Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şükrü şimşek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şükrü şimşek."— Sunum transkripti:

1 Şükrü şimşek

2 Sözcükte Anlam

3 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözçüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Şuralarda bir okul olacaktı. B) Bir yağmur yağdı görmelisin. C) Bir park biliyordum, onu bulamadım. D) Dersin ortasında sınıfa bir çocuk girdi.

4 a, c ve d şıklarında sayı olarak bir, ama b şıkkında çok yağmur yağdı manasına gelmektedir.
Cevap:B

5 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’kurutmak’’kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A)Bu yaz bolca sebze kuruttuk B)güneş karları erittiği gibi yerleri de kuruttu C)belediye çevredeki bataklığı kuruttu D)ne uğursuz adam! Gittiği her yeri kuruttu

6 ‘’kurutmak’’ sözcüğü B seçeneğinde gerçek,a ve c seçeneklerinde ise yan anlamda kullanılmıştır D seçeneğinde uğursuzluk getirmek yok etmek anlamında mecaz anlamıyla kullanılmıştır Cevap D

7 3‘’doğru’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kulanılmıştır?
A)bu işin doğrusunu bir de sen anlat B)hayatı boyunca hep doğru şeyler yaptı C)iki noktayı birleştirerek bir doğru yaptı D)iki yanlış bir doğru eder mi?

8 ‘’doğru’’ sözcüğü a,b ve d seçeneklerinde herhangi bir bilim ya da sanat dalıyla ilgili değildir c seçeneğinde ‘’ doğru’’ sözcüğü matematik bilimi ile ilgilidir Cevap c

9 4.aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde yakın anlamlık söz konusudur?
A)yalan-yanlış B)fakir-yoksul C)geniş –bol D)hasım- düşman

10 b, c ve d seçeneklerindeki sözcükler arasında eş anlamlılık a seçeneğindeki sözcükler arasında ise yakın anlamlılık vardır Cevap A

11 5.’’ açık’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’anlaşılır’’ anlamında kullanılmıştır?
A)bize verdiğin bu elbisenin rengi çok acık B)şuradaki açık dükkandan ekmek alabilirsin C)olayı açık bir şekilde anlattı D)bütçe açığını nasıl kapatacağız

12 A şıkkında renk olarak açık manasına gelmektedir
A şıkkında renk olarak açık manasına gelmektedir.B şıkında bir yerin açık olması manasına germektedir D sıkında bütçe arasındaki parayı nasıl ödeyeceğiz manasına gelmektedir c sıkkında ise yaşana olayı düzgün ve anlaşılır manasında açıklamak istemiştir Cevap C

13 Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?
A)son türküsünü makamı kulağa tanıdıktı B)derste çember konusunu işledik C)şair bütün siirlerini hece ölçüsüyle yazmış D)biyoloji dalında madalya kazandık

14 a, b ve c şıklarında terim anlamdır fakat D şıkkı bilim dalıdır
Cevap D

15 6.’’dünya’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır?
A)dünyaları versen de değişmem onu B)onu anlamak için dünyasına girebilmek gerekir C)dünya kutuplardan basık,ekvatordan şişkindir D)kazadan sonra bütün dünyası kararmıştı

16 A,b ve d şıklarında dünya kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır c şıkkında ise terim anlamda kullanılmıştır Cevap C

17 7. aşağıdakilerden hangisinde ‘’ dikmek’’sözcüğü ‘’görevlendirmek’’ anlamında kullanılmışır?
A) Elindeki fidanı toprağa dikti B)Özer Bey, beni sizi beklemem için buraya dikti C)Futbolcu topu penaltı noktasına dikti D)Direği sokağın başına diktiler

18 a, c ve d şıkları başka bir anlamda b şıkkı ise başınızda durma yani görevlendirdi manasına gelmektedir Cevap B

19 8. Aşağıdaki altı çizili hangisi temel anlamıyla kullanılmamıştır?
A)Saksıdaki çiçek solmuş B)Hasarlı binayı yıkmışlar C)Annem odayı düzenledi D)Ailemin sevgisine doyamadım

20 A,b ve c temel anlamda kullanılmıştır
A,b ve c temel anlamda kullanılmıştır. D şıkkı ise mecaz anlamda kullanılmıştır Cevap D

21 9.Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
A) Olaya dar açıdan bakıyorsun. B) Yolculuğumuz oldukça rahattı. C) Ardından ölmez bir eser bıraktı. D) Düşmanı toprağımızdan süpürdük.

22 A,c ve d mecaz anlamda b şıkkı ise gerçek anlamda kullanılmıştır.
Cevap b

23 10)Ağır sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde hafif sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır. A) Adam ağır adımlarla gelip masanın başına geçti. B) Denizcilik tarihin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu. C) Kızmıştım, ona söyleyecek ağır bir söz arıyordum. D) Gecenin bir yarısı, kapının ağır tokmağı telaşla vuruldu.

24 Ağır sözcüğü , a seçeneğinde hızlı kelimesinin karşıtı b seçeneğinde kolay kelimesinin karşıtı c seçeneğinde güzel kelimesinin karşıtı d seçeneğinde hafif kelimesinin karşıtı olarak kullanılmıştır. Cevap D

25 11) Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir kelimedir.
A) Ben B) Bir C) Beş D Bal

26 bir , beş ve bal sözcükleri tek bir anlamı karşılamaktadır
bir , beş ve bal sözcükleri tek bir anlamı karşılamaktadır. Ben sözcüğü ise iki varlığı anlatmaktadır. Cevap A

27 12)Aşağıdakilerden hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır.
A) Hikayelerinde kısa cümleler kullanmaya dikkat ederdi. B) İstanbul’da yol çalışmaları yeni bir ivme kazandı. C) Sesinin güzel olması yetmez notada bilmelisin. D) Maçta hakem göz göre göre penaltımızı vermedi.

28 A,c ve d şıklarında terim anlam kullanılmıştır
A,c ve d şıklarında terim anlam kullanılmıştır. Fakat b şıkkında herhangi bir terim kullanılmamıştır.

29 13)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır.
A) Şehrin ortasında bağırıp çağırıyordu. B) Dolabın içine bakarsan iyi olur. C) Masanın üstü çok tozluydu. D) Annesi çocuğa tatlı sözler söyledi.

30 A,b ve c gerçek anlamda kullanılmıştır d ise mecaz anlamda kullanılmıştır.
Cevap D

31 14) Bırakmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde unutmak anlamında kullanılmıştır?
A) Kafesteki kuşu bıraktım. B) Acaba eldivenlerimi nerede bıraktım? C) Öğretmen 3 öğrenciyi sınıfta bıraktı D) Çocukları evde bıraktı

32 A,c ve d şıklarında bıraktım sözcüğü unuttum manasına gelmemektedir
A,c ve d şıklarında bıraktım sözcüğü unuttum manasına gelmemektedir. B şıkkı için ise aynı şey söylenemez Cevap B

33 15) erimek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Utancında karşımda eridi. B) Adamın kini tamamen erimişti. C) Çayın içindeki şeker hemen eridi. D) Günden günde eriyen kardeşini nasıl kurtarabilir.

34 A,b ve d şıkkında mecaz anlamıyla c şıkkında ise gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
Cevap C

35 Cümlede Anlam

36 1. Nerde kaldı o güzelim günler, Ey vatanın bağrı yanık bucağı
Nerde kaldı o güzelim günler, Ey vatanın bağrı yanık bucağı! Hani senin bereketli hasadın, Yeşil yurdun, şen evin, nerde? Bu dörtlükteki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kızgınlık      B) Özlem       C) Şaşma       D) Sevinç

37 Kızgınlık şaşma ve seviçle ilgili değil paragraf yurduna evine özlem duymaktadır
Cevap B

38 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır? A) Öyle bir gösteri yaptı ki hayran oldum. B) Dişleri inci gibi beyazdı. C) Çocuklar parkta güzel güzel oynuyorlar. D) İşi zamanında bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.

39 Benzetme sadece b şıkkında vardır dişleri inciye benzetmiştir
Cevap B

40 3. Aşağıdaki sözcüklerle, anlam ilişkisi bakımından, üçlü bir grup oluşturulduğunda, hangisi dışta kalır? A) Yorgun      B) Dargın      C) Küskün      D) Kırgın

41 Dargın,küskün ve kırgın aynı mayana gelmektedir fakat yorgun grubun dışında kalır
Cevap A

42 4. Hangi cümlede, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır
4. Hangi cümlede, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? A) Az veren candan, çok veren maldan. B) Her inişin bir yokuşu vardır. C) Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı. D) Ahmet deli dolu bir çocuktu.

43 A,b ve c şıklarında zıt anlamlıdır fakat d şıkkında ise zıt anlamlı değildir
Cevap D

44 5. Ağaçlar da insanlar gibidir, Seveni de olur sevmeyeni de… Kesersiniz ağlarlar, Tıpkı dövülen insan gibi. Şiirde, ağaçlarla ilgili olarak hangisinden söz edilmemiştir? A)Kin güttükleri B) Üzüldükleri C) Sevildikleri D) Acı duydukları

45 A şıkıdır çünkü üzüldüklerini 2. ve 3
A şıkıdır çünkü üzüldüklerini 2.ve 3. satırlarda anlatmaktadır sevildiklerini 2. satırda acı çektiklerini ise yine 2. ve 3. satır da anlatmaktadır Cevap A

46 6) Hangi cümlede anlatım bozukluğu yoktur ?
A)Harun ,çok denizde kaldığı için üşümüş B)Onulmaz bir yaradır ümitsizlik C)Bu kapıdan,izinsiz hastaneye girilmez D)Halil bey ,sevilen mahallemizin kişilerindendir

47 A,c ve d seçeneklerinde sözcüğün yanlış yerlerde kullanımı söz konusudur. A’ da çok denizde kaldığı için yerine denizde çok kaldığı için c’ de izinsiz hastaneye girilmez yerine hastaneye izinsiz girilmez d’ de sevilen mahallemizin kişilerindendir yerine mahallemizin sevilen kişilerindendir ifadeleri kullanılmalıdır

48 7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır ?
A)Böyle güzel elbiseleri her zaman giyerim B)Gömleklerin hiçbiri kendi hoşuma gitmedi C)Günde birkaç saat çalışmayı yeterli buluyorum D)sınav sorularının birkaçını hiç anlayamadım

49 Gömleklerin hiçbiri kendi hoşuma gitmedi cümlesinde kendi sözcüğü gereksizdir çünkü hoşuma sözcüğünde zaten kendi anlamı vardır Cevap B

50 8)aşağıda cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A)yaklaşık olarak,tam beş yıl sonra emekli olacağım B)gözlerindeki ışık, parlak bir geleceğin müjdecisiydi C)trafik kazaları, toplumumuzu derinden yaralamaktadır D)senin bu şekil sitem etmeni istemiyorum

51 A seçeneğinde hem yaklaşık hem de tam ifadeleri beraber kullanılmıştır bu da cümlede anlamca bir çelişkiye neden olmaktadır Cevap A

52 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?
A) Çok çalıştı da yarışmayı kazandı B) Bu konuyu yarın tekrar işleyeceğiz C)Akşam eve tek başına geldi D)Konuşsam da onun kararını etkileyemem

53 Sebep sonuç cümleleri niçin sorusuna cevap verir a seçeneğinde yükleme niçin sorusu sorulduğunda yanıt çok çalışmak olacaktır diğer seçeneklere niçin sorusuna cevap verilmemektedir Cevap A

54 10)Aşağıdakilerden hangisi şart cümlesidir ?
A)Ev yeni ama henüz oturulmaz B)Not almıştım ama evde unutmuşum C)bu daha güzel ama param yetişmiyor D)arabayı veririm ama dikkatli kullanırsan

55 Ama bağlacı a, b ve c seçeneklerinde olumlu ve olumsuz cümleleri bağlamıştır d seçeneğinse ne şart sorusuna cevap verdiği için şart cümlesidir arabayı ne şartla verilecek? Dikkatli kullanma şartıyla Cevap D

56 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A)Ahmet ile Ali düğünde karşılaşmışlar B) Ahmet zayıf, Ali daha da zayıftı C)Ahmet her zaman ali’den çekinirdi D) Ahmet başarısını Ali’ye borçluydu

57 Karşılaştırma cümlelerinde karşılaştırılan bir yön olması gerekir b seçeneğinde Ahmet ile Ali zayıflık açısından karşılaştırılmıştır Cevap B

58 12)aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?
A)Şiir, insanı katı düşüncelerinde kurtarır B)sembol, özel anlam yüklü veya sözcüktür C)pusula,yön bulmamıza yardımcı olur D)matematik dersinde üçgen konusunu işledik

59 Tanım cümleleri bu nedir sorusuna cevap verir b seçeneği sembol nedir sorusuna cevap vermektedir
Cevap B

60 13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal söz konusudur ?
A)Mehmet bu saatlerde televizyon izliyor olmalı B)o,bugün eve herkesten önce gitmeli C)Derslerine bu yıl çok çalışmalı D)Bu konuyla ilgili bütün kitapları okudu

61 A seçeneğinde Mehmet televizyon izlemiyor da olabilir dolayısıyla ihtimal söz konusudur
Cevap A

62 14) “hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A)Güçsüz insanların başarmak için yardıma ihtiyacı olduğu B)Mücadele etmeden hiçbir amca ulaşılamayacağını C)bir amacı olmayan kişiye hiçbir şeyin fayda sağlayamayacağını D)Amacından uzaklaşmayan insanların mutlaka başarılı olacağını

63 Cümlede kişinin öncelikle kendine bir hedef belirlemesine gerektiği vurgulanmıştır bu olmadığı takdirde hiçbir şeyin fayda sağlamayacağını anlamıştır Cevap C

64 15)’’sesinizi duyuyorum ………. söylediklerinizi………
15)’’sesinizi duyuyorum ……….söylediklerinizi………. Anlayamıyorum’’ cümlesinde boş bırakılan yerlere hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygun değildir? A)ama-hiç B)fakat-iyi C)ancak-pek D)çünkü-çok

65 Verilen cümlede birinci bölüm olumlu(duyuyorum)ikinci bölüm ise olumsuz (anlayamıyorum) ama, ancak, fakat bağlaçları olumlu ve olumsuz cümleleri bağlar çünkü bağlacın ise böyle bir görevi yoktur Cevap D

66 Paragrafta Anlam

67 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir yazının giriş cümlesi olabilir?
A)Sanatçının okuyucuya ulaştırmak istediği bir düşüncesi olmalıdır. B)Bu, sanatçının duyarlılığının da bir belirtisidir. C)Sanat adamı böylece okuyucu ile ortak noktalarda birleşmiş olacaktır. D)Sanatçının bu şekilde düşünmesi çok doğaldır. 

68 A şıkkıdır. Çünkü cümleye giriş yapmaktadır
Cevap A

69 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?
A)Sanatçı, her zaman topluma yol gösterici olmalıdır. B)Sanat eseri toplumsal konuları ele almalıdır. C)Okuyucu sanatsal yapıtlarda kendisinden bir şeyler bulmak ister. D)Birçok okur bu amaçla kendine yakın hissettiği sanatçıların kitaplarını edinir.

70 D şıkkı olmalıdır .Çünkü diğerlerinin hepsi giriş cümlesi d şıkkı ise serim bölümündedir
Cevap D

71 3. Günün ilk ışıkları bulutların arasından sızdığında İnegöl’e varmıştık ki, önce şiddetli bir gök gürültüsü ardından bardaktan boşalırcasına serin bir yağmur… Dağların üzerine çöreklenmiş kara bulutlar şimşeğe kesiyor. Islak topraktan yükselen kokuyu çekiyorum içime. Özlemişim, hem de çok… Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyu organlarının hangisine ait ayrıntılardan yararlanılmamıştır? A)koklama B)işitme C)dokunma D)tatma

72 D seçeneğindeki tatmayla ilgili bir cümle yoktur
Cevap D

73 4. Güneş, dağların arkasına çekilirken, son aydınlığını denizde bırakıyor. Mavi rüzgarsız. Deniz ince ince dalgalanıyor. Mavi suları biraz uzakta pembe oluyor, kırmızılaşıyor. Renkler yumuşak hatlarla birbirlerinden ayrılıyor. Karanlık bastırmadan önce renklerin denizdeki valsi bu, büyüsü… Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A)örneklendirme B)betimleme c)açıklama D)öyküleme

74 D şıkkıdır Çünkü paragrafta öyküleyici bir biçimde anlatmıştır
Cevap D

75 5. Köye girdiğimizde günlük yaşantının sessizliğini bozan bir hareketlilikle karşılaşıyoruz. İnecik’te düğün telaşı var çünkü. Davulla zurnanın peşine takılmış neşeli erkek kalabalığı köyün sokaklarını dolanıyor. Oynak ritim bizi de çekiyor kendine. Kalabalığa karışıyor, coşkularına ortak oluyoruz. Bu paragrafın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)Betimleme B)Öykümle C)Karşılaştırma D)Örneklendirme

76 A şıkkıdır olayda betimleyerek anlatmıştır

77 6. Türk şiirinde, deha şairler çıktı
6. Türk şiirinde, deha şairler çıktı. Fakat şiiri değerli kılan sadece deha şairler değil. Küçük şairler de şiire katkıda bulunur. “ Bir büyük şairler vardır, bunlar yazdıkları şiirlerle devrim yaparlar. Bir de küçük şairler vardır, onlar da bireysel ruh durumlarını dışa vuran çok güzel şiirler yazarak hayatımızı renklendirirler.” sözleri ile bunu desteklemektedir. Bu parçanın anlatım yolu aşağıdakilerden hangisidir? A)Karşılaştırma B)Örneklendirme C)Tanık gösterme D)Tanımlama

78 A seçeneği büyük şairlerle küçük şairleri karşılaştırmaktadır
Cevap A

79 7. Dillerin ölümünden ağırlıklı olarak politik ve siyasi nedenler sorumludur. Örneğin Tazmanya dili, Tazmanyalıların katledilerek ortadan kaldırılmasıyla yok oldu. Eski Mısır dili, Firavunların sahneden silinmesiyle öldü. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)Örnekleyici anlatım B)Tanımlayıcı anlatım C)Karşılaştırmacı anlatım D)Betimleyici anlatım

80 Olayda Tazmanyaları örnek vermiştir o yüzden a seçeneğidir
Cevap A

81 8. Bilinmez dünya hali bu Zamanla değişebilir insan Belki dönersin bir akşam vakti Bulutlarla o uzak diyardan. Şiirde vurgulanan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A)Hüzün B)Kırgınlık C)Endişe D)Ümit

82 D şıkkıdır ümitle bekliyorum manasındadır
Cevap D

83 9. Avcılar sorumsuz, bitti av faslı
Kesildi kurt kuşun, bağlın nesli Ormanlar yanıktan, baltadan yasıl Pek berbat, denizin deryanın hali. Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)Kaygılı B)Heyecanlı C)Bezgin D)Yılgın

84 Kaygılıdır şair denizlere hayvanlar için
Cevap A

85 10. Derya kenarında ceylan avlarım
Ben gönlümü altın tele bağlarım Gül yarimin göçü yüklenmiş gider Ardı sıra bakar bakar ağlarım. Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Üzgün B)Çaresiz C)Kaygılı D)Öfkeli 

86 Şair anlatmak istediği şey öfkeli olarak değildir o yüzden cevap d seçeneğidir

87 11. Hangi cümlede yazım yanlışı bulunan sözcük vardır
11. Hangi cümlede yazım yanlışı bulunan sözcük vardır? A) İstanbul’a geldiler B) İzmir’in Kurtuluşu parçasını okuduk. C) Selim’in tarlasını gördük. D) Zonguldağa gidecegiz.

88 D şıkkıdır çünkü ayraç olan yerleri ayırmamıştır
Cevap D

89 12. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A) Koş,ta uzaklara git. B) Mutfakdaki tabak kırıldı. C) Git te cetvelini getir. D) ”Bir duygu ki esiyor üfül üfül.

90 Yazım yanlışı sadece a seçeneğinde vardır
Cevap A

91 13) Geçen yaz, tatilimizi geçirmek üzere Bolu’ya gittik
13) Geçen yaz, tatilimizi geçirmek üzere Bolu’ya gittik.burası küçük bir kent.buz gibi suyu,mis kokan havasıyla tatil için uygun bir yer ayrıca yemekleri çok lezzetli Bu parçada aşağıdaki duyu organlarından hangisiyle ilgili bir yer verilmemiştir? A)dil B)burun C)göz d)kulak

92 D şıkkıdır çünkü sadece duymakla ilgili bahsetmemiştir
Cevap D

93 15. Ah oralarda olmak var şimdi! Karışmak dağlardaki sessizliğe; Bir su damlası gibi kendiliğinden Ulaşmak o yalnızlığa kimsesizliğe Dörtlükte ön plana çıkan duygu nedir? A) Yalnızlık B) Sevgi C) Özlem D) Heyecan

94 C. Şıkkıdır. Şair özlemini dile getirmektedir.
Cevap D

95 Ses Bilgisi

96 1. “Yeşil yeşil pencerelerden bir gül at bana, Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına, Gözlerimde bulut saçlarımda çiğ.” Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Kaynaşma Ulama Ünsüz yumuşaması Ünsüz benzeşmesi

97 Dizekte kaynaşma ,ulama ve ünsüz yumuşaması vardır fakat ünsüz sertleşmesi yoktur
Cevap D

98 2. Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır
2. Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Çalışkan – Tembel C) Savurgan – Tutumlu B) Vasıta – Araç D) Sert – Yumuşak

99 Diğer kelime çiftlerinde zıt anlamlılık vardır fakat b şıkkında ise eş anlamlılık söz konusudur
Cevap B

100 3. “ ile ” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
A) Bu adamla yolculuk yapılmaz C) Benimle uğraşmanın yanlış olduğunu öğren. B) Seninle ben çok iyi anlaşıyoruz. D) İnsanlarla geçinmenin yollarını araştır.

101 İle kelimesi sadece b şıkkında bağlaç olanla kullanılmıştır
Cevap B

102 4. “ Ben sana mecburum bilemezsin
4. “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur? A) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi B) haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi C) dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi D) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

103 A şıkkıdır çünkü haber kipi vardır gelecek zamanı belirtir ve olumsuzdur (bilemesin).ve 2 kişiye aktarılmaktadır Cevap A

104 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?
A) Kitaptaki soruları çözüp bitirdin mi? B) Bilmelisin ki bu böyle sürmez. C) Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede? D) Caddedeki çukurlar görünümü bozuyor.

105 Cevap c şıkkıdır çünkü ilgi zamiri sadece ondadır

106 6. “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir
6. “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten önceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır? A) Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne. C) Nasıl bakıyor dersiniz bize yıldızlar. B) Bilmiyor günün değerini insanoğlu D) Patlıyor insanın sabrı amaçsız yaşamda

107 C şıkkıdır çünkü sadece bu kurala uymaya o dur
Cevap C

108 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tek heceli bazı sözcüklerin son sert ünsüzleri yumuşamaz. B) “ yağmur, kabuk, havuç ..” sözcükleri küçük ünlü uyumuna uygundur. C) “ c, d, g ” ile başlayan ekler, sert ünsüzle biten sözcüğe eklenince “ ç, t, k ” olur. D) Ünlü uyumu, Türkçe’yi başka dillerden ayıran bir özelliktir.

109 A,c ve d şıkları bilgileri doğru vermiştir fakat b şıkkı ise yanlıştır
Cevap C

110 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi. B) Sınıfça “ güzelim kıyı ” adlı parçanın planını çıkardık. C) Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir. D) Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz.

111 D şıkıdır temmuz yazarken büyük olması lazımdır
Cevap D

112 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bu soruyu çözemeyeceğimi mi sanıyorsun? C) Geldiğinde beni arıyacağını umarım. B) Hukuğun üstünlüğü tartışılmaz D) İhtiyar yavaşca yerinden doğruldu.

113 A şıkkıdır b şıkında arayacağını olması gerekiyordu c şıkında hukukun olması gerekiyordu d şıkında ise yavaşca yerine yavaşça olması gerekiyordu Cevap A

114 10. “ Ben de temmuz öğlesi sıcağı … sokağa çıktım
10. “ Ben de temmuz öğlesi sıcağı … sokağa çıktım. Akşama … Taksim ‘de kasım ayazına tutuldum.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir? A) ile – sanki B) çünkü – doğru C) fakat – az D) ile – doğru

115 A,b ve c şıklarında kelimeleri cümleye koyduğumuzda anlam bozukluğu oluyor sadece d şıkkında anlam bozulmuyor Cevap D

116 11. “ Ağaca çıkmasını bilirim; Tanırım meyvenin oluşumunu; Taş kırmak da gelir elimizden, Ateş yakmak da aş pişirmek de. “ Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir? A) Aş pişirmekte usta olduğunu C) Ağaçlarla haşır neşir olduğu B) Ustalığını kimlerle paylaştığı D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini

117 En belirgin özelliği ustalığını kimlerle paylaşmasıdır bu yüzden cevap b şıkkıdır

118 12. “ İşlemek “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bizim köye minibüs işliyor.”
Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) En iyi işleyen otel bizimki C) Ulus – Dışkapı arasında işleyen metroya hiç binmedim. B) İşyeri on beş elemanla işliyor. D) Duvardaki tüm saatler işledi.

119 B şıkkında her ne kadar cümleleri farklı olsa da aynı manaya gelmektedir
Cevap C

120 13. “ Hep aydın günlerimiz olmalı, Milletçe elele, beraber
13. “ Hep aydın günlerimiz olmalı, Milletçe elele, beraber. Bütün köylerinde güzel yurdumun Okumayan, yazmayan kalmamalı. Bu vatan, cennet vatan, Kalkınmalı, kalkınmalı. “ Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir? A) Birlik – İyimserlik C) Korku – Üzüntü B) Yalnızlık – Pişmanlık D) Karamsarlık – Özlem

121 Bu mısrada birlik beraberlik be iyimserliği anlatmaktadır
Cevap A

122 14. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
I. kendine iş edinmişti IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra II. vaktiyle okumamış olmanın V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi III. durmadan çalışarak VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat A) II – IV – VI – III – V – I C)V–VI–IV–III–II–I B) III – II – V – VI – I – IV D) VI – V – IV – III – II – I

123 A şıkkındaki cümleyi kurduğumuzda olumlu olur
Cevap A

124 15. “ Benim yârim, bezden kilim Bülbül gibi dertli dilim Dokur Konya’da, Konya’da Bülbül gibi dertli dilim Şakır Konya’da, Konya’da” Yandaki dörtlüğün kafiye şeması aşağıdakilerden hangisidir? A) ———– a B) ———- a C) ———- a D) ———- a ———– a ———- b ———- b ———- b ———– a ———- c ———- a ———- c ———– b ———- b ———- b ———- a

125

126 16. “ Herkes benim özverili biçimde çalıştığımı bilir
16. “ Herkes benim özverili biçimde çalıştığımı bilir.”cümlesindeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşmez? A) isteyerek B) yılmadan C) canla başla D) aldırış etmeden

127 Uygun düşmez dediği için biz ancak bu sorunu cevabını d şıkkı yapabiliriz
Cevap D

128 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?
A) İsteklerine her zaman cevap verdim, bunu biliyorsun. B) Gelmiyorum, demedim sana. C) Bir gece ansızın gelebilirim. D) Söylediğin sözle, güzel değil.

129 Güzel değil dediği için değil kelimesi olumsuzdur
Cevap D

130 18. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
A) Yükselen bulutlar C-) Hepimiz heyecanlıydık B) Bahçemizde gördüklerim D-) Boş zamanları değerlendirme konusu

131 Diğer cümlelerin devamı getirebilir fakat b sıkkında cümle bitmiştir
Cevap B

132 19. “ Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur
19. “ Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisine göre dizilmiştir? A) Özne + tümleç + yüklem C-)Tümleç + özne + yüklem B) Özne + yüklem D-) Özne + nesne + yüklem

133 A seçeneğidir sırasıyla doğru olarak verilmiştir
Cevap A

134 20. “ Sergiledik” fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A) sergi – le – di –k C) ser – gi – le – di – k B) ser- gi – le – dik D) sergile – di – k

135 B şıkkıdır çünkü asıl kökü ser ‘dir
Cevap B


"Şükrü şimşek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları