Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN:GAMZE YILDIRIM 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF 20120905010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN:GAMZE YILDIRIM 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF 20120905010."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN:GAMZE YILDIRIM 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF 20120905010

2  Çevremizdeki cisimleri sahip oldu ğ umuz be ş duyu organımızla tanıyıp algılamaya çalı ş ırız. Görme olayı ise tamamen ı ş ıkla gerçekle ş ir. 2

3 3 DOĞAL IŞIK KAYNAKLARI YAPAY IŞIK KAYNAKLARI IŞIK KAYNAKLARI

4 4  I ş ık kaynaklarından bazıları kendili ğ inden ı ş ık üretir. Bunlara do ğ al ı ş ık kaynakları denir.  Güne ş  Yıldızlar  Ate ş böce ğ i Örnek verilebilir.

5  Do ğ al ı ş ık kaynaklarından gece aydınlatması için yeteri kadar yararlanamayız.  Bu nedenle gece aydınlatmasında insanlar tarafından yapılmı ş yapay ı ş ık kaynakları kullanılır.  Ampul  Trafik lambası  Mum 5

6  I ş ı ğ ın ilerlemesi için ortama ihtiyaç yoktur.  I ş ık homojen saydam ortam içerisinde sabit hızla yayılır ve ı ş ık hızı ortama göre de ğ i ş ir. 6

7  I ş ı ğ ın bo ş lukta yayılma hızı yakla ş ık olarak saniyede üç yüz bin kilometredir.  I ş ık ı ş ınlarının bir yılda gittikleri uzaklı ğ a bir ı ş ık yılı denir. 7

8 Dı ş arıdan gelen ı ş ı ğ ı perdelerimiz kapalıyken göremeyiz. I ş ık bir duvardan di ğ er tarafa geçemez bazı maddeler ı ş ı ğ ı geçirir, bazı maddeler ı ş ı ğ ı geçiremez. I ş ı ğ ı geçiren maddelere denir. 8

9 Örne ğ in duvar, tahta, perde gibi maddeler ı ş ı ğ ı geçirmezler ve saydam olmayan maddeler olarak adlandırılırlar. Yarı saydam olan maddeler ise ı ş ı ğ ı çok az geçirirler ve bu maddelerin di ğ er tarafındakileri görmekte zorluk çekeriz. 9

10 Kaynaklardan yayılan ı ş ınlar ortamda ilerlerken saydam olmayan cisimler üzerine dü ş erlerse cisimleri geçemediklerinden dolayı cisimlerin arka tarafında karanlık bölgeler olu ş ur. Meydana gelen bu karanlık bölgeye gölge denir. 10

11 Kare küp ş eklindeki cisimlerin gölgesi kare; Daire ve küre ş eklindeki cisimlerin gölgeleri de dairesel olur. I ş ık kayna ğ ından çıkan ı ş ınların hiç dü ş medi ğ i bölgelere tam gölge denir. 11

12 I ş ık kayna ğ ından çıkan ı ş ınların hiç dü ş medi ğ i bölgelere tam gölge kayna ğ ın bazı bölgelerinden ı ş ık dü ş üp bazı gölgelerin den ı ş ık dü ş medi ğ i bölgelere de yarı gölge denir. 12

13 1) Işık nedir? Çevremizdeki cisimleri görmemize ve renkleri ayırt etmemize yarayan enerji şekli. 2) Işık kaynakları nelerdir? Doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları. 3) Işık yılı nedir? Işık ışınlarının bir yılda gittikleri uzaklığa bir ışık yılı denir. 4)Gölge çeşitleri kaça ayrılır? Tam gölge ve yarı gölge 13

14 www.fenokulu.net Vikipedia Google görseller 14

15 15


"HAZIRLAYAN:GAMZE YILDIRIM 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF 20120905010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları