Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 1 İŞLETMELERİN KURULUŞ SORUNLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 1 İŞLETMELERİN KURULUŞ SORUNLARI."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 1 İŞLETMELERİN KURULUŞ SORUNLARI

2 2Prof.Dr. Hayri ÜLGEN İşletmenin Kuruluş Aşamaları Yatırım öncesi Planlama Süreci, Yatırım öncesi Planlama Süreci, Yatırım çalışmaları, Yatırım çalışmaları, İşletme aşaması. İşletme aşaması.

3 3Prof.Dr. Hayri ÜLGEN İşletmenin Kuruluş Aşamaları 1. Proje fikrinin oluşturulması, 2. Proje hazırlama (Fizibilite Çalışmaları); - İç ve Dış Çevre İncelemesi (Ön Fizibilite) - Ekonomik, Teknik, Finansal İncelemeler 3. Fizibilite Raporu (Ayrıntılı Fizibilite Etüdü), 4. Değerlendirme ve Yatırım Kararının Alınması, 5. Yatırımın Projelendirilmesi, 6. Yatırım Projesinin Uygulanması, 7. İşletme (Üretime geçiş)süreci.

4 4Prof.Dr. Hayri ÜLGEN Kuruluş Sorunları 1. İşletmenin üretim konusunun belirlenmesi 2. İşletmenin bütününe ilişkin amaçların belirlenmesi 3. İşletme büyüklüğünün belirlenmesi 4. İşletmelerde büyüme 5. Kuruluş yeri seçimi 6. İşletmenin hukukî şeklinin belirlenmesi 7. İşletmelerin diğer işletmelerle ilişkileri açısından değerlendirilmesi 8. İşletmelerin uluslararası ilişkileri açısından değerlendirilmesi

5 5Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 1. İşletmenin Üretim Konusunun Belirlenmesi Ne Üretelim ? Ürün veya Hizmet ? Ne Üretelim ? Ürün veya Hizmet ? Muhtemel Müşterilerimiz Kimlerdir ? Muhtemel Müşterilerimiz Kimlerdir ? Ürün ya da hizmetin Ürün ya da hizmetin a) Talep durumu ? ( Yüksek veya Zayıf ) a) Talep durumu ? ( Yüksek veya Zayıf ) b) Talep yaratılabilir mi ? b) Talep yaratılabilir mi ? c) Talebi devamlı ve istikrarlı bir ürün ya da hizmet olması. c) Talebi devamlı ve istikrarlı bir ürün ya da hizmet olması.

6 6Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 2. İşletmenin Bütününe İlişkin Amaçların Belirlenmesi İşletmenin tümünü ilgilendiren genel amaçların belirlenmesi, İşletmenin tümünü ilgilendiren genel amaçların belirlenmesi, İşletmenin her bir fonksiyonunu yerine getiren birimlerin amaçlarının tek tek belirlenmesi, İşletmenin her bir fonksiyonunu yerine getiren birimlerin amaçlarının tek tek belirlenmesi, Bu amaçların birbirleriyle uyumunun sağlanması. Bu amaçların birbirleriyle uyumunun sağlanması.

7 7Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 3. İşletmenin Büyüklüğünün Belirlenmesi Sayısal büyüklük ölçüleri: Sayısal büyüklük ölçüleri: - Satışlar, - Çalışan Sayısı, - Öz Sermaye Miktarı, - Toplam Yatırım Tutarı, - Harcanan Enerji Miktarı, - Üretilen Mal veya Hizmetin Miktarı, - Kullanılan Hammadde ve Malzeme Miktarı, - Kullanılan Makine ve Donanım Sayısı ve Gücü, - İşlenilen ya da Yararlanılan Toprağın Genişliği.

8 8Prof.Dr. Hayri ÜLGEN İşletme Büyüklüğüne Etki Eden Başlıca Faktörler Talep miktarı, Talep miktarı, Yönetim yeteneği ve işletme sahiplerinin finansman sağlama olanağı, Yönetim yeteneği ve işletme sahiplerinin finansman sağlama olanağı, Hukuki düzenlemeler Hukuki düzenlemeler İşletmenin amacı İşletmenin amacı

9 9Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 4. İşletmelerde Büyüme Yatay Büyüme Yatay Büyüme Dikey Büyüme Dikey Büyüme - İleriye doğru Dikey Büyüme - Geriye doğru Dikey Büyüme

10 10Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 5. Kuruluş Yeri Seçimi 1.Aşama: İşletmenin kurulacağı genel bir bölgenin seçilmesi 2.Aşama: Bölge içerisinde bir yörenin seçilmesi 3.Aşama: Yöre içerisinde işletme konumun seçilmesi

11 11Prof.Dr. Hayri ÜLGEN Bölge Seçimini Etkileyen Faktörler Talep ve dağıtım olanakları açısından pazarın elverişliliği, yakınlığı, Talep ve dağıtım olanakları açısından pazarın elverişliliği, yakınlığı, Hammadde ve yardımcı madde kaynaklarının şimdiki ve gelecekteki durumu, Hammadde ve yardımcı madde kaynaklarının şimdiki ve gelecekteki durumu, Yan sanayi kuruluşları’nın durumu, Yan sanayi kuruluşları’nın durumu, Enerji ve yakıt kaynaklarının yoğunluk ve maliyetleri açısından ulaşım imkanları Enerji ve yakıt kaynaklarının yoğunluk ve maliyetleri açısından ulaşım imkanları

12 12Prof.Dr. Hayri ÜLGEN Bölge Seçimini Etkileyen Faktörler (Devam) Miktar, kalite, ücret açısından işgücü kaynakları, Miktar, kalite, ücret açısından işgücü kaynakları, Fabrikanın faaliyetlerini ve çalışanların yaşantısını etkileyecek çevre koşulları, Fabrikanın faaliyetlerini ve çalışanların yaşantısını etkileyecek çevre koşulları, Devletin yasalarla belirlediği kısıtlayıcı ve teşvik edici faktörler, Devletin yasalarla belirlediği kısıtlayıcı ve teşvik edici faktörler, Su ve atıkları giderme olanakları. Su ve atıkları giderme olanakları.

13 13Prof.Dr. Hayri ÜLGEN Yöre ve Konum Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler Ulaşım olanakları Ulaşım olanakları İşgücü tedarik imkanları İşgücü tedarik imkanları Şehrin gelişme yapısı Şehrin gelişme yapısı Toplumsal yapı Toplumsal yapı Enerji ve su kaynakları Enerji ve su kaynakları Tedarikçilere yakınlık Belediye hizmetleri Atıkları giderme olanakları Arazinin fiziksel yapısı Kamu tesisleri (Yol, havaalanı, liman vs)

14 14Prof.Dr. Hayri ÜLGEN Yöre ve Konum Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler Ücret düzeyleri Ücret düzeyleri İşçi-işveren ilişkileri İşçi-işveren ilişkileri Nüfus yapısı (Eğitim düzeyi, çalışma oranı vs) Nüfus yapısı (Eğitim düzeyi, çalışma oranı vs) Eğitim ve araştırma kuruluşları Eğitim ve araştırma kuruluşları Yaşam koşulları Yaşam koşulları

15 15Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 6. İşletmenin Hukukî Şeklinin Belirlenmesi Şahıs İşletmeleri Şahıs İşletmeleri Şirketler (Ortaklıklar) Şirketler (Ortaklıklar) a) Adi Şirketler b) Ticarî Şirketler - Şahıs Şirketleri - Şahıs Şirketleri - Kollektif şirketler ve Komandit şirketler - Kollektif şirketler ve Komandit şirketler - Sermaye şirketleri - Sermaye şirketleri - Anonim Şirketler - Anonim Şirketler - Limited Şirketler - Limited Şirketler - Kooperatif Şirketler - Kooperatif Şirketler

16 16Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 7. İşletmelerin Diğer İşletmelerle İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi Centilmenlik anlaşmaları Centilmenlik anlaşmaları Konsorsiyumlar Konsorsiyumlar Karteller Karteller Tröstler Tröstler Holdingler Holdingler Birleşmeler Birleşmeler

17 17Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 8. İşletmelerin Uluslararası İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi Ulusal işletmeler Ulusal işletmeler Uluslararası işletmeler Uluslararası işletmeler Çok uluslu işletmeler Çok uluslu işletmeler


"Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 1 İŞLETMELERİN KURULUŞ SORUNLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları