Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I VE ÖNLEME YOLLARI. MADDE NED İ R? Do ğ al ve kimyasal yollardan elde edilen, insan sa ğ lı ğ ına zarar veren her türlü kimyasallardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I VE ÖNLEME YOLLARI. MADDE NED İ R? Do ğ al ve kimyasal yollardan elde edilen, insan sa ğ lı ğ ına zarar veren her türlü kimyasallardır."— Sunum transkripti:

1 MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I VE ÖNLEME YOLLARI

2 MADDE NED İ R? Do ğ al ve kimyasal yollardan elde edilen, insan sa ğ lı ğ ına zarar veren her türlü kimyasallardır.

3 MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I NED İ R? Vücudun bir ya da birden çok işlevini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması ve zarar görüldü ğ ü halde madde kullanımının bırakılamamasıdır.

4 MADDE BA Ğ IMLILI Ğ ININ BEL İ RT İ LER İ Madde kesildi ğ inde veya azaltıldı ğ ında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, Madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan ama boşa çıkan sürekli çabalar, Maddeyi sa ğ lamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcamak, Madde kullanımı nedeni ile sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin azalması ya da tamamen bırakılması,

5 MADDE BA Ğ IMLILI Ğ ININ BEL İ RT İ LER İ Maddenin tasarlandı ğ ından daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması, Fiziksel ya da ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına ra ğ men madde kullanımını sürdürmek.

6 MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I Fiziksel Ba ğ ımlılık: Madde kullanımına karşı fizyolojik bir istek vardır. Vücut artık madde kullanımına alışmıştır ve kullanılmadı ğ ında belirtiler gösterir. Vücut artık yeni duruma uyum sa ğ lamak zorundadır.

7 MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I Ruhsal Ba ğ ımlılık: Madde kullanıldı ğ ında doyum, rahatlama ve haz duyguları yo ğ un olarak yaşanır. Maddeye alışkanlık başlamıştır.

8 MADDE KULLANIMI NASIL BAŞLAR? Bilgisizlik: Kişi tehlikeden habersizdir. Bu nedenle de durumu hafife alır. Özenti: Medyanın etkisi çok fazladır. Sevilen, örnek alınan birinin madde kullanımı kişide bu davranışı özendirir. E ğ lence Yerleri ve İ nternet Kafeler: Kişinin bu gibi yerlerde madde kullanan kişiler ile karşılaşma ihtimali daha yüksektir. Grup Baskısı: Madde kullanan bir arkadaş grubunda kullanmayan kişiye yönelik yapılan baskı, gruptan çıkarmak ile tehdit etmek. Merak: Bir defa kullanırım bir şey olmaz düşüncesi ile madde kullanımına başlama çok sık görülür. Bazı maddeler tek kullanımda kişiyi ba ğ ımlı hale getirmektedir.

9 ARAŞTIRMALARA GÖRE MADDE KULLANMAYA BAŞLAMA NEDENLER İ Merak % 29 Sorunlara çözüm bulma ve kaçma %26 Arkadaş baskısı % 23 Di ğ er %22 ( farklı görünme, be ğ eni toplama, tv…)

10 MADDE KULLANIMI NASIL BAŞLAR? MERAK ED İ YORUM AMA DENEMEYE KORKUYORUM B İ R KEREDEN B İ R ŞEY OLMAZ BEN BA Ğ IMLI OLMAM İ STERSEM BIRAKAB İ L İ R İ M BU DA BIRAKILMAZ K İ BIRAKMAK ZORUNDAYIM ARTIK BIRAKACA Ğ IM BIRAKTIM.ARTIK BAŞLAMAM

11 ARKADAŞ……. Çocuklar ve gençler aileden ve okuldan, zamanla arkadaş çevresinden etkilenirler. Arkadaş çevresinde kabul edilmek için gençler, çevresinin baskısına dayanamaz Sanıldı ğ ının aksine, uyuşturucu ile ilk temas, sokak başında bilinmeyen satıcı vasıtası ile de ğ il, bilakis arkadaş çevresiyle olmaktadır.

12 BA Ğ IMLILIK YAPAN MADDELER Alkol Sigara Esrar Uçucu Maddeler Eroin Morfin Bonzai Kokain

13 BA Ğ IMLI OLAN K İ Ş İ LER İ N…. Kendilerine olan güvenleri azalır. Hayata ilişkin kontrolleri zayıflar. Prensipleri yok olmaya başlar veya prensiplerini yeni koşullara uygun şekilde de ğ iştirir. İ deallerine ve gelece ğ e ilişkin planlarına ulaşması konusunda umudu azalır. A İ DS, frengi, verem, hepatit b ve c, kanser, kangren gibi birçok ölümcül hastalı ğ a kapılma riski artar.

14 BA Ğ IMLI OLAN K İ Ş İ LER İ N SOSYAL DE Ğİ Ş İ MLER İ Eski arkadaş çevresinden uzaklaşıp, yeni bir arkadaş grubuna dahil olurlar. Arkadaşları ile ilgili yaşantıları konusunda özellikle ailelerine bilgi vermekten kaçınırlar. Aileleri ile de ğ il arkadaşları ile vakit geçirirler.

15 BA Ğ IMLI OLAN K İ Ş İ LER İ N SOSYAL DE Ğİ Ş İ MLER İ Madde kullanımlarının farkedilmemesi için zamanlarını genelde ev dışında geçirmeye çalışırlar. Ev içinde oldukları zamanda ise aile üyeleri ile bir arada de ğ il, odalarında yalnız zaman geçirmeyi tercih ederler. Kullanımı gizlemek amacı ile daha çok ilaç ve parfüm kullanırlar.

16 BA Ğ IMLI OLAN K İ Ş İ LER İ N DAVRANIŞ DE Ğİ Ş İ MLER İ Kendine güven azalır. İ çe kapanıklık ortaya çıkar. Bakım ve temizliklerine dikkat etmemeye başlarlar. Bazen aşırı neşeli, bazen aşırı saldırgan öfkeli. Duygular arasında dalgalanmalar ortaya çıkıyor.

17 BA Ğ IMLI OLAN K İ Ş İ LER İ N DAVRANIŞ DE Ğİ Ş İ MLER İ Engellere dayanma eşi ğ i düşüktür. Otoriteye karşı gelme, panik çok sık görülür. Güçsüzlük ve başarısızlıklarını kapatmak için çok sık çatışırlar

18 BA Ğ IMLI OLAN K İ Ş İ LER İ N DAVRANIŞ DE Ğİ Ş İ MLER İ Okula gitmek istemez, okul hayatında ciddi problemler yaşar ve okulda başarısız olurlar. Sıkça yalana başvururlar. Para harcama konusunda tutumları de ğ işir, Çok para harcarlar. Kendi geleceklerine yönelik hiçbir planları bulunmamaktadır

19 BA Ğ IMLI OLAN K İ Ş İ LER İ N F İ Z İ KSEL DE Ğİ Ş İ MLER İ Gözlerde kanlanma veya kızarma, Terleme, titreme, eklem yerlerinde a ğ rı, Kabızlık, ishal, Burun akıntısı, Solunum ve konuşma güçlü ğ ü, Ani kilo kaybı, Bitkinlik, hafif uyku hali ve yorgunluk,

20

21 MADDE KULLANIM KONUSUNDA YANLIŞLAR VE DO Ğ RULAR BEN BA Ğ IMLI OLMAM Herkes ba ğ ımlı olabilir. Ba ğ ımlıların büyük ço ğ unlu ğ u maddeyi kontrol edebilece ğ i inancı ile kullanmaya başlar. Amaç ara sıra kullanmaktır. Kişi ba ğ ımlı olabilece ğ ini düşünmez.

22 MADDE KULLANIM KONUSUNDA YANLIŞLAR VE DO Ğ RULAR SADECE ZAYIF B İ REYLER BA Ğ IMLI OLUR Madde kullanan kişiler zaman içerisinde zayıf insanlar haline gelir. Bu nedenle ba ğ ımlıları zayıf insanlar olarak nitelemek yanlıştır.

23 MADDE KULLANIM KONUSUNDA YANLIŞLAR VE DO Ğ RULAR B İ R KERE KULLANMAKTAN B İ R ŞEY ÇIKMAZ Bazı maddeler ilk kullanımdan itibaren ba ğ ımlılık oluşturur. Bir defa kullanılan maddeyi daha sonra kullanma riski çok fazladır.

24 MADDE KULLANIM KONUSUNDA YANLIŞLAR VE DO Ğ RULAR HERKES KULLANIYOR VE B İ R ŞEY OLMUYOR Bu düşünce kişinin kendisini rahatlama çabasıdır. Madde kullanmayan kişiler kullananlara göre hayatlarını daha fazla kontrol altında tutarlar ve daha fazla mutlu olurlar.

25

26 EN YAYGIN MADDE KULLANIMI S İ GARA Toplumumuzda en yaygın kullanılan maddedir. Çevremizde bir çok kişinin kullanabildi ğ i bir madde olması, ulaşımının kolay olması yaygın kullanımının en büyük etkenlerindendir. Sigara içenler, içmeyenlere göre 8 kat daha fazla di ğ er maddeleri kullanma riski vardır. Sigara, di ğ er maddelere geçiş te basamak görevi görür.

27 S İ GARA KULLANMA NEDENLER İ Yaşından büyük gözükmek için Rahatlamak için Popüler olmak için Çevredeki kişiler içti ğ i için Reklam ve filmlerin etkisi Kadınlarda erkeksi olma hevesi

28 S İ GARANIN ZARARLARI Çok kötü ve a ğ ır bir kokuya sahip olursunuz. Bu da sosyal yönünüzü fazlasıyla etkileyecektir. Arkadaş sohbetlerinde, arkadaşlarınızın size mesafeli durdu ğ unu fark edeceksiniz. Topluma taşıma araçlarında, bu rahatsızlık daha fazla ortaya çıkar. Cildiniz, çok erken kırışır ve daha yaşlı gösterme durumu ortaya çıkar. Dişlerinizin, kirli ve pis görünümlü olması hem bazı diş hastalıklarına neden olacak hem de dış görünüş olarak kötü bir görünüm ortaya çıkacaktır.

29 S İ GARANIN ZARARLARI Tat alma eksikli ğ i başlar Kanser riski artar Kalp krizi riski artar Kol ve bacak damarlarının tıkanıp bu organlar kesilebilir Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklü ğ ü, reflekslerde azalma oluşur

30 S İ GARANIN ZARARLARI Sigara içmek, erken öldürür dersek siz de bize farklı örnekler vermeye kalkarsınız. Örn, benim dedem 60 yıldır sigara içiyor ama 80 yaşında maşallah turp gibi. Örn, komşumuz hiç sigara içmiyordu ama adam 40 yaşında kanserden öldü İ çen de ölüyor içmeyen de……

31 S İ GARANIN ZARARLARI Bu örnekler sigara içen bir insanın zararlı konusunda kendini rahatlatma çabasıdır. Sigaranın sa ğ lı ğ a çok da bir etkisi yok düşüncesine inandırmaya çalışmasıdır. Burada önemli olan sigaranın YAŞAMIMIZIN KAL İ TES İ NE olan etkisidir. 60 yaşında biri sigara içen di ğ eri içmeyen 2 kişi düşünelim. Biri merdivenleri zor çıkarken. Di ğ eri torununu parklarda gezdirebilir. Ya da 2 genç düşünelim. Sigara içen halı saha maçında daha erken yorulurken, içmeyen biri maç boyunca daha performanslı oynar. Sigaranın zararlarını ilerleyen yaşlarda çok daha fazla hissederiz.

32

33 KATILIMINIZ İ Ç İ N TEŞEKKÜRLER SA Ğ LIKLI, MUTLU,HUZURLU YAŞAMLAR….


"MADDE BA Ğ IMLILI Ğ I VE ÖNLEME YOLLARI. MADDE NED İ R? Do ğ al ve kimyasal yollardan elde edilen, insan sa ğ lı ğ ına zarar veren her türlü kimyasallardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları