Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ YÖNETİMİ SORUNLARA CÖZÜMLER 4. Bölüm.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ YÖNETİMİ SORUNLARA CÖZÜMLER 4. Bölüm."— Sunum transkripti:

1 KOBİ YÖNETİMİ SORUNLARA CÖZÜMLER 4. Bölüm

2 İş planı hazırlama BAŞLIYORUZ...

3 İş planı nedir? Basitçe söylemek gerekirse, iş planı tanıtıcı bir dökümandır ve bu döküman; • şirketinizin planlarını ortaya koyar, • bu planların nasıl gerçekleştirilebileceğini gösterir ve • okuyucunun değerlendirme yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgileri içerir. İş planı şirketinizi tanımlamalı ve kısa, öz ve doğru bir projeksiyon yapmalıdır. Ancak, iş planı aynı zamanda pazarlama öğesi de olan bir belgedir ve bu nedenle söz konusu tanımlama aynı zamanda dikkat çekici de olmalıdır. İş planı bir yandan sizin projenizin sabit bir hedef olmayacağını kabul etmeli, öte yandan mevcut konumu, mevcut gereksinimleri ve projenin gelecekte sunacağı fırsatları göstermelidir. Plan, şirketinizin güçlü yanlarını vurgulamalı; ancak aynı zamanda sorunlar ve bunların nasıl aşılacağı ya da en aza indirileceği konusunda gerçekçi olmalıdır.

4 Bir iş planı hangi amaca hizmet eder?
Fon yaratma amaçlı herhangi bir girişim, hemen hemen her zaman bir iş planının ortaya koyulmasını gerektirecektir. Krediler için bankalara, kredi ya da öz sermaye için risk sermayesi yatırımcılarına başvurulduğunda bu durum ile karşılaşılması kaçınılmazdır. Bazı ana ortaklık şirketler, iştiraklerinin her yıl biriş planı vermesini ister. Ancak iş planları yalnız harici amaçlar için yapılmaz. Bunlar, aynı zamanda şirketin kendi yönetimi için de önemli planlama araçlarıdır. Bu bölümde, potansiyel iş planı okuyucularının, kendi özel gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmek için belgede nelerin kapsam içine alınmasını isteyecekleri konusunu kısaca tartışacağız.

5 Okuyucular ne görmek ister?
Her okuyucu şirketinizin ya da projenizin potansiyeli ile cezbedilmeyi, ancak aynı zamanda kapsam dahilindeki riskler konusunda tatmin olmayı isteyecektir. Bankalar Bankalar gibi fon kaynağı sağlayacak veya borç verecek herhangi bir kuruluş aşağıdaki soruların cevaplarını bilmek isteyecektir: • Ne kadar borç almak istiyorsunuz? • Parayı ne için istiyorsunuz? • Borcunuzu gerçekçi olarak ne kadar zamanda geri ödeyebileceksiniz? • Faizi ödeyebilecek güçte misiniz? • Şirketiniz, planlarında ortaya çıkacak bir aksiliği göğüsleyebilecek güçte mi? • Borçlanma için, eğer istenirse, ne gibi teminatlar sağlanabilir?

6 İşletme Planı Yapısı 1-İşletmenin tanıtımı; Misyon,vizyon inançlar ve iş yapma anlayışı Örgütsel kimlik 2-İşletme koşulları; Kuvvetli yönler Zayıf yönler 3-Ulaşılmak istenen nokta; Sorunlar Hedef ve amaçlar Varsayımlar Tahminler 4-Hedefe nasıl ulaşılacak? Stratejiler Uygulama programları 5-Zamanlama; Genel zamanlama Faaliyet bazında zamanlama 6-Kim neden sorumlu olacak? Kişilere verilen özel sorumluluk İş dağıtımı Maliyet hesaplamaları

7 Risk sermayesi ve gelişim projesi için yatırım sermayesi
Risk sermayedarları genellikle bir iş planının en titiz okuyucularıdır. Bunun sebebi sadece, genel olarak, bu yatırımcıların riskli durumlara yatırım yapması değil ayrıca şirketinizle ilgili sahip oldukları arka plan bilgisininin sınırlı olmasıdır. Bir risk sermayedarı tarafından aktarılan aşağıdaki istatistikler alınan 100 örnek iş planının akıbetinin ne olduğunu göstermektedir. Görüldüğü gibi, başvuruların yalnızca %2’si başarılı olmuştur. İyi hazırlanmış bir iş planı kaynak bulabilme şansını artırmak için ilk adımdır.

8 Bu sebeplerle, onlar ilk olarak aşağıdaki sorulara cevap ararlar:
Dışarıda yatırım fırsatları arayan sermayedarlar ve risk sermayedarları neyi bilmek ister? Yatırımcılar, öncelik ve amaçlarına göre farklı türde şirketlerle ilgilenirler; Bazıları yüksek oranda borçlu ve zor durumda olanların peşindedir, diğerleri ise bunlarla hiç ilgilenmez. Bazıları yatırım faaliyetlerini belli sektörlerde (yüksek teknoloji ya da perakende gibi) yoğunlaştırır, diğerleri daha geniş bir yelpazeyi hedeflerler. Bu sebeplerle, onlar ilk olarak aşağıdaki sorulara cevap ararlar: 1. Şirket parayı nereden kazanıyor? 2. Ne kadar zamandır faaliyetlerine devam etmektedir? 3. Faaliyet sonuçları ve karlılık ne düzeydedir, ileriye dönük tahminler nelerdir? 4. Şirket ne miktarda finansman aramaktadır ve bunu ne için kullanacaktır?

9 Bu sorulara aldıkları cevaplar, yatırımcıların iş planının geri kalanını okuyup okumayacaklarına karar vermelerini sağlar. Yatırımcılar zaman zaman şüpheci, olumsuz bir hava içerisine girerler. Bunun sebebi, olası problemlerle ilgili tüm sorularına cevap aramalarıdır. Öngörülerin altında yatan varsayımların makul olduğunu anlamak için yapılan sorgulamalardan sonra, önemli düzeyde bir şüphe kalmadı ise, şüpheci eleştirmenlerden heyecanlı destekçilere dönüşürler. Risk sermayedarları, başka neyi görmek ister? Yatırımcılar genellikle bir “çıkış yolu” isterler. Yani, paralarını nasıl ve ne zaman geri alacaklarını bilmek isterler. Risk sermayedarları, başka şeyler ile birlikte, aşağıdaki koşulları da gözden geçirerek risk oranlarını değerlendirmek isterler:

10 Geçmiş kayıtlar: Şirket Yönetim ve Pazar Öngörüler: • Bunlar ulaşılabilir mi? • Ne gibi aksaklıklar çıkabilir? Kritik faktör: • Yönetim Dolayısıyla, risk sermayedarları, şirketin hem pazar hem de yatırımcıların gereksinimlerini karşıladığını görmek ister. Müşteri neden satın alacaktır? Yatırımcılar nasıl yeterli bir getiri elde edecektir?

11 Dahili kullanım Bir iş planının hazırlanma sebebi yalnızca finansman arayışı değildir. Bu plan, ayrıca önemli bir yönetim aracıdır. Yönetimin, şirketin büyümesini yapılandırılmış bir biçimde planlamasına ve gerekebilecek değişiklikleri öngörmesine yardımcı olur. Bir iş planı hazırlamak için yönetimin işi ayrıntılı olarak incelemesi ve hedefleri belirlemesi gerekir. Bir iş planının hazırlanması, aynı zamanda şirketin gelecekteki performansını değerlendirmeye de yarayacak olan referans noktalarının oluşturulmasına yardım eder. İş planı hazırlamak, aynı zamanda şirketin planlarını yerine getirmesi için gerekli olan kaynakları ortaya çıkaracaktır.. Bu kaynaklar sadece mali olmayacak; aynı zamanda, örneğin ek yönetim, kalifiye işçi ya da üretim kapasitesi, ürün geliştirme gereksinimleri ya da pazarlama etkenlerini içerecektir. İş planı, arada sırada hazırlanan bir belge olarak görülmemeli, her yıl güncellenmelidir. Önceki planlarla karşılaştırılan gerçekleşen sonuçlardaki değişikliklerin bir analizi, kendi başına faydalı bir çalışma ve gelecekteki planlar için iyi bir başlangıç noktasıdır

12 iş planının İş planı için tipik bir içerik şöyle olacaktır:
Bölüm 1 Profesyonel Özet Bölüm 2 Şirket Analizi Bölüm 3 Sektör Analizi Bölüm 4 Müşteri ve Rekabet Analizi Bölüm 5 Pazarlama Planı Bölüm 6 Tasarım ve Geliştirme Planları Bölüm 7 İmalat ve Operasyon Planları: Bölüm 8 Yönetim Ekibi: Bölüm 9 Finansal Plan: Ekler

13 1. Profesyonel Özet: Profesyonel özetler, potansiyel yatırımcının projenizi okuma şansını arttırmak için gereklidir. Hatta yatırımcıların çoğu yalnızca bu bölüme bakarak bile destek verip vermeyeceğine karar verebilir. Profesyonel özetler, tüm iş planlarınızın özü gibidir. İşiniz, içinde bulunduğunuz sektör, pazarlama stratejileriniz, ihtiyacınız olan finansal kaynaklar gibi tüm ayrıntıların bir toplamıdır.

14 2. Şirket Analizi: Şirket analizi, şu anki ya da gelecekteki şirketinize stratejik anlamda genel bir değerlendirmesidir. Bu analizin içermesi gereken önemli sorulardan bazıları: - Şirketiniz hangi fırsatları lehine çevirebilir? - Bunu hangi servis ve hizmetlerle yapabilir? - Hangi ürün veya hizmetleriniz diğerlerinden farklı? Neler sizi iş dünyasında başarılı kılabilir? - Şirketinizin uyguladığı stratejiler nelerdir? - Şirketinizin organizasyon yapısı nasıl?

15 3. Sektör Analizi Şirketinizin rekabet içinde olduğu alanı belirleyen analizlerdir. İçermesi gereken sorular ise: - İçinde bulunacağınız/bulunduğunuz pazarın boyutu nedir? - Eğer varsa, hangi pazar trendleri bu boyutları etkiler? - Başlıca rakipler kimler? Her birinin pazar payı nedir? - Pazarada bulunan ikame mal ve hizmetler hangileri? Ücretsiz olan ürün ve hizmetler var mı? - Pazara giriş için engeller var mı? - Hangi parametreler şirketinize yardımcı olabilir?

16 4. Müşteri ve Rekabet Analizi:
Bu analizde aşağıdaki soruların cevapları yer almalıdır. - Müşterileriniz kimler? Hangi demografik özelliklere sahipler? - Müşterileriniz nerede yaşıyor ve gelir düzeyi ne? - Ürün veya hizmetlerinizden hangileri bu kişilerce bir ihtiyacı gidermek için devamlı olarak satın alınıyor? - Müşterilerinizin asıl ihtiyaçları neler ve bu ihtiyaçları neler etkiliyor? - Başlıca rakipleriniz kimler? - Rakipleriniz ne kadar büyük? - Hangi stratejileri kullanıyorlar? - Geçmişte pazara katılanlara reaksiyonları nasıldı?

17 5. Pazarlama Planı: Pazara girmek için kullandığınız tüm stratejileri içerir. Planda yer alması gereken bilgiler: - Bütünleşik pazarlama stratejisi – Pazara girişte ürün ve hizmetlerinizi nasıl tanıştırmayı planlıyorsunuz? - Ürün ve hizmetler – Ürün ve hizmetlerinizi ortaya koyan ayrıntılı bilgi. - Ücretlendirme – Ürün veya hizmetinizin satılacağı fiyat bilgisi. - Dağıtım – Ürün veya hizmetlerinizin şirketten son kullanıcının eline geçmesi için kullanılacak metodlar. - Satış yaklaşımı – Ürün veya hizmetlerinizi satış yöntemleriniz. - Reklam ve promosyon – Reklam ve promosyonlar için ayrılacak olan bütçe ve uygulanacak olan metodların getirileri. - Halkla ilişkiler – Ürün ve hizmetlerin satışını desteklemek için "halkla ilişkiler"in rolü ve etkileri.

18 6. Tasarım ve Geliştirme Planları:
Bu planlar fikirlerinizi bir konu olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürmedeki stratejilerinizi içerir. Cevaplanması gereken sorular ise: - Ürün veya hizmetlerinizdeki gelişmenin şu andaki durumu nedir? - Amaçladığınız bitirme tarihi ne zaman? Bu süreç içinde önünüze çıkabilecek engeller nelerdir? - Ürün geliştirmenin tahmini maliyeti ne olacak? - Şirket dışından birileriyle iş yapılacak mı? - Bilgi veya teknolojinizin patenti kim tarafından korunuyor?

19 7. İmalat ve Operasyon Planları:
Bu planlar alınan tüm kararlar ve konuşulan tüm konuların nasıl sonuca varacağı ile ilgilidir. İmalat planlarının içermesi gereken sorular: - Ürününüz nasıl imal edilecek? - Üretme kapasiteniz nedir? Birim üretim süresi ne kadar? - Hangi coğrafik bölgede üretim yapılacak? - Ürünler nerede depolanıp saklanacak? - Dış kaynak kullanılacak mı? - Hangi kurallar ve yasal konular dikkate alınmalıdır? Operasyon planlarının içermesi gereken sorular: - İmal ettikten sonra, satış sürecine kadar neler gerekebilir? Kaç kişiye ihtiyaç duyulacak? - Ürün ve hizmetlerin dağıtımı nasıl gerçekleşecek? - Kalite nasıl kontrol edilecek?

20 8. Yönetim Ekibi: Şirketi başarıya götürmek için gereken insan kaynaklarını tanımlayan bölümdür. Bilinmesi gereken önemli konular: - Şirketiniz nasıl organize olmuş? - Temel yönetim kadronuz kimdir ve bu kişilerin geçmişleri nasıl? - Eğer varsa, hisse sahipleri, ortaklar veya yatırımcılar kimlerdir? - Yönetim Kurulu ve Danışmanlar Kurulu kimlerden oluşuyor? - Profesyonel anlamda kimlere başvuruyorsunuz?

21 9. Finansal Plan: Bu planlar şirketinizin ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu ve gelecekte ne kadar kazanmayı planladığını ortaya koyar. İki bölümden oluşur: Bunlardan birincisi, ayrıntılı finansal bilgi analizleridir, ikincisi ise iş dünyası ve yatırım kararlarının nelerden etkileneceğine dair olan yazılı tartışmalardır. Finansal bilgi analizleri: - Gerçek gelir durumu ve denge kağıtları - Gelir durumu (İlk yıl için aylık, 1-3 yıl için çeyrek dönemlik ve yıllık) - Denge kağıtları (İlk yıl için aylık, 1-3 yıl için çeyrek dönemlik ve yıllık)

22 9. Finansal PlanII: - Nakit akışı belgesi (İlk yıl için aylık, 1-3 yıl için çeyrek dönemlik ve yıllık) - Brüt ve işletme marjinleri - Sabit ve değişken harcamalar - Ayrıntılı hesap dökümü ve satılan miktar - Yatırım sonucu geri dönenler Yazılı tartışma: - Finansal bilgi analizlerinde dikkat edilmesi gerekenler - Fon kullanımı ve finansal ihtiyaçlar - Yatırım teklifleri - Yatırımcının geri dönüşümü

23 10. Ekler: Metin olmayan tüm dokümanları kapsar. Örneğin: - Finansal belgeler ve hesaplamalar - Çalışma tabloları - Ürün / hizmet şartname diyagramları - Yasal dokümanların kopyaları

24 Destekler –Girişimci Destekler Programın Amacı
Destekler –Girişimci Destekler Programın Amacı Girişimciliğin desteklenmesi Girişimciliğin yaygınlaştırılması Başarılı işletmelerin kurulması Programdan Kimler Yararlanabilir Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Girişimciler İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik) Programın Kapsamı Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği İş Planı Ödülünden oluşur.

25 İş planı formu BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİYE / ORTAKLARINA VE İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI BÖLÜM 4: ÜRETİM PLANI(NACE Kodları temin edilerek yazılmalıdır.) BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN BÖLÜM 7: KOSGEB’DEN TALEP EDİLEN DESTEKLER

26 Şu anda neredeyiz ? Kurum içi değerlendirme: Kurumun pozisyonu, performansı, potansiyeli ve sorunları Kurum dışı değerlendirme: Kurumun içinde bulunduğu çevrenin anahtar parametreleri ve güçlerin tanımlanması Paydaş tanımı: Kurum hizmetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenenlerin saptanması

27 Nerede olmayı istiyoruz ?:
Misyon: Kurumun geniş kapsamlı amacının kısa bir biçimde ifadesi Vizyon: Gelecekte arzulanan pozisyonun kavramsal bir biçimde ifadesi İlkeler: Kurumun misyonunu taşıyacak temel değerlerin belirlenmesi Amaçlar: Üç ya da daha fazla yıl sonunda ulaşılması arzulanan düzeyi ifade eder. Hedefler: Amaçlara ulaşabilmek için somut olarak belirlenmiş ve ölçülebilir hedefler

28 Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz ?
Başarı ölçütleri: Sürekli iyileştirmeye ve hesap verebilirliliğe yönelik olarak performans ölçütlerinin saptanması

29 Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz ?
Aksiyon planları: Stratejik planın yürütülmesi ve kaynak dağılımına rehberlik edebilmesi için strateji ve adımların belirlendiği aksiyon planları yapılmalıdır

30 SWOT ANALİZİ Değerlendirme süresince elde edilen veriler stratejik meselelerin tanımlanmasına olanak verir. SWOT analizinin son aşamasını iç ve dış paydaşların tanımlanması ve taranması oluşturur Kurum neredeydi? : - Geçmişte iç ve dış paydaşların ihtiyaçları karşılandı mı? - Ürün ve hizmetler yüksek kalitede miydi? - İçsel olarak kurumda değişen nedir? Yeniden yapılanma oldu mu ? Durağan bir süreç mi yaşandı ? Neden ? - Neler başarıldı ? Başarılmayan neler var ?

31 Kurum şimdi nerede ?: Mevcut program ve faaliyetlerin tanımlanması
Mevcut program ve faaliyetler arasında kurum içinde çatışmalar var mı ? Mevcut program ve faaliyetlerden başarı mı elde edildi ? Yoksa başarısızlık mı? Mevcut performans ölçütlerine ulaşıldı mı? Öyle ise umulan performans elde edildi mi? Neden elde edildi ya da edilemedi? - Mevcut programlar hakkında kamuoyu ve paydaşlar neler düşünüyor? - Kurum diğer kurumlarla karşılaştırıldığında hizmetlerin maliyeti ve kalitesi açısından ne gibi bir sonuçlar çıkar ? - Planlama, bütçeleme, kalite ve diğer yönetim çabaları bütünsel kılındı mı ?

32 Güçlü ve Zayıf Yönler - Kurumun kapasitesi nedir ?
- Ne tür avantajları mevcuttur ? - Ne tür dezavantajları mevcuttur ? - Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin tatmininde sınırlamalar var mı ? - Paydaş ihtiyaç ve beklentileri nasıl değişiyor? Pozitif yönde bir değişme için ne gibi fırsatlar var ?

33 Girişimcilik -Başvuru Formu
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu (Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız) 1.3 İş Kurma Süreci (Bu kısımda işinizi kurarken attığınız adımları kısaca anlatınız) Neden sizi desteklemeliler diğer girişimcilerden farkınız Kuracağınız firmanın ana faaliyet alanı nedir. Yapmak istediğiniz işin ilk tanımlaması bu bölümdür. Bu aşamaya kadar yapmış olduğunuz araştırma ve fizibilitenin özeti daha sonra ayrıntılı yazılacak

34 BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİYE / ORTAKLARINA VE İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1 Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri (Bu tablo girişimci ve her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır.) 2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi Tablosu 2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni 2.4 İşletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni  2.5 İşletmenin Misyonu  2.6 İşletmenin Vizyonu 2.7 Kısa Vadeli Hedefleri 2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri Bu bölüm SWOT çalışmasının sonrasında doldurulan bölümdür ve sısa uzun vade de hedeflerinizi de kapsar

35 BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
1.Müşterilerimiz kimlerdir? Nerededir? Ne kadar, neden ve kimden satın alırlar? 2.Rakiplerimiz kimlerdir? Nerededir? Üstün ve zayıf noktaları nelerdir? 3.En büyük rakibimizin kullandığı pazarlama yaklaşımı ve teknikleri nelerdir? 4.Şirketimizin genel amacı nedir? 5.Şirketimizin üstün ve zayıf noktaları nelerdir? 6.Pazardaki fiyat değişmeleri nelerdir? Bu değişimleri ne, kim ve neden başlattı? 7. Rakip ürünler hakkında pazarın tutumu nedir? 8. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizin müşterilerimiz için sağladığı yararlar nelerdir? 9. Reklam ve tanıtma çalışmalarımız nelerdir? Hangi yaklaşım daha etkindir? 10. Dağıtımda zayıf ve üstün yönlerimiz nelerdir? Hangi dağıtım konularına odaklanmalıyız? 3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı 3.2 Pazar Profili 3.3 Rakip Analizi 3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri  3.5 Sektörel Gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler  3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler  3.7 Ürün/Hizmet Tanımı  3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu  3.9 Yer Seçimi  3.10 Müşteriye Ulaşım Kanalları  3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı

36 •DPÖ Sektör Raporları- istatistik Dairesi
Kayıtlı Veriler •Pazar araştırmaları •Mesleki yayınlar •Ticari yayınlar •Teknik dergiler •DPÖ Sektör Raporları- istatistik Dairesi •YAGA raporları Gözlemlenebilir Veriler •Rakiplerin fiyatları •Tutundurma etkinlikleri •Patent başvuruları •Satış gücü geri bildirimi •Rakip ürünleri satın alma •Ürünleri parçalara ayırarak üretim yöntemlerini ve maliyetlerini belirlemeye çalışmak vs. Fırsatlara Dayalı Veriler •Hammadde tedarikçileri •Ekipman tedarikçileri •Ticari gösteriler, fuarlar •Müşteriler (telefonla, yüz yüze, yazışarak) •Ambalaj tedarikçileri •Dağıtım kanalı üyeleri •Taşeronlar •Haber bültenleri •Rakiplerin personeli •Konferanslar •Özel dedektifler

37 BÖLÜM 4: ÜRETİM PLANI 4.1 NACE Kodu: (NACE Kodları temin edilerek yazılmalıdır.) 4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları   4.3 İş Akış Şeması  4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar 4.5 Hukuki Gereksinimler (Ruhsat, izin vs.)

38 Örnek üzerinden gidilmeli
BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI 5.1 Organizasyon Şeması 5.2 Görev ve Sorumluluklar 5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN 6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri 6.2 İşletme Giderleri 6.3 Nakit Projeksiyonları Örnek üzerinden gidilmeli

39 İnovasyon "yeni ve değişik birşey yapmak“
Firmalar, varlıklarını sürdürmek ve rekabet güçlerini artırmak için inovasyon yapmalıdır. Bu amaçla; Maliyetlerin Yönetimi, Ürün ve hizmet kalitesinin azaltılması, Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ile çeşitliliğe gidilmesi.

40 Ürün İnovasyonu: Hizmet İnovasyonu: Süreç İnovasyonu: Pazarlama İnovasyonu: Organizasyonel İnovasyon:

41 Rekabete Yönelik Önlemler
Örnek: Güçlü Yön: İş fikri ile ilgili eğitim geçmişi, iş fikrine yönelik geçmiş deneyimler, hammadde ve pazar konularında bilgi birikimi, yüksek sermaye gücü, iş fikriyle ilgili geniş bir çevresinin bulunması, güçlü iletişim ve pazarlama becerisi, iş planına sahip olunması. Zayıf Yön: İşletmenin yeni olması sebebiyle (Makine ve personel sayısına bağlı olarak) üretiminin sınırlı kalacak olmasına bağlı olarak birim başına düşen maliyetlerin yüksek olması ve bunun sonucu karlılığın düşmesi , piyasada tanınırlığının az olması, ilave sermaye ihtiyaçları karşısında zayıf olması. Planlanan Önlem: Girişimcinin işyerini İş Geliştirme Merkezi’nde kurarak merkezin sağladığı düşük kira imkanı, pazarlama ve sekretarya hizmetlerinden yararlanacak olması, işletmenin piyasada tanınırlığının az olması sebebi ile reklam ve tanıtım çalışmalarına ilk yıllarda ağırlık verilmesi, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği’nden faydalanma durumu.

42 İşletmenin Tahmini Satış Planı
İşletmenin İlk Yılında Ulaşılması Planlanan Satış Düzeyi İşletmelerin satış düzeyleri belirlenirken Piyasa ve talebin özellikleri, Planlanan kapasite, İşletme sermayesi İşgücü faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır.

43 İşletmenin Tahmini Satış Planı İşletmenin Yıllık Satış Gerçekleşmelerinin Yıl İçi Dönemlere Dağılımı ve Aylara Göre Satış Düzeyi Değişimini Etkileyen Faktörler Nelerdir? İşletmeler genellikle çeşitli faktörlere bağlı olarak yıl içerisinde değişken satış düzeyi sergilemektedirler. Örneğin; İnşaat ve tekstil sektörü için mevsimsel değişimler, Turizm ve seyahat sektörleri için dini ve resmi bayramlardaki tatil süreci, Mobilya sektörü için evlilik ya da ev yenileme oranındaki artışlar satış düzeyinin aylara göre değişimini etkileyen faktörlerdir.

44 Öncelikle İkinci ve Üçüncü Yıllar Olmak Üzere 10 Yıllık İşletme Dönemi İçin Satış Düzeyinde Beklenen Gelişme Şekli Girişimci bu bölümde Belirlediği üretim planı ile Hedeflenen bölge, pazar, müşteri kitlesi ve Ürüne/hizmete olan talepleri göz önünde bulundurarak ilk 10 yıl içerisinde satış düzeyinde hedeflediği gelişmeyi planlamalıdır. Örneğin bir işletme satış düzeyinde 2. yıl 1. yıla göre % 25, 3. yıl 2. yıla göre yine % 25 oranında artış planlayabilir ve bu artışın 10 yıl süresince ortalama aynı şekilde devam etmesi satış düzeyinde beklenen gelişme şekli olarak hedeflenebilir.

45 Teşekkürler


"KOBİ YÖNETİMİ SORUNLARA CÖZÜMLER 4. Bölüm." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları