Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNT 102 – İŞLETMEYE GİRİŞ II

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNT 102 – İŞLETMEYE GİRİŞ II"— Sunum transkripti:

1 YÖNT 102 – İŞLETMEYE GİRİŞ II
EKONOMİK BÜYÜME İLE İLGİLİ GÖSTERGELER:

2 Ekonomik Büyüme İle İlgili Göstergeler:
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla: Bir ekonomide belli bir dönemde (1yılda) üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir. Bir ekonomide belli bir dönemde yaratılan katma değerler toplamı veya bir ekonomide belli bir dönemde iktisadi faaliyetler sonrası elde edilen gelirler toplamıdır. Fiyat ve üretim artışı gayri safi yurtiçi hasılayı arttırır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, iktisatçılar tarafından tüketim harcamaları, özel kesim yatırım harcamaları, kamu harcamaları ve net ihracat olarak bileşenlere ayrılır.

3 Ekonomik Büyüme İle İlgili Göstergeler:
Tüketim Harcamaları: hane halkı, firma ve devletin yaptığı harcamalardır. Özel Kesim Yatırım Harcamaları: özel kesimin yaptığı makine ve teçhizat harcamaları ile satın alınan yeni konutları ve firmaların ürettikleri malları içerir. Kamu Harcamaları: hükümetin ve belediyenin yaptığı mal ve hizmet alımlarını ifade eder. Net İhracat: ihracat ile ithalat farkını ifade eder.

4 Ekonomik Büyüme İle İlgili Göstergeler:
Gayri Safi Milli Hasıla: bir ülkenin yurttaşlarının ürettiği mal ve hizmetleri içerir. Yani ülke vatandaşlarının yurtdışındaki mal ve hizmet üretimlerini de kapsar. Net Milli Gelir: Gayri safi milli hasıladan amortismanların çıkarılmasıyla bulunur. Milli Gelir: ekonomide herkesin elde ettiği gelirlerin ölçümüdür. Bu gelirler; ücret gelirleri, faiz ve kira gelirleri olarak sıralanabilir. Kişisel Gelir: milli gelirden şirket karlarını , sosyal güvenlik primlerinin ve net faiz ödemelerinin çıkartılarak, milli gelire kar paylarının, hükümetin bireylere yönelik transfer ödemelerinin ve kişisel faiz gelirlerinin eklenmesiyle bulunur.

5 Ekonomik Büyüme İle İlgili Göstergeler:
Kişisel Harcanabilir Gelir: bireylerin ve şirket olmayan işletmelerin harcayabilecekleri toplam geliri ifade eder. Kişisel gelirden kişisel vergilerin ve vergi olmayan ödemelerin çıkarılmasıyla elde edilir. Net İhracat: ihracat ile ithalat arasındaki farktır. Dış Ticaret Açığı: ithalatın ihracattan fazla olması durumudur. Dış Ticaret Fazlası: ihracatın ithalattan fazla olması durumudur. Dış Ticaret Hacmi: ithalat ve ihracat toplamına denir.

6 Ekonomik Büyüme İle İlgili Göstergeler:
Enflasyon: ortalama fiyatlar genel düzeydeki sürekli artıştır. Enflasyon satın alma gücündeki düşüşe neden olmakla birlikte, aynı zamanda gelir dağılımını da ciddi bir şekilde bozar. Bütçe Açığı: kamu harcamalarının gelirleri aşması olarak tanımlanabilir. Bütçe Fazlası: kamu gelirlerinin kamu harcamalarını aşmasıdır.


"YÖNT 102 – İŞLETMEYE GİRİŞ II" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları