Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Bilgin ARDA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGULARLA ANTİBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ OLGULARLA ANTİBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Bilgin ARDA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGULARLA ANTİBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ OLGULARLA ANTİBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ."— Sunum transkripti:

1 Dr. Bilgin ARDA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGULARLA ANTİBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ OLGULARLA ANTİBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ

2 İlaç Kullanımı DünyaTürkiye Kalp Dolaşım Sistemi% 20% 15 Merkez Sinir Sistemi% 17% 11 Gastrointestinal Sistem% 15% 12 Solunum Sistemi% 10% 9 Antibiyotikler% 9% 22 Lokomotor Sistem% 6% 11 Ürogenital Sistem% 5% 4 SCRIP No: 2809/10 20-25 Aralık 2002, s. 19 - IMS T ü rkiye, 2002

3 Antibiyotik Kullanımı Uygunsuz antibiyotik kullanımı ◦Antibiyotik kullanımın % 30-70 ’i uygunsuz veya gereksiz Antibiyotik direnci Ekonomik maliyet

4 Antibiyotik kullanım ilkeleri Zorunlu değilse antibiyotik kullanma Sadece enfeksiyon etkeni mikroorganizmaya etkili Hedefimiz olmayan bakterilere etkisiz

5 Antibiyotik kullanma nedenleri Profilaksi Tedavi ◦Ampirik ◦Etkene yönelik

6 Nokta prevalans çalışması (18 hastane, 9471 hasta) Tedavi amaçlı% 44.8 ◦Ampirik kullanım % 78.4 Usluer G, et al. Ann Clin Microb 2005

7 Ampirik tedavi Kültür yapma olanağı yok Örnek almak pratik değil Sonuç beklemeye zaman yok

8 Antibiyotik seçimi Olası etkenler nelerdir? Hangi antibiyotiğin etki spektrumu bu etkenleri kapsamaktadır? Bölgesel direnç paternleri nasıldır?

9 Uygun Tanı ve Tedavi

10 Tanı Yaklaşımı Endikasyon Anamnez Fizik muayene Laboratuvar Etken İnfeksiyonun yeri İnfeksiyonun şiddeti İnfeksiyonun kaynağı

11 Olası İnfeksiyon İntravenöz kateter Üriner kateter Endokardit Pnömoni Sepsis Yara infeksiyonu Ateş tek başına antibiyotik kullanımı için bir neden değildir

12 Gerekli Mikrobiyolojik İnceleme Lökosit sayımı Periferik yayma Gram boyama Olası odaklardan kültür Kan kültürü Serolojik testler Moleküler testler

13 Kolonizasyon tedavi edilmez Enfeksiyon tedavi edilir PnömoniX trakeal aspirat Üriner sistem infeksiyonu X idrar sondası

14 Antibiyotik Gerekli mi ? Evet Hayır Destek Tedavisi Mikrobiyoloji Sonuçları Beklenebilir mi ? EvetHayırAmpirik Tedavi

15 Antibiyotik Tedavisi Sonlandırılmalıdır ◦İnfeksiyon tedavi edildiğinde ◦Mikrobiyolojik inceleme sonuçları negatif ve infeksiyon olası değilse ◦İnfeksiyon tanısı dışlanmışsa

16 Uygunsuz Antibiyotik Kullanımı ve Mortalite Leibovici L, et al. J Intern Med 1998;244:379-386 Ibrahim EH, et al, Chest 2000;118:146 – 155 Valles J, et al. Chest 2003;123:1615 – 1624 Kollef M, et al. Chest 1999;115:462-74 %

17 Olgu 1 28 yaşında kadın hasta boğaz ağrısı, ateş, boyunda şişlikler olması ü zerine başvuruyor Hemogramda 11800 l ö kosit/mm 3 Muayene boğaz bakısı dışında normal

18

19 Olası etkenler Streptococcus pyogenes Ebstein Barr virüsü İmmünsüpresif hastada kandidalar Tularemi Difteri ….. Ama çoğunda virüsler etken (%75)

20 Etkenler VİRUSLAR ◦influenza ◦Parainfluenza ◦Coronavirus ◦Rhinovirus ◦Adenovirus ◦Enterovirus ◦Respiratory syncytial virus ◦ metapneumovirus ◦herpes simplex virus (HSV), ◦Epstein Barr virus (EBV), ◦Human immunodeficiency virus BAKTERİLER Grup A streptokoklar (GAS). Diğer ◦Mycoplasma pneumoniae, ◦Chlamydophila pneumoniae, ◦Neisseria gonorrhoeae ◦Grup C ve G streptokoklar ◦Arcanobacterium haemolyticum ◦Fusobacterium necrophorum ◦Corynebacterium diphtheriae Koinfeksiyonlar Bakteri +Virus

21 Tonsillofarenjit Viral/Bakteriyel? KlinikPuan Ateş > 381 Öksürük olmaması1 Hassas ön servikal LAP1 Tonsil hipertrofi ve eksuda1 Yaş 3-141 Yaş15-440 Yaş ≥ 45 1-2 puan semptomatik tedavi

22 ANTİBİYOTİK VERELİM Mİ?

23 Rp/ 1) Penisilin V 1000 mg tb No:1 (Bir) (Pen-Os 1000 mg) S: 3X1 2) Benzidamin HCL No:1 (Bir) (Tantum verde spray, Tanflex gargara) S: 3X1 3) Antienflamatuvar (Apranax, majezik, dikloflam, dikloron vb) S: 2X1

24 Rp/ Amoksisilin 500 mg/1g tb (Amoksina, Largopen, Remoksil, Alfoxil) S: 3X1 ya da 1. kuşak sefalosporin (maksipor, duricef vb) S: 2x1

25 penisilin alerjisi varsa Eritromisin 500 mg tb (Eritro, Erythrocin, Eritrosif 250 mg) S: 4X1 veya Klaritromisin 500 mg tb (Macrol,Klacid,Deklarit, Klaromin) S: 2x1

26 Rp/ 1) Prokain penisilin 800000 U flk No: 14 (ond ö rt) (İecilline, Devapen, Prokain Penicillin) S: 2X1 IM

27 Rp/ 1) Depo penisilin 1.2 milyon U flk (Penadur, Deposilin) S: 1x1 IM

28 Olgu 2 45 yaşında erkek hasta Öksürük, terleme, ateş ve göğüs ağrısı Dinlemekle sağ taraf akciğerde raller Solunum sayısı: 20/dk Beraberinde bol terlemesi olan hastanın göğsünün sağ yan tarafında, nefes alırken şiddetlenen göğüs ağrısı

29 CURB-65 Puanlaması*(2008) Confusion (Konfüzyon) Urea (Üre) > 42.8 mg/dL, BUN >20mg/dL) Respiratory rate (Solunum sayısı) > 30/dk Blood pressure (Kan basıncı) Sistolik < 90 mmHg veya Diyastolik < 60 mmHg Yaş > 65 yıl Her ölçüt 1 puan

30

31 Rp/ 1) Amoksisilin/klavulonik asit 1000 mg No:2 (iki) (Augmentin, Amoklavin, Bioment, Klamoks) S: 2x1 2) Klaritromisin 500 mg tb No:1 (Bir) (Macrol,Klacid,Deklarit, Klaromin) S: 2x1 3) N-asetil sistein tb veya şurup (Asist susp,Alles, NAC) S: 600 mg/gün

32 Rp/ (Solunum kinolonları) Levofloksasin 750 mg tb No: 1(Bir) (Lebel, Floxilevo, Cravit) S: 1x1 veya Gemifloksasin ( Factive ) 7 tb No: 1 (Bir) S: 1x1 veya Moksifloksasin 400 mg tb No: 1 (Bir) (Avelox, Pitoxil, Moksitek) S: 1x1

33 Rp/ 1) Seftriakson 1 gr flk No:10 (on) (İesef, novosef, rocephin, baktisef, forsef) S: 2x1 Daha sonra oral tb’ e geçilecek 2) Klaritromisin 500 mg tb No: 1 (Bir) S: 2x1

34 Olgu 3 23 yaşında yeni evli bir kadın hasta idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma şikayetleri ile başvuruyor. Ateşi, yan ağrısı ve lökositozu yok, idrar direkt bakısında 500 lökosit/mm 3

35 Tanı: Basit sistit Kültür ?

36 Rp/ Monurol saşe (Fosfomisin) 3 gr No: 1 (Bir) S: 1x1 (Tek doz) veya Piyeloseptyl 50-100 cap No: 1 (Bir) (Nitrofurantoin) S: 4x1 Siprofloksasin 750 mg tb No: 1 (Bir) (Cipro,Ciflosin, Ciproxin, Roxin, Sanset) S: 1x1 (Üç gün)

37 Olgu 4 55 yaşında, trafik kazası sonunda hemiparezisi olan, TAK yapılan kadın İdrar kültüründe ESBL (+) Escherichia coli üremesi oluyor (kotrimoksazol, amikasin ve karbapenemlere duyarlı

38 Komplike üriner sistem enfeksiyonu

39 Kotrimoksazol fort tb No: 1 (Bir) (Bactrim, Kemoprim, Bakton,Metoprim, Trimoks) S: 2x1 Amikasin (Amikozit) 500 mg flk No: 20 (yirmi) S: 1x2 IM Ertapenem (İnvanz) 1 gr flk No: 10 (on) S: 1x1 IV, IM Diğer karbapenemler

40 Olgu 5 25 yaşında erkek 10 gündür üretral akıntısı var Muayenede akıntı dışında bulgu yok

41 Tanı: Gonokoksik üretrit

42 Rp/ 1) Seftriakson 250 mg tek doz IM/IV 2) Azitromisin 1000 mg tb tek doz (Azitro tek, Zitrotek)

43 Olgu 6 48 yaşında erkek hasta İki gündür, günde 3-4 kez olan sulu, kan-mukus içermeyen dışkılaması var Muayenede bulgu yok

44 Rp/ 1) Kramp gidericiler (Buscopan plus, Butopan, Molit plus, Spazmol plus) 2) Bulantı kesiciler (Emedur, Anti-M, Metpamid) 3) İshal diyeti

45 Olgu 7 48 yaşında, kadın hasta, meme Ca tanılı, 15 gün önce kemoterapi almış Günde 15 kez olan kanlı, mukuslu ishal Hemogramda 18200 lökositoz Üre, kreatinin normal sınırlarda Direkt bakıda bol lökosit, Shigella sonnei üredi

46 Rp/ 1)Siprofloksasin 500 mg tb No: 1 (Bir) S: 2x1 veya 3.kuşak sefalosporin Suprax tb No: 1 (Bir) 1x1

47 Olgu 8 22 yaşında erkek hasta 5 gün önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile ampisilin sülbaktam başlanmış Sulu, günde 10 kez Antibiyotik ilişkili ishal

48 Kullanılmakta olan antibiyotiği kes Rp/ 1) Reflor saşe ve ya cap No: 1 (bir) S: 2x1 2) Buscopan plus tb No: 1 (bir) S: 2x1

49 Olgu 9: 65 yaşında kadın hasta ani başlayan baş ağrısı, bulantı kusma, yüksek ateş ve bilinç bulanıklığı ile doktora başvuruyor? Fizik muyanede ense serliği Ampirik tedavi Yataklı tedavi kurumuna sevk

50 Olgu 9: Olası etkenler: S. pneumoniae Listeria monositogenes Ampirik Tedavi Seftriakson 2X2 g iv + Ampisilin 4X3 g iv

51 TEŞEKKÜR EDERİM


"Dr. Bilgin ARDA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGULARLA ANTİBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ OLGULARLA ANTİBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları