Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERDEP ERGENLİK DÖNEMİ DEĞİŞİM PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERDEP ERGENLİK DÖNEMİ DEĞİŞİM PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 ERDEP ERGENLİK DÖNEMİ DEĞİŞİM PROJESİ
TANITIM TOPLANTISI

2 PROJENİN AMACI Ergenlik Dönemi Değişim Projesi(ERDEP); - öğrencilere,
- anne ve babalarına, - öğretmenlere; gençlerde ergenlik dönemine girerken meydana gelen bedensel, ruhsal ve sosyal değişimlerin neler olduğunun öğretilmesini, Ergenlikten; genç yetişkinliğe geçerken karşılaşılan sorunların - sağlıklı ve mutlu yaşanarak aşılmasını böylece daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

3 EĞİTİM MODELİNİ BELİRLEYEN TEMEL YAKLAŞIMLAR
Projenin başarıya ulaşması için; - öğretmenlerimizin, - okul idarecilerimizin, - okul aile birliklerinin, - il ve ilçelerde görevli idarecilerimizin projeye inanmaları ve desteği çok önemlidir. Ergenlik döneminde cinsiyetler arasında görülen farklılık, Türk aile yapısı, bölgesel farklar nedenleriyle; ailenin katılmadığı eğitim başarılı olamayacağından, projede ebeveyn bilgilendirmesine önem verilmiştir. Eğitimin devamlılığı ve pekiştirmenin sağlanması için, projede öğretmen bilgilendirmesine de yer verilmiştir.

4 PROJEYE KATILAN KURUM ve KURULUŞLAR
T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Procter&Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. Orkid Ürün Birimi

5 ERDEP ORGANİZASYON YAPISI

6 EĞİTİM BİRİMİ Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev yapan, pedagoji, eğitim teknikleri, sosyal hizmetler, jinekoloji gibi farklı bilim dallarında uzmanlıkları bulunan 12 akademisyenden oluşmaktadır. ERDEP’te kullanılan - Öğretmen Yardımcı Kitabı, - Öğrenci Kitabı, - Erkek öğrenciler için hazırlanmış eğitim VCD’leri ile - Proje eğitmenleri tarafından kız öğrenci ve annelerine verilen, dersler sırasında kullanılan Standart Eğitim Modülü; Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatının temel ilke ve genel amaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Tüm bu materyaller aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından da onaylanmıştır.

7 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ERDEP projesinde Milli Eğitim Bakanlığı; Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından temsil edilmektedir. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı; Her öğretim yılında ERDEP uygulamalarının gerçekleştirileceği illerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerini bilgilendirme, ERDEP İl Koordinasyon ve İlçe Yürütme kurullarının oluşturulmasını sağlama, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla il ve ilçelerdeki ERDEP uygulamaları öncesi uygulamayı gerçekleştirecek kuruluşla koordineli biçimde; - Proje tanıtım toplantıları düzenlenmesini sağlama, - Bu toplantılara ev sahipliği yapma ve - Söz konusu toplantılara İl Koordinasyon Kurulu/İlçe Yürütme Kurulu üyelerinin, İlçe Milli Eğitim yetkililerinin, okul müdürleri ile rehber öğretmenlerin katılımını sağlamayı d. Son olarak da İlköğretim Müfettişleri aracılığıyla projeye ilişkin her türlü denetimin yapılmasını sağlamayı gerçekleştirmektedir.

8 PROCTER & GAMBLE ERDEP’e finans desteği sağlayan Procter&Gamble Orkid ürün grubunun üstlendiği temel sorumluluklar; a. Yeterli sayıda - Öğretmen yardımcı kitabı, - Öğrenci kitabı, - Kız öğrencilere dağıtılan hediye paketleri - Ve erkek öğrenciler için hazırlanan eğitim CD’lerini sağlamak, b. Eğitime katılan annelere dağıtılan bilinçli anne sertifikasını hazırlatmak, c. Uygulama sürecinde okullara gelerek ERDEP eğitimlerini vermek için yapılan tüm organizasyonun giderlerini karşılamak, d. Projede görev alacak kadronun belirlenmesi ve adaptasyonunun sağlanması için gerekli koşulları hazırlamak biçiminde özetlenebilir.

9 ZEN HALKLA İLİŞKİLER Zen Halkla İlişkiler ise;
Ergenlik Dönemi Değişim Eğitimi projesinin tüm Türkiye’de, aynı biçimde ve belirlenmiş proje standartlarını koruyarak uygulamalarını gerçekleştiren özel bir kuruluştur.

10 TARİHÇE Ergenlik Dönemi Değişim Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Procter&Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. Orkid Ürün Birimi arasında 1993 yılında yapılan protokol ile hayata geçti. Proje ilk olarak 1993 yılında “Değişim Genç Kızlığa İlk Adım” Projesi adıyla başlatıldı. 6 yılda toplam 80 ilde, okulda öğrenciye ulaştı. 1999 yılında proje ERDEP adını aldı ve yılları arasında ERDEP kapsamında tüm Türkiye’deki kız ve erkek öğrencilere ulaşmak hedeflenildi. 5 yılda toplam 38 ilde, okulda öğrenciye ulaştı. öğretim yılında proje erişimi genişletildi ve hedef iki yılda tüm Türkiye’ye ulaşmak oldu. Kuşak atlamadan 2 sene içerisinde tüm 6’ncı ve 7’nci sınıflara ulaşmak hedeflendi. Ayrıca aynı yıl kız öğrencilerin anneleri de eğitimlere dahil edildi. ERDEP yılları arasında toplam 278 ilde, okulda öğrenciye ulaştı.

11 SAYISAL SONUÇLAR Ergenlik Dönemi Değişim Projesi uygulamalarında, 1999 yılından bugüne kadar 10 milyonun üzerinde öğrenciye eğitim verildi.

12 ERDEP ARAŞTIRMASINDAN BAZI SONUÇLAR
Ergenlik Dönemi Değişim Projesi uygulamaları öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen araştırmalar projenin etkinliğine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştur. Kendi Üreme Sisteminde Yer Alan Organlardan Hangilerini Biliyor Verilen Yanıt Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası Erkek Kız Hiçbirini duymadım / bilmiyorum % 22,2 % 29,1 % 10,2 % 7,2 Bebeğin Anne Karnındaki Gelişiminin Nerede Olduğunun Bilinirliği Verilen Yanıt Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası Erkek Kız Fikrim yok / bilmiyorum % 70,0 % 77,0 % 32,0 % 16,0

13 ERDEP ARAŞTIRMASINDAN BAZI SONUÇLAR
Üreme Organlarıyla İlgili Sağlık Sorunu Olsa Kimlere Başvurulacağı Verilen Yanıt Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası Erkek Kız Doktora % 36,9 % 37,8 % 47,7 % 64,7 Babama % 31,4 % 0,2 % 27,0 % 1,1 Anneme % 19,5 % 67,4 % 20,4 % 52,8 Aileme % 10,1 % 4,8 % 12,7 % 5,3

14 ERDEP ARAŞTIRMASINDAN BAZI SONUÇLAR
Verilen Eğitimde Anlatılanların Daha Önce Bilinip Bilinmediği Verilen Yanıt Erkek Kız Evet, tamamını biliyordum % 12,8 % 9,1 Evet, bir kısmını biliyordum % 75,6 % 82,9 Hayır, hiçbirini bilmiyordum % 11,6 % 8,0 Verilen Eğitimin Yararlı Olup Olmadığı Verilen Yanıt Erkek Kız Evet, yararlı oldu % 87,0 % 91,6 Hayır, yararlı olmadı % 13,0 % 8,4

15 ERDEP’İN DİĞER KATKILARI
Ergenlik Dönemi Değişim Projesi ayrıca; Ergen gelişiminin artık konuşulabilir bir konu haline gelmesine, Tıp fakültelerinin Jinekoloji Ana Bilim Dallarında “Ergen (Adolesan) Sağlığı” Bilim Dalı açılmasına, kongrelerde ergen gelişimine özel bölümler ayrılmaya başlanmasına; hatta bu konuda özel kongreler düzenlenmesine katkı sağlamıştır.

16 ÖĞRETİM YILI KAPSAMI öğretim yılında 37 ilde, okulda öğrenim gören, kız, erkek olmak üzere toplam öğrenciye eğitim verilmesi hedeflenmekte.

17 PROGRAMLARA SON ŞEKLİNİ VERME
Burada ilçe milli eğitim yetkilerimiz ve okul idarecilerimiz ile ilçelere ve okulllara ilişkin uygulama programlarına son şeklini vereceğiz. Sizlere verdiğimiz/vereceğimiz okul uygulama programlarında okulllarımıza - hangi tarihte, - hangi saatte geleceğimizi - ve kaç ders saatlik uygulama yapacağımızı göreceksiniz. Eğitim verilecek öğrenci grupları, okulun 6 ve 7. sınıf kız öğrenci mevcudunun 60 ila 80 kişilik gruplara bölünmesinden hareketle ve anneleri aynı derslikte ya da salonda olacak şekilde belirlenmiştir. Sizlere verdiğimiz programlarda uygulama olacak gün ve saatte deneme sınavı, seviye belirleme sınavı gibi takvimi değiştirilemez bir etkinlik yapılacaksa sunumun ardından programı tekrar gözden geçirmeliyiz.

18 ERDEP ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMA PLANI

19 OKULLARDAKİ ÖN HAZIRLIKLAR
Öğrencilere eğitimi verirken bir bilgisayar ve projeksiyon cihazıyla bir sunum gerçekleştirilmektedir. Eğer okulunuzda bilgisayar ve projeksiyon cihazı mevcutsa bilgisayar ve projeksiyonu eğitim verilecek salon ya da sınıfta eğitim saatinde hazır bulundurulması zaman kaybını önleyecektir. Zira eğitmenlerimiz yanlarında bulunan projeksiyon ve bilgisayarları kurmaları az da olsa zaman alacaktır. Öğrencilerin ve annelerinin sınıflarda ya da eğitim verilecek salonda eğitim saatinde hazır bulunması okul idaresince sağlanacaktır. Bu nedenle okul idaresinin okullarına ilişkin programda belirtilen gün ve saatte öğrencilerimizin annelerinin de okulda hazır bulunmalarını sağlamak için gerekli duyuruları uygulama gününden 1–2 gün önce yapmaları son derece önemlidir.

20 ANNE KATILIMI Az önce kimi sonuçlarını sizlerle de paylaştığım araştırma bulgularına göre kız öğrencilerimizin ilk danıştıkları, yardım aldıkları kişiler olan annelerinin de eğitimli ve bilgili olması gerekmektedir. 17 yıldır süren ERDEP eğitimlerinde yaşadığımız deneyimler ve gözlemlerimiz, ülkemizde annelerin zaman zaman kızlarından daha fazla eğitime ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bu nedenle annelerin eğitime katılımını sağlamak adına siz okul idarecilerimizin büyük desteğine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu noktada çağrıları; anneleri okula davet ederken daha etkili olabileceğini düşündüğümüz yazılı duyurular aracılığıyla yapmanızı rica ederiz.

21 OKULLARDAKİ UYGULAMA SÜRECİ
Ergenlik Dönemi Değişim Eğitimi Projesi’nin eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir ders saatlik zorunlu etkinliğidir. Okullarınızdaki verilecek eğitimi daha önce öğrenci ile iletişim kurma ve bilgi aktarımı konusunda gerekli eğitimleri almış, Sağlık Eğitim Fakültesi veya Yüksek Hemşirelik Okulu mezunu, öğretmenlik formasyonları olan, öğreticilerimiz, eğitmenlerimiz yapacaklardır. Bu dersler sırasında, her bir derse okulunuzun rehber öğretmenin katılması gerekmektedir. Eğer rehber öğretmenimiz erkek ise farklı branşlardan bayan öğretmenlerimizin eğitimlere katılımını rica ederiz. Öğretmen katılımı, okul idaresi tarafından sağlanacaktır. Erkek öğrenciler için hazırlanan VCD okul idaresi tarafınca eğitimlerle eşzamanlı olarak erkek öğrencilere izlettirilmesi gerekmektedir.

22 KIZ ÖĞRENCİ - ANNE MATERYALLERİ
Ders anlatımının sonunda tüm öğrencilere, içinde aileler için hazırlanmış açık mektup bulunan birer kitapçık verilecektir. Kız öğrencilere ayrıca Orkid firmasının kapalı ambalajda hazırladığı, içerisinde öğrenciler için, - ders programlarını yazabilecekleri bir çizelge, - kızlar için ergenlik dönemlerine ilişkin çeşitli bilgiler içeren bir dergi - ve hijyenik ped örnekleri bulunan hediye paketi verilecektir. Eğitime katılan annelerimize ise teşekkür amaçlı Bilinçli Anne Sertifikası verilecektir.

23 OKUL MATERYALLERİ Okul idaresine projede işlenen konularla ilgili olarak rehberlik öğretmenlerinin faydalanması amacıyla Öğretmen Yardımcı Kitapçığı bırakılacaktır. Ve yine okul idaresine erkek öğrenciler için hazırlanmış olan; içerisinde kızlara eğitimler sırasında aktarılan bilgilerin erkek öğrenciler için hazırlanmış olan içeriğin bir erkek öğretmen tarafından aktarıldığı dakikalık bir video kaydı bulunan Erkek Öğrenci Eğitim VCD’si verilecektir Bu CD okul idaresi tarafından bir erkek öğretmen nezaretinde erkek öğrencilere izlettirilecektir.

24 PROJENİN KAYITLANMASI VE DEĞERLENDİRME MEKTUBU
Okulda tamamlanan eğitimlerin sonunda tarafımızca hazırlanan - kaç öğrenci ve kaç anneye eğitim verildiği, - okulunuzda toplam kaç saat eğitim verildiği ile ilgili formlardan biri imzalanarak sizlere bırakılacak, aynı formun bir örneği de tarafınıza sunularak imzalanıp mühürlenmesi rica edilecektir. Öte yandan projenin daha sağlıklı yürütülmesi ve daha iyi sonuçlara ulaşabilmesi için bize ışık tutacak fikirlerinize ihtiyacımız var. Bunun için okullarda sizlere ve dersi izleyen öğretmenlerimize verilmek üzere birer mektup hazırladık. Biz eğitimi yaparken veya tamamladıktan sonra bu mektubun arkasına görüşlerinizi, fikirlerinizi yazarak, eğitim sonrasında bize verebilirsiniz ya da daha sonra e-posta, faks ya da posta yoluyla bize ulaştırabilirsiniz. Böylece okulunuzdaki uygulama sona ermiş olacaktır.

25 MARDİN – 09/10 ÖĞRETİM YILI SONUÇLARI
Toplam Okul Sayısı: 239 Kayıtlı Kız Öğrenci Sayısı: Kayıtlı Erkek Öğrenci Sayısı: Derslere Katılan Kız Öğrenci Sayısı: Derslere Katılan Anne Sayısı: 5.820 Yapılan Ders Sayısı: 442 Öğrenci Katılım Düzeyi: %76,8 Anne Katılım Düzeyi: %27,7 Türkiye Geneli Anne Katılım Düzeyi: %34,1 Anne Katılımında En Başarılı İlçeleri: Ömerli (%44,3), Mazıdağı (%37,5), Midyat (%36,4), Savur (%35,1), Dargeçit (%34,0) 47 MARDİN

26 ERDEP İLETİŞİM KANALLARI
ERDEP DANIŞMA HATTI Öğrencilere sınıf içi eğitim dışında da destek vermek ve ergenlikle ilgili sormak istediklerini yanıtlamak amacıyla ücretsiz ERDEP Danışma Hattı açıldı. Aralık 2004’te aktif hale gelen hatta açıldığı öğretim yılı içerisinde 5.000’i aşkın telefon geldi. ERDEP Danışma Hattı ile bugüne kadar ’e yakın öğrencimizin soruları yanıtlandı. ERDEP Danışma Hattına gelen soruların dağılımına baktığımızda %62’sinin adet dönemiyle ilgili olduğunu, %14’ünün fiziksel değişimler konusunda olduğunu görmekteyiz. ERDEP ELEKTRONİK POSTA – Ekim 2005’de kurulan ERDEP e-posta adresine bugüne kadar yaklaşık soru geldi.

27 ERDEP eğitimlerinde yeni nesilleri beraberce geleceğe hazırlamak dileğiyle... TEŞEKKÜR EDERİZ


"ERDEP ERGENLİK DÖNEMİ DEĞİŞİM PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları