Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grup üyeleri: Selen ERGÜ Galip Kaya Nazgül BARPİEVA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grup üyeleri: Selen ERGÜ Galip Kaya Nazgül BARPİEVA"— Sunum transkripti:

1 Grup üyeleri: Selen ERGÜ Galip Kaya Nazgül BARPİEVA
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği BTÖ611:İnsan_Bilgisayar Etkileşimi Hata_İhtiyaç Bildirme Sistemi Grup üyeleri: Selen ERGÜ Galip Kaya Nazgül BARPİEVA

2 Sistemin Tanıtımı Hacettepe Üniversitesi BÖTE bölümündeki tüm derslikler ve laboratuardaki bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir sistemdir. Bölümdeki bilgisayarlarda ve diğer öğretim materyallerinde olası problem ve ihtiyaç durumlarını iletmek için tasarlandı.

3 Analiz Çalışmaları Sistemin analiz süreci ders hocasının gereksinimleri bildirerek sistemin çerçevesinin çizilmesi ile başladı Belirtilen ihtiyaçlar ve gereksinimler doğrultusunda, nasıl bir sistem oluşturulacağı ve sistemin nasıl işleyeceği düşünüldü. İhtiyaçlar çok detaylı olmayacağı için sistemin web tabanlı bir uygulama olmasına karar verildi Kullanıcıların bildireceği hata ve ihtiyaçların yetkililere iletilmesini sağlayacak uygulama ise e-posta tabanlı olarak düşünüldü.

4 Tasarım Bu aşamada yapılan analizlere göre sistemin tasarımı yapıldı.
Daha sonra sistem tasarımı, Ders hocasından alınan dönütlere göre Her hafta derste işlenen konularda, etkileşimli sistemlerin nasıl olması gerektiğine yönelik kurallara göre değiştirildi. Her değişiklikte sistem kağıt üzerinde tekrar çizildi.

5 Geliştirme Sistemin bileşenleri kâğıt üzerinde olgunlaştıktan sonra sistemin gerçekleştirimine geçildi. HTML dili kullanılarak geliştirilen sistemde yetkililere e-posta gönderebilmek için PHP dili kullanıldı Sistemde ana sayfa ve yardım sayfaları olmak üzere iki genel bileşen kullanıldı.

6 Sistemin Görünümü

7 Yardım Senaryosu Görünümü

8 Sıkça Sorulan Sorular Görünümü

9 Sistemin Adresi

10 Test Sistemin bilgisayar üzerinde geliştirildikten ve bir prototipi oluşturulduktan sonra test aşamasına geçildi. ODTÜ insan bilgisayar etkileşimi laboratuarına gidilerek sistem test edildi. 3 katılımcı ile sistem test edildi Katılımcıların sistem üzerinde formu doldururken gözlerinin izledikleri yollar kaydedildi Form bileşenlerinin sistem ana sayfası üzerindeki yerleşimi kontrol edildi.

11 Test - Kullanılabilirlik Testi
Kullanılabilirlik testi yapılmadan bir hafta önce gönüllü BÖTE bir ve ikinci sınıftan (bir erkek,bir bayan) iki öğrenci üzerinde sistemin kullanışlılığının bir denemesi yapıldı. Bu süreç ve uzman görüşleri dikkate alınarak, anketlerde değişiklikler yapıldı. Bu süreçte gözlemciler ve kullanıcılar için ayrı anketler düzenlendi.

12 Test - Kullanılabilirlik Testi
Test, H.Ü BÖTE bölümü laboratuarında yapıldı. Gözlemcilerden biri süreci gözleyerek notlar aldı. Diğer ise kullanıcıya gerekli açıklamaları yaparak, anketleri uyguladı. Sistem BÖTE 1.sınıftan iki kişiye,2 ve 3. sınıftan birer kişiye,bir de yüksek lisans öğrencisine uygulandı. Süreçte herhangi bir aksilik yaşanmadı.

13 Test - Kullanılabilirlik Testi
Gözlemciler, görevin tanımı, ayrıntıları, tamamlanma sürelerini içerin hem de not alabilecekleri bir görev listesi kullandılar. Katılımcılar ise, bizim onlardan ne istediğimize gösteren bir açıklama ve örnek görev senaryoları olan, bir form kullandılar. Katılımcıların ad,soyad,yaş,meslek ve iletişim bilgilerini ve bilgisayar okur yazarlık düzeylerini gösteren kişisel bilgiler anketini doldurdular. Son olarak ise, bir kullanışlılık anketi doldurdular. Bu anketteki maddeler Türkçe’ ye uyarlanarak, bazı maddeler anketten çıkarıldı, bazılarında ise düzeltmeler yapıldı.(Lewis, J. R. (1995) /IBM Computer Usability > Satisfaction Questionnaires: Psychometric Evaluation and Instructions )

14 Verilerin Toplanması Eye-tracking programındaki verileri kullandık.
Öğrenciler ad,soyad,yaş, sınıf ve onlarla gerektiğinde iletişime geçebileceğimiz e_posta adreslerini içeren bir anket doldurdular. Öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık durumlarını içeren bir anket uygulanarak bilgiler toplandı. Test süresince kullanıcıdan sesli düşünmesi istendi ve notlar alındı. Son olarak veriler toplanarak EXCEL programında incelendi.

15 Test Sonuçları Katılımcılar devam ettikleri sınıf ve yaşlarına göre aşağıdaki gibi kodlanmıştır: Sınıf/Yaş Kod 1 / 17 A 1 / 19 B 2 / 21 C 3 / 22 D Y. Lisans / 23 E

16 Test Sonuçları Katılımcıların kişisel bilgi anketinden çıkarılan sonuçlara göre, A ve D kullanıcılarının başlangıç düzeyi B ve C kullanıcılarının orta düzey E kullanıcısının ise ileri düzey Bilgisayar kullanıcısı oldukları çıkarılmıştır. Bu çıkarımda katılımcıların günlük bilgisayar ve internet kullanımı ile bilgisayar konusundaki yeterlilik sorularına verdikleri cevaplar kullanılmıştır.

17 Test Sonuçları Katılımcıların tamamı sistemi kullanarak verilen örnek senaryoları başarıyla tamamlamışlardır Buna göre katılımcıların bilgisayar yeterliliklerini başlangıç, orta ve ileri olarak ayırırsak, her üç düzeydeki kullanıcılar da sistemi kullanarak verilen görevleri başarıyla tamamlamışlardır Yardım sayfalarına konulan örnek senaryonun ve bilgisayar adının gösterildiği sayfanın da inceleyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlamıştır Yardım sayfalarını inceleyen kullanıcıların senaryoları daha rahat, adımlar üzerine daha az düşünerek tamamladıklar gözlenmiştir.

18 Test Sonuçları Katılımcıları doldurdukları anketlere göre ve sistemi kullandıktan sonra verdikleri sözlü dönütlere göre: Sistemin kullanımının kolay ve anlaşılır olduğu çıkarılmıştır. Katılımcılar verilen görevleri etkili bir şekilde tamamladıklarını düşünmektedirler, Yardım sayfalarını inceleyenlerin bu sayfaların kullanışlı olduğunu düşünmektedirler Katılımcıların tamamının sistemden genel olarak memnun kaldığı görülmektedir

19 Çıkarılan Dersler Sistemin yapılması muhtemel yanlışlarda, hata mesajı vermesini sağlayabilirdik. Sayfanın arka plan renginde değişiklikler yapabilirdik

20 Teşekkürler Sorular ?


"Grup üyeleri: Selen ERGÜ Galip Kaya Nazgül BARPİEVA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları