Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A İ LE İ Ç İ İ LET İŞİ M VE A İ LE YAKLA Ş IMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A İ LE İ Ç İ İ LET İŞİ M VE A İ LE YAKLA Ş IMLARI."— Sunum transkripti:

1 A İ LE İ Ç İ İ LET İŞİ M VE A İ LE YAKLA Ş IMLARI

2 Aile nedir?  Akrabalık ilişkisi olan  Psikolojik  Sosyal  Ekonomik  Cinsel gereksinimlerin karşılandığı temel sosyal birimdir.

3 İ leti ş im Nedir? İletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir.

4 Aile İ çi İ leti ş im Nedir? Aile üyelerinin birbirleriyle olan etkileşimleridir.

5 Aktif dinlemek; çocukla kurulacak iletişim tekniklerinden en etkili olanıdır. Aktif dinleme iletişim engellerini ortadan kaldırır, çocuğun özgüvenini artırır ve kendisini açmasını teşvik eder.

6 Aktif dinlemede dinleyenin; Bedeninin dönük olması Göz teması kurması Konuşanı dinlerken başını aşağı-yukarı sallaması Zaman zaman araya girerek en son söylediklerini aynen tekrar etmesikarşısındaki kişiyi dinlediğini gösterir. Başkalarını kabul etmesek yada düşüncelerine katılmasak bile saygı göstermek gerekir.

7 S ÖZ VE DAVRANı Ş LARıMıZDA MESAJLAR VARDıR … KABUL Ben varımDeğerliyim REDDETME Ben yokumDeğerli değilim UMURSAMAMA Yok sayıldığıÖnemsenmediği Çocuklar sizden şu 3 mesajı alırlar;

8 ANNE - BABAYA ÖNERILER  Çocukları kıyaslamayın.  Çocuğunuzu koşulsuz sevin.  Tutarlı olun.  Etiketleme yapmayın.  Beden diliniz kullanın.  Çocuğunuzla göz kontağı kurun.  Sen dili yerine BEN dili kullanın.

9 AİLE YAKLAŞIMLARI Baskıcı ve Otoriter Aile Yakla ş ımı  Bu tür aileler çocuğun kişilik özelliklerini ihtiyaçlarını ve ilgilerini dikkate almazlar.  Katı bir disiplin anlayışına sahiptirler.

10  Çocuğu kendi tasarladıkları bir kalıba göre yetiştirmek isterler.

11 İ lgisiz ve Kayıtsız Aile Yakla ş ımı  Aile aşırı rahattır, çocuğun dünyasına girme kaygıları yoktur.  Çocuğun sorumluluklarından kaçma vardır.  Anne baba çocuğa örnek bir model olamaz.

12  Çoğunlukla ailede çalışan fert hangisi ise ilgisiz aile davranışı onda görülür.  Çok çocuklu ailelerde rastlanma ihtimali daha fazladır.

13 Koruyucu Aile Yakla ş ımı  Bu aile tipi baskıcı otoriter aile tipi ile karıştırılabilecek kadar benzer.  Aralarındaki temel fark; bu aile tipinde şefkat, koruma güdüsü, disiplinden daha ön plandadır.

14  Çocuğa gereğinden fazla özen ve gereken işler bile koruyucu aile tarafından yapılır. Örneğin ;çocuğa 6-7 yaşına kadar yemeği yedirilir, 14-15 yaşına kadar anne kızının saçlarını tarar.

15 Bu tip ailelerde yetişen çocuklar; Çocukta güven duygusu oluşmaz. Uyumsuz ve kavgacı olabilir. Genç yaşta çocuk zararlı alışkanlıklar edinmeye meyilli olabilir. Çocuk anne babasından ayrı kalamaz ve sürekli anne babasının yanında olmak ister.

16 Demokratik Aile Yakla ş ımı  Çözüm araştırırken demokratik yollara başvurulur.  Seçim ve sonuçları çocuğa aittir.  Aile fertlerinin hepsinin eşit söz ve oy hakkı vardır.  Aile çocuğun bağımsız,farklı bir birey olduğunu kabul eder.

17 Demokratik ve güven verici bir ortamda yetişen çocuk;

18 SİZLER ÇOCUĞUNUZ İÇİN NELER YAPIYORSUNUZ?

19 TE Ş EKKÜRLER …


"A İ LE İ Ç İ İ LET İŞİ M VE A İ LE YAKLA Ş IMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları