Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ "Bana çözmem için bir soru sorulsa ve 1 saat süre tanınsa, tanınan sürenin 45 dakikasını soruyu okumaya ve anlamaya, 10 dakikasını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ "Bana çözmem için bir soru sorulsa ve 1 saat süre tanınsa, tanınan sürenin 45 dakikasını soruyu okumaya ve anlamaya, 10 dakikasını."— Sunum transkripti:

1 TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ "Bana çözmem için bir soru sorulsa ve 1 saat süre tanınsa, tanınan sürenin 45 dakikasını soruyu okumaya ve anlamaya, 10 dakikasını çözüm yolu geliştirmeye, kalan zamanı da çözmeye ayırırım." Albert Einstein.

2 TEST ÇÖZMENİN ÜÇ TEMEL GEREKENİ
Bilgi : Öğrenme ile kazanılır. Tekrar ile pekiştirilir. Test çözme tekniğini kullanmanın temelini teşkil eder.  Yorum: Öğrenilen ve tekrar ile pekiştirilen bilgi ile ilgili düşünce geliştirme veya bilgiye farklı açılardan bakabilme gücünü ifade eder. Test çözme tekniğinin geliştirilmesini sağlar. Hız: Kazanılan bilgiye ve elde edilen yorum gücüne ait problemlerin zaman kısıtlaması içinde çözülmesidir.Hız, test çözerken zamanı etkin bir biçimde kullanmanıza yardım eder.

3 TEST ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1
Her sorunun kendine has bir mantığı vardır. Test çözerken kendi mantığınızla değil sorunun mantığına göre hareket etmelisiniz. Soru kökünün iyi okunup anlaşılması, daha sonra cevabın düşünülmesi gerekir. Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür. Zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına koşmak sizi yanıltır

4 TEST ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 2
Soruda sizden ne isteniyorsa ne eksik, ne fazla isteneni düşünmelisiniz. Bazı sorular sizin için çok kolay gelir ve cevabın böyle kolay bir şık olamayacağını düşünürsünüz. Oysa bazen böyle kolay sorular sormak ta bu işin tekniğinin bir parçasıdır. Sorulara önyargılı yaklaşmamalısınız. "Bu soru zor yapamam, bu soru kolay cevap x şıkkı" gibi zaman kazanmaya yönelik aceleci davranışlar, kazanmak yerine kaybettirir.

5 TEST ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 3
Turlu Soru Çözme Yöntemi testteki her soruyu incelemenize yardımcı olur. Cevaplandırılmayan soruları soru kitapçığında bir işaret veya simge ile simgelendirmek o soruların ikinci turda daha kolay bulunmasını sağlar. Hatalı okuma alışkanlıkları da önemli sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Olumsuz bir ifadeyi olumlu olarak okumak soruyu veya cevabı hatalı düşünmenize sebebiyet verebilir.

6 TEST ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 4
İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir. Bu nedenle soru formlarında altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okumalısınız. Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Bu nedenle uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorular olarak algılanmalıdır.

7 TEST ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5
Paragraf tipli sorularda genellikle paragraftan önce soru kökünün okunması paragrafın ikinci kez okunması zorunluluğunu önler. Soru kökünü okuyan zihin soruyu bu zihni hazırlıkla okuma eğiliminde olur.

8 TEST ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 6
Cevap şıklarından sorunun çözümüne gitmek de test tekniğinde önemli bir yoldur. Yüzde yüze emin olmadığınız sorularda şıkları eleyerek doğru cevaba yaklaşabilirsiniz. Cevap şıklarını elerken eğer 2 şıkka indirgeyebilmişseniz bunlardan birisini seçmenizde hiçbir sakınca yoktur. Ancak ikiden fazla şık cevap olabilecek nitelikteyse bu soruyu cevaplandırmamanız, en azından sınavın sonlarına doğru tekrar soruya dönmek üzere boş bırakmanız daha uygun olacaktır.

9 TEST ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 7
Test çözerken sorunun doğru cevabını bulmak kadar önemli bir diğer olay da cevap olamayacak şıkların tespit edilmesidir. Böylece çözüm alternatiflerini daha netleştirir ve doğru şıkka ulaşabilme hızınızı daha artırırsınız. Sınavlarda test çözümünü sekteye uğratan en önemli unsurlardan birisi de sınav kaygısı ve bu yüksek kaygı düzeyinin soruları anlamayı ve problemleri çözmeyi zorlaştırmasıdır.

10 TEST ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 8
Cevap şıklarında cevaba benzeyecek bazen iki bazen üç şık bulunur. Bunlara çeldirici adı verilir. Çeldiriciler ilk bakışta cevap gibi algılanabilir ama ufak bir zihinsel egzersizle doğru cevabı bulmanız mümkündür. Bu tip sorularda cevap genellikle soru metninde saklıdır

11 TEST ÇÖZERKEN ZAMANLAMA KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Testi iyi çözmek için sadece doğruları bilmek yeterli değildir. Verilen zaman dilimi içinde bu doğruları bulmanız gerekir. Bu nedenle her bir soruya ne kadar zaman harcamanız gerektiği baştan planlanmalıdır.

12 TESTLER İÇİN DERSLERE GÖRE ÖZEL ÇALIŞMA ÖNERİLERİ

13 MATEMATİK DERSİ İÇİN ÖNERİLERİMİZ
1. "İşlem becerim az ve konuları anlayamıyorum diyenlere ilk tavsiyemiz temel konuları çalışmalarıdır. Rasyonel sayılar, sayılar ve işlemler, üslü ve köklü ifadeler, çarpanlara ayırma ve özdeşlikler konuları öncelikle öğrenilmelidir 2. İşlem becerim iyi; fakat konulara yabancıyım." diyen öğrencilerimize ilk tavsiyemiz bilgi eksiği olan konuların tam olarak öğrenilmesidir. İşlem kabiliyetinizin iyi olması, matematik konularını öğrenebileceğinizi gösterir

14 3. Konuları anlıyorum; fakat işlem becerim az
3. Konuları anlıyorum; fakat işlem becerim az ." şeklinde durumunu tarif eden öğrencilerimize ilk tavsiyemiz bol bol soru çözmeleridir. 4. "İşlem becerim iyi, hem de konuları biliyorum; fakat çok yanlış yapıyorum." biçiminde yakınan öğrencilerimize ilk tavsiyemiz soruları dikkatle çözmeleridir. İşlem beceriniz iyi ve konuları biliyorsanız matematikle ilgili sorununuz çözülmüş demektir. Yanlış yapmamanın veya az yanlış yapmanın en güzel yolu bol bol soru çözmektir. Yalnız bu yapılırken daha sonra bu çözülen sorular değerlendirilmeli, nerelerde hatalar yapıldığı belirlenmeli, çalışarak giderilebilecekse bu hatalar giderilmeli; çalışarak giderilemeyecek cinstense bir bilenden yardım alınmalı, sonra da bu hatalara bir daha düşülmemeye çalışılmalıdır.

15 FİZİK DERSİ İÇİN ÖNERİLERİMİZ
Fen bilimlerinin en önemli parçası durumundadır.                     İlk olarak yapılması gereken iş, fiziğe karşı olan ön yargıdan kurtulmak olmalıdır. Fizik konularına cesaretle yaklaşmalı, bu dersi başarabileceğimize inanmalıyız. Unutulmamalı ki Einstein, İbn-i Hacer, Çiçero gibi insanlar önceleri kabiliyetsiz, düşünme özürlü zannedilirken sonraları inançları, kendilerine güvenleri ve azimleri sayesinde dünya çapında büyük düşünür ve bilim adamı hâine gelmişlerdir.            Özellikle son yıllarda Liselere Giriş Sınavlarında  ve ÖSS de bilgiye dayanan yorum sorularının ağırlıklı olarak geldiğini görmekteyiz. Bundan dolayı, sadece konulardaki vurguları ve formülleri ezberlemektense, konunun amacı ve mantığı anlaşılmaya çalışılmalıdır. Böylece aynı konu içinde sorulabilecek çok farklı tipteki yorum soruları çözülebilir            Fizik dersinin birçok dersten farklı yanı günlük hayatta kullanılan veya gerçekleşen şeylerin bu dersle ilgisi olmasıdır. Bu nedenle öğrendiklerinizin günlük hayatla bağlantısını kurmanız öğrenmenin verimini artıracaktır.

16 KİMYA DERSİ İÇİN ÖNERİLERİMİZ
           1.Kimyada başarılı olabilmek için temel kavramları iyi öğrenmek gerekir. Örneğin ; Mol kavramını tam kavrayamadan diğer bölümlere geçtiğinizde güçlük çekeceğinizi unutmayınız.            2. Ezbere bilinmesi gereken değerlik formül, özellik, denklem ve bağlantıları unutmayacak biçimde öğreniniz.            3. Temel bilgilerin unutulmaması , bol örnek çözmeye dayalıdır. Bu bakımdan üşenmeden çok sayıda değişik örnek çözünüz.            4. Bazılarının dediği gibi kimya bir ezber dersi değildir. Kimya soruları , iyi bir muhakeme gerektirir. Bu bakımdan  konuları gelişigüzel ezberleme yoluna gitmeyiniz.

17 BİYOLOJİ DERSİ İÇİN ÖNERİLERİMİZ
            1.Öğrenim hayatınızda hiç tanışmamış olsanız bile biyoloji kolayca anlayabileceğiniz bir hayat dersidir. Bu bakımdan çekinmeden çalışmaya başlayınız.            2. Konuları elinizdeki kaynak kitaplardan okuyunuz. Çözümlü örnekleri ve açıklamaları dikkatlice gözden geçiriniz. Testleri mutlaka çözünüz.            3. Tek bir kaynak kitapla yetinmeyiniz. Değişik kaynaklarda ki testleri çözmeye çalışınız.            Biyolojiyi öğrenmenin en etkili yolu sık sık tekrardır.  Bu yapılırken görsel malzeme kullanılabilir. Örneğin kalp ile ilgili kavramları öğrenecekseniz resim, afiş, fotoğraf, tablo veya maketlere bakarak çalışabilirsiniz.

18 TEST ÇÖZERKEN KODLAMA KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( DENEME SINAVLARI İÇİN )
Test çözümünde kodlama da önemli bir yer işgal eder. Soruyu kitapçık üzerinde çözmüş olmak o soruyla olan işinizin bittiği anlamına gelmez. Soruyu doğru çözmek kadar optik forma doğru kodlamak da önemlidir. Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Bu asla bir zaman kaybı değildir. Çünkü Kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Bu zaman dilimi içinde bir soru ile olan zihinsel bağınızın koparır, bir başka soruya geçmek için zamanın geldiğini düşünürsünüz. Bu bilinç dışı bir faaliyettir. Ayrıca sınavın ilerleyen diliminde boş bir cevap kağıdı görmek yerine dolu bir cevap kağıdı görmek kendinize olan güveni sağlamanıza yardım eder. Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma yapmanıza yol açar. Her yıl %0,5 adayın kaydırma hataları nedeniyle mağdur olduğunu unutmayınız.

19 Başarılı Sınavlar Dileklerimizle….

20 Çarşamba Anadolu Lisesi
HAZIRLAYAN Ali DEMİR Çarşamba Anadolu Lisesi Rehber öğretmeni


"TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ "Bana çözmem için bir soru sorulsa ve 1 saat süre tanınsa, tanınan sürenin 45 dakikasını soruyu okumaya ve anlamaya, 10 dakikasını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları