Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü MART 2015 Dönüşüm Programına Başvurular ve Dönüşüm Süreci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü MART 2015 Dönüşüm Programına Başvurular ve Dönüşüm Süreci."— Sunum transkripti:

1 1 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü MART 2015 Dönüşüm Programına Başvurular ve Dönüşüm Süreci

2 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 2 Dönüşüm Programı Kapsamında Mevzuat Düzenlemeleri: 14 Mart 2014 tarihinde 6528 sayılı Kanun yürürlüğe girmesi, 18 Nisan 2014 tarihinde 2014/7 sayılı Genelgenin yayımlanması, 29 Mayıs 2014 tarihinde Dönüşüm Programına İlişkin Kılavuzunun yayımlanması, 05 Temmuz 2014 Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin yayımlanması,

3 16 Temmuz 2014 Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin yayımlanması, 18 Temmuz 2014 tarihinde 2014/14 sayılı Genelgenin yayımlanması, 2015/5 sayılı Genelgenin yayımlanması 3

4 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 4 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda; Kanunda yer alan dershane ifadesi Kanun metninden çıkarılmıştır. Öğrenci etüt eğitim merkezi ifadesi yeniden tanımlanmıştır. Ek 1. madde ve Geçici 5. maddede Dönüşüm Süreci ve Dönüşüm Programına esas olan hükümler yer almıştır.

5 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 5 Dönüşüm süreci Dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezleri 1 Eylül 2015 tarihine kadar mevcut faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Dönüşüm programına alınmayan dershaneler ile gerekli şartları sağlayamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin faaliyetleri 1 Eylül 2015 tarihi itibari ile sonlandırılacaktır.

6 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 6 Dönüşüm süreci Özel okula dönüşme taahhüdünde bulunarak Dönüşüm programına alınan ve 14 Mart 2014 tarihi itibari ile en az üç yıldır aynı kurucu tarafından işletilen dershane kurucularından isteyenler, kamu taşınmazlarının irtifak hakkı tesisi veya kiralanması ihalelerine katılabileceklerdir. Dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14 Mart 2014 tarihi itibari ile çalışmakta olan ve 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile bu işyerlerinde eğitim personeli olarak ödenmiş prim gün sayısı 6 yıl ve daha fazla olan eğitim personelinin devlet kadrolarına atanmalarına ilişkin başvuruları 1 Temmuz 2015 ile 1 Ağustos 2015 tarihinde alınacaktır. Bu husustaki kılavuz Mart 2015 tarihinde yayımlanacaktır.

7 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 7 Dönüşüm süreci Dönüşüm Programına başvuru süreci 02/06/2014 tarihinde başlamış ve dönemler halinde 01/09/2015 tarihine kadar devam edecektir. 6528 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 04 Mart 2015 tarihine kadar 365 dershanenin faaliyeti sona ermiştir.

8 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 8 Dönüşüm Süreci DÖNÜŞÜM BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru DönemiBaşvuru Başlama TarihiBaşvuru Bitiş Tarihi Birinci Dönem02/06/201404/08/2014 İkinci Dönem05/08/201427/10/2014 Üçüncü Dönem28/10/201431/12/2014 Dördüncü Dönem02/01/201502/03/2015 Beşinci Dönem03/03/201504/05/2015 Altıncı Dönem05/05/201506/07/2015 Yedinci Dönem07/07/201531/08/2015

9 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 9 Dönüşüm Süreci DÖNÜŞÜM PROGRAMINA YAPILAN BAŞVURULAR Birinci Dönemde Başvuru Yapan Kurum Sayısı:475 Birinci Dönemde Programa Alınan Kurum Sayısı:326 İkinci Dönemde Başvuru Yapan Kurum Sayısı:298 İkinci Dönemde Programa Alınan Kurum Sayısı:240 Üçüncü Dönemde Başvuru Yapan Kurum Sayısı: Dördüncü Dönemde Başvuru Yapan Kurum Sayısı: 218/182 1050/885 1 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Açılan Kurum Sayısı: Temel Lise: Anadolu Lisesi: Ortaokul: İlkokul: 54 45 4 1 14 Mart 2014 tarihinden itibaren Kapanan Dershane Sayısı: 365

10 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 10

11 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 11 Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Dönüşüm Programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdürecek olan okulların 1/9/2015 tarihine kadar kurum açma ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almış olmaları gerekir.(Madde:6/8) Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılamayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilir.(Madde:9/3)

12 Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren Temel Liseler dışındaki tüm okullarda normal öğretim yapılır ve öğretim seviyesine göre dengi resmi okullardaki ders saati süresi esas alınır.(Madde:10/5) 12 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

13 Dönüşüm programına alınan kurumlardan faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek olan okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve temel lise türünden sadece biri mevcut binalarında veya farklı binalarda açılabilir.(Madde:11-c/4) Kurumların dönüşümü.(Madde:15) 13 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

14 Temel liselerin dokuzuncu sınıfına, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirenlerin kaydı yapılır. Dokuzuncu ve diğer sınıflarına ise aynı veya farklı program uygulayan ortaöğretim okullarından öğrenci nakil ve geçişleri yapılır.(Madde:51-2/d) 14 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

15 Dönüşüm programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde otuzunu geçemez. Okuldaki toplam öğrenci sayısı da kurum kontenjanından fazla olamaz. (Madde:51/4) 15 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

16 GEÇİCİ 5. MADDE: 14/03/2014 tarihinde faal olan dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri kurucularından isteyenler dönüşüm programına başvurabilecektir. Başvurular kurucu temsilcisi tarafından 02.06.2014-01.09.2015 tarihleri arasında yapılabilecektir. Dönüşüm Programına alınan kurumlar için dönüşüm puanı oluşturulur(Yön. Ek:13) 16

17 Dönüşüm Programına başvuran kurumların dönüşmeyi taahhüt ettikleri kurum, örgün eğitim kurumu değilse Kanunda öngörülen desteklerden yararlanamaz. Yönetmeliğin geçici 5. maddesine 17/01/2015 tarihinde eklenen 8-9-10. maddeler(Dershane faaliyeti devam ederken taahhüde dayalı okul açılabilmesine ilişkin hükümler) 17

18 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ 18

19 Anaokulu olacak kurumların fiziksel standartları Bölüm AdıStandartlar 1 Müdür Odası En az 10 m 2 olmalıdır 2 Müdür Yardımcısı Odası (İsteğe bağlı) En az 10 m 2 olmalıdır 3 Öğretmenler Odası (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır 4 Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme Servisi Odası (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır 5 Uyku Odası (İsteğe bağlı)Her öğrenci için hava hacmi 10 m 3, kullanım alanı ise 3 m 2 den aşağı olamaz 6 Okul Öncesi Eğitim Dersliği En az 15 m 2 olmalıdır. 7 Oyun Bahçesi (İsteğe bağlı)Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir öğrenci için en az 1,5 m 2 alan düşecek şekilde olmalıdır 8 kütüphane (İsteğe bağlı) En az 20 m 2 büyüklüğünde olmalı ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun oyuncak bulunmalıdır 9 Çok Amaçlı Salon (İsteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun en az 80 m 2 olmalıdır 10 Mutfak (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır 19

20 Anaokulu olacak kurumların fiziksel standartları Bölüm AdıStandartlar 11 Yemek Odası İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 12 Veli Görüşme/Bekleme Odası (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 13 Drama Odası (İsteğe bağlı) En az 30 m 2 olmalıdır. 20 14 Müzik ve Görsel Sanatlar Dersliği (İsteğe bağlı) En az 30 m 2 olmalıdır. 15 Tuvalet ve Lavabolar Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Tuvaletlerin kabinlerinde kapı yüksekliği 1,2 m’den az olamaz. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir

21 İlkokula dönüşecek kurumların fiziksel standartları Bölüm AdıStandartlar 1 Müdür Odası En az 10 m 2 olmalıdır 2 Müdür Yardımcısı Odası (İsteğe bağlı) En az 10 m 2 olmalıdır 3 Öğretmenler Odası 8 öğretmene kadar en az 12 m 2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m 2 yer ilave edilir 4 Öğrenci İşleri Bürosu (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır 5 Arşiv ve Dosya Odası İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır 6 Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır 7 Okul öncesi eğitim dersliği (isteğe bağlı) En az 15m 2 olmalıdır 8 Derslikler En az 20 m 2 büyüklüğünde olmalıdır 9 Kapalı beden eğitimi salonu Alanı en az 60 m 2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir. 21

22 İlkokula dönüşecek kurumların fiziksel standartları Bölüm AdıStandartlar 10Çok amaçlı salon(isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m 2 alana sahip olmalıdır 11Fen Bilgisi Laboratuvarı(isteğe bağlı) Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m 2 dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır 12KütüphaneKütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur 13TeneffüshaneBina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir. 22

23 İlkokula dönüşecek kurumların fiziksel standartları Bölüm AdıStandartlar 14Müzik dersliğiHer bir öğrenciye 1,5 m 2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır 15Görsel sanatlar dersliğiHer bir öğrenci için 1,5m 2 kullanım alanı düşmelidir. Okullar müzik ve görsel sanatlar dersliğini birlikte de oluşturabilir. 16Oyun bahçesi(isteğe bağlı) Her bir öğrenci için 2 m 2 alan ayrılır 17Yemek salonuİhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 18Mutfak(isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır 19Zümre odası(isteğe bağlı)En az 10 m 2 olmalıdır 20Kantin(isteğe bağlı) En az 30 m 2 olmalıdır 21Yardımcı personel odası(isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır 22Sağlık odası(isteğe bağlı)İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır 23Veli görüşme/bekleme alanı/odası (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır 23

24 İlkokula dönüşecek kurumların fiziksel standartları Bölüm AdıStandartlar 24İbadethaneİbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç)ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır 25Tuvalet ve lavabolarHer 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. 24

25 Ortaokula dönüşecek kurumların fiziksel standartları Bölüm AdıStandartlar 1Müdür odasıEn az 10 m 2 olmalıdır 2Müdür yardımcısı odası(isteğe bağlı) En az 10 m 2 olmalıdır. 3Öğretmenler odası8 öğretmene kadar en az 12 m 2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m 2 yer ilave edilir 4Arşiv ve dosya odasıİhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır 5Öğrenci işleri bürosu(isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 6Rehberlik ve ölçme- değerlendirme servisi odası İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 7Okul öncesi eğitim dersliği(isteğe bağlı) En az 15m 2 olmalıdır 8DersliklerDerslikler en az 20 m 2 olmalıdır 25

26 Temel Liseler (Ortaöğretim Özel Okulu) Standartları Bölüm AdıStandartlar 9Kapalı beden eğitimi salonu Alanı en az 60 m 2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir. 10Çok amaçlı salon(isteğe bağlı)Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun, seyirciler için ayrılan yeri de bulunan ve en az 80 m 2 alana sahip olmalıdır. 11Fen Bilgisi LaboratuvarıLaboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m 2 dir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde hazırlık odası bulunur. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır. 12Bilişim teknolojileri ve yazılım dersliği Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. 13KütüphaneKütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane düzenlenebilir. Ancak iki kütüphanenin toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur. 26

27 Temel Liseler (Ortaöğretim Özel Okulu) Standartları Bölüm AdıStandartlar 14TeneffüshaneBina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir 15Müzik dersliğiHer bir öğrenci için 1,5 m 2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır 16Görsel sanatlar dersliğiHer bir öğrenci için 1,5 m 2 kullanım alanı düşmelidir 17Teknoloji ve tasarım dersliği Her bir öğrenci için 1,5 m 2 kullanım alanı düşmelidir 18Oyun bahçesi(İsteğe bağlı) Her bir öğrenci için 2 m 2 alan ayrılır 19Yemek salonu(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 20Mutfak(isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır 21Zümre odası(isteğe bağlı) En az 10 m 2 olmalıdır 22KantinEn az 20 m2 olmalıdır 27

28 Temel Liseler (Ortaöğretim Özel Okulu) Standartları Bölüm AdıStandartlar 23Yardımcı personel odası(isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 24Sağlık odası(isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 25Veli görüşme/bekleme alanı/odası (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 26İbadethaneİbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır 27Tuvalet ve lavabolarHer 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo, b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. 28

29 Temel Liselere dönüşecek kurumların fiziksel standartları Bölüm AdıStandartlar 1Müdür odasıEn az 10 m 2 olmalıdır 2Müdür yardımcısı odası(İsteğe bağlı) En az 10 m 2 olmalıdır 3Öğretmenler odası8 öğretmene kadar en az 12 m 2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m 2 yer ilave edilir 4Arşiv ve dosya odasıİhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır 5Büro hizmetleri odası(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 6Öğrenci İşleri Bürosuİhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 7Rehberlik ve ölçme- değerlendirme servisi odası İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 8DersliklerEn az 4 derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m² olmalıdır 9Oyun bahçesi(İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır 29

30 Temel Liseler (Ortaöğretim Özel Okulu) Standartları Bölüm AdıStandartlar 10Kapalı beden eğitimi salonu Alanı en az 60 m2 olmalıdır. Okul binasında kapalı beden eğitimi salonu bulunmaması durumunda okula en fazla 5 km uzaklıkta bulunan herhangi bir spor salonunun kullanılabileceğine ilişkin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar geçerli protokol istenir 11Çok amaçlı salon(isteğe bağlı) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini yapmalarına uygun seyirciler için ayrılan yeri de bulunan en az 80 m 2 olmalıdır 12LaboratuvarlarFizik, Kimya ve Biyoloji dersleri için en az bir laboratuvar veya ayrı ayrı laboratuvarlar düzenlenir. Laboratuvarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m 2 dir. Laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir. Laboratuvarlarda insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır. 13Bilişim teknolojileri dersliği (isteğe bağlı) En az 20 m 2 olmalıdır. Her bir öğrenci için 1,5 m 2 kullanım alanı düşmelidir 30

31 Temel Liseler (Ortaöğretim Özel Okulu) Standartları Bölüm AdıStandartlar 14TeneffüshaneBina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir 15KütüphaneKütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü birlikte veya ayrı ayrı düzenlenebilir. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 20 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur 16Müzik dersliğiHer bir öğrenci için 1,5 m 2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır 17Görsel sanatlar dersliğiHer bir öğrenci için 1,5 m 2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik ve görsel sanatlar dersliği birlikte de oluşturabilir. 18Yemek salonu(isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 19Zümre odası(isteğe bağlı) En az 10 m 2 olmalıdır 31

32 Temel Liseler (Ortaöğretim Özel Okulu) Standartları Bölüm AdıStandartlar 20KantinEn az 30 m 2 olmalıdır 21Yardımcı personel odası(isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır 22Sağlık odası(isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır. 23Veli görüşme/bekleme alanı/odası (isteğe bağlı) İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte olmalıdır 24İbadethaneİbadetlerini yapmak isteyenler için doğal havalandırması (merkezi havalandırma sistemi bulunan okullar hariç) ve aydınlanması olan ihtiyaca cevap verebilecek şekilde ve büyüklükte olmalıdır 25Tuvalet ve lavabolarHer 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo, 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir. Kız ve erkek öğrenciler için okulda düzenlenen lavabo ve tuvaletlerden birer tanesi engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir. 32

33 Teşekkürler… donusum@meb.gov.tr fguner@meb.gov.tr 33


"1 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü MART 2015 Dönüşüm Programına Başvurular ve Dönüşüm Süreci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları