Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARATAY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİGARA BAĞIMLILIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARATAY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİGARA BAĞIMLILIĞI."— Sunum transkripti:

1 KARATAY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİGARA BAĞIMLILIĞI

2 SİGARA NEDİR ? Zehirli bir bitki olan tütünün ince bir kağıt içine sıkıştırılarak sarılmış halidir

3 SİGARADA KAÇ ZEHİR VARDIR ? Sigarada 4000 den fazla zehir vardır en önemlileri : Polonyum ( Kanserojen) Rodon ( Radyasyon ) Metanol ( Füze yakıtı ) Toluen ( Tiner ) Bütan ( Tüp gaz ) Kadmiyum ( Akü metali) DDT ( Böcek öldürücü ) H.Siyanür(G.Odaları Zeh.) Aseton ( Oje Sökücü ) Naftalin(Güve kovucu) Arsenik ( Fare zehirici) Amonyak Karbonmonoksit ( Egzos Gazı ) Nikotin.

4 Bu maddelerin solunması akci ğ erlerde KATRAN(ASFALT) olu ş umuna sebep olur.Günde bir paket sigara içenlerde 20 yılda 7 kg is ve katran birikimi olmaktadır. Nikotin sigara içen ki ş iyi uyarır,kalp çarpıntısına,yüksek tansiyona.ki ş inin nefes alıp vermesinin hızlanmasına sebep olur. Dudaklarımıza duman de ğ di ğ i andan itibaren 8 sn de beyne ula ş an nikotin her nefeste yakla ş ık 50.000 beyin hücremizi öldürmektedir.

5 SİGARANIN VÜCUTTA İZLEDİĞİ YOL A ğ ız ve burun Nefes borusu Yemek borusu Mide(tükürükle) Hava yolları (bron ş lar) Akci ğ erler(hava ksck) Burada kılcal damarlardan kana geçer Sa ğ kalbe gelir ve sol kalpten tüm vücuda pompalanır Dola ş ım sistemiyle tüm vücudu dola ş ır

6 İLK NEFES VE SONRASI Sigara içti ğ inizde vücudunuz etkilenmeye ba ş lar. Nabız yükselir,daha hızlı nefes almaya ba ş larsınız,kan dola ş ımınız yava ş lar,sigaranın içinde barındırdı ğ ım yakla ş ık 4000 zehirli madde kana karı ş ır.

7 SİGARANIN SEBEP OLDUĞU HASTALIKLAR Ba ğ ımlılık:nikotinin ba ğ ımlık yapma özelli ğ i eroine çok benzer. Sırt ve bel a ğ rısı:Sigara içen ki ş ilerde omurilikteki disklere çok az miktarda oksijen geldi ğ i için sırt ve bel a ğ rısına yol açar. Prostat Kanseri Gö ğ üs Kanseri Rahim Kanseri Çocukluk solunum problemleri Ş eker hastalı ğ ı İ laca kar ş ı ba ğ ı ş ıklık Kulak enfeksiyonları

8 SİGARANIN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR Emphysema:Akci ğ erlerdeki alveollerin zamanla esnekli ğ ini kaybetmesi sonucu solunum zorlu ğ u olur ve hasta solunum cihazına ba ğ lanmak zorunda kalır. Bo ğ az Kanseri Mide Kanseri Kalp Hastalıkları Kısırlık Kangren

9 SİGARANIN SEBEP OLDUĞU HASTALIKLAR Karaci ğ er Kanseri Gırtlak Kanseri Erken do ğ um ve bebe ğ in hafif do ğ ması A ğ ız Kanseri(Dudak ve Dil) Erken Menapoz Yemek Borusu Kanseri Erken Ya ş lanma Yaralarda geç kapanma Di ş Kaybı

10 Sigara;  Akciğer kanseri ölümlerinin % 90’ından,  Bronşit ölümlerinin % 75’inden  Tüm kanser ölümlerinin % 30’undan,  Kalp krizi ölümlerinin % 25’inden sorumludur sorumludur

11 Akciğer kanseri, kanser ölümlerinin birinci sırasında yer alır Akciğer kanserinin % 90 nedeni sigaradır Ülkemizde her yıl 40 bin kişide akciğer kanseri tespit edilmektedir

12 Sigara, nefes borularını ve akciğerleri çalışamaz hale gelecek şekilde hasara uğratır Yaşamınızı nefes darlığı içinde, oksijen tüpüne bağımlı ve yatağa bağlı olarak tamamlamak ister misiniz ?

13 Pasif sigara içmek ne demektir ? Başkalarının sigara dumanını solumaktır

14 Pasif sigara içiciler de sigara bağımlıları kadar zarar görürler Çocuklarda Pasif sigara içimi: Sık bronşit ve zatürre riski,alerjik hastalıklar ve astım riski,orta kulak iltihabı,beyin ve kas tümörleri,ani bebek ölümü sendromu,solunum fonksiyonlarında azalmaya neden olur. Sık bronşit ve zatürre riski,alerjik hastalıklar ve astım riski,orta kulak iltihabı,beyin ve kas tümörleri,ani bebek ölümü sendromu,solunum fonksiyonlarında azalmaya neden olur.Yetişkinlerde:  Akciğer kanserine  Kalp hastalıklarına sebep olmaktadır.

15 SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA 20 dk içinde:kan basıncı ve nabız sayısı normale döner. 8 saat sonra kandaki oksijen düzeyi normale döner. 24 saat sonra karbon monoksit vücuttan temizlenmeye ba ş lar.Akci ğ er, mukus ve sigara artıklarını atmaya ba ş lar. 2-12 hafta içinde tüm vücutta dola ş ım düzelmeye ba ş lar.

16 SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA 3-9 ay sonra akci ğ er fonksiyonları % 5-10 oranında artar. 5 yıl içerisinde kalp krizi geçirme riski sigara içmeye devam eden birine göre yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akci ğ er kanserine yakalanma riski sigara içmeye devam eden birine göre yarı yarıya azalır.Kalp krizi geçirme riski de Hiç sigara içmeyen biri ile aynı düzeydedir.

17 Sigara içenler sadece kendilerine değil, çevrelerine de zarar verirler BU NE UMURSAMAZLIK !

18 SİGARAYI BIRAKMADAN ÖNCE Ailenizle ve arkada ş larınızla bu kararlarınızı anlatın. Evinizdeki ve çalı ş ma odanızdaki size sigara hatırlatacak bütün e ş yaları kaldırın. Kesinlikle sigara satın almayın. Evinizdekileri özellikle çocuklarınızı size sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmaya te ş vik edin.

19 SİGARANIN YERİNE YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYLER Ellerinizi me ş gul etmek için resim çizin,yazı yazın,örgü örün,gazete okuyun vs. Spora ba ş layın Sabah kalktı ğ ınızda di ş lerinizi fırçalayın,kahvaltıdan ve yemekten sonra di ş lerinizi fırçalayın.Kahve yerine bitki veya meyve çayı için. Sakız çi ğ neyin,bolca su için.

20 SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR? Nikotin bandı kullanın nikotin bandı sigara içme iste ğ ini azaltmada yardımcı olur. Ara sıra sigara içme isteklerine kar ş ı dikkatli olun. Sigarayı bıraktıktan sonra ilk birkaç hafta en zor zamanlardır,vücudumuzda nikotin eksikli ğ i ortaya çıkar,konsantre olun.

21 SİGARANIN FAYDALARI Sigara içeni köpek ısırmaz çünkü yanında baston ta ş ır Evine hırsız girmez çünkü sabaha kadar öksürür Üzerine sinek konmaz çünkü buram buram nikotin kokar Fazla yorulmaz çünkü yorulunca tıkanaca ğ ını bilir.

22 SİGARANIN FAYDALARI Yürümek için zorlanmaz çünkü tekerlekli iskemlede gezdirilir. İ htiyarlamaz çünkü genç ya ş ta sevdiklerine kavu ş ur. Yüzlerine renk gelir çünkü di ş leri ve bıyıkları sapsarı olur. Vücutları bir ku ş gibi hafifler çünkü ileri dönemdeki dola ş ım bozuklu ğ undan ötürü önce parmakları sonra da el ve ayakları kesilir.

23 SİGARA İÇENİN AKCİĞERİ SAĞLAM AKCİĞER

24 NORMAL VE SİGARA İÇEN BİR ŞAHSIN AKCİĞERİ

25 NORMAL KARACİĞER SİROZLU KARACİĞER

26

27 GIRTLAK KANSERİ

28 SON ÇARE : GIRTLAĞIN ÇIKARTILMASI

29

30 UNUTMAYIN ! TÜRK İ YE’N İ N HAVA SAHASI ARTIK DUMANSIZ HAVA SAHASI SA Ğ LIKLI B İ R HAYAT İ Ç İ N S İ GARASIZ B İ R HAYAT SEÇ İ N

31 Hazırlayan Mustafa TOPÇU Psikolojik Danışman


"KARATAY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİGARA BAĞIMLILIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları