Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ WAN Teknolojileri ve İnternet BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ WAN Teknolojileri ve İnternet BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ."— Sunum transkripti:

1 Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ WAN Teknolojileri ve İnternet BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ

2 BİLG 121 Kavramlar  IEEE  ITU  Analog-Dijital  Frekans  Band Genişliği  Anahtarlamalı Erişim  PSTN

3 BİLG 121 Kavramlar: IEEE  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) standartlar kurulu elektrik mühendisliği, elektronik, radyo, ilgili mühendislik, bilim, sanat dallarındaki standartlardan sorumludur.  Enformasyon ve İletişim Teknolojileri alanında yerel alan ağları konusundaki standartları belirler. Örn: IEEE 802.11, IEEE 802.3,...

4 BİLG 121 Kavramlar: ITU  ITU (International Telecommunication Union - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) dünyada telekomünikasyonun gelişimini teşvik etmek, eş güdüm sağlamak ve bu alanda standart üretmek amacıyla, üye devletler tarafından, Birleşmiş Milletler aracılığıyla kurulmuş bir örgüttür.

5 BİLG 121 Kavramlar: Analog -Dijital  Analog: Zaman içinde sürekli farklı değerler alabilir.  Dijital (Sayısal): Zaman içinde 1 ve 0 değerleri alabilir. Örnek ; analog ve digital saat. Sayısal haberleşme, analoğa göre daha yüksek hız ve daha düşük hata oranına sahiptir.

6 BİLG 121 Bazı Kavramlar: Analog-Dijital  Analog iletişim:  Analog telefon hatları üzerinden modem kullanılarak çevirmeli ağa bağlanmak tır.  Digital (Sayısal) iletişim:  Sayısal telefon hatları üzerinden sayısal modem kullanılarak internete bağlanmaktır. Örneğin ADSL.

7 BİLG 121 Kavramlar: Frekans  Frekans: Bir zaman diliminde bir olayın tekrarlanma sıklığıdır. Ölçü birimi Hertz (Hz) dir.

8 BİLG 121 Kavramlar: Band Genişliği  Bandwith (Band genişliği): Bir devrenin veya aygıtın haberleşme kapasitesi veya veri iletim oranının bir ölçüsüdür.  Bir kanala ayrılabilen toplam frekans aralığı (Hertz – saniyede döngü sayısı) veya bir kanal tarafından taşınabilen veri miktarı (bps = saniyede taşınan bit)

9 BİLG 121 Kavramlar: Anahtarlama, PSTN  Anahtarlama: iki düğümün bir bulut içindeki bir birine bağlanma yöntemidir.  PSTN: (Public Switched Telephone Network – Kamusal Anahtarlamalı Telefon Ağı) Yerel ve uzak haberleşme için çevirmeli telefon ağı.

10 BİLG 121 Kavramlar: PSTN  PSTN : ( Public Switched Telephone Network – Kamusal Anahtarlamalı Telefon Ağı) Yerel ve uzak haberleşme için çevirmeli telefon ağı.

11 BİLG 121 WAN Teknolojisinde Anahtarlama  WAN teknolojileri anahtarlama yöntemlerine göre üçe ayrılabilirler. Bunlar:  Devre(circuit) anahtarlama  paket(packet) anahtarlama  hücre(cell) anahtarlama (ATM) Biz Bunlardan devre ve paket anahtarlama yapılarına değineceğiz

12 BİLG 121 Devre(circuit) anahtarlama :  İletişim kurulacak iki düğüm arasında aktarıma geçmeden önce, uçtan uca bir yol belirlenir ve iletişim bu yol üzerinden gerçekleştirilir.  Örnek: Günlük yasamda kullanılan telefon şebekesi (PSTN).

13 BİLG 121 Devre(circuit) anahtarlama :  Avantajı: Veri paketleri üzerine çok uzun olan alıcı ve gönderici adreslerinin yazılmasına gerek yoktur. Böylece hattın gerçek band genişliği korunur.  Dezavantajı: Aktarım süresinin, bağlantı süresinden kısa olduğu ve trafik yoğunluğu ani değişen uygulamalardır. Örneğin LAN’lar.

14 BİLG 121 Paket(packet) anahtarlama :  Ağ'da taşınacak bilgi önce parçalara ayrılır.  Sonra bu parçalara alıcı - gönderici adresleri ve bir kaç güvenlik bilgisi daha yazıldıktan sonra, gönderici paket (packet) denilen bu parçaları ağa bırakır.

15 BİLG 121 Paket(packet) anahtarlama :  Paketler alıcı adrese gidinceye kadar bir çok noktadan geçer.  Bu gönderilme esnasında bir tek sabit yol belirlenmez.  Yani paketler farklı yolları izleyebilirler.  Bir paketin geçtiği noktadan diğer paket geçmeyebilir ve paketler alıcıya aynı sırayla ulaşmayabilir (Bu anahtarlamanın avantajıdır).  Paketler uç sistemlerin (bilgisayarların) sahip olduğu bağlantının band genişliği ve hızı oranında ilerler.

16 BİLG 121 Paket(packet) anahtarlama:  Alıcıya gelen bilgiler buffer'da biriktirilir, paketlerin içindeki bilgi ayıklanır ve doğru sıra elde edildikten sonra işlenir.  IP (İnternet protokolü), IPX (Nowell NetWare) gibi protokoller paket anahtarlama yöntemine dayanırlar

17 BİLG 121  X.25 paket anahtarlamalı ağ (Packet Switching Network–PSN) üzerinden eşzaman veri aktarımı yapılmasını sağlayan bir arayüz (interface) tanımlamasıdır.  Hizmet kalitesinin (QoS-quality of service) fazla önemli olmadığı uygulamalarda en ekonomik aktarım ortamını sunar.  X.25 ile 64 Kbps band genişliğine kadar çıkılabilir; hata sezme ve hata düzeltme özellikleri X.25 tanımı içine koyulmuştur. WAN Teknolojileri: X.25

18 BİLG 121  Terminal sistemlerin merkezdeki ana bilgisayarlara bağlanması, uzaktaki LAN’ların merkezdeki LAN’a bağlanmasında kullanılabilir  X.25 servis sağlayacısına ö denecek olan ü cret ise bağlantının kurulu olduğu s ü re ile doğru orantılıdır.  X.25 d ü ş ü k miktarlarda veri transferi yapmak isteyen kurumlar i ç in ideal bir çö z ü m olabilir.  Ö rneğin bir ç ok banka uluslar arası ağlarında X.25 hatları kullanmaktadır. WAN Teknolojileri: X.25

19 BİLG 121 WAN Teknolojileri: X.25

20 BİLG 121  Frame Relay, paket anahtarlama teknolojisine dayalı Data Link ve fiziksel katman spesifikasyonudur  X.25 teknolojisine göre hata kontrol mekanizması daha zayıftır, fakat bu daha az paket başlığı avantajı sağlamaktadır.  Noktadan noktaya bağlantılara göre daha ucuzdur. WAN Teknolojileri: FR (Frame Relay)

21 BİLG 121  64 Kbps’den 1.544 Mbps’e kadar hızları desteklemektedir.  X.25 gibi sanal devreler (virtual circuit) kurarak Data Link seviyesinde iletişim kuran bağlantı-odaklı (Connection oriented) bir protokoldür.  Sanal devreler, son kullanıcının sahip olduğu DTE cihazlarını paket anahtarlı ağ üzerinden DLCI (Data Link Connection Identifier) sanal adreslerini kullanarak iletişim kurmalarını sağlamaktadır. WAN Teknolojileri: FR (Frame Relay)

22 Frame relay kullanıcılara geniş alan ağları üzerinden yüksek hızlarda servis alma imkanı veren, esnek band genişliği kullanımını sağlayan, kiralık hatlara göre daha verimli ve ucuz bağlantı imkanı sağlayan bir servistir. Frame relay ve X.25 birbirine benzer çünkü her ikisi de paket anahtarlamalı ağlara bağlantı sağlayan arabirimlerdir. Frame relay ağlar X.25 ağlara göre daha az hata kontrolü gerçekleştirdikleri için daha hızlıdır.

23  Integrated Digital Services Digital Network - T ü mleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi  ISDN, mevcut telefon hatları üzerinden sağlanan dijital servistir.  Telefon şirketleri tarafından sağlanan bu servis, OSI modelindeki ağ, beri-iletim ve fiziksel katmanda bulunan standartları içermektedir. WAN Teknolojileri: ISDN

24  Bu teknoloji ile data, ses, görüntü aynı anda iletilebilmektedir.  ISDN hatlardan ö nce ses, veri ve video iletimi i ç in birbirinden farklı ağlara gereksinim duyuluyordu.  ISDN ses, veri ve video gibi değişik servisleri tek bir ağda b ü t ü nleştirebilir.  Telefon konuşmalarını yaparken aynı anda bilgisar ile internete bağlanılabilir.  ISDN standartları ile bu iletişim metodunun desteklediği donanım ve uçtan uca bağlantı kurma metodolojisi belirlenmektedir. WAN Teknolojileri: ISDN

25  ISDN teknolojisinde bağlantı kurulması ve datanın transferi için kanallar kullanılmaktadır. B ve D olmak üzere iki tip kanal vardır. B kanalı datanın transferi, D kanalı da ISDN omurgasına bağlantının sağlanması için kullanılmaktadır.  İki çeşittir:  ISDN PRI: Dosya transferi, LAN bağlantıları, g ö r ü nt ü, PC haberleşmesi, Internet servis sağlayıcıları ve b ü y ü k şirketler i ç in  ISDN BRI: Daha k üçü k ve orta ö l ç ekli şirketler ve ev aboneleri i ç in tercih edilmektedir.

26  ATM (Asynchronous Transfer Mode - Eşzamanlı Olmayan İletim Modu), değişik tip veri trafiğini taşımak için sabit boylu paketleri kullanan hücre temelli anahtarlama ve çoğullama teknolojisidir.  ATM, Telekom şirketlerine değişik ATM hizmet sınıflarını kullanarak yüksek hızlı yerel ağ (LAN) ara bağlantıları, ses, görüntü ve gelecekteki diğer çoklu ortam uygulamalarını taşıyacak bir ortam sunmalarını sağlayan bir teknolojidir WAN Teknolojileri: ATM

27 BİLG 121 WAN Teknolojileri: ATM  Her türden ağ trafiğini (veri, ses video ve TV sinyalleri) 53 byte'lık (48 byte veri, 5 byte hücre başlığı) hücreler halinde iletir.  ATM ağlar bakır, koaksiyel ve fiber optik kablolamayı destekler. Fakat en verimli fiber optik kablolama ile çalışmaktadır.  ATM yerel bir ağ kurmak için ATM switch’lere ve her bir terminalde ATM adaptöre gerek vardır

28 BİLG 121 WAN Teknolojileri: ATM

29 BİLG 121  XDSL terimi, bir çift bakır tel üzerinden, yükselticilere ve yineleyicilere gerek duymadan yüksek band genişliği sağlayan, birbirine benzer teknolojileri ifade etmek için kullanılan ortak bir addır.  Terimin içinde kabul edilen ekipmanlar, müşteri tarafındaki cihaz ve ağdaki, iletim hattının ucundaki ilk cihazdan ibarettir.  XDSL, telefon ağının çalıştığı alt yapıdan sağlanan boş teller üzerinde uygulanır.  XDSL, A noktasından B noktasına bakır kablo boyunca giden yüksek hızlı datayı sıkıştırmak için kullanılır. XDSL teknolojisi günümüzde uygulanmakta olan telefon ve ISDN servisleri ile uyumudur ve kullanılan alt yapı tamamen son derece yaygın olan bakır tellerden ibarettir. WAN Teknolojileri: xDSL

30 BİLG 121  ADSL  HDSL  SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)  RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line)  VDSL (Very High-bit-rate Digital Subscriber Line)  IDSL (Integrated Digital Subscriber Line) Biz ADSL HDSL Teknolojilerine değineceğiz. WAN Teknolojileri: xDSL

31 BİLG 121 WAN Teknolojileri: ADSL  (Asymmetrical Digital Subscriber Line – Asimetrik Sayısal Abone Hattı)  Mevcut telefon kabloları üzerinden asimetrik olarak ses ve data iletimine olanak sağlanmaktadır.  İnternet ve İnteraktif video uygulamalarına elverişli ortam sağlar.  Yaklaşık 6 km’ye kadar olan alanlarda çalışır.  Kullanıcıya doğru: 8 Mbps (Mak.)  Şebekeye doğru: 640 Kbps

32 BİLG 121 WAN Teknolojileri: HDSL  (High-bit-rate Digital Subscriber Line)  HDSL, T1 ya da E1 hızlarında simetrik olarak iletim sağlayabilir.  4 km ye kadar tekrarlayıcısız, tekrarlayıcı kullanarak 12 km’ye kadar veri iletimi yapabilmektedir.  Şirketler tarafından, kendi intranetlerine erişimde, internet'e erişimde, görüntülü konferans uygulamalarında kullanılmaktadır.

33 BİLG 121 ADSL Modem  ADSL servisinde telefon hattının her iki ucunda yani evde ve telefon şirketinde ADSL modemlerine ihtiyaç vardır.  ADSL modemleri sıradan modemlerden değişiktir. Eski tip modemler bilgisayardan dijital sinyalleri alır ve analog sinyalleri telefon hattından gönderir. Alıcı modem bu analog sinyalleri yeniden dijital bilgiye çevirir.  ADSL modemleri ise bunu yapmak yerine verileri dijital formda alır ve gönderir, analog sinyallere çevirme işi hiçbir zaman yapılmaz.  ADSL sayesinde telefonla konuşulurken  internete de aynı anda, hem de yüksek hızlarla bağlanmak mümkündür. Bunun için de tek bir  hat yeterlidir.

34 BİLG 121 ADSL Modem Kurulumu

35 BİLG 121 ADSL Modem Ayarlanması

36 BİLG 121 ADSL Modem Kontrolü


"Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ WAN Teknolojileri ve İnternet BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları