kabin içi çöp kovası -Bolu ili okullarındaki yaklaşık toplam tuvalet sayısı: 700 Bir tuvalet için gerekli malzemeler: Kâğıt havlu aparatı (manuel-dijital) Büyük boy çöp kovası Koku giderici BOLU MEM AR-GE

8 PROJENİN TAHMİNİ MALİYETİ
-Bolu ili okullarındaki bir tuvaletin aylık gideri: (Sarf Malzemesi) Sıvı sabun: TL Tuvalet Kağıdı: 100 TL Havlu Kağıt: TL Temizlik sarf Malz.: 60 TL TOPLAM TL BOLU MEM AR-GE

9 PROJENİN AMACI Temel Eğitim ve Ortaöğretim çağındaki çocukları; milli, insani ve manevi değerlere uygun kişisel hijyen ilkeleri, sağlayacağı yararlar, koruyacağı hastalıklar ile doğru el yıkama ve tuvalet temizliğinin sağlık açısından önemi konularında bilgilendirerek, doğru ve çağdaş temizlik alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak. BOLU MEM AR-GE

10 PROJENİN HEDEFLERİ 1) Eğitim öğretim yılında okullardaki öğrencilerin tuvaletlerden memnuniyet oranını %73,4 den %85’e çıkarmak. 2) Eğitim öğretim yılında velilerin okullardaki tuvaletlerden memnuniyet oranını %78,8 den %90’a çıkarmak. 3) Eğitim öğretim yılında okullardaki tuvalet malzemesi ihtiyacının %100 karşılanmasını sağlamak. 4) Eğitim öğretim yılında okullardaki ”Hijyen ve Tuvalet Temizliği” konulu eğitimlerin öğrencilerin %100’üne verilmesini sağlamak. 5) Okullardaki bütün öğrencilere tuvalet temizliği, tuvalet kâğıdı kullanma ve tuvalet sonrası sabunla el yıkama alışkanlığı kazandırmak. 6) Ortak kullanım kültürünü yerleştirmek. 7) Sivil Toplum Örgütleri ve Çevreye duyarlı insanların projeye katkısını sağlamak. BOLU MEM AR-GE

11 PROJENİN GEREKÇESİ Okullarda sağlanan çevre standartları ve hijyen, çocuklarda sağlığın eğitimdeki başarısının önemli belirleyicileridir. Çocuklar bir yılın yarıdan fazlasını okul ve yakın çevresinde geçirmektedir. Bu zaman içinde de fiziksel ve zihinsel gelişimleri bu çevreden önemli ölçüde etkilenmektedir. Okul sağlığı kapsamında çevre; okul binası ve sınıflar, okulun yakın çevresi, mutfak, tuvaletler, havalandırma, aydınlatma gibi fiziksel ve psikososyal çevre olarak gruplandırılabilir. Çocuklar okulda çeşitli yaş gruplarından yüzlerce öğrenciyle temasta bulunmakta, aynı tuvaletleri, yemekhaneyi ve kantini kullanmaktadır. Dolayısıyla okula taşınan ve orada üreyen mikropların yaygın transferine neden olmaktadırlar. BOLU MEM AR-GE

12 PROJENİN GEREKÇESİ Başta grip olmak üzere; bulaşıcı hepatitler, döküntülü viral (solunum) enfeksiyonları, bağırsak parazitleri gibi birçok bulaşıcı hastalık, eğer dikkat edilmezse okul ortamında kişiden kişiye kolayca yayılabilir. Bu hastalıklar, sadece öğrencilerle sınırlı kalmaz, onlardan ailelerine ve tüm topluma yayılabilir. Bu bakımdan okullarda temizlik ve hijyen, toplum sağlığı açısından da çok önemlidir. Mikrobik üremenin ve yayılmanın en yüksek olduğu tuvalet, kantin ve yemekhane gibi alanlarda hijyene dikkat edilmesi ve bu yerlerde çalışanlara eğitim verilmesi gerekmektedir. BOLU MEM AR-GE

13 PROJENİN GEREKÇESİ İçme suyu alınan musluklar, tuvaletlerden ayrı ve uzak mekânlara yerleştirilmemiş olması ciddi bir sorundur. Okul yemekhanesi ve kantini tuvaletlere uzak olmalıdır. Tuvalet ve lavaboların temizliği okullarda en önemli kısımdır. ARGE olarak okullarda uyguladığımız memnuniyet anketlerinde; il genelinde okul ve kurumlarda “Okulumuzdaki tuvalet ve lavabo sayısı yeterlidir.” maddesinin aritmetik ortalaması 5 üzerinden 4,01 çıkarken “Tuvalet ve lavabolar temizdir.” maddesinin aritmetik ortalaması 3,67 çıkmıştır. BOLU MEM AR-GE

14 PROJENİN GEREKÇESİ Veli memnuniyet anketlerinde “Okulumuzdaki tuvalet ve lavabo sayısı yeterlidir.” maddesinin aritmetik ortalaması 5 üzerinden 4,10 çıkarken “Tuvalet ve lavabolar temizdir.” Maddesinin aritmetik ortalaması 3,94 çıkmıştır. Binlerce çocuğumuzun okuduğu okullarda bulunan tuvaletlerin temiz ve bakımlı olması çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Okullar her konuda olduğu gibi temizlik konusunda da duyarlı ve örnek olmalıdır. Özellikle tuvalet temizliği gibi toplumumuzda eksik olan bir alanda okullarda verilecek eğitimin önemi büyüktür. Çünkü temizlik eğitimi ailede başlar ve okulda devam eder. BOLU MEM AR-GE

15 PROJENİN GEREKÇESİ Tuvaletleri bakımsız ve temiz olmayan bir okulda verilecek eğitimin yarar sağlaması beklenemez. Çünkü çocuklar her konuda olduğu gibi temizlikte de, bulundukları ortamları model alırlar. Bu nedenle tüm okulların tuvaletleri temiz, hijyenik ve bakımlı olmalıdır. Temiz ve hijyenik olmayan tuvaletler insan sağlığını bozacak hastalıklara neden olmakta bu da iş kaybı, derslere devamsızlık gibi olumsuzlukları beraberinde getirerek eğitimdeki başarıyı etkilemektedir. Temiz ve hijyenik ortamların okul gibi eğitim kurumlarında önemi çok büyüktür. Çocuklar hayatları boyunca örnek ve model alacakları davranışları bulundukları yakın çevreden ve iletişimde bulundukları kişilerden öğrenir. “Aile” çocuğun ilk karşılaştığı, “Okul” da ikinci karşılaştığı model ortamlardır. Bu nedenle, okuldaki ve evdeki eğitim ortamları önem taşımaktadır. Evdeki ve okuldaki tuvaletlerin de eğitim ortamına dönüştürülmesi gerekir. BOLU MEM AR-GE

16 GÖREV TANIMLARI İl Proje Yürütme İzleme ve Değerlendirme Ekibi:
Projenin yönetimini ve uygulanmasını sağlamak. BOLU MEM AR-GE

17 GÖREV TANIMLARI Okul Proje Yürütme İzleme ve Değerlendirme Ekibi Temsilcisi: Sağlık müdürlüğünün vereceği eğitimleri almak. Okul proje izleme, yürütme değerlendirme ekibinin koordinasyonunu sağlamak. Okul personelini aldığı eğitimler doğrultusunda bilgilendirmek. Projenin yürütülmesi ile ilgili il proje yürütme, izleme ve değerlendirme ekibine bilgi vermek. Proje izleme raporlarını ve formlarını okul müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırmak. BOLU MEM AR-GE

18 GÖREV TANIMLARI Okul Proje Yürütme İzleme ve Değerlendirme Ekibi :
(1 müdür yardımcısı ve en az 3 (üç) öğretmenden oluşur): Okulda projenin yürütülmesini ve gerekli denetimleri gerçekleştirmek. Okul personelini proje konusunda bilgilendirmek. Tuvalet eğitimi ile ilgili veli bilgilendirme toplantıları yapmak. Kurum içi denetim ve değerlendirmeleri yapmak. BOLU MEM AR-GE

19 GÖREV TANIMLARI Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu:
Durumu zayıf olup tuvalet temizliği ihtiyaçlarını alamayan aileleri tespit etmek. Bu ailelere zaman zaman ulaşıp temizlik ihtiyaçlarını gidermek. Proje kapsamında okul yönetimine yardımcı olmak. BOLU MEM AR-GE

20 GÖREV TANIMLARI Öğrenci Kulübü:(Okullarda Sosyal Kulüpler çerçevesinde kurulan Sağlık ve Temizlik Kulübü öğrencilerinden oluşur. Temel Eğitimde Sınıf öğrencileri): Okullarda iç denetim görevi yapmak. BOLU MEM AR-GE

21 GÖREV TANIMLARI Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü:
Okul proje yürütme izleme ve değerlendirme ekibi temsilcilerinin eğitim planını hazırlamak, Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmak, BOLU MEM AR-GE

22 GÖREV TANIMLARI İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı:
Okullarda projenin uygulanması ile ilgili denetimleri yapmak. Bolu Valiliği: Projenin yürütülmesinde genel koordinasyonu ve kaynak teminini sağlamak. Bolu Belediyesi: İmkanlar ölçüsünde sarf malzemesi temin etmek ve dağıtmak. BOLU MEM AR-GE

23 GÖREV TANIMLARI Sağlık Müdürlüğü:
Tuvalet eğitimi, hijyen ve sağlık konularında proje okul temsilcilerine eğitim vermek. Afiş ve görsellerin temini konusunda il proje yürütme izleme ve değerlendirme ekibine yardımcı olmak. Rutin okul denetimlerinde proje uygulamalarını dikkate almak. Rehberlik Araştırma Merkezi ile koordineli çalışmak. BOLU MEM AR-GE

24 GÖREV TANIMLARI İl Müftülüğü:
Din görevlileri aracılığıyla halka tuvalet eğitimi, hijyen ve sağlıklı yaşama konularında vaaz ve hutbe vermek. Kur’an kurslarında görevli eğitimcilerle kursiyerleri tuvalet eğitimi, hijyen ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmek. BOLU MEM AR-GE

25 Bolu mİllİ eğİtİm müdürlüğü ve proje ortaklarI adIna
Öğrencilerimize katkı sağlayacağını ümit eder, saygılar sunarım. Zekeriya ÜNALAN Milli Eğitim Müdür Yardımcısı BOLU MEM AR-GE


"“TEMİZ İNSAN TEMİZ TOPLUM ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları