Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nüfus ve GSYİH TÜRKİYE AB Nüfus1 75,627, ,674,965

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nüfus ve GSYİH TÜRKİYE AB Nüfus1 75,627, ,674,965"— Sunum transkripti:

1 Nüfus ve GSYİH TÜRKİYE AB Nüfus1 75,627,384 505,674,965
GSYİH ,26 Milyar$ ,53 Milyar$ %15 %4.8 1.Eurostat (2014) 2.Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Göstergeler (2013)

2 Ar-Ge Harcamasının GSYİH’ye Oranı
ABD Değer: 2,77 Artış: %6 Japonya Değer: 3,39 Artış: %8 Fransa Değer: 2,24 Artış: %3 İngiltere Değer: 1,77 Artış: %1 Kore Değer: 4,03 Artış: %62 Finlandiya Değer: 3,78 Artış: %10

3 80 Milyar € bütçesiyle Dünya’nın En Büyük Sivil Ar-Ge Programı
Araştırma Basamakları UFUK 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Sanayide Liderlik Toplumsal Sorunlara Çözümler Avrupa’daki tüm paydaşların katılımına açık. (Üniversiteler, Sanayi Tem, STK’lar, Kamu Kurumları) COST Programı Benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacıların biraraya getirilmesi amacıyla yürütülen proje ve faaliyetler İkili İşbirlikleri Bilim ve teknoloji alanında, ülkelerle imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları temelinde; Ortak araştırma projeleri Ortak bilimsel toplantılar Uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek 80 Milyar € bütçesiyle Dünya’nın En Büyük Sivil Ar-Ge Programı Ulusal Programlar Bilimsel esaslara uygun Sonuç odaklı İzlenebilir hedefleri olan Yurtiçinde yapılan Ar-Ge projeleri

4 Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Gebze Teknik Üniversitesi
Hakan KARATAŞ Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı 9 Nisan 2015, KOCAELİ

5 İkili İşbirlikleri Toplam 36 Ülkeden 40 Aktif Program
«2014’te 12 ülke ile 14 yeni anlaşma» 5 5 5

6 İkili İşbirliği Programları
Ülke ABD KOSOVA ALMANYA MACARİSTAN ARNAVUTLUK MAKEDONYA AZERBAYCAN MEKSİKA BELARUS MOĞOLİSTAN BELÇİKA PAKİSTAN BULGARİSTAN POLONYA ÇİN PORTEKİZ ÇEK CUMHURİYETİ ROMANYA FAS RUSYA FRANSA SLOVAKYA HİNDİSTAN SLOVENYA İNGİLTERE TUNUS İTALYA TÜRKMENİSTAN JAPONYA UKRAYNA KORE YUNANİSTAN

7 İkili İşbirliklerinde Gebze Teknik Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi’nden tarihleri arasında TÜBİTAK’a yapılan; İkili İşbirliği Proje Başvuru Sayısı : 35 Desteklenen İkili İşbirliği Proje Sayısı : 16

8 80 Milyar € bütçesiyle Dünya’nın En Büyük Sivil Ar-Ge Programı
Araştırma Basamakları HORIZON 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Sanayide Liderlik Toplumsal Sorunlara Çözümler Avrupa’daki tüm paydaşların katılımına açık. (Üniversiteler, Sanayi Tem, STK’lar, Kamu Kurumları) COST Programı Benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacıların biraraya getirilmesi amacıyla yürütülen proje ve faaliyetler İkili İşbirlikleri Bilim ve teknoloji alanında, ülkelerle imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları temelinde; Ortak araştırma projeleri Ortak bilimsel toplantılar Uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek 80 Milyar € bütçesiyle Dünya’nın En Büyük Sivil Ar-Ge Programı Ulusal Programlar Bilimsel esaslara uygun Sonuç odaklı İzlenebilir hedefleri olan Yurtiçinde yapılan Ar-Ge projeleri

9 COST (European Cooperation in Science and Technology)
Ulusal kaynaklarla desteklenen araştırmaların Avrupa ölçeğinde eşgüdümünün sağlanması amacıyla yürütülen ve araştırmacıların belirli «aksiyon» adı verilen belirli konular kapsamında bir araya getiren program COST da aynı şekilde aktif olarak yer almaya devam etmekteyiz. 1971 yılında kurucu üye olarak katılım 2015 yılı itibariyle COST aksiyonlarının % 65’ine katılım 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Nisan 28 (62/222) 29 (68/238) 31 (78/255) 35 (95/270) 36 (92/257) 46 (117/252) 53 (178/333) 65 (222/342) Bu konuda çok şey söylememe gerek yok sanırım ama Ulusal kaynaklarla desteklenen araştırmaların Avrupa ölçeğinde eşgüdümünün sağlanması amacıyla yürütülen ve araştırmacıların belirli «aksiyon» adı verilen belirli konular kapsamında bir araya getiren program COST da aynı şekilde aktij olarak yer almaya devam etmekteyiz. COST’un ulusaldan uluslararasına, hatta ikili işbirliğinden çok taraflı işbirliğine ve Çerçeve Programlara Horizon 2020’ye geçişteki öneminin farkında olarak katılımı artırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda COST 1001, 1003, BAP ve diğer birçok proje türü ile o alanda çalıştığını gösteren araştırmacıların MC olarak ataabilmektedir. aksiyon öneren yani Avrupalı paydaşlarına yönlendiriric olabilen araştırmacı sayımzıın artırılması, COST aksiyonlarına hem aksiyon önerirken hem de MC oalrak dahil olabilmesini artırmak için faaliyetlerimiz sürmektedi. 2014 yılı itibariyle COST aksiyonlarının %xxx sinde 199 proje ile yer alamkatayız. Gebze Teknik Üniversitesi’nden 222 aksiyondan 10 tanesinde 12 araştırmacı yer almaktadır

10 COST (European Cooperation in Science and Technology)
COST Bilgi Günü - 5 Mart 2015 COST Ofisi’nden Başkan Seviyesinde üst düzey katılım Aksiyon önerisi sunma, aksiyonlardan etkin şekilde yararlanma konusunda detayların sunulması COST Aksiyon Üyelerine Yönelik «H2020 Çalıştayı»

11 Avrupa Birliği Çerçeve Programları
AB’nin Hedefi: Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Ekonomik İlki 1984 yılında başlamıştır. Temelde Amacı: Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini arttırmak, Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamaktır

12 Avrupa Birliği Çerçeve Programları
Ufuk 2020, AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. (5 yıl) 19,1 Milyar Euro 6. ÇP (7 yıl) 80 Milyar Euro Ufuk 2020 (7 yıl) 53,2 Milyar Euro 7. ÇP 6. CP: Yıllık çağrı bütçesi:15.3/4:3.8 7. CP: Yıllık çağrı bürçesi:43.6/7:6.2

13 Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ve Türkiye
ERA ile entegrasyonda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Toplam Bütçesi: 53.2 Milyar €, Geri dönüş miktarı: 200 Milyon € 930 Türk araştırmacı, 9.500 Avrupalı araştırmacı ile Ar-Ge yaptı 200 KOBİ, Avrupalı Ar-Ge aktörü ile ortaklık kurdu 350 Türk araştırmacı Avrupa araştırma merkezlerinde çalıştı Proje Büyüklüğü 2,8 Milyar Avro En iyi küresel oyunculara erişim sağlandı Çok ortaklı ve çok disiplinli araştırma kültürü kazanıldı Tersine beyin göçüne ivme kazandırdı (MC bursu-319 araştırmacı) Kazanımlar 1.000 proje 1.184 Türk partner

14 4. yılda ara-değerlendirme H2020 katılım Anlaşması imzalanmıştır!
Ufuk 2020 Açılış Etkinliği H2020 Açılış Etkinliği 4-5 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi 7 yıl boyunca %86 indirim 2011 GSYİH Değerleri 4. yılda ara-değerlendirme H2020 katılım Anlaşması imzalanmıştır! 4 Haziran 2014 800’ün üzerinde katılımcı (Üniversite, sanayi, KOBİ, TTO’lar, kurumlar, bilgi çoğaltıcıları, vb.) Komisyondan tam destek (Toplam 10 uzman) H2020 alanlarına yönelik oturumlar, tematik alanlar ve KOBİ eğitimleri SNE (Seconded National Expert) konusunda Komisyon ile mutabakat

15 Çerçeve Programları’nda Gebze Teknik Üniversitesi
Başvuru Sayısı Başarılı Proje Sayısı Toplam Bütçe (€) Genel Toplam 37 4

16 Bilimsel Mükemmeliyet Toplumsal Sorunlara Çözümler
Ufuk 2020 Programı : Bilimsel Mükemmeliyet Yeni iş sahaları yaratarak istihdamı artırmak Yenilikçi KOBİ’ler Anahtar teknolojilere stratejik yatırımlar Ar-Ge için daha fazla özel sektör yatırımı Endüstriyel Liderlik Toplumsal Sorunlara Çözümler Toplumsal problemlere çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerileri Araştırma ve yenilik faaliyetlerinde mükemmeliyet odağı Toplam 80 Milyar € Dünya standartlarında bilim İleri düzey araştırma yeteneği geliştirmesi Araştırmacıların en iyi altyapılara erişimi.. 25,3 M € Güçlü yenilik ve özel sektör odağı Araştırmada toplumsal sorun odağı 17,4 M € 30,8 M €

17 Ufuk 2020 Programı Çağrı Sonuçları
2014 çağrıları kapsamında başvuran/desteklenen proje sayısı bakımından Türkiye’nin başarı yüzdesi AB ile eşittir! 8005 282 948 33 Başvuru/Destek Başvuru/Destek AB ve TR Başarı Oranı % 12

18 Ufuk 2020 Programı Çağrı Sonuçları
2014 çağrıları kapsamında başvuran/desteklenen proje sayısı bakımından AB ile kıyaslandığında geçmiş dönemlere göre daha başarılıyız.

19 Ufuk 2020 : Endüstriyel Liderlik
Uzay KOBİ’lerde Yenilikçilik Biyoteknoloji Nanoteknoloji, ileri malzeme, ileri imalat Bilgi ve İletişim Teknolojileri Endüstriyel Liderlik 17,4 Milyar €

20 Ufuk 2020 : Toplumsal Sorunlara Çözümler
Çevre Enerji Sağlık Sosyal Bilimler Ulaşım Gıda Güvenlik Araştırma ve yenilik 7 Alan Toplumsal Sorunlara Çözümler 30,8 Milyar € Özel Sektör

21 Ufuk 2020 : Bilimsel Mükemmeliyet
Marie Sklodowska Curie Araştırma Altyapıları 25.3 Milyar € Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)

22 Ufuk 2020 Katılım Kuralları
En az 3 farklı AB üye ya da asosiye üye ülkesindeki, Sanayi, KOBİ, Üniversite, Araştırma Merkezi, STK, vb. farklı kuruluşların oluşturduğu konsorsiyumlar, ancak, «Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)» ve «Marie-Curie» alanlarında tek başına araştırmacılar, «KOBİ’lerde Yenilikçilik» alanında tek başına işletmeler H2020 Programına başvurabilirler H2020 Asosiye Üye Ülkeler: Türkiye, Norveç, İzlanda, İsrail

23 Örnek 1: Marmara’da Sismik Tehlike Değerlendirmesi Projesi
Marmara ‘da yüksek çözünürlüklü sismik çalışmalar ve yer , deniz ve hava istasyonlarından sağlanan tam ve gerçek zamanlı veriler kullanılarak deprem odaklarının ve riskinin belirlenmesi Projenin amacı Koordinatör Boğaziçi Üniversitesi (20 Ortak), İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, TÜBİTAK-MAM YDBE Projedeki Türk ortak 3,2 Mn € / 7,8 Mn € Bütçe Marmara Deprem risk haritasının çıkarılması Marmara’da en yeni teknolojilerle bilgi sağlayacak 200 metrelik kuyu açılması Deprem kaynaklı toprak kayması riskinin belirlenmesi Erken uyarı ve gerçek zamanlı sarsıntı ve kayıp bilgi takip sisteminin oluşturulması Projede yürütülen bazı faaliyetler Deprem ve tsunami uzun zamanlı uydu verilerinin gözlemlenmesi Açılacak kuyudu teknik altaypı yerleştirilecek,uydulardan veriler alınacak Marmara bu projede supersite olacak ve ESA tum verileri ucretsiz verecek Türkiye kazanımlar: 1.Marmarada erken uyarı sistemi var, veri desteği sağlanacak. 2. Marmara’daki araştırma altyapısını güçlendirecek, veri toplayan istasyonlar bu proje sayesinde gerçek zamanlıya dönüştürülecek. 3. Toprak kayması anında tespit edilecek, sürekli izleme yapılacak. Kandilli’de yeni bir hub kuruldu Veriler kullanılarak (yeni uygulama metotlarıyla) deprem riskini ortaya çıkarmak, deprem üretecek odakların üretilmesi ve Marmara içerisinde en büyük kırılma nerde olabilir.. Faaliyetler Kuyuaçılacak, sediment kalınlığı nedir belirlemek gerek kuyu açmak için..Gaziköy civarında açılacak. Kuyu içine konulacak inovatif aletleri Ingilteredeki Turk firması üretecek. Kuyu 200 metre derine inecek. ESA ‘nın tüm verilerinin ücretsiz kazandırılması Marmara’da deprem araştırma altyapısının tam ve gerçek zamanlı verilerle çalışır hale getirilmesi Deprem ve deprem kaynaklı afet zararlarının minimuma indirilmesi Türkiye’nin kazanımları

24 Örnek 2: İnsan/Robot İşbirliği Donanımı Geliştirme Projesi-1
Otomotiv montaj hattında ses, imge ve el komutlarını kullanan robot geliştirilmesi Projenin amacı Projedeki Türk ortak Koordinatör TOFAŞ (13 Ortak) Bütçe 0,7 Mn € / 8,7 Mn € Ortak robot/insan çalışma ortamlarına yönelik iş modeli, yöntem, yazılım geliştirilmesi Operasyonda destekçi mobil robotikler geliştirilmesi Yenilikçi insan/cisim algılama ekipmanları geliştirilmesi Güvenlik çiti gerektirmeyen gelişmiş iş güvenliği stratejileri oluşturulması Projede yürütülen bazı faaliyetler Geliştirilen robotik üretim hattının Türkiye’de kalması Daha üretken ve güvenli ulusal otomotiv üretim teknolojileri geliştirilmesi Türkiye’nin kazanımları

25 Örnek 3: İleri Gözetleme Sistemi Geliştirme Projesi
Taşınabilir, boyutlandırılabilir, bağımsız ve uyarlanabilir bir gözetleme sistemi geliştirerek ülke sınırlarının korunması Projenin amacı Projedeki Türk ortak Aselsan A.Ş, STM A.Ş. (13 Ortak) Bütçe 3,7 Mn € / 20 Mn € Sınırdaki anormal faaliyetleri tespit ve takip eden insansız kara aracı geliştirilmesi Geliştirilen insansız kara aracının, insansız hava aracı ve komuta kontrol merkezi ile entegrasyonu Projede yürütülen bazı faaliyetler Türkiye’nin kazanımları Aracın geliştirilmesi ve sisteme entegrasyonu ile görüntü ve verilerin etkinliği artırılarak sınır güvenliğinin sağlanması

26 Örnek 4: Akıllı Şehir Enerji Demonstrasyon Projesi
Bina renovasyonu, akıllı şebekeler ve bölgesel ısıtma uygulamaları ile tekrarlanabilir, sistemsel ve bütünleşik enerji stratejileri geliştirilmesi ve uygulaması Projenin amacı Projedeki Türk ortak SEAŞ, Soma Belediyesi, TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü, İTÜ, MİR ARGE, (18 Ortak) Bütçe 8 Mn € / 49,1 Mn € Bina yalıtımı, Fotovoltaik ve verimli aydınlatma uygulamaları geliştirilmesi Yeni nesil ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi Atık ısının kullanımıyla bölgesel ısıtma sisteminin geliştirilmesi Fotovoltaik sistemlerden üretilen elektriğin merkezi sistemlerle şebekeye bağlanması; akıllı şebeke uygulamalarının yapılması Projede yürütülen bazı faaliyetler Uygulamanın Soma’da gerçekleştirilmesi Fotovoltaik uygulamaların ilk kez akıllı şebekeler teknolojisi ile birlikte gerçekleştirilmesi Bölgesel ısıtma sistemlerine özel boru geliştirilmesi Türkiye’nin kazanımları

27 Ufuk 2020 Programı Çok uluslu Bireysel Çok ortaklı Konu Bağımsız
Konu Güdümlü Araştırma ve İnovasyon Faaliyetleri Bireysel Konu Bağımsız Öncül Araştırmalar KOBİ İnovasyon Ülkeler ve sektörler arası insan kapasitesini geliştirmek için bireysel/kurumsal dolaşımı destekleme faaliyetleri Dünya lideri altyapıların geliştirilmesi Dağıtık altyapılar arasında ağ oluşturma Uluslararası altyapılara fiziksel ve uzaktan erişim

28 Ufuk 2020 : Bilimsel Mükemmeliyet
25.3 Milyar € Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Marie Sklodowska Curie Bilimsel Mükemmeliyet Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET) Araştırma Altyapıları

29 Avrupa Araştırma Konseyi - ERC
Öncül araştırmalar (frontier research) için 13 Milyar € Toplam Bütçe Desteklenecek projeler: mükemmeliyet odaklı konu bağımsız (sosyal bilimler dahil) bireyler veya bireysel takımlar tarafından yönetilen çığır acıcı nitelikte, yüksek riskli yüksek kazançlı bilimsel projeler Avrupa’ya gelecek araştırmacılar için 1 milyon €’ya kadar ek fon imkanı Altyapı kurma imkanı Öncül araştırma: Günümüzde temel ve uygulamalı araştırma arasındaki klasik ayrım, yeni gelişmekte olan bilim ve teknoloji alanlarının (bioteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknolojiler, malzeme bilimi ve bilişsel bilim gibi) her iki tür araştırmadan da unsurlar taşıması nedeniyle netliğini kaybetmektedir. ERC desteklediği etkinliklerini tanımlamak için temel araştırma yerine öncül (frontier) araştırma terimi kullanmaktadır. Her alanda mükemmeliyet ERC’nin en önemli değerlendirme kriteridir. Türkiye’den 7. Çerçeve Program kapsamında 4 araştırmacı bu desteği almaya hak kazanmıştır. Mehmet Bayındır – Bilkent Üniversitesi (Starting Grant) (1,5 milyon €) Kerem Pekkan – Koç Üniversitesi (Starting Grant) (2 milyon €, ABD’den Türkiye’ye geldi) Hakan Ürey – Koç Üniversitesi (Advamced Grant) (2 ,5 milyon €) Ebru Erbay – Bikent Üniversitesi (Starting Grant) (1,5 milyon €)

30 Avrupa Araştırma Konseyi - ERC
Proje Türleri Çağrı kapanış: 3 şubat 2015 Çağrı kapanış: 12 Mart 2015 2 Haziran 2015 Çağrı: yok Öncül araştırma: Günümüzde temel ve uygulamalı araştırma arasındaki klasik ayrım, yeni gelişmekte olan bilim ve teknoloji alanlarının (bioteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknolojiler, malzeme bilimi ve bilişsel bilim gibi) her iki tür araştırmadan da unsurlar taşıması nedeniyle netliğini kaybetmektedir. ERC desteklediği etkinliklerini tanımlamak için temel araştırma yerine öncül (frontier) araştırma terimi kullanmaktadır. Her alanda mükemmeliyet ERC’nin en önemli değerlendirme kriteridir. Türkiye’den 7. Çerçeve Program kapsamında 4 araştırmacı bu desteği almaya hak kazanmıştır. Mehmet Bayındır – Bilkent Üniversitesi (Starting Grant) (1,5 milyon €) Kerem Pekkan – Koç Üniversitesi (Starting Grant) (2 milyon €, ABD’den Türkiye’ye geldi) Hakan Ürey – Koç Üniversitesi (Advamced Grant) (2 ,5 milyon €) Ebru Erbay – Bikent Üniversitesi (Starting Grant) (1,5 milyon €)

31 Türkiye’den Başarı Hikayeleri: 2012
2012’de Birinci Dalga Prof. Mehmet Bayındır, Bilkent Univ., 1,5 milyon €, Starting Grant Fabrication and characterization of dielectric encapsulated millions of ordered kilometer-long nanostructures and their applications Asst. Prof. Kerem Pekkan, Koç Univ., 2 milyon €, Starting Grant Bioengineering prediction of three-dimensional vascular growth and remodeling in embryonic great-vessel development

32 Türkiye’den Başarı Hikayeleri: 2013
2013’te İkinci Dalga Prof. Hakan Ürey, Koç Univ., 2,5 milyon €, Advanced Grant Wearable Augmented Reality 3D Displays Prof. Özgür Barış Akan, Koç Univ., 1,8 milyon €, Consolidator Grant Communication Theoretical Foundations of Nervous System Towards BIO-inspired Nanonetworks and ICT-inspired Neuro-treatment Assoc. Prof. F. Ömer İlday, Bilkent Univ, 2 milyon €, Consolidator Grant Nonlinear Laser Lithography Asst. Prof. Ebru Erbay, Bilkent Univ, 1,5 milyon €, Starting Grant The RNA bridge between IRE-1 and PKR leading to metaflammation: discovery and intervention in atherosclerosis Prof. Dr. Hakan Ürey, WEAR3D isimli ERC Projesi kapsamında artırılmış gerçeklik ve 3 boyutlu uygulamalar için yeni görüntüleme ve izleme teknolojilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Prof. Dr. Özgür Barış Akan MINERVA isimli ERC Projesi kapsamında, biyolojik-esinli nanoağlar ve bilişim-esinli nörolojik tedavi için sinir sisteminin haberleşme kuramsal temellerinin incelenmesi hedeflemektedir. Doç. Dr. F. Ömer İlday "Nonlinear Laser Lithography” ("Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi”; kisa adi, NLL) isimli ERC projesinde ultrahızlı lazer atımları ve mikroplazma jetleri kullanarak malzemelerin önce 2 boyutta, ardından 3 boyutta kendiliğinden oluşum mekanizmalarıyla nanoyapılandırılmalarını hedeflenmektedir. Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay METARNAFLAMMATION isimli ERC projesinde damar sertliği ve kalp krizinin tedavisi için moleküler biyolojiye dayalı yeni ilaç hedeflerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

33 Türkiye’den Başarı Hikayeleri: 2014
H2020’nin ilk ERC Projeleri Prof. Sedat NİZAMOĞLU, Özyeğin Üniv. -> Koç Univ., 1,5 milyon €, Starting Grant Novel Nanoengineered Optoelectronic Biointerfaces Asst. Prof. Cory DUNN, Koç Univ., 1,5 milyon €, Starting Grant Deciphering and reversing the consequences of mitochondrial DNA damage Prof. Dr. Hakan Ürey, WEAR3D isimli ERC Projesi kapsamında artırılmış gerçeklik ve 3 boyutlu uygulamalar için yeni görüntüleme ve izleme teknolojilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Prof. Dr. Özgür Barış Akan MINERVA isimli ERC Projesi kapsamında, biyolojik-esinli nanoağlar ve bilişim-esinli nörolojik tedavi için sinir sisteminin haberleşme kuramsal temellerinin incelenmesi hedeflemektedir. Doç. Dr. F. Ömer İlday "Nonlinear Laser Lithography” ("Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi”; kisa adi, NLL) isimli ERC projesinde ultrahızlı lazer atımları ve mikroplazma jetleri kullanarak malzemelerin önce 2 boyutta, ardından 3 boyutta kendiliğinden oluşum mekanizmalarıyla nanoyapılandırılmalarını hedeflenmektedir. Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay METARNAFLAMMATION isimli ERC projesinde damar sertliği ve kalp krizinin tedavisi için moleküler biyolojiye dayalı yeni ilaç hedeflerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

34 Türkiye’nin 7.ÇP ERC Performansı

35 Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları
Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmek Araştırmacıların kariyer gelişimini ve sürekliliğini sağlamak Avrupa’yı ( Türkiye’yi) tüm dünyadaki araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmek Sektörler ve ülkeler arasında bilgi transferi gerçekleştirmek Uluslararası Dolaşım Mobilite koşulu AB Üye Ülkeler + Asosiye Ülkeler Yaşam Giderleri + Kuruma Masraflar Araştırmacı Deneyim Seviyesi Üniversite Sanayi Kurumu Araştırma Merk. İletişim:

36 Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları
İletişim:

37 Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları
Marie Sklodowska Curie Alanı İstihdam Edilen/Görevlendirilen Araştırmacıya Destekler Kurumsal Destekler Yaşam Giderleri Dolaşım Desteği Aile Desteği Maaş Desteği Araştırma, Eğitim ve Networking Giderleri Yönetim ve Dolaylı Maliyetler Desteği ITN (Innovative Training Networks) € ,00 € ,00 € ,00 - € ,00 € ,00 IF (Individual Fellowships) € ,00 € ,00 € ,00 RISE (Resarch and Innovation Staff Exchange) € ,00 € ,00 CO-FUND ESR: 3.710,00€ ER: 5.250,00 € İletişim:

38 Ufuk 2020 Programı 2015 Yılı Yol Haritası
UFUK 2020 VİZYONU HEDEF 1 HEDEF 2 HEDEF 3 HEDEF 5 HEDEF 4 Ulusal düzeyde farkındalığın artırılması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Ülkemizin Horizon 2020 Programı’na katılımını giderek artırmak, yaygınlaştırmak ve Programdan elde edilen faydayı azami düzeye taşımak. Program’a katılımı teşvik eden mekanizmaların ve inisiyatiflerin geliştirilmesi YOL HARİTASI HEDEFLERİ TARAL’ın yetkinliğinin belirlenmesi, uluslararası görünürlüğünün artırılması ve Avrupa Araştırma Alanı ile işbirliklerinin geliştirilmesi 451 milyon Avro Ulusal kurum ve kuruluşlar ile işbirliklerinin artırılması Avrupa Araştırma Alanı ile entegrasyon Program kapsamında ulusal ve uluslararası Ar-Ge programları arasında eşgüdüm sağlanması

39 Ufuk 2020 Programı 2015 Yılı Yol Haritası

40 Hedef 1: Eğitim ve Farkındalık Artırma
Ulusal düzeyde farkındalığın artırılması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 2014 Yılı Faaliyetleri Üniversiteler, Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, Kamu Kurumları ve Araştırmacı Takımları Ufuk 2020 Destekler/Teşvikler Ortaklık Kurma Proje Yazma/Sunma 173 Etkİnlİk  KATILIMCI 818 Yüz yüze görüşme

41 Hedef 1: Eğitim ve Farkındalık Artırma
Sanayi’nin katılımını artırmaya yönelik üst düzey etkinlik 2014 Yılı Planlamaları Üst Düzey Sanayi Kurultayı; 6 Mayıs 2015 Sayın Ali BABACAN ve Sn. Fikri IŞIK’ın teşrifleri ile Sanayi Sektörü Üst Düzey Temsilciler (ISO 500 lİstesİ) Avrupa Komisyonu European Round Table of IndustrIalIsts

42 Hedef 1: Eğitim ve Farkındalık Artırma
Hedef paydaşlar ile Ufuk 2020 Çalıştayları düzenlenecektir! Teknoloji Transfer Ofisleri 23 Ekim 2014, Ankara 13 Şubat 2015, İstanbul Hakemler 29 Ocak 2015, Değerlendirme süreçlerinde etkinlik EEN’ler (Avrupa İşletmeler Ağı) 10 Şubat 2015, H2020’de işbirliği Kadın Araştırmacılar 9 Mart 2015, H2020 potansiyelini keşfetmek Sanayi Kuruluşları 20 Şubat 2015, Sanayi Kurultayına hazırlık Kalkınma Ajansları Nisan 2015, H2020’de işbirliği

43 TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI
Ebru İMAMOĞLU Ekim 2014

44 Temel Hedefler Temel hedef, H2020 geri dönüş oranı ve başarı yüzdesini artırmak! Horizon 2020 Programına gerçekleştirilecek başvuru sayısının artırılması (yeni aktörlerin de oyuna çekilmesi) Katılım Kalite Sunulacak projelerin değerlendirme destekleri ile kalitelerinin (başarı şanslarının) artırılması Liderlik Başarılı (fonlanan ya da eşik üstü) proje sahiplerinin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi Özendirme Lider/Koordinatör araştırmacıların desteklenmesi, işbirliklerinde etkin pozisyonlarda yer almalarının kolaylaştırılması Başarılı (fonlanan ya da eşik üstü) proje sahiplerinin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi

45 Destekler Ödüller Destek ve Ödüller Eşik Üstü Ödülü COST Ödülü
Başarı Ödülü Seyahat Desteği Koordinatör Olma Destekleri Eşik Üstü Ödülü ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı COST Ödülü MSCA Ön Değerlendirme Destek Programı.

46 U2020 Programına Katılımı Desteklemek ve Teşvik Etmek!
U2020 Destek ve Ödül Programları U2020 Programına Katılımı Desteklemek ve Teşvik Etmek! U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı U2020 Seyahat Desteği Çok ortaklı projelerde ortak olmak (Uçak bileti, konaklama ve şehir içi ulaşım, toplantı ücreti, vize, harç, gündelik) Seyahat başına 1.500€ üst limitli destek Çok ortaklı projelerde koordinatörlüğü desteklemek Her bir koordinatör adayına toplam €’ya kadar destek Ağ Oluşturma Bireysel Katılım Liderlik Başarıyı Teşvik ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı ERC’ye Katılım ve Başarı Oranını Artırmak Proje başına €’ya kadar destek MSCA Ön-Değerlendirme Destek Programı Marie Sklodowska-Curie Bireysel projelerde başarı oranını artırmak:, MSCA IF&COFUND Proje başına 1.000€-8.000€ arası destek Başarı ve Eşik üstü Ödülü Eşik üstü: 7.000€’a kadar ödül Başarı: %80’i proje yürütücüsü ve ekibine, %20’si kuruluşa, € € € € ERC Ödülleri Eşik üstü: €’a kadar Başarı Ödülü: Sabit Tutar + %9 Transfer Ödülü : Sabit Tutar

47 U2020 Seyahat Desteği - 1 Seyahat Öncesi ve Sonrası Gerekli Belgeler
Yeni Destek ve Teşvik Mekanizması ile Ufuk 2020 Web Sayfası hayata geçirilmiştir! Stratejik ağlar (ATP, Avrupa Sanayi Birliği) Proje Pazarları Konsorsiyumların oluşturulmasında etkili etkinlikler, platformlar Seyahat Öncesi ve Sonrası TÜBİTAK’ın gerekli gördüğü diğer toplantılar Konsorsiyum Toplantıları Bilgi Günleri Gerekli Belgeler Başvuru formu Resmi davet mektubu veya etkinliğe kayıt belgesi Araştırmacı ve/veya temsilcinin özgeçmişi İmzalı taahhütname

48 U2020 Seyahat Desteği - 2 Destek kapsamında araştırmacılara Avro’ya kadar destek sağlanmaktadır. Destek İstatistiği Desteklenen Harcamalar Uçak Bileti Toplantı katılım Ücreti 2014 Hazirandan itibaren Konaklama Şehiriçi/Ülke içi Ulaşım Başvuru: 195 Destek: 167 Red: 28 Vize ve yurtdışı çıkış harcı Gündelik Önemli Hususlar Seyahat raporu ve fatura asılları teslim etme koşulu Aynı alanda en çok 4 kez seyahat desteği sonunda proje şartı Yılda en çok 4 seyahat

49 Ufuk 2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı – 1
Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği Konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon Desteği Proje Ön Değerlendirme Hizmeti Desteği . Proje Yazma-sunma Eğitimi Desteği Proje Yazdırma Hizmeti Desteği 01 02 03 04 05 Toplumsal Sorunlara Çözümler Bilimsel Mükemmeliyet Endüstriyel Liderlik Diğer Alanlar

50 U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı – 2
Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği Kim? Koordinatör Adayı ve/veya araştırma ekibi üyeleri Nerede? Hangi kalemler? Seyahat ve konaklama giderleri Ne kadar? En çok 2 gün Amaç? Toplantılara katılım /Avrupa Komisyonu ile toplantı Salon kirası, İkram, Teknik ekipmanlar, Koordinatör adayı ve ekipten 1 kişinin seyahati Kısıt? Her proje için en çok 4 seyahat Yurtiçi veya Yurtdışı 1.500 Avro’ya kadar Destek TL’ye kadar Destek

51 U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı – 3
Proje yazma-sunma eğitimi desteği 6.000 Avro’ya kadar destek Proje yazdırma desteği Avro’ya kadar destek Her proje için en çok 1 defa Koordinatör Adayı ve araştırma ekibinden en çok 2 kişi Proje fikrinin uzman kişi veya kuruluş tarafından projeye dönüştürülmesi Proje ön değerlendirme desteği 8.000 Avro’ya kadar destek Eğitime katılım ile seyahat ve konaklama giderleri Eğitimlere katılım (Finansal konular, Fikri Mülkiyet, Proje fikrini projeye dönüştürme vb. ) Projenin uzman kişi veya kuruluş tarafından incelenerek sunuma hazır hale getirilmesi Her proje için en çok 1 defa

52 ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı
ERC Proje Yazma – Sunma Eğitimi Desteği Proje Fikrinin yazılı hale dönüştürülmesi 2 eğitime katılma hakkı Her eğitim için seyahat dahil 2.500€’ya kadar destek ERC Mülakatlarına Katılım Desteği ERC mülakat eğitimlerine katılım. 1 eğitim hakkı Seyahat dahil 2.500€’ya kadar destek ERC Ön Değerlendirme Desteği Proje önerisinin sunulmadan önce uzmanlarca değerlendirilmesi - Proje fikrinin değerlendirmesi, - B Formları üzerinden yapılan yazılı bilimsel ön değerlendirme, - İnternet üzerinden görüntülü konuşma, telefonla yapılan değerlendirme ve toplantı, Ön değerlendirme kapsamında bir seyahat hakkı 7.500€’ya kadar destek İSTİSNALAR Daha önce ERC alan kişiler Daha önce ERC başvurusu 2. aşamaya geçen kişiler MSCA IF almış olan kişiler TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülü /TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü almış kişiler EMBO Yerleşim Desteği Programı, Genç Araştırmacı Programı ve Uzun Dönemli Burs Programı faydalanmış kişiler COST aksiyonu Teklif Sahipleri

53 MSCA Ön Değerlendirme Destek Programı
MSCA IF ve CO-FUND Proje Ön Değerlendirme Desteği Başvuru Formu, B Formu Koordinatör adayının çağrının ön koşul ve değerlendirme kriterlerine uygun olması, Projenin Türkiye’de yürütülecek olması. 8.000 Avro’ya kadar destek ! Ön Değerlendirme hizmeti Proje Sunulmadan Önce Alınmış Olmalı

54 Eşik Üstü Ödülü Başvuru , Uygunluk Ölçütleri ve Belgeler
Ödül Tutarları Çok ortaklı Proje: Ortak : Avro Koordinatör : Avro Ortaksız SME Projeleri : Avro Başvuru formu Bağımsız değerlendirme sonuç raporu Proje yürütücüsü ve varsa ekibinin listesini gösteren proje başvurusu sahibi kurum/kuruluşlardan alınan yazı Ödemeler proje yürütücüsü ve ekibine ERC Ödül Tutarları A Puan Yedek Liste : € A Puan Yedek Dışı : € B Puan : € Çağrı Özelinde Belirlenen Eşik Üstü Puanlar Proje tekrar sunulup başarılı olursa Başarı Ödülü için başvuru hakkı

55 Projedeki Türk ortağın Bütçe Dilimi (Avro)
Başarı Ödülü Başarı Ödülü Projedeki Türk ortağın Bütçe Dilimi (Avro) Formül Ortak: 3.500€ + (bütçe x 7%)=A Koordinatör: A x 2 Ortak: 8.500€ + (bütçe x 5%) =B Koordinatör: B x 2 > Ortak: € + (bütçe x 3% ) =C Koordinatör: C x 2 Hesaplama Proje Tutarı Formül Ortak Koordinatör 3.500€ + (bütçe x 7%) 18.900 37.800 8.500€ + (bütçe x 5%) 33.500 67.000 28.500€ + (bütçe x 3% ) 64.500

56 ERC Başarı Ödülü Örnek Hesaplama (Euro/€) ERC Başarı Ödülü Program
Formül ERC Starting Grant € + (budget x 9%) ERC Consolidator Grant € + (budget x 9%) ERC Advanced Grant € + (budget x 9%) Örnek Hesaplama (Euro/€) Project Budget Starting Grant Advanced Grant

57 COST Aksiyonu Teşvik Ödülü
COST tarafından onaylanmış ve Kontratı imzalanmış olan aksiyonlar Aksiyonun teklif sahibine yönelik Başvuru formu COST’un ilgili birimi tarafından onaylanmış Ortak Niyet Beyanı Türkiye’deki tüzel kişilik ile COST arasında imzalanan aksiyonun Kontratı Araştırmacının Türkiye’deki tüzel kişilerde görev yapıyor olması şartı Bir defaya mahsus olmak üzere ve aksiyon başladıktan sonra Konunun ulusal önceliklerde yer alma durumuna göre bir seferlik 1001 veya 1003 PTI*3

58

59 Başvuru Sistemi

60 Başarılı Koordinatörlere Destek
Koordinatörlere Yönelik Yasal ve Finansal Konular Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Desteği Başvuru Sonrası H2020 kapsamındaki başarılı projelerin koordinatörlerine ve proje ekibine yasal ve finansal konular alanına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği Proje yürütme sürecinde destek Kapsam H2020 kapsamındaki başarılı bulunan projelerdeki koordinatörler Bütçe Yönetimi Fikri Mülkiyet Finansal Raporlama Yasal ve Mali Konular Proje süresince her eğitim için Avro+ seyahat masrafları (toplam 5 eğitim) Danışmanlık Desteği: Avro Destek

61 Başarıya Yaklaşan Koordinatörlere Ödül
Koordinatör Olarak Proje Sunma Ödülü Başvuru yapmış eşik değeri geçememiş projelerdeki koordinatörlerin ödüllendirilmesi Çok ortaklı projeler: 3.500 € Ödül Koordinatör olarak proje sunan 7.ÇP Başvuru/Destek (çok ortaklı): 518/39 H2020 Başvuru/Destek (çok ortaklı): 53/3 Eşik değerin altında kalan TÜBİTAK tarafından belirlenen eşik değerin en az %80’i

62 Yabancı Koordinatörlere Seyahat Desteği
Koordinatörleri Türkiye’ye Getirme Desteği* Yurtdışından potansiyeli güçlü koordinatör adaylarının Türkiye’deki paydaşlarla görüşmelerinin sağlanması ve bu yolla başarılı proje ortaklıkların artırılması Kapsam Yabancı koordinatörü TR’ye getirmek isteyen Türk yürütücü adayı başvuracak Küçük çaplı çalıştaylar ve ikili görüşmeler desteklenecek Toplam Avro Seyahat ve konaklama masrafları * TTO’lar aracılığı ile çalıştırma

63 H2020’de Aktif Ağlara Katılım Desteği
Ağ Oluşturma Desteği H2020’de Aktif Ağlara Katılım Desteği Kapsam Avrupa’da faaliyet gösteren, TÜBİTAK’ın uygun bulduğu H2020’de aktif ağlar ATP’ler Sanayi Birlikleri Şemsiye kuruluşlar Destek Türk Kuruluşların yıllık aidat ücretlerinin belli bir oranı ve seyahat giderleri Ağlara 3 yıldan uzun bir süre üye olduktan sonra ilgili alanda bir projede yer alamamış Türk kuruluşlara verilen desteğin geri çekilmesi söz konusu olabilir

64 MSCA’da Sanayi ile İşbirliğine Destek
MSCA ITN ve RISE Programları için Sanayi Kuruluşu ile Katılım Ödülü Amaç MSCA ITN* ve RISE Programları kapsamında akademi sanayi işbirliğini teşvik etmek Kapsam Akademiden başvuran koordinatör adayları Sanayi ortaklığı ile yapılan başvuru Eşik üstü puan/başarı: %10-15 fazla ödül Sanayi ortağı sayısı kriter değil * «European Industrial Doctorates» hariç

65 Hakem Adayları Belirlendi
Hedef 3: TARAL’ın yetkinliğinin belirlenerek ERA’da görünürlüğün artırılması 7.ÇP 342 Türk hakem 667 Kez değerlendirme H2020 Hakem Adayları Belirlendi Komisyona öneri 65

66 Kurumsal yapInIn güçlendİrİlmesİ Uzman görevlendİrmelerİ
Hedef 3: TARAL’ın yetkinliğinin belirlenerek ERA’da görünürlüğün artırılması TuR&Bo Eylem Planı: Ufuk 2020 ile birlikte TuRBo ofisinin daha etkin kullanılması hedefleniyor! H2020 ve COSME programlarına katılımın artırılması Uluslararası kuruluş ve platformlarda Türkiye'nin en üst düzeyde etkin şekilde temsil edilmesi H2020 ve COSME özelinde Türkiye ve Avrupa arasındaki iletişimin güçlü tutulması TARAL ve ERA (European Research Area) arasında sinerji oluşturulması Yenİlenmİş stratejİ ve eylemler Kurumsal yapInIn güçlendİrİlmesİ Uzman görevlendİrmelerİ

67 Hedef 4: Ulusal Kurum ve Kuruluşlar ile İşbirliği
Hukuki, idari, mali araç ve süreçlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Yabancı araştırmacılara ikamet izni Uluslararası projelerde uygulamada kolaylık, hızlı karar alma TÜBİTAK ile işbirliği Yeni Çalışma İzni Kanun Tasarısı Akademik yükselme süreci + Uluslararası Programlara katılımın yükselme/ ödüllendirme kriteri olarak belirlenmesi Uygulanan yükselme/ödüllendirme kriterlerinde uluslararası faaliyetlerin ağırlığının artırılması

68 2014 Türk-Alman Bilim Yılı Hedef TR Etkinlik Desteği 2+2 Programı
Avrupa ve Ulusal Destekli Fon Fırsatları Berlin’de Türk Araştırmacılar ile Buluşuldu Etkinlik Desteği Yurtiçi Türk-Alman Ortak Bilimsel Etkinliklere Destek Programı Toplam Destek: 74 Etkinlik 1.000 Türk-780 Alman Araştırmacı Türk-Alman Bilim Yılında Kurumumuzun gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği faaliyetlerin listesidir. 2+2 Programı Son Başvuru Tarihi: 23 Mart 2015 Üniversite-Sanayi İşbirliği Çağrısı

69 Türk – Alman Bilim Yılı Kapanış Etkinliği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri IŞIK Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Sn. Johanna WANKA H2020’de daha yoğun işbirlikleri 69 26 March 2015 The Scientific and Technological Research Council of Turkey

70 Newton-Katip Çelebi Fonu
Türk – İngiliz Bilim Yılı Açılış Etkinliği 2015 Turkey-UK Science and Innovation Year Açılış Etkinliği 24 Mart 2015, Ankara Üst Düzey Katılım Newton-Katip Çelebi Fonu Resmi olarak Eylül 2014’te başlatıldı 5 Yıl boyunca TR-UK projeleri için toplam 40 Milyon Sterlin Destek Programları İnsanlar : Araştırmacıların Dolaşımı Araştırma : Araştırma İşbirlikleri Dönüşüm : İnovasyon İşbirlikleri Horizon 2020 odaklı aktiviteler

71 Ufuk 2020 için İkili İşbirliği ve EUREKA
İkili İşbirlikleri ve EUREKA Ufuk 2020’ye katılım öncesi en önemli aşamalardır. 7.ÇP’DE EN BAŞARILILAR İLE ANLAŞMALAR Almanya İngiltere Fransa İtalya Portekiz Polonya hedeflerİMİZ İspanya Danimarka İrlanda İKİLİ SANAYİ ÇAĞRILARI Almanya İngiltere Fransa Danimarka İspanya

72 Ufuk 2020 Programı 2015 Yılı Yol Haritası

73 TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)
Kamu Kurumları, Üniversiteler, Sanayi Kuruluşları ve Araştırmacıların kapsayan katılımcı bir süreç ERA Mekanizmalarının yürütülmesi Türkiye’deki paydaşlardan ÇP’ye yönelik konu başlığı vs. konularda görüş toplanması Ulusal Bilgilendirme ve Eğitim; Üniversiteler, firmalar, kamu kuruluşları Program Komitelerine ve diğer Ar-Ge platformlarına Kamu Kurumları ve Sanayi kuruluşlarından temsilcilerin atanması Türkiye’nin önceliklerine yönelik görüşlerin ilgili kurumlardan alınarak Avrupa Komisyonu’na iletilmesi Üniversiteler, Araştırmacılar, Kamu kurumları, Sanayicilerin ÇP’ye katılımının teşvik edilmesi TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) 7. ÇP Çağrı Yönetimi Süreci Türk araştırmacıların ÇP’ye katılımını artırmaya yönelik Avrupa’daki aktif kuruluşlar, ağlar ile iletişim ve eşleştirme

74 TEŞEKKÜRLER Hakan KARATAŞ karatas.hakan@tubitak.gov.tr


"Nüfus ve GSYİH TÜRKİYE AB Nüfus1 75,627, ,674,965" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları