Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I Ş IK VE SES Ö Ğ RENEL İ M E Ğ LENEL İ M DE Ğ ERLEND İ REL İ M.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I Ş IK VE SES Ö Ğ RENEL İ M E Ğ LENEL İ M DE Ğ ERLEND İ REL İ M."— Sunum transkripti:

1 I Ş IK VE SES Ö Ğ RENEL İ M E Ğ LENEL İ M DE Ğ ERLEND İ REL İ M

2 Gözümüzle görebilmemiz için ışık gereklidir.Doğal ve yapay ışık kaynakları olmak üzere çeşitli ışık kaynakları vardır.

3 Bazı cisimler kendiliğinden ışık yayar. Bu tür cisimlere doğal ışık kaynağı adı verilir.Güneş ve ateş böceği doğal ışık kaynağına örnek verilebilir.

4 İnsanlar tarafından üretilen ve belli şartlar sağlandığında ışık veren cisimlere yapay ışık kaynağı adı verilir.Mum yapay ışık kaynağına örnektir.

5 Işık doğrular boyunca yayılır.Bir muma düz bir borunun içinden bakıldığında alevin görülmesi, muma eğri bir borudan bakıldığında görülmemesi buna örnektir.

6 Işık her maddeden geçemez. Seraların üzeri cam ve ya naylonla kaplanır. Çünkü cam ve naylon ışığı geçirir.

7 Cam, jelatin, fazla derin olmayan su tabakası ve hava; ışığı geçiren maddelerdir. Işığı geçiren böyle maddelere saydam madde adı verilir.

8 Duvar, tahta, kitap gibi ışığı geçirmeyen maddelere opak madde adı verilir.

9 Buzlu cam, bulut, sisli hava gibi ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam madde denir.

10 Bir ışık kaynağının önüne ışık geçirmeyen bir engel koyulduğunda, engelin arkasında karanlık bir alan oluşur.Bu karanlık alana gölge denir.

11 Bir cisme iki ışık kaynağından gelen ışınlar ekranda farklı iki gölge oluşturur. Bu oluşan gölgelerden koyu olanına tam gölge, daha açık tonda olanına da yarı gölge denir.

12 Ay dünyanın etrafında hareket ederken Dünya ile Güneş arasına girer. Ay dünya üzerinde gölge oluşumuna sebep olur. Bu duruma güneş tutulması denir.  Güneş Tutulması

13 Ay, Dünyanın çevresinde hareketine devam ederken belli zamanlarda Dünyanın gölgesi içinde bulunur. Ay, Güneşten ışık alamaz. Bu olaya ay tutulması denir.  Ay tutulması

14 Başta insan olmak üzere bir çok canlı ağız, akciğer ve ses tellerini kullanarak ses çıkarır. İnsanın sesi konuşmasına, şarkı söylemesine, mırıldanmasına ve bağırmasına imkan sağlar.

15 Arıların, sivrisineklerin sesi kanatlarının titreşiminden meydana gelir.Kulağımızı uyaran ve bu yolla beynimizde duyumlara yol açan etkilerin tamamına ses adı verilir.

16 Ses, suya taş atıldığında meydana gelen bir dalganın etrafa yayılması gibi yayılarak kulağımıza gelir.

17 . İnsan, kuş, arı ve ördek doğal ses kaynaklarıdır. Davul, kaval ve müzik seti gibi kaynaklar yapay ses kaynaklarıdır.

18 Sesler katı, sıvı ve gaz ortamlar da yayılarak kulağımıza gelir.Çalar saatten gelen sesi duymamız sesin gaz ortamlarda yayıldığını gösterir.

19 Balina ve yunus gibi canlılar su da yaşarlar. Su içersinde çıkardıkları seslerle birbirleriyle iletişim sağladığı anlaşılmaktadır. Bu olay da sesin sıvı ortamlarda yayıldığını gösterir.

20 Evimizin dışındaki sesleri işitmemiz de sesin katı ortamlar da yayıldığını gösterir. Boşlukta ise ses yayılmaz. Uzayda meydana gelen çok şiddetli patlamaların sesini duyamayız.

21 Farklı maddeler farklı sesler çıkarır. Örneğin; porselen fincan, plastik tabak, çay bardağı, su bardağı gibi maddelere tahta bir çubukla vurduğumuzda hepsin de farklı sesleri gözlemleriz.

22 Sesin yayılmasının engellenmesine ses yalıtımı denir. Sinema ve kayıt stüdyosunda ses yalıtımı yapılır.

23 İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Şehir merkezleri, sanayi tesisleri, trafik yoğunluğu olan yerler ve işlek caddeler buna örnektir.

24 Gürültüyü azaltmak için ; Hava alanları ve sanayi tesisleri yerleşim bölgelerinden uzak yerlere koyulmalıdır. Televizyon ve müzik aletleri insanları rahatsız etmeden açılmalıdır.

25 Otobüs, otomobil ve uçak gibi ulaşım araçlarında da ses yalıtımı gereklidir. Otomobillerde egzozlara susturucu takılır ve sesin azaltılması sağlanır.

26 Bazı sesler gerekli olabilir. Çalar saatin sesi insanı rahatsız edebilir ancak sabah uyanıp okula gitmek için o sese ihtiyaç duyarız. Ambulans, itfaiye sesi de insanları uyarır.

27 Eski dönemlerde antik tiyatrolarda sesin her hangi bir araç kullanılmadan herkese ulaştırılması gerekiyordu. Mimarlar binalar da bu özelliğe dikkat ediyorlardı.

28 Gürültünün insanlar üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır; Geçici ve sürekli işitme bozukluklarına Kan basıncının artmasına, Aşırı sinirlilik ve strese, sebep olur.

29  Bu bölümde size anlatılan konu ile ilgili sorular yöneltilecektir.  Aşağıdaki “SORULARA GEÇ” butonuna tıklayarak soruları cevaplandırmaya başlayabilirsiniz.

30 Soru1)Sesin yayılamadığı ortam aşağıda verilenlerden hangisidir? Katı Sıvı Gaz Boşluk A A C C B B D D

31 Soru2)Aşağıdaki ortamlardan hangisinde ışık yayılamaz? Kaya Hava Uzay Cam D D C C B B A A

32 Soru3)Aşağıdaki maddelerden hangisi opak bir cisimdir? Hava Defter Çay bardağı Pencere camı D D B B A A C C DEĞERLENDİRELİM

33 Soru4)Aşağıda verilenlerden hangisi ses kaynağı değildir? Radyo Sıra Kuş Cep telefonu A A B B C C D D DEĞERLENDİRELİM

34 Soru5)Polis, sesini kalabalıklara daha rahat iletebilmek için aşağıdaki araçlardan hangisini kullanır? Fonograf Megafon Steteskop Teyp A A D D C C B B

35 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP SONRAKİ SORUYA GEÇ

36  Maalesef yanlış cevapladınız!  Doğru yanıt; D’ dır.  Sorunun cevabı ile ilgili bilgi almak için “BİLGİ AL” butonuna tıklayınız.  Bir sonraki soruyu görmek için de” SONRAKİ SORUYA GEÇ” butonuna tıklayabilirsiniz. BİLGİ AL SONRAKİ SORUYA GEÇ

37  Maalesef yanlış cevapladınız!  Doğru yanıt; A’ dır.  Sorunun cevabı ile ilgili bilgi almak için “BİLGİ AL” butonuna tıklayınız.  Bir sonraki soruyu görmek için de” SONRAKİ SORUYA GEÇ” butonuna tıklayabilirsiniz. BİLGİ AL SONRAKİ SORUYA GEÇ

38  Maalesef yanlış cevapladınız!  Doğru yanıt; B’ dır.  Sorunun cevabı ile ilgili bilgi almak için “BİLGİ AL” butonuna tıklayınız.  Bir sonraki soruyu görmek için de” SONRAKİ SORUYA GEÇ” butonuna tıklayabilirsiniz. BİLGİ AL SONRAKİ SORUYA GEÇ

39  Maalesef yanlış cevapladınız!  Doğru yanıt; B’ dır.  Sorunun cevabı ile ilgili bilgi almak için “BİLGİ AL” butonuna tıklayınız.  Bir sonraki soruyu görmek için de” SONRAKİ SORUYA GEÇ” butonuna tıklayabilirsiniz. BİLGİ AL SONRAKİ SORUYA GEÇ

40  Maalesef yanlış cevapladınız!  Doğru yanıt; B’ dır.  Sorunun cevabı ile ilgili bilgi almak için “BİLGİ AL” butonuna tıklayınız.  Bir sonraki soruyu görmek için de” SONRAKİ SORUYA GEÇ” butonuna tıklayabilirsiniz. BİLGİ AL

41  Çalar saatten gelen sesi duymamız sesin gaz ortamlarda yayıldığını gösterir.  Su içersinde canlıların çıkardıkları seslerle birbirleriyle iletişim sağladığı anlaşılmaktadır. Bu olay da sesin sıvı ortamlarda yayıldığını gösterir.  Evimizin dışındaki sesleri işitmemiz de sesin katı ortamlar da yayıldığını gösterir. Boşlukta ise ses yayılmaz. SONRAKİ SORUYA GEÇ

42 • Cam, jelatin, fazla derin olmayan su tabakası ve hava; ışığı geçiren maddelerdir. Işığı geçiren böyle maddelere saydam madde adı verilir. • Duvar, tahta, kitap gibi ışığı geçirmeyen maddelere opak madde adı verilir. • Buzlu cam, bulut, sisli hava gibi ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam madde denir. SONRAKİ SORUYA GEÇ

43  Işığı geçirmeyen maddelere opak madde denir. Hava, çay bardağı ve pencere camı saydam maddelerden yapılmış cisimlerdir. Bu üç cisim ışığı geçirir. Ancak defter opak maddeden yapılmış bir cisimdir. Defter ışığı geçirmez. SONRAKİ SORUYA GEÇ

44  Ses kaynağı titreşerek ses meydana getiren cisimler ya da araçlardır. Radyo, kuş ve cep telefonu ses çıkaran ve ya üreten varlıklardır. Ancak sıra bir ses kaynağı değildir. SONRAKİ SORUYA GEÇ

45  Polis sesini kalabalıklara rahat iletebilmek için megafonu kullanır. BİTİR

46 • Benim iki pencerem var, Gündüz açar, gece kaparım. GÖZ İLERİ TIKLA

47 • Bakarsın yay, Bakarsın top, Bakarsın var, Bakarsın yok. AY İLERİGERİ TIKLA

48 • Ben varmadan o varır, Her şeyden çok yol alır IŞIK GERİİLERİ TIKLA

49 GERİİLERİ

50 1 2 3 4 ÇENGEL BULMACA 1.İşitme organımız 2.Ses çıkararak iletişim kuran bir hayvan 3.Sesin en iyi iletildiği madde hali 4.Görebilmemizi sağlayan enerji K U L A K YNU S ATI Ş I K GERİ tıkla

51 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP SONRAKİ SORUYA GEÇ

52 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP SONRAKİ SORUYA GEÇ

53 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP SONRAKİ SORUYA GEÇ

54 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP BİTİR


"I Ş IK VE SES Ö Ğ RENEL İ M E Ğ LENEL İ M DE Ğ ERLEND İ REL İ M." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları