Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Refah Hizmetleri ve Yaşlıya Verilen Sosyal Hizmetler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Refah Hizmetleri ve Yaşlıya Verilen Sosyal Hizmetler"— Sunum transkripti:

1 Sosyal Refah Hizmetleri ve Yaşlıya Verilen Sosyal Hizmetler
Sosyal refah kavramı, modernleşme sürecinin hızlı sanayileşme ve kentleşme olgusu ile ailenin fonksiyonlarının toplum tarafından üstlenilmesi sonucu bireylerin yaşam standartlarını korumayı ve yükseltmeyi amaçlayan hizmetlerin tümünü içermektedir. Kuramsal olarak 'sosyal refah modelleri' genelde toplumların 'iyileştirilmesini' amaçlamakla ve uygulanan sosyal politikalar itibariyle iki ana başlık altında toplanabilmektedir.  Bunlar; 1)'artık' (toplumsal arta kalan ve iyileştirilmesi gereken ünite anlamında) (residual) 2)'kurumsal' (institutional) refah modelidir. İlkinde amaç toplum içinde yaşam düzeyi ve genel sosyal ilişkiler açısından problematik bir durum gösteren bireyler, özellikle aileler üzerinde odaklaşarak ayrı ayrı yardım götürmektir.

2 Çağdaş bir yaklaşım olan ikinci model, toplumun bir bütün olarak etkili bir şekilde örgütlenmiş sosyal refah ve sosyal hizmet programlarıyla iyileştirilmesini esas almaktadır. Bu çerçevede toplumların sosyal yönden iyileştirilmesini amaçlayan politikaların saptanması ve buna ilişkin 'standartların' tanımlanması fevkalade önem kazanmaktadır. Standartlar işlevsel (operasyonel) ve teknik olarak iki ana bölüme ayrılabilir. Birinci gruptaki standartlar sosyal refah programlarının kapsamı, gerekli insan gücünün ve hizmet verecek kurumların (örneğin, yaşlı dinlenme ve bakım evleri veya yetiştirme yurtları) sayısal ve niteliksel açıdan belirlenmesiyle ilgilidir. İkinci grubu oluşturan teknik standartlar ise verilmesi planlanan hizmet ve yardım programlarından kimlerin, ne ölçüde yararlanabileceklerinin saptanmasını amaçlar.

3 Türkiye'de Yaşlılara Hizmet Veren Kuruluşlar
 Huzurevi Sayısı Kapasite Bakılan YaşlıSayısı Bakılan Yaşlı Sayısı A Bakanlığımıza Bağlı Huzurevleri 107 11717 10692 B Diğer Bakanlıklara Bağlı Huzurevleri 2 566 C Belediyelere Ait Huzurevleri 20 2013 1409 D Dernek Ve Vakıflara Ait Huzurevleri 31 2556 1789 E Azınlıklara Ait Huzurevleri 7 920 644 F Özel Huzurevleri 130 6422 4495 TOPLAM 24194 19596

4 G 5 1100 H 1 15 TOPLAM 6 1115 GÜNDÜZLÜ BAKIM HİZMETLERİ Merkez Sayısı
Üye G Genel Müdürlüğümüze  Bağlı Yaşlı Hizmet Merkezler 5 1100 H Özel Yaşlı Hizmet Merkezleri 1 15 TOPLAM 6 1115

5  Yaşlılar Hizmet Merkezi’nin temel hedefi; üye olan yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler:    1.Sosyal Hizmetler: Merkezde verilen sosyal hizmetler, sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülmektedir. ·    Başvuran yaşlıların sosyal incelemesinin yapılması, ·    Yaşlılara verilecek hizmetlerle ilgili düzenlemelerin ve organizasyonların yapılması, ·    Yaşlılara yönelik eğitim, boş zaman uğraşları, geziler, kamplar ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi, ·    Günlük 10–20 arası yeni üye kaydının yapılması.

6 2.Psikolojik Destek Hizmeti: Üyeler, psikologlar tarafından periyodik olarak evlerinde ziyaret edilmekte ve aşağıdaki konularda psikolojik destek sağlanmaktadır. *Yalnızlık duygusu ile baş etme, *Stresle baş etme, *Temel yaşam olayları (emeklilik, iş kaybı, yakın kaybı, doğal afetler vb.) sonrası uyum problemlerinin çözümü, *İletişim çatışmaları, *Aile problemleri, *Sosyal destek kaynaklarının aktive edilmesi, *Kendilik değeri, *Uyku problemleri, *Yaşlı bakımını üstlenen bireylerin tükenmişlik duygusu ile baş etmesi, *Kronik fiziksel rahatsızlıkların (kanser, böbrek yetmezliği, kronik kalp yetmezliği vb.) psikolojik örüntüleri, *Ruhsal bozukluklar için bilgilendirme, psikiyatrik tetkik-tedavi ve terapötik müdahale amacıyla yönlendirme vb.

7 3.Sağlık Hizmetleri: ·    Periyodik olarak yaşlının doktor ve hemşire tarafından evinde ziyaret edilmesi ve rutin sağlık kontrollerinin yapılması(tansiyon, şeker, kolestrol), Merkeze gelen yaşlılara gün içinde doktor ve hemşire tarafından sağlık hizmeti verilmesi, ·    Sağlık taraması yapılması (şeker düzeyinin, kolesterolün ve tansiyonun ölçülmesi, kemik taraması ve kansızlık testi vb.),

8 4.Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri:
·    Psiko-Sosyal Danışma: Merkezde çalışan psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yaşlıların psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının saptanması, tanımlanması, değerlendirilmesi, ilgili konularda yaşlının bilgilendirilmesi, problemin çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması (merkezin olanakları çerçevesinde çözümlenmesi veya ilgili kurum ve kuruluşlara yaşlının yönlendirilmesi), ·    Kurum hizmetlerine yönelik danışma: Merkezin sunduğu hizmetlere yönelik danışmanlık (hizmetlerin yüz yüze veya telefon ile tanıtımı ve hizmetler ile ilgili yaşlılardan gelen geribildirimlerin değerlendirilmesi),

9 5. Sosyal ve kültürel etkinlikler:
Konser, sinema ve tiyatro etkinlikleri: Düzenli aralıklarla Türk Sanat Müziği (TSM) ve Türk Halk Müziği (THM) konserlerinin düzenlenmesi, yaşlılarımızın sinemaya ve tiyatroya götürülmesi, merkezimiz bünyesinde TSM ve THM kurulmasına yönelik girişimlerin yapılması(Yaşlılara hizmet merkezi bu noktada yönlendirici rol üstlenmektedir. Büyükşehir Belediyesine bağlı diğer kurum ve kuruluşların etkinliklerine yönlendirme ve bilgilendirme yapılmaktadır)

10 Yemekler: Yılda birkaç kez çeşitli
lokallerde üyelere yemekli toplantılar düzenlenmesi, merkezde ve belediyenin çeşitli birimlerinde (örneğin, Kadınlar Lokali) çaylı pastalı eğlenceler düzenlenmesi Geziler ve piknikler: Günlük veya günübirlik Ankara içi ve çevresi ile yakın illere düzenli aralıklarla geziler düzenlenmesi ve piknik yapılması, Kamp etkinlikleri: Belirli sayıda üye olan yaşlının yılda bir kez tatile götürülmesi (yol, ikamet ve yemek giderleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır)

11 6. Özel Günlerin ve Haftaların Kutlanması: Özel günlerde ve haftalarda yaşlılara kutlama mesajları ve kartları gönderilmesi, özel günün ve haftanın özelliğine uygun şekilde yaşlılarla birlikte kutlanması, konuşmalar yapılması, şiirler okunması, anıların paylaşılması, günün özelliğine göre şeker, yiyecek, içecek ikramı vb.

12 7. Ekonomik destek hizmetleri: Sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu bölgelerde yalnız yaşayan ve kimsesi olmayan yaşlıların tespiti sonucunda yapılan ekonomik yardımlara yönlendirme, Gıda yardımı, Yakacak yardımı, Giyecek yardımı. 8. Öncelikli Hizmet Kartı: Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetlerinden (EGO, ASKİ, Belediye Hastanesi) yararlanmak amacıyla “Öncelikli Hizmet Kartı”nın verilmesi konusunda yönlendirme ve bilgilendirme. 9. Yaşlı Serbest Kartı: Yaşlıların sosyal yaşama aktif katılımlarının sağlanması amacıyla kendilerine Yaşlı Serbest Kartı verilmesi ve yaşlıların belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları konusunda bilgilendirme ve yönlendirme.

13 10. Temizlik ve bakım hizmetleri: Evdeki günlük rutin işlerini yapmada zorlanan yaşlılara sağlanan destekleyici temizlik hizmetleri, Evin genel temizliği: Yerlerin süpürülüp silinmesi, toz alınması, camların, halıların, kapı ve çerçevelerin temizlenmesi, avize ve lambaların temizlenmesi, koltukların silinmesi, mutfağın genel temizliği, tuvalet ve banyo temizliği, balkonların yıkanması, Yemek yapımı ve bulaşık yıkanması: Haftada bir kez yaşlının evinde yaşlıya yemek yapılması ve bulaşıkların yıkanması, Bakım hizmetleri ve vücut temizliği: Bakıma muhtaç fiziksel yetersizliği olan yaşlıların beden temizliği, saç, sakal ve tırnak kesimleri ve bakımları.

14 11. Her türlü ev içi tamiratı:
Marangozluk: Açılıp kapanmayan kapıların, pencerelerin ve kırılan mobilyaların onarılması, Elektrik tesisatı tamiratları: Sigorta, priz, elektrik düğmesi ve ampullerin onarılması ve değiştirilmesi vb., Su tesisatı tamiratları: Conta değiştirilmesi, tıkanan boruların açılması- değiştirilmesi, bataryaların onarımı ve değiştirilmesi vb., Boya badana işleri: Bakıma muhtaç yaşlılarımıza boya-badana hizmeti, Dışarıda yaptırılacak onarımlar: Ücreti yaşlı tarafından karşılanmak üzere evde tamiri mümkün olmayan cihaz ve eşyaların dışarıda tamir ettirilmesi.

15 TEŞEKKÜRLER HAZIRLAYAN:Hatice YALÇIN


"Sosyal Refah Hizmetleri ve Yaşlıya Verilen Sosyal Hizmetler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları