Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anne Baba Tutumları ve Çocuğa Etkileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anne Baba Tutumları ve Çocuğa Etkileri"— Sunum transkripti:

1 Anne Baba Tutumları ve Çocuğa Etkileri
“Çocuklarımızın gereksinimlerini karşılayabilmek için, kendimizi değiştirmemiz gerekir. Ancak bu değişimin bedelini ödemeye hazır olduğumuzda, çocuklarımızın istediği ana babalar olabiliriz. ” (M. Scott PECK)

2 “ Siz gül fidanı yetiştiren, her türlü hürmete layık bahçıvansınız
“ Siz gül fidanı yetiştiren, her türlü hürmete layık bahçıvansınız. Olumlu çocuk yetiştirmenin ilk şartı, olumlu anne-babadır. Hiç birimiz mükemmel değiliz o zaman onlardan mükemmel olmalarını bekleyemeyiz.”

3 EĞER - Bir çocuk düşman bir çevrede yaşarsa kavgacılık öğrenir.
—Bir çocuk korku içinde yaşarsa korkmayı öğrenir. —Bir çocuk kıskançlık içinde yaşarsa nefret etmeyi öğrenir. —Bir çocuk ona cesaret veren bir çevrede yaşarsa kendine güvenmeyi öğrenir. —Bir çocuk onu öven bir çevrede yaşarsa oda taktir etmeyi öğrenir. —Bir çocuk sevilirse sevmeyi öğrenir. —Kendine değer veren bir çevrede büyürse bir gayesi olduğunu öğrenir. —Daima dürüst muamele görürse adaletli olmayı öğrenir. —Çocuk ailenin, aile de toplumun ürünüdür; Çocuk yaşadığını öğrenir.

4 Çocuğun davranış şekilleri, büyük ölçüde ailenin ona karşı gösterdiği tutumlara ve yaklaşımlara göre şekillenecektir.

5 - , + + , - - , - YAŞAM POZİSYONU + , + + - Ben iyi değilim,
- , + Ben iyi değilim, Sen iyisin + , + Ben iyiyim, Sen iyisin + , - Ben iyiyim, Sen değilsin - , - Ben iyi değilim, Sen iyi değilsin

6 TUTUM VE YAŞAM POZİSYONU
TANIM +, - BASKICI Anne baba çocuk üzerinde güç kullanır ve istediğini zorla yaptırır. - , + TAVİZKAR Çocuk anne baba üzerinde güç kullanır ve istediğini zorla yaptırır. _ , _ İLGİSİZ Anne baba çocuğun istek ve ihtiyaçlarıyla yeterince ilgilenmez, yok sayar. + , + YETKİN Anne baba çocuğu olumlu/uygun iletişim ve disiplin yöntemlerini kullanarak yetiştirir.

7 Baskıcı tutum yöntemleri
Aşırı koruma Kontrol etme Sürekli akıl verme Bağırma Tehdit etme Sevgiyi esirgeme Ceza

8 Tavizkâr tutum yöntemleri
Çocukların kullandığı yöntemler: sızlanma tutturma duygu sömürüsü şantaj Anne-baba çaresiz kalıp çocuğun isteklerine boyun eğer.

9 İlgisiz tutum Anne-baba çocukla yeterli ve kaliteli iletişim kurmaz.
Çocuğu yetiştirirken neredeyse hiç yöntem kullanmaz.

10 Yetkin tutum olumlu ve uygun iletişim ve disiplin yöntemi
Anne-baba-çocuk birbirleri üzerinde güç kullanmazlar Birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarına ilgisiz kalmazlar Anne-baba gücünü çocuğu güçlendirmek ve desteklemek için kullanır Bu yöntem doğru zamanda çocuğa ve ilişkiye zarar vermeden kullanma ustalığını içerir Doğru ve uygun yöntem kullanıldığı için güç ve zaman kaybı olmaz Çocuk yetiştirmede kalıcı ve etkin sonuçlar elde edilmesini sağlar

11 Yetkin tutum Ailedeki herkesin duygu-düşünceleri dinlenir
Çocuğun bir birey olduğu kabul edilir Çocuğun sorumluluk alabileceğine güvenilir Çocuk sorun çözmeyi öğrenir Kendine ve çevresine güvenir Anne-baba çocuğa uygun sınırlar koyarak çocuğu korur Çocuğa güven ve destek vererek onun kendine olan güvenini artırır

12 TUTUM ve SONUÇLARI +,- -, + -,- +,+ YAŞAM POZİSYONU TUTUM SONUÇ
BASKICI Korku, çekinme, sorumsuzluk, isyan... -, + TAVİZKAR Bencillik, sorumsuzluk, doyumsuzluk... -,- İLGİSİZ Mutsuzluk, değersizlik, yetersizlik... +,+ YETKİN Öğrenme, düşünme, güven, sorumluluk alma, karşılıklı ve yakın ilişki...

13 GELİŞİM DÖNEMLERİ

14 Çocuğumuzun her gelişim aşamasında neleri başarabileceğini bilirsek çocuğumuzun gerçek potansiyelini ortaya çıkarmamıza, onun neleri gerçekleştirip gerçekleştiremediğini, duygusal gelişimini, sosyal gelişimini,bedensel ve zihinsel gelişimini anlamamıza yardımcı olur.

15 Unutmayın “Çocuk yetişkin değildir
Unutmayın “Çocuk yetişkin değildir. Yetişkin gibi düşünemez, davranamaz ama zamanı gelince öğrenir. Çocuğun gelişmesi sürecinde belirli davranışları yapabileceği, bazılarını da yapamayacağını bilmek beklide yanlış tepkilere ve aceleci eğitime engel olabilir.

16 BENİ KABUL EDİYOR MUSUN?

17 Çocuğun üzüntüleri, duyguları kendi boyuna göre gerçek ve geçerlidir
Çocuğun üzüntüleri, duyguları kendi boyuna göre gerçek ve geçerlidir. Duyulmadığını, anlaşılmadığını gören çocuk,bunu duyurmak için daha aşırıya kaçar, daha çok ağlayarak veya hırçınlık ederek kendini duyurmaya çalışır.

18 ÇOCUĞUMU YENİDEN YETİŞTİRMEM
MÜMKÜN OLSAYDI Çocuğumu yeniden yetiştirmem mümkün olsaydı, Ona işaret parmağımı kaldırıp Yasaklar koymak yerine, Parmaklarıyla resim yapmayı öğretirdim. Hatalarını daha az düzeltir, Onunla daha çok yakınlık kurmaya çalışırdım. Onu sadece gözlerimle izler, saat kısıtlamaları koymazdım. Daha ilgili olmaya çalışır, daha çok şefkat gösterirdim. Onunla daha çok yürüyüşlere çıkar, uçurtmalar uçururdum. Ona karşı ciddi bir tavır içinde olmak yerine, Onunla oyun oynardım.

19 Onunla kırlarda koşar, yıldızları seyrederdim.
Onunla daha az çekişir, ona daha çok sarılırdım. Önce benlik saygısını kazanmasını sağlar, Sonra bir ev almaya çalışırdım. Ona her zaman katı davranmaz, Onu daha çok onaylar ve yüreklendirirdim. Güç konusunda daha az ders verir, Sevgi konusunda daha çok şey öğretirdim. DİANNE LOOMANS

20 OLUMSUZ DAVRANIŞLARA ENGEL OLMAK
ÖDÜL CEZA

21 OLUMSUZ DAVRANIŞLARA CEZASIZ NASIL ENGEK OLABİLİRİZ?

22 Bu konuyu üç başlık altında işleyebiliriz:
Çocuk davranışı yapmadan evvel neler yapabiliriz? Sorun olan davranış sırasında neler yapabiliriz? Sorun olan davranıştan sonra neler yapabiliriz?

23 Çocuk davranışı yapmadan evvel
Önleyici açıklamada bulunmak Çevreyi değiştirmek Örnek olmak Çocuğun iyi alışkanlıklar geliştirmesine yardımcı olmak

24 Sorun olan davranış sırasında
Olumsuz davranışın nedenini düşünmek Yapıcı bir çözüm yolu, alternatif göstermek Aile bireylerinin duygularını ve olumsuz davranışın kendi üzerindeki etkilerini açıklaması

25 Sorun olan davranıştan sonra
Olumsuz davranışın etkilerini göstererek pişmanlık duyurmak Çocuğun olumsuz davranışının sonuçlarını yaşamasına izin vermek

26 KENDİMİZİ İFADE ETMEK Karşıdaki kişinin üzen, kızdıran, korkutan
DAVRANIŞIN TANIMI DUYGUNUN İFADESİ SOMUT ETKİ Karşıdaki kişinin üzen, kızdıran, korkutan Davranışının yorum katılmadan Ne ise aynen ifade edilmesi Karşıdaki kişinin yaptığı davranışın sonucunda oluşan duygunun nedeni Para, zaman, emek, Sağlık, enerji kaybının İfade edilmesi Karşıdaki kişinin davranışı Sonucunda Hissedilen duygunun ifade edilmesi

27 Kişilerin birbirine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir iletişim.

28 Çocuğunuzla Etkili Bir İletişim Kurabilmeniz İçin Öneriler:
Çocuğunuza bir şey söylerken ve dinlerken onunla göz hizasına gelin İyi bir dinleyici olun. Çocuğunuz konuşurken sözünü kesmeyin. Çocuğunuzun eğitiminde etkili olabilmek ve çocukla sağlıklı iletişim kurabilmek için çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin. Unutmayın; onlarla anlaşmanın en iyi yolu, onlara iyi niyetle yaklaşmaktır.

29 İLETİŞİM ZAMAN AYIRIN DİNLEYİN DUYGULARINI ANLAYIN
HER KONUDA KONUŞMASINI DESTEKLEYİN ÖNEMSEDİĞİNİZİ GÖSTERİN

30 NASIL BİR DİSİPLİN? Disiplin düzenli bir yaşam sistemidir.
Her evin düzeni (disiplini) ve disiplin anlayışı kendine aittir. Kimi evin disiplin kuralları daha katı, kiminin ki daha esnektir. Ancak önemli olan, hangi kuralların olduğu değil bunların nasıl uygulamaya konulduğudur.

31 Sıkı Disiplin Yaklaşımı:
Bireyin kendine güvenini ortadan kaldıran,onun kişiliğini hiçe sayan bir disiplin yöntemi olan sıkı disiplin ile büyüyen çocuklar kibar, sessiz, uslu ve dürüst olmalarına karşın küskün, çekingen, kolay etkilenebilen, huysuz ve aşırı hassas bir yapıya sahip olabilmektedirler.

32 Gevşek Disiplin Yaklaşımı:
Aşırı gevşek tutumla yetiştirilen çocukların bencil, sabırsız ve anlayışsız oldukları ileri sürülmektedir.

33 Kuralsızlık ya da Belirsiz Kurallar:
Disiplin ile ilgili sorunların başlıca sebeplerinde biri mevcut olmayan ya da muğlâk olan ev içi kurallardır.

34 Görmek İstediğiniz Davranışı Sergileyin
Çocuklar anne babaların tüm davranışlarını karbon kâğıdı gibi aynen kopya ederler.

35 Anne ve Babanın Tutumları
Arasındaki Tutarsızlık En azından temel tutumlar konusunda eşlerin ortak davranış biçimine sahip olması çocuğun davranışlarındaki tutarlılığın ön koşuludur.

36 Disiplinde öz denetim sağlamak istiyorsak:
Kuralları çocuğun yaşına, kişiliğine ve özel durumlara göre ayarlamalıyız. Çocuğa kuralların nedenini izah etmeliyiz. Kendisinden beklenilen davranışı açık bir dille ayrıntılı bir dille çocuğa anlatmalıyız. Çocuğa kuralların uygulanmasında aktif rol ve sorumluluk vermeliyiz. Çocuk beklenen davranışı gösterdiği zaman hemen takdir edip memnun olduğumuzu belirtmeliyiz.

37 SORUMLULUK DUYGUSU NASIL KAZANDIRILIR?
Becerilerinin gelişmesine fırsat verin Eleştirmeyin Hata yapma cesareti geliştirmelidir Sorumluluk verin Her şeyi kontrol altına almaya çalışmayın

38 ÖZGÜVEN NASIL KAZANDIRILIR?
SEVGİ:Sürekli ve koşulsuz sevgi GÜVEN:Özgüvenin en büyük düşmanı korku ve endişedir. MODEL:Örnek olmak İLİŞKİLER:Aile içi ve dışında etkileşim kurma SAĞLIK:Enerji gereksinimini gidermek KAYNAKLAR:Materyal sağlama DESTEK:Yönlendirme ve cesaretlendirme ÖDÜLLER

39 ÖZGÜVEN NASIL KAZANDIRILIR?
Çocuğun kendisini ifade etmesine müsaade etmek, onu dinlemek çok önemlidir Çocuktan yaşı ve kapasitesi dışında davranışlar beklememek gerekir. Sorumluluklar yüklemek ve bunları başarmasını sağlamak gerekir.

40 ANNELER ve BABALAR!!! Ya Çaresizsiniz... Ya çare Sizsiniz...

41 KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Anne Baba Tutumları ve Çocuğa Etkileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları