Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Öğretim Kurumları Şubesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Öğretim Kurumları Şubesi"— Sunum transkripti:

1 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 14/03/2014 TARİHİNDE FAALİYETTE OLAN DERSHANELER İLE ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİNİN DÖNÜŞÜM BAŞVURU VE UYGULAMALARI

3 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
DÖNEMLER 1. DÖNEM 2.DÖNEM 3.DÖNEM 4.DÖNEM 5.DÖNEM 6.DÖNEM 7.DÖNEM PUAN 100 80 60 40 30 20 10 DÖNÜŞÜME BAŞVURAN KURUM SAYISI ONAYLANAN KURUM: ONAYDA OLAN KURUM :2

4 Özel Öğretim Kurumları Şubesi

5 Özel Öğretim Kurumları Şubesi

6 Özel Öğretim Kurumları Şubesi

7 Özel Öğretim Kurumları Şubesi

8 Özel Öğretim Kurumları Şubesi

9 Özel Öğretim Kurumları Şubesi

10 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
DÖNÜŞÜM BAŞVURUSUNDA HAZIRLANMASI GEREKEN BELGE ÖRNEKLERİ 1. NOTER TAAHHÜTNAMESİ ……………………… adresindeki …………………………… dershanesi/etüt eğitim merkezi unvanı ile dershane/etüt eğitim merkezi olarak faaliyette bulunmaktayım 2014/2015 eğitim öğretim yılına dershane /etüt eğitim merkezi olarak devam edeceğimi, 2015/2016 eğitim öğretim yılına Temel Lise, Ortaokul, İlkokul ve Anaokulu olarak devam edeceğimi ve ayrıca 2019/2020 eğitim öğretim yılı bitiminde Türk Anaokulu,Türk İlkokulu,Türk Ortaokulu,Özel Anadolu Lisesi olarak devam edeceğimi eğitim öğretim yılına kadar okul binasını Genel Müdürlükçe belirtilen internet sayfasında yayınlanan standartlara uygun hale getireceğimi veya standartlara uygun başka bir binaya nakil edeceğimi beyan ve taahhüt ederim. 2. GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ Şirketimiz bünyesinde ……………………….adresindeki………………………..dershane/etüt eğitim merkezini Milli Eğitim Bakanlığına karşı temsil etmek üzere kurum açma, kapatma, kurum devretme, dönüşüm ve benzeri işleri yürütmek üzere …………………….kişi kurucu temsilcisi olarak seçilmiştir.

11 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
3. PERSONEL İSİM LİSTESİ 01/01/2014 tarihinden başvurunun yapıldığı tarihe kadar kurumda çalışmış ve halen çalışan tüm eğitim personelinin listesi hazırlanacak. S.No Adı Soyadı T.C. Kimlik No Branşı Kurumda Göreve Başlama Tarihi Sigorta Primi Ödenmiş Gün Sayısı 1 2 3 4. TİCARET SİCİL GAZETESİ (İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya Noter onaylı olacak.) Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan şirket ana sözleşmesinde mutlaka ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇMA (Anaokulu. İlkokul, Ortaokul, Lise vb.) 5. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

12 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
İŞLEM AŞAMASI 1. Yukarıda sayılan belgeler kurumca hazırlandıktan sonra MEBBİS de oluşturulan dönüşüm program modülü üzerinden başvuru yapar. 2. Dönüşüm programına başvuran kurum KURUCU TEMSİLCİSİ ile birlikte Müdürlüğümüz Özel Öğretim Şubesine evrak asıllarıyla birlikte gelir. 3. Dönüşüm evraklarında eksiklik bulunmadığı takdirde onaylama işlemi tamamlanır Bakanlık onay modülüne düşer. 4. Bakanlığımızca gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onaylama işlemi gerçekleştirilir ve dönüşüm programı kabul formu düzenlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.

13 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
BİNA STANDARTLARI İnceleme raporları MADDE 5-(2) (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) Kurum binasının dış cephesi ile bahçesinin renkli fotoğrafları CD ortamında oluşturularak inceleme raporu dosyasına eklenir. Yerleşim planı MADDE 6- (1) Kurumlar, yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer bölümleri düzenler. (2) Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, oyun bahçesi ile diğer yerlere, oda ve koridorların ölçülerine (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) ve Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yangın merdiveni istenmesi durumunda yangın merdiveninin krokilerine yer verilir. (3) Yerleşim planlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz. (4) Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz. (5) Resmî dengi okullardan farklı program uygulayacak olan özel okulların standartları ayrıca Bakanlıkça belirlenir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı MADDE 7 - (1) Kurumların derslik, (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) uygulama atölyesi ve ders yapılan diğer bölümlerinde (Değişik:Makam Oluru 16/7/ ) var olan pencerelerin binanın dış cephesinde bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik, (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) uygulama atölyesi ve ders yapılan diğer bölümdeki toplam pencere alanı, o bölümün taban alanının % 10’undan az olamaz. (Yeterli aydınlatma (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) ve merkezi havalandırma sistemi bulunan okullarda müzik dersliği, görsel sanatlar dersliği, teknoloji ve tasarım dersliği, drama dersliği, laboratuvar, (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) uygulama atölyesi, kapalı spor salonu ve beden eğitimi salonlarında pencere şartı aranmaz.) Dersliklerde her öğrenci/kursiyer/katılımcı için kullanım alanı MADDE 8- (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) Okullarda; a) Anaokulları ve okulların ana sınıfı dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,5 m² den, b) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının dersliklerinde bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,2 m² den, az olamaz.

14 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
(2) Kurslarda ve hizmet içi eğitim merkezindeki uygulama dersliklerinde her kursiyer için kullanım alanı; a) Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik, stilistlik, bilgisayar ve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 2 m²’den, b) Bale kursları, desinatörlük, teknik resim, iç mimari ve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 3 m²’den az olamaz. (3) (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) Okullar dışındaki diğer kurumlarda bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı teorik dersliklerde 1,2 m² den, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin uygulama dersliklerinde ise 1,5 m² den az olamaz.” Derslik kapıları MADDE 9 - (1) (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) Kurumlarda derslik ve diğer ders yapılan bölümlerden kontenjanı 20’ye kadar olan dersliklerin kapı genişliği en az 80 cm, kontenjanı 20 ve 20’den fazla olan dersliklerin kapı genişliği ise en az 90 cm olmalıdır. Derslik kapılarının genişliği 140 cm’den fazla olursa kapılar çift kanatlı yapılır. (2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülmesiyle belirlenir. (3) Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordeon kapı yapılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarının derslik kapıları ile özel eğitim okulu bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bireysel eğitim odalarının kapısı içeri doğru da açılabilir. (4) (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) Kurumların derslik kapılarına eşik yapılmaz. Eşik yapılması zorunlu hâllerde engellilerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır. (5) (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) Genişliği 3,5 m den az olan ve çift taraflı derslik bulunan koridorlarda derslik kapıları karşılıklı bulunmamalıdır. Merdivenler (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) MADDE 10 - (1) Okullar dışındaki kurum binalarının merdiven genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır. (4) Özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde merdiven, rampa başlangıcı ve gerek görülen diğer alanlara yönlendirici ve uyarıcı işaretler zemine yapıştırılır. (5) Merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıt renkli kaymaz şeritler eklenir. (6) Kurumlarda merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE Standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da Standartlara uyulması zorunludur.

15 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
MEVCUT BİNADA YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER Dönüşüm Programına Alınan Anaokullarında İstenilen 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. 2-Müdür yardımcısı odası:(İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 4- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5- Uyku odası:(İsteğe bağlı)Her öğrenci için hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m2 den aşağı olamaz (Kontenjan verilmez). 6- Okul öncesi eğitim dersliği: En az 15 m2 olmalıdır. 7- Oyun bahçesi:(İsteğe bağlı)Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır. 8- Kütüphane: (İsteğe bağlı) En az 20 m2 büyüklüğünde olmalı ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun oyuncak bulunmalıdır. 9- Çok amaçlı salon: (İsteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun en az 80 m2 olmalıdır. 10- Mutfak:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 11- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 12- Veli görüşme/bekleme odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 13- Drama odası:(İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 14- Müzik ve görsel sanatlar dersliği: (İsteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 15- Tuvalet ve lavabolar: a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Tuvaletlerin kabinlerinde kapı yüksekliği 1,2 m’den az olamaz. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.”

16 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Dönüşüm Programına Alınan İlkokullarda İstenilen 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. 2-Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir. 4- Öğrenci işleri bürosu:(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 7- Okul öncesi eğitim dersliği: (isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır. 8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır. 9- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir. 10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır. 11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: (isteğe bağlı) Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır. 12- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur. 13- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

17 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
14- Müzik dersliği: Her bir öğrenciye 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. 15- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir. 16- Oyun bahçesi: (isteğe bağlı) Her bir öğrenci için 2 m2 alan ayrılır. 17- Yemek salonu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 18- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 19- Zümre odası: (isteğe bağlı)En az 10 m2 olmalıdır. 20- Kantin: (isteğe bağlı) En az 30 m2 olmalıdır. 21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 22- Sağlık odası: (isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç)ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır. 25- Tuvalet ve lavabolar: a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. 26- Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

18 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Dönüşüm Programına Alınan Ortaokullardan İstenilen 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. 2- Müdür yardımcısı odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir. 4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5-Öğrenci işleri bürosu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 6- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 7- Okul öncesi eğitim dersliği:(isteğe bağlı) En az 15m2 olmalıdır. 8- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır. 9- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin eğitim öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir. 10- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m2 alana sahip olmalıdır. 11- Fen Bilgisi Laboratuvarı: Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır. 12- Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. 13- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur. 14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

19 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
15- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. 16- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir. 17- Teknoloji ve tasarım dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. 18- Oyun bahçesi: (İsteğe bağlı) Her bir öğrenci için 2 m2 alan ayrılır. 19- Yemek salonu: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 20- Mutfak: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 21- Zümre odası:(isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 22- Kantin: En az 20 m2 olmalıdır. 23- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 24- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 25- Veli görüşme/bekleme alanı/odası/: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 26- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır. 27- Tuvalet ve lavabolar: a) Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. 28- Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, teknoloji ve tasarım, müzik, görsel sanatlar ve bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

20 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Dönüşüm Programına Alınan Temel Liselerden İstenilen 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. 2- Müdür yardımcısı odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilave edilir. 4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 5- Büro hizmetleri odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 6-Öğrenci işleri bürosu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 7- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 8- Derslikler: En az 4 derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m² olmalıdır. 9- Oyun bahçesi: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 10- Kapalı beden eğitimi salonu: Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir. 11- Çok amaçlı salon: (isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun seyirciler için ayrılan yeri de bulunan en az 80 m2 olmalıdır. 12- Laboratuvarlar: Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri için en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir. Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2 dir. Laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır. 13- Bilişim teknolojileri dersliği: (isteğe bağlı) En az 20 m2 olmalıdır. Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. 14- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

21 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
15- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur. 16- Müzik dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. 17- Görsel sanatlar dersliği: Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir. 18- Yemek salonu: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 19- Zümre odası: (isteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır. 20- Kantin: En az 30 m2 olmalıdır. 21- Yardımcı personel odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 22- Sağlık odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 23- Veli görüşme/bekleme alanı/odası: (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 24- İbadethane: İbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır. 25- Tuvalet ve lavabolar: a) Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayıları ile laboratuvarlar, müzik ve görsel sanatlar dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır. İkili öğretim yapacak temel liselerde bu Yönergeye göre belirlenen kontenjanın iki katı kurum kontenjanı olarak belirlenir.

22 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler MADDE 26- (1) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. 2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde) En az 10 m2 olmalıdır. 3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir. 4- Derslik: (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) En az üç derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m2 olmalıdır. Her bir dersliğe en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir. 5- Kitaplık 6- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 7- Tuvalet ve lavabolar: a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo, b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Merkezde bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur. 8- Uygulama dersliği: (Değişik: Makam Oluru 16/7/ ) Öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda bilgi, beceri ile davranışların kazandırılması amacıyla gerekli araç gereçlerle donatılmış en az 20 m2 büyüklüğünde en az iki uygulama dersliği düzenlenir. Öğrenci sayısı 90’dan fazla olması hâlinde sonraki her 30 öğrenci için bir uygulama dersliği daha düzenlenir. Uygulama derslikleri izin alınan alan ve amaç dışında kullanılamaz. Zorunlu iki uygulama dersliği bulunanlar ayrıca, uygulama dersliğinde yapılamayan yüzme, basketbol, futbol ve benzeri spor alanlarından en az biri ile en az bir yıl süreli imzalanan protokol yapılır. Kurum kontenjanı teorik derslikler dikkate alınarak hesaplanır. 9- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

23 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
OKULA DÖNÜŞÜM İÇİN BAŞVURU EVRAKLARI GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-5/7/ ) (1) 14/3/2014 tarihinde faal olan dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri kurucularından isteyenler dönüşüm programına başvurabilecektir. (2) Başvurular, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 2/6/2014 tarihinden itibaren Bakanlıkça belirlenen dönemler halinde 1/9/2015 tarihine kadar MEBBİS’te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden yapılır. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yetkili genel kurul veya yönetim kurulunca yetkilendirilen kurucu temsilcisi müracaat eder. (3) Modül üzerinden onaylanan başvurular, Genel Müdürlükte oluşturulan inceleme ve değerlendirme komisyonunca Dönüşüm Programı Değerlendirme Formuna (Ek-13) göre değerlendirilerek, her bir kurum için Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı oluşturulur. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yapılan başvurunun Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı, yeni tüzel kişiliği oluşturan kurumlardan en yüksek olanının puanıdır. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda uygun görülen ve dönüşüm programına alınan kurumlar için Dönüşüm Programı Kabul Formu (Ek-14) düzenlenir. (4) Dönüşüm Programına alınan kurumların kurucu/kurucu temsilcilerinden başvuru esnasında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kurumlar dönüşüm programından çıkartılır. Bu kurumların kurucularına 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmez. (5) Dönüşüm programına başvuru ve diğer iş ve işlemler Bakanlıkça yayınlanan 5580 sayılı Kanun Kapsamında 14/3/2014 Tarihinde Faal Olan Dershaneler ile Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşüm Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda belirlenir. (6) Bir araya gelip yeni bir şirket tüzel kişiliği oluşturarak dönüşüm programına başvurmak üzere aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucuları için 22 nci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan hüküm uygulanmaz. (7) Dönüşüm programına başvuran kurumların dönüşmeyi taahhüt ettikleri kurum, örgün eğitim kurumu değilse Kanunda ön görülen desteklerden yararlanamaz. (8) (Ek:RG-17/1/ ) (…) Dönüşüm programına alınan dershanelerin kurucularının kurumlarını mevcut binalarında okula dönüştürmek istemesi halinde 1/9/2015 tarihine kadar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uygun hale getireceğine dair noter onaylı taahhütname, geçici yerleşim planı ve en az bir yıllık kira sözleşmesi ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (k) ve (o) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte Valiliğe müracaat eder. Okulun kontenjanı geçici yerleşim planı üzerinden belirlenir. (9) (Ek:RG-17/1/ ) (…) Kurumun farklı binada okula dönüştürülmek istenmesi durumunda Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan belgeler istenir. (10) (Ek:RG-17/1/ ) (…) Dönüşüm programına alınan dershanelerden eğitim öğretim yılından itibaren taahhüt ettiği özel okula dönüşecek olanlardan 30/5/2015 tarihinden önce mevcut binalarında veya farklı binalarda okul olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurumlar aynı anda 1/9/2015 tarihine kadar faaliyetlerine devam edebilirler.

24 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
HAZIRLANACAK BELGELER Binanın 01/09/2015 tarihine kadar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uygun hale getireceğine dair noter onaylı taahhüt name(2015/5 sayılı genelge eki) Özel dershanenin onaylı yerleşim planı, Dönüşeceği okulun geçici yerleşim planı, En az 1 yıllık kira sözleşmesi aslı. Form dilekçe (EK-1). (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ekinde mevcuttur.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı. (Kurucu/Kurucu temsilcisi tarafından imzalanacaktır.) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/ ) genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. Resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan üç nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve CD’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı. (Kurucu/kurucu temsilcisi tarafından imzalanacaktır.) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez. (Raporu düzenleyen mühendise ait yeni tarihli SİM ve İTB belgesi) (Ek:RG-5/7/ ) Dönüşüm programına alınan kurumlardan dönüşüm programına alındığına ilişkin Genel Müdürlükçe düzenlenecek Dönüşüm Programı Kabul Formu (Ek-14).

25 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
2015/5 Sayılı Genelge


"Özel Öğretim Kurumları Şubesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları