Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ PLANI NOT:Bilimsel amaçlı hazırlanmamış ve yayınlanmamıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ PLANI NOT:Bilimsel amaçlı hazırlanmamış ve yayınlanmamıştır."— Sunum transkripti:

1 İŞ PLANI NOT:Bilimsel amaçlı hazırlanmamış ve yayınlanmamıştır

2 Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları
MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME YAPILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI İŞ PLANI İŞİ KURMAK İŞİ GELİŞTİRMEK

3 1)Motivasyona Sahip Olmak
Girişimcinin; Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteği Bağımsız ya da esnek bir iş ortamına sahip olmak İş fırsatlarını değerlendirme isteği

4 2)Başarılı Bir İş Fikri Belirlemek
Kendi işini kurma motivasyonuna sahip girişimci için başarının ilk koşulu başarı potansiyeli yüksek bir iş fikrine sahip olmaktır. İş fikri belirlenirken,girişimci öncelikle “iş deneyimlerini,ustalıklarını ve becerilerini” ele almalıdır.

5 3)Çalışma Programı Hazırlamak
İş kurma aşamasına başarıyla ulaşmak için bu dönem en başından planlanmalı,iş kurma hazırlıkları eksiksiz ve gerektiği kapsamda yapılmalıdır.

6 4)İş Fikrinin Ön Değerlendirmesini Yapmak
İş fikrinin gerçekleştirilmesi ve uygulanması için öncelikle işin başarı şansı ve gelir potansiyeli araştırılır. Diğer yandan,girişimci bu araştırmaya paralel olarak işin kurulması ve başarılı olarak yürütülebilmesi için neler gerektiğini belirlemelidir. Kısaca iş fikrinin yapılabilirliğinin araştırılması gerekir.

7 5)İş Fikrinin Yapılabilirlik Araştırmasını Yapmak
Girişimcinin iş fikrinin yapılabilirliğini ve başarı potansiyelini belirlemesinde çeşitli ve geniş kapsamlı sorular ile işin kuruluşunda ortaya çıkabilecek seçeneklerden en doğrularını belirlemesi,bunun yanında girişimci olarak sahip olduğu özellik ve kaynakları işin gerekli kıldığı özelliklerle objektif olarak karşılaştırması gereklidir.

8 6)İş Planını Hazırlamak
Yapılabilirlik araştırmasında projenin kapsamı belirlenmiştir. Ancak uygulama aşamasına geçilmesi için bir “İŞ PLANI”na gereksinim vardır. Temel Amacı:İşi kuran girişimcinin iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir.

9 İş Planı; Girişimcinin kurulu veya kurmayı düşündüğü iş ve işletmesi ile ilgili düşüncelerinin,hedeflerinin,planlarının yer aldığı bir dökümandır.

10 İş planı Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini
Kurulacak işletmenin temel niteliklerini,yasal yapısını,ortaklarını Hedeflediği piyasanın özelliklerini Müşteri kitlesine ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını Ürün ya da hizmetlerini üretmek için uygulayacağı süreçleri

11 İş planı Kuracağı işletmenin teknik sistemlerini
İşletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi İşletmenin tahmini üretim ve satış planlarını İşletmenin finansal hareketlerini İşletmenin finansal varlığını gösteren bir dosyadır.

12 İş planın Kullanım Amaçları
İletişim: sermaye sağlama, yatırımı cazip hale getirme, stratejik iş ortakları bulma anlamında kullanılır. Yönetim aracı olarak: işletmenin gelişim evrelerine bağlı olarak izlenecek yolların belirlenmesi, sonuçların izlenmesi ve gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanılır. Planlama aracı olarak: işletmenin her aşamasında yol gösterici olarak kullanılır ve gelişim aşamasında engellerin ortadan kaldırılması ile yeni alternatiflerin oluşturulmasında kullanılır.

13 İş Planının Öğeleri Giriş 2. İşletmenin Tanımı Pazarlama Planı
Yönetim Planı 5. Üretim planı Araştırma ve geliştirme bölümü Önemli riskler bölümü Zaman tablosu bölümü Ekler

14 İş Planının Kullanım Alanları
İş planı yeni kurulacak bir işletme için yol gösterici bir rehber olmanın yanında,mevcut durumunu kontrol etmek ve büyümek isteyen kurulu işletmeler tarafından da kullanılır.

15 İş Planının Kullanım Alanları
İşletmenin dış finansman ihtiyacı olduğunda,risk sermayesi şirketlerine,bankalara,olası ortaklara veya üniversite ve kamu kurumlarına işletmeyi tanıtım amaçlı hazırlanır. İşletme içi kullanımda yeni iş kurmak,mevcut işi büyütmek,yeni ürün/hizmet sunmak,üretim sürecini gözden geçirip verimliliği arttırmak v.b. amaçlarıyla kullanılabilir.

16 İş Planının Faydaları: İş planın Girişimciye sağladığı faydalar
Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlar İşletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olur. Girişimci için çalışma rehberi olma ve iletişim aracı olma görevi yapar. Tahminler ve gerçek sonuçların karşılaştırılmasında ölçütler oluşturur. Dışarıdaki değerlendiriciler için de sonuçlar üretir. 

17 İş Planının Faydaları: İş planın Fon sağlayıcı ve Yatırımcılara sağladığı faydalar
Yatırımcılara ve fon sağlayıcılara Pazar potansiyeli hakkında bilgiler verir ve Pazar payının nasıl korunacağını planlar, Detaylı finansal tablolar aracılığıyla, işletmenin ihtiyacı olan borç çeşidi ve miktarı ile öz sermaye bileşimini gösterir. Kritik riskleri ve önemli olayları tanımlayarak işletmenin başarısı için olası senaryoları ve eğer/ne (what/if) analizleri üretir. İşletmenin bütünü hakkında detaylı bilgiler sağlayarak fon sağlayıcılara ve yatırımcılara finansal değerlendirme konusunda bilgi verir. Fon saylayıcı ve yatırımcılar, girişimcilik geçmişi olmayan bireylerin planlama ve yönetim yeteneği konusunda bilgi sahibi olur. Yatırımcıların, yatırımdan beklediği özsermaye getirisini de gösterir.

18 7)İşi Kurmak Girişimcinin iş planında belirlediği özelliklerdeki işin kurulması aşamasıdır. Bu aşamada girişimci işyerini kiralar,işletmenin yasal kuruluş işlemlerini yapar,elemanları,makine ve malzemeleri temin eder,kredi alınacak ise gerekli teminatları sağlar,işyeri donanımını kurar ve işletmenin faaliyetini başlatır.

19 8)İşletmeyi Geliştirmek
İşletmeler kuruluş sonrasında aşağıda özetlenen aşamaları yaşar.Bu aşamalara işletmenin gelişme planı adımları diyebiliriz. Kendi ayakları üzerinde durur hale gelir Gelişme başlar Ve kullanılan Kapasite Yükselir. İşletmeye yeni Kapasiteler Eklenir.

20 İş planın hazırlanmasında rehber İlkeler
İş planını kendiniz yazınız Planı olabildiğince kısa tutun Planın her bir bölümünde ortaya konmak istene anahtar noktaların taslağını hazırlayın Planı düzgün bir şekilde organize edin ve bütün haline getirin Planı gelecekle uyumlaştırın Abartmalardan kaçının

21 İş planın hazırlanmasında rehber İlkeler
Önemli riskleri aydınlatın Girişim ekibinin etkinliğini vurgulayın Aşırı çeşitlendirmeye gitmeyin Hedef pazarı belirleyin Planın yazımında üçüncü şahıs kullanın (Ben yerine Biz) Okuyucu ilgisini planın üzerinde tutun Planı değerlendirin( eleştirel gözle bakabilme)

22 İş planın hazırlanmasında kaçınılması gereken hatalar
Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konması Olası engellerin tahmin edilememesi Kararlılık ya da taahhüt eksikliği Tecrübe eksikliği Pazar bölümlendirmesinin yapılmaması Planın günceli yansıtmamasıdır.

23 Yararlanılan Kaynaklar
( ) Can A. ,2004, “İş Planı Değerlendirme Rehberi” , Ankara “Girişimciler İçin İş Plan Rehberi”,1998,KOSGEB Yayınları Müftüoğlu T.ve diğerleri ,2005,Girişimcilik ,Eskişehir,Anadolu Üniversitesi


"İŞ PLANI NOT:Bilimsel amaçlı hazırlanmamış ve yayınlanmamıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları