Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soru : 1 Aşağıdakilerden hangisi kulağın kısımlarından değildir? A ) Üzengi B ) Östaki borusu C ) Arka oda D ) Örs.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soru : 1 Aşağıdakilerden hangisi kulağın kısımlarından değildir? A ) Üzengi B ) Östaki borusu C ) Arka oda D ) Örs."— Sunum transkripti:

1

2 Soru : 1 Aşağıdakilerden hangisi kulağın kısımlarından değildir? A ) Üzengi B ) Östaki borusu C ) Arka oda D ) Örs

3 Cevap : 1 Çekiç,örs,üzengi orta kulaktaki küçük kemiklerdir. Östaki borusu orta kulağın yutağa açılan kısmıdır. Cevap : C

4 Soru : 2 I. Ses dalgalarını toplayıp kulağa iletir. II. Tozları tutan salgı salgılar. III. Uç kısmında kulak zarı bulunur. Yukarıdaki bilgiler kulağın hangi kısmı ile ilgilidir? A ) Kulak yolu B ) Orta kulak C ) İç kulak D ) Salyangoz

5 Cevap : 2 Kulak yolu,ses dalgalarını toplayıp kulak yoluna iletir. Tozları tutan salgı salgılar. Uç kısmında kulak zarı bulunur. Cevap : A

6 Soru : 3 Dış ortamdan gelen ses dalgalarının karşılaştığı ilk kısım hangisidir? A ) Kulak zarı B ) Örs C ) Üzengi D ) Östaki borusu

7 Cevap : 3 Dış ortamdan gelen ses dalgaları ilk olarak kulak zarını titreştirir. Cevap : A

8 Soru : 4 Östaki borusu aşağıda verilen hangisi ile bağlantılıdır? A ) Yutak - İç kulak B ) Yutak - Orta kulak C ) Dış kulak - Orta kulak D ) İçkulak - Salyangoz

9 Cevap : 4 Ortakulak östaki borusu denilen bir kanalla yutağa açılır. Cevap : B

10 Soru : 5 Çevremizdeki ses dalgalarını toplayıp kulağın iç kısımlarına ileten yapı hangisidir? A ) Kulak memesi B ) Kulak kepçesi C ) Kulak zarı D ) Kulak yolu

11 Cevap : 5 Ses dalgalarını toplayıp kulak yoluna ileten yapı kulak kepçesidir. Cevap : B

12 Soru : 6 İşitme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisin- de doğru sıralama yapılmıştır? A ) Kulak yolu-Kulak zarı-Çekiç-Örs-Üzengi-İç kulak sıvısı - Beyin B ) Kulak zarı-Kulak yolu-Çekiç-Örs--İşitme siniri-İç kulak sıvısı-Beyin C ) Kulak kepçesi-Kulak zatı-Yarım daire kanalları-İç kulak sıvısı-salyangoz D ) Çekiç-Örs-Üzengi-Yarım daire kanalları-İç kulak-Orta kulak-Beyin

13 Cevap : 6 Ses dalgaları kulak yolundan gelip kulak zarını titreştirir.Bu titreşim orta kulaktaki çekiç, örs ve üzengi kemiklerini titreştirir bu titreşim iç kulaktaki sıvıyı titreştirir. Oda işitme sinirlerini uyarır ve bu uyartı beyne iletir. Cevap : A

14 Soru : 7 Vücudumuzdaki dengeyi aşağıdakilerden hangisi ile sağlarız? A ) Salyangoz B ) Yarım daire kanalları C ) Dalız D ) Üzengi

15 Cevap : 7 Vücudun dengesi yarım daire kanalları ile algılanıp beyne iletilir, dengeyi beyincik sağlar. Cevap : B

16 Soru : 8 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ) Mikroplar ağızdan girerek orta kulakta iltihaba yol açarlar. B ) Orta kulak iltihabına sadece dış kulak yoluyla gelen mikroplar sebep olur. C ) Orta kulak iltihabı tedavi edilmezse kulak zarı delinir. D ) Orta kulak iltihabı çınlama ve ağrıya sebep olur.

17 Cevap : 8 Orta kulak iltihabına sadece dış kulak yoluyla gelen mikroplar sebep olmaz. Cevap : B

18 Soru : 9 Aşağıdakilerden hangisi dile ait bilgilerden değildir? A ) Tat alma organıdır. B ) Yüzeyi pürüzsüzdür. C ) Kaslardan yapılmıştır. D ) Tat alma cisimcikleri vardır.

19 Cevap : 9 Dilin üzeri girintili, çıkıntılı ve parçalıdır, düz ve pürüzsüz değildir. Cevap : B

20 Soru : 10 Dilin en uç kısmı ile hangi tadı alırız? A ) Ekşi B ) Tuzlu C ) Acı D ) Tatlı

21 Cevap : 10 Dilin en uç kısmı ile tatlıyı algılarız. Cevap : D

22 Soru : 11 Dilin ucu kuru olunca cisimlerin tadını alamamamızın sebebi hangisidir? A ) Sinir uçları yıprandığı için B ) Kaslar kasıldığı için C ) Cisimler tükürük sıvısında çözünmedikleri için D ) Duyu hücreleri hissizleştiği için

23 Cevap : 11 Dilimiz ve cisimler kuru ise tat alamayız. Besinlerin tadının alınması için tükürük sıvısında çözülmesi gerekir. Cevap : C

24 Soru : 12 I. Dilin ucu -Tatlı II. Orta kenarla- Tuzlu III. Arka - Ekşi IV. Arka kenarlar- Acı Yukarıdaki eşlemelerden hangileri doğrudur? A ) I - III B ) I - II C ) I - II - III D ) I - II - III - IV

25 Cevap : 12 Arka kenarlar ekşi, dilin orta ucu ise acı tadını alır. Cevap : B

26 Soru : 13 I. Kulak zarının iki tarafındaki basıncı eşitler. II. Normal halde kapalıdır. Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisi için doğrudur? A ) Korti organı B ) İç kulak C ) Östaki borusu D ) Orta kulak

27 Cevap : 13 Östaki borusu sayesinde kulak zarının iki tarafındaki basınçlar eşitlenir. Cevap : C

28 Soru : 14 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ) Koku algılaması olmaz ise tat alamayız. B ) Besinlerin tadı yalnız dil ile alınmaz. C ) Tat tomurcukları tek tada duyarlıdır. D ) Dört temel tat şekli vardır.

29 Cevap : 14 Tam tomurcuklarına hepsi tek tada duyarlı değildir.Aynı tat tomurcuğu birkaç tadı birden algılayabilir. Cevap : C

30 Soru : 15 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İnsanın kokuya karşı duyarlılığı çok iyi gelişmiştir. B ) insanda 10 milyon koku alma hücresi vardır. C ) koku alıcıları sürekli çalışır. D ) Burun boşluğunun üst kısmında koku alıcıları bulunur.

31 Cevap : 15 Burun boşluğunun üst kısmında koku algılayıcıları bulunur. Cevap : D

32 Soru : 16 Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir? A ) DilB ) Kulak C ) ElD ) Deri

33 Cevap : 16 Beş duyu organımız burun,deri,dil,göz ve kulaktır. Cevap : C

34 Soru : 17 Aşağıdakilerden hangisi burnun görevlerinden değildir? A ) koku duyumunu sağlar B ) akciğere giden havayı ısıtır C ) toz ve mikropları tutar D ) Fazla karbondioksiti tutar

35 Cevap : 17 Fazla karbondioksit burun tarafından tutulmaz. Cevap : D

36 Soru : 18 I. Toz ve mikroplar tutulur. II. Üst kısımda koku alma alanı bulunur. III. Havayı ısıtır ve nemlendirir. Yukarıdakilerden hangisi burun için doğrudur? A ) Yalnız IB ) I,II C ) II,IIID ) I,II,III

37 Cevap : 18 Burnun içindeki kıllar ve sümüksü sıvı gelen hava içindeki toz ve mikropları tutar.Burnun kıvrımlarından geçen hava ısınır ve nemlenir. Üst kısmında koku alma alanı bulunur. Cevap : D

38 Soru : 19 Aşağıdakilerden hangisi burnun yapısında bulunmaz? A ) Bozguncuk kemikleri B ) Koku sinirleri C ) Kalbur kemiği D ) Burun kemiği

39 Cevap : 19 Burnun yapısında kalbur kemiği bulunmaz. Cevap : C

40 Soru : 20 I. Cisimlerden dağılan küçük moleküllerin burnun ıslak zarında erimesi sonucu koku alırız. II. Burun tamamen kemik dokudan yapılmıştır. Yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A ) Yalnız I DoğruB ) Yalnız II Doğru C ) İkisi de doğru D ) İkisi de yanlış

41 Cevap : 20 Burun sadece kemik doku değildir, kıkırdak dokudan da yapılmıştır. Cevap : A

42 Soru : 21 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ) Burun boşluğu doğrudan soluk borusuna açılır. B ) Soğuk hava nemli zardaki kılcal kan damarlarıyla ısıtılır. C ) Burun boşluğunun üzeri nemli zarla kaplıdır. D ) Burun boşluğu kıkırdak bölme ile ikiye ayrılır.

43 Cevap : 21 Burun boşluğu soluk borusuna değil yutağa açılır. Cevap : A

44 Soru : 22 Aşağıdakilerden hangisi derinin görevi değildir? A ) Solunuma yardımcı olmak B ) Boşaltıma yardımcı olmak C ) Uzaklığı algılamak D ) Vücuda desteklik vermek

45 Cevap : 22 Uzaklık görme duyusu olan göz tarafından algılanır. Cevap : C

46 Soru : 23 I. Derinin dış yüzeyi gözeneklidir. II. Derinin dış yüzeyi kıvrımlıdır. III.Üstü ölü tabaka ile kaplıdır. IV. Derinin alt ve üst tabakasında yağ dokusu yoktur. Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur? A ) I,IIB ) I,II,III C ) II,III,IVD ) I,III,IV

47 Cevap : 23 Derinin üst tabakasında yağ doku bulunmaz, ancak alt deride yağ tabaka bulunur. Cevap : B

48 Soru : 24 Derinin üstündeki ölü tabaka nasıl oluşur? A ) Üst deri hücrelerinden B ) Alt tabakadaki yağ hücrelerinden C ) Derideki inorganik maddelerden D ) Bağ doku hücrelerinden

49 Cevap : 24 Ölü tabakanın altında bulunan üst deri hücreleri zamanla ölerek dıştaki ölü hücre tabakasını oluşturur. Cevap : A

50 Soru : 25 Aşağıdakilerden hangisi altderi için doğru değildir? A ) Duyu hücreleri bulunur B ) Kan damarları bulunur C ) Korti organı vardır D ) Ter bezleri vardır

51 Cevap : 25 Alt deride;duyu hücreleri;kan damarları,yağ ve ter bezleri, kıl kökleri ve kas telleri bulunur.korti organı kulaktadır. Cevap : C

52 1. C 2. A 3. A 4. B 5. B 6. A 7. B 8. B 9. B 10. D 11. C 12. B 13. C 14. C 15. D 16. C 17. D 18. D 19. C 20. A 21. A 22. C 23. B 24. A 25. C

53 A.Ç


"Soru : 1 Aşağıdakilerden hangisi kulağın kısımlarından değildir? A ) Üzengi B ) Östaki borusu C ) Arka oda D ) Örs." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları