Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ
ELİF BÜYÜK Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

2 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ
Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıf I. Dönem 28-29 Kasım 2013 14-15 Aralık 2013 Ocak 2014 II. Dönem 28-29 Nisan 2014 10-11 Mayıs 2014 Haziran 2014

3 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI (28 KASIM PERŞEMBE)
DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ TÜRKÇE 09:00 – 09:40 20 40 DAKİKA 30 dakika ara MATEMATİK 10:10 – 10:50 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 11:20 – 12:00

4 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI (29 KASIM CUMA)
DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ FEN VE TEKNOLOJİ 09:00 – 09:40 20 40 DAKİKA 30 dakika ara T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 10:10 – 10:50 YABANCI DİL 11:20 – 12:00

5 Türkçe, Matematik, Fen ve teknoloji, Din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı dil; dersleri için dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar yapılacaktır.

6 Puanlamada 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanları değerlendirmeye alınacaktır.
Ortak sınavlarda alınan puanlar yılsonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecektir. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Öğrenciler okulda işlenen konulardan sorumlu olacaklardır.

7 Sınavlara bütün öğrencilerin katılması zorunludur.
Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “ilköğretim kurumları yönetmeliği 38 inci maddesi” nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacaktır. Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır.

8 Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

9 Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında sınav kalemi, silgi, kalemtıraş, su, şeker, mendil ve kimlik bulundurmalarında fayda vardır. Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup aynı gün oturumlar tamamlandıktan sonra isteyen öğrencilere verilecektir.

10 DERSİN AĞIRLIK KATSAYISI
ORTAK SINAV DERSLERİ DERS NUMARASI DERSİN ADI DERSİN AĞIRLIK KATSAYISI 1 TÜRKÇE 4 2 MATEMATİK 3 FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 6 YABANCI DİL TOPLAM 18

11 PUANLARIN HESAPLANMASI

12

13 1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır.
ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5 Ortalama(Türkçe) = ( ) / 4 =

14 2*: AĞIRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftalık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders Saati Ağırlıklı Ortalama(Türkçe) = ( x 5 ) / 28 =

15 3* : YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2 1. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 2. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = Yılsonu Başarı Puanı = ( ) / 2 =

16 AĞILIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

17 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)
OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) =

18 2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2)
= ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) =

19 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2
= ( ) / 2 =

20 Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 = ( ) / 2 =

21 Yerleştirmeye esas puan (YEP)=(742,2364/2) 371.1179
8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı Sınıf Yılsonu Başarı Puanı Sınıf Yılsonu Başarı Puanı Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı 742,2364 Yerleştirmeye esas puan (YEP)=(742,2364/2)

22 SINAV ÖNCESİ VELİLERE ÖNERİLERİMİZ

23 Kaygı, öğrenmenin ve öğrendiğini kullanmanın önündeki en önemli engeldir.

24 Kaygısı artan, sınava olduğundan farklı anlamlar veren öğrenciler için her sınav bir "Kriz"dir. Kendisini ispatlaması gereken, değerli olduğunu herkesin görmesi gereken ve mutlaka kazanılması gereken bir savaş. Bu duygularla sınava hazırlanan genç, her bir sınavı, hatta her bir çalışma testini, kazanılması gereken bir savaş olarak görecek, yapamadığı her bir soruyu kaybedilmiş bir savaş olarak yorumlayacaktır.

25 Sınav kaygısı yaşayan çocuklar, kaygının endişe boyutunu şu şekilde dile getirirler:
Bu sınavda başarılı olamayacağım! Bu sınav sonunda her şey berbat olacak! Acaba bu sınavdan kaç puan alacağım? Yapamazsam insanlar benim hakkımda ne düşünecekler? Ailemin yüzüne nasıl bakacağım? Daha çalışacak çok fazla konum var; hiç zamanım kalmadı, nasıl yetiştireceğim? Sınıftaki herkes benden daha zeki! Bu sınavda başarısız olursam not durumumu bir daha asla düzeltemem! Sınav sırasında bildiğim her şeyi unutabilirim. Kendimi yetersiz ve eksik görüyorum.

26 ÇOCUĞUN KAYGISINI AZALTMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

27 “Kaygılı Düşünceleri Neler?” ÇOCUĞUNUZA ÖĞRETİN!
İlk olarak çocuğunuzu kaygılandıran düşüncelerin neler olduğunu öğrenmeniz hem onun kaygılarıyla ilgili daha fazla farkında olmasını hem de sizin ona daha iyi yardımcı olmasını sağlayacaktır. Örneğin; Kaygılandığı anda ona şu soruları sorabilirsiniz. Şu anda ne düşünüyorsun? Seni kaygılandıran ne? Olacağını düşündüğün en kötü şey ne? Bu sorular karşısında çocuğunuzun vereceği cevaplar “başarısız olacağıma inanıyorum”, “sınavdan geçemeyeceğimi düşünüyorum” vb. gibi olabilir. Aslında böyle düşünüyor olmak gerçekten sınavdan kötü not alacağı anlamına gelmez. Ancak bu inançla duruma gerçek olmayan negatif bir pencereden bakmasını sağlar ve performansını olumsuz olarak etkiler.

28

29 Yoğun kaygı yaşayan kişiler geleceği düşünmekten bugünü kullanamazlar
Yoğun kaygı yaşayan kişiler geleceği düşünmekten bugünü kullanamazlar. Sizin sınav sonucu ile aşırı meşgul olmanız, çocuğunuzun da bu yönde meşguliyetini arttıracaktır. Çocuğunuza yardımcı olmak için çocuğunuzun bugünkü yaptıkları ile ilgilenebilirsiniz.

30

31 En az şu kadar net yapmalısın. ‘’Matematik ve fenden ful yapmalısın
En az şu kadar net yapmalısın. ‘’Matematik ve fenden ful yapmalısın.’’ Başarılı olmalısın.’’ Kendini dersine vermelisin. ’’ Bu yıl mutlaka kazanmalısın’’ vb. türünden zorunluluk ifade eden cümleler öğrencinin kaygısının artmasına neden olmaktadır. Bu tür zorunluluk ifade eden sözleri mümkün olduğunca az kullanmaya çalışın.

32 Çocuklarınıza tekrar tekrar ders çalış demeyin
Çocuklarınıza tekrar tekrar ders çalış demeyin. Sorumluluğunu bilen ve sınavlara hazırlanan öğrenciler için ailelerin uyarılarına ihtiyaç yoktur. Bazı öğrenciler bu nedenle kendisi için değil ailesi için ders çalışması gerektiği düşüncesine kapılıp daha yoğun kaygı hissedebilir. Ya da ailesine tepki göstererek ders çalışmayı aksatabilir.

33 Negatif motivasyondan uzak durun
Negatif motivasyondan uzak durun. Bazı anne babalar çocuklarının motivasyonunu artırmak için; “bu gidişle sen asla kazanamazsın”, “yata yata sınav kazanılmaz” “bu kadar çalışmayla kazanamazsın“, “bu kafayla gidersen zor kazanırsın" gibi sözler söylerler.

34 Negatif bir konuşma; Ne yaparsam yapayım, bu testi geçemeyeceğim Olumlu bir konuşma; Bütün materyalleri çalıştın, sınavda elinden gelenin en iyisini yapacağına eminim. Negatif bir konuşma; Matematikte iyi değilim, niye uğraşıyorum ki? Olumlu bir konuşma; Sınavda öğrendiğin şimdiye kadar öğrendiğin bilgileri en iyi şekilde kullanacağına eminim. Negatif bir konuşma; Eğer kötü not alırsam bittim. Olumlu bir konuşma; Tatlım bu sınav başarıyı ölçmenin sadece bir yolu. Negatif bir konuşma; Asla hata yapmamalıyım. Olumlu bir konuşma; Hatalar her sınavda olur ve hatalarından çok şey öğrenirsin gibi. Negatif bir konuşma; Diyelim ki sınavı geçemedim. O zaman ne olacak? Ne yapacağım? Olumlu bir konuşma; Böyle bir şey olması tabi ki çok üzücü. Ancak dünyanın sonu değil. Bir dahakine biraz daha fazla çalışabilir, yanlışlarının üzerinden geçebilir ve daha iyi yapabilirsin.

35 “Fiziksel Olarak Rahatlamayı” ÇOCUĞUNUZA ÖĞRETİN!
Fiziksel olarak rahatlamanın kaygıyı azaltma ve performansı daha iyi ortaya çıkarma gibi etkileri oldukça iyi biliniyor. Siz de çocuğunuza gevşeyerek rahatlamayı ve sınava daha rahat girmesini sağlayabilirsiniz. Bu egzersizi birlikte yapın. Beraberce rahat bir koltuğa oturun. Bedendeki gergin alanları bulup önce kasıp sonra gevşetin. Örneğin…

36 Önce kollarınla başlayalım… Şimdi kollarını, omuzlarını pazılarını sık
Önce kollarınla başlayalım… Şimdi kollarını, omuzlarını pazılarını sık. Şimdi sıkmaya devam et (10’a kadar say), şimdi bırakabilirsin. Bütün gerginliği bırak, sanki kollarından bir sıvı akarmışçasına, bütün gerginliğin akıp gitsin. Bırak hepsi gitsin, tüm gerginlik akıp, gidiyor. Kolunu dayadığın yeri (ya da sandalyeyi) hisset, kollarının ağırlaştığını fark et… Giderek ağırlaştığını, daha da ağır olduğunu hisset… Kolların ağır ve rahat… Rahat, ağır ve sıcak… Ağırlığın sıcaklığını ve rahatlığını fark et… Giderek daha ağır, rahat ve sıcak hissediyorsun…” Derin bir nefes alıp vererek sırasıyla elleri, bacakları, ayakları, boyunu, karnı ve yüz kaslarını kasıp gevşetin. Aralarda derin nefes alıp vermeyi unutmayın!

37 “Zihinsel Olarak Rahatlamayı” ÇOCUĞUNUZA ÖĞRETİN!
Yarışlarda üstün performans gösteren pek çok sporcu kaygısını azaltmak ve performansını arttırmak amacıyla zihinsel olarak daha sakin ve rahat hissettiği ortamlarda olduğunu hayal eder. Siz de çocuğunuza bu egzersizi öğretebilir ve daha rahat hissetmesini sağlayabilirsiniz.

38 Örneğin, Daha önce gittiği özel ve onu rahatlatan orman ya da kumsal gibi bir yeri düşünmesini önerebilirsiniz. Rahatlarken bu yeri olabildiğince canlı bir şekilde hayal etmesini isteyin. (Örneğin, hayali yeri sadece rüzgârın, ağaçların ve kuşların sesini duyabildiği, güneşin sıcaklığını hissettiği, çiçek kokularının olduğu bir ada olabilir) En az iki dakika boyunca onu rahatlatan bu yeri hayal etmesini ve size anlatmasını isteyin.

39 Gereğinden fazla fedakarlıktan kaçının ve bunları hatırlatmayın
Gereğinden fazla fedakarlıktan kaçının ve bunları hatırlatmayın. Örneğin bir yıl boyunca eve misafir çağırmamak, evde televizyonu açmamak gibi. Öğrenci bu durumu ailemin bu fedakarlıklarına yanıt vermek zorundayım biçiminde düşünerek daha fazla kaygılanabilir.

40 * Çocuğu sınavlara hazırlanan bazı aileler kendi yaşamlarını bir kenara bırakarak çocukları için uğraşmaya başlamaktadırlar. Kendi hayatınızı unutmayın. Örneğin, çocuğuna daha fazla yardımcı olmak için annenin işinden ayrılması, annenin çocuğunu sınav salonlarının kapısında beklemesi.

41 Beklentileriniz ile çocuğunuzun yapabilecekleri birbiriyle
* Çocuğunuzdan beklentilerinizde gerçekçi olmaya çalışın. * Örneğin, sözel yeteneği olan bir öğrencinin sayısal alandan bir bölüm kazanmasını beklemeyin. Beklentileriniz ile çocuğunuzun yapabilecekleri birbiriyle uyumlu olursa çocuğunuz daha az kaygı yaşayabilir.

42 Bu zor dönemde çocuklarınıza anlayışlı ve destekleyici davranın
Bu zor dönemde çocuklarınıza anlayışlı ve destekleyici davranın. Kaygının yoğunlaşması ile birlikte çocuklarınız kendilerini daha çaresiz ve çözümsüz hissedebilirler. Daha önceden kızmadıkları şeylere şimdilerde daha sert tepkiler gösterebilirler.

43 Çocuğunuzu hiçbir zaman başka çocuklarla kıyaslamayın.
" Dayının kızı fen lisesine girdi, sen de oraya girmelisin“, "Teyzenin kızı hukuk fakültesini kazandı, havasından yanına varılmıyor, aman bizi mahcup etme." vb. türünden yaklaşımlar çocuğunuza zarar verebilir.

44 * Çocuğa, sınavların onun kişiliğini değerlendiren bir ölçü olmadığı, kazanmak kadar kaybetmenin de hayatın bir parçası olduğu, hayatın sonu olmadığı anlatılmalıdır.

45 Çocuğunuzu takdir edin
* Çocuğunuzu takdir edin. Çocuğunuzun, sürekli olumsuz yanlarını, yapamadıklarını vurgulamak yerine, olumlu yanlarını görmek onun kendisine olumlu bakmasını kolaylaştırır. * Sık sık eleştirmek yerine, geçmişteki başarılarını onaylayın. Olumlu yanlarını ve çabalarını tespit ederek övün.

46 İyinin düşmanı mükemmeldir
İyinin düşmanı mükemmeldir.Sizin beklentileriniz; çocuğunuzun mükemmel olması olabilir. Ancak bu, iyiye sevinip mutlu olmanıza engel olmamalıdır. Öğrenci bir dönem okulda takdirname almamış olabilir ama bu onu aldığı teşekkür belgesinden dolayı tebrik etmeniz için bir engel değildir. Bu onu daha başarılı olma konusunda motive eder.

47 Çocuk, konuşurken konuşması asla bölünmemeli ve onun adına konuşulmamalıdır.
Çocuk, söylediği veya hissettiği şeyler için sorgulanmamalı “ bu şekilde hissetmemelisin” diyerek duyguları düzeltilmeye çalışılmamalıdır. ‘’Anne kazanamayacağım diye endişeleniyorum.’’ ‘’Kızım öyle düşünmemelisin, boşver.’’ gibi..

48 Öğrenci sınavda başarılı olamazsa yaşayacağı durumu bir ceza gibi göstermeyin.
"Eğer kazanamazsan, falan okula gidersin." gibi sözler onun gideceği okulu, yapacağı işi sevmesine imkan bırakmaz. Çocuğun eğitim alabilmesi ve yararlanabilmesi ancak okulunu ve eğitimi sevmesiyle mümkündür.

49 Birbirinize bağlılığın amaç, sınavın araç olduğunu unutmayın
Birbirinize bağlılığın amaç, sınavın araç olduğunu unutmayın. Çocuğunuzun ders çalışması ve sınavda başarılı olması uğruna onunla ilişkilerinizi tehlikeye atmayın. Çocuğunuzun başarısı için maddi-manevi fedakarlık yaptığınız doğrudur. Karşılık beklemek de en doğal hakkınızdır. Çocuğunuz, gayret sarf ettiği halde eğer sonuç istediğiniz gibi değilse, elinden gelenin o kadar olduğunu kabullenin.

50 Çocuğun değerini sınavdaki başarısıyla eş tutmak, sonuçlarla ilgili olarak korkutmak, tehdit etmek, "sen hele bir kazanama, o zaman görüşürüz" ya da, ‘’aile dostlarımızın hepsine rezil oluruz" gibi ifadeler gencin motivasyonunu değil kaygısını arttırır. Çocuk, ailesinin ve başkalarının gözünde kendisinin değil, sınavdaki başarısının önemli olduğunu düşünür ve sınava gerçek dışı bir anlam yükler.

51 “Sen bizim evladımızsın. Seni seviyoruz ve hep seveceğiz
“Sen bizim evladımızsın. Seni seviyoruz ve hep seveceğiz.” şeklinde açıklamalar yaparak öğrenci rahatlatılmalıdır. Öğrenci, ailesinin sevgisini kazanmak için özel bir gayret sarf etmek zorunda olmadığını anlayacaktır. Bu rahatlama, öğrencinin sınavda daha iyi performans göstermesini sağlayacaktır.

52 Sınavlar sadece birer fırsattır
Sınavlar sadece birer fırsattır. Bu fırsatların bir şekilde telafisi vardır. Aile, öğrenciye sınavın bir ölüm-kalım meselesi olmadığını, yararlanılması gereken bir fırsat olduğunu, bu fırsat kaçırılsa bile hayatta başka fırsatların onu beklediğini, bir kapı kapanırsa başka bir kapının açılacağını anlatmalıdır. Öğrencinin de yapacağı, iyi niyetle ve elinden geldiğince sağlanan imkanları sınavlara hazırlık adına değerlendirmesidir.

53 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


"ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları