Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6.Sınıf ONDALIK KESİRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6.Sınıf ONDALIK KESİRLER"— Sunum transkripti:

1 6.Sınıf ONDALIK KESİRLER
YUVARLAMA TOPLAMA ÇIKARMA ONDALIK KESİRLER BASAMAK ADLARI TAM SAYILILI ONDALIK KESRİ VİRGÜLLE YAZMA YUVARLAMA TOPLAMA ÇIKARMA ÜNİTE SONU UYGULAMALARI

2 ÖĞRENME ALANI:SAYILAR
ALT ÖĞRENME ALANI : ONDALIK SAYILAR SÜRE :7 SAAT KAZANIM :Ondalık kesirleri çözümler. KAZANIM :Ondalık kesirleri,belirli bir basamağa kadar yuvarlar. KAZANIM :Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. BECERİLER :Akıl yürütme,ilişkilendirme,iletişim,problem çözme YÖNTEM VE TEKNİKLER :Yapısalcı yaklaşım Buluş yoluyla öğrenme Anlamlı öğrenme Soru cevap yöntemi

3 ONDALIK KESİRLER Yandaki şekli inceleyiniz.Şekil 10 eş parçaya bölünmüş ve eş parçalardan 6 tanesi taranmıştır. Bu kesir, şeklinde yazılır kesri, “0.6” şeklinde yazılır ve “sıfır tam onda altı” diye okunur.

4 Ondalık kesirlerin virgülden önceki kısmına “tam kısım” virgülden sonraki kısmına da “kesir kısmı”denir. Örnek: Okunuşu ile “yedi tam yüzde elli üç” olarak verilen ondalık kesri virgül kullanarak yazalım. Çözüm: Verilen sayının tam kısmı 7,kesir kısmı ise 53 tür.Buna göre sayı, 7,53 tam kısım ondalık kısım

5 Paydası,10 tam kuvveti olan(veya 10 un tam kuvveti olarak düzenlenebilen) kesirlere ondalık kesir denir. ve benzerleri ondalık kesirlerdir. ÖRNEKLER: Aşağıdaki ondalık kesirlerin virgüllü yazılışı,karşılarında gösterilmiştir.İnceleyiniz. , = 0,3 “sıfır tam onda üç” = 0,22 “sıfır tam yüzde yirmi iki” =2,3 “iki tam onda üç”

6 Virgül “,” kullanarak yazılmış bir ondalık kesri okurken,tam kısım okunur “tam”
denir.Virgülden sonra bir basamak varsa “onda”,iki basamak varsa “yüzde”,üç Basamak varsa “binde”,…sözcüklerden uygun olanı söylenir ve sayı okunur.

7 ONDALIK KESİRLERDE BASAMAK ADLARI
Ondalık kesirlerin basamakları,virgülden sağa doğru;onda birler,yüzde birler,binde birler,…diye adlandırılır.Virgülden itibaren sola doğru;birler,onlar,yüzler,…diye adlandırılır. Örnek:2173,8946 ondalık kesrinin,tam ve kesir kısmının basamak adlarını yazalım: 2173,8946 On binde birler basamağı Binde birler basamağı Yüzde birler basamağı Onda birler basamağı Binler basamağı Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı

8 ONDALIK KESİRLERDE RAKAMLARIN SAYI DEĞERLERİ VE BASAMAK DEĞERLERİ
Her basamak,sağındaki basamağın 10 katı,solundaki basamağın 10 da biridir.Böylece,kullanılan onluk sayma sisteminde basamakların sağa ve sola doğru sonsuza uzandığı görülür. ONDALIK KESİRLERDE RAKAMLARIN SAYI DEĞERLERİ VE BASAMAK DEĞERLERİ Tam kısmı Kesir kısmı 53,6794 Sayı değerleri 4 9 7 6 3 5

9 Örnek :516,743 ondalık kesrinin basamakları ve basamaklarının rakamlarının basamak değerlerini belirleyelim. Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı Onda birler basamağı Yüzde birler basamağı Binde birler basamağı SAYI 5 1 6 , 7 4 3 Basamak değeri 500 10 0,7 0,04 0,003

10 TAM SAYILI ONDALIK KESRİ VİRGÜLLE YAZMA
Aşağıdaki ondalık kesirleri,virgüllü olarak yazalım: =27,8 “yirmi yedi tam onda sekiz” 1) =12,16 “on iki tam yüzde on altı” 2) =248,419 “iki yüz kırk sekiz tam binde dört yüz on dokuz” 3) Tam sayılı bir ondalık kesri,virgüllü olarak yazarken;tam sayı kısmı,tam sayı olarak(virgülden önce)yazılır.Kesirli kısım ise,pay ve paydanın basamak sayısına göre virgülle ayrılarak yazılır.

11 ONDALIK KESİRLERİ YUVARLAMA,TOPLAMA VE ÇIKARMA
Markette Alışveriş Bugün Cumartesi.Annemle birlikte,haftalık ihtiyaçlarımızı almak için markete gittik. Evden çıkarken annem;alışveriş için yanına aldığı paranın miktarını bana söylemişti.Bu yüzden alışverişte bütçemize göre hareket etmeliydik. Markette her ürünün fiyatı üzerindeki etikette yazılıydı.Ancak hemen hemen tüm fiyatlar ondalık kesir olarak yazılmıştı.Ben de anneme yardımcı olmaya çalışıyordum. Fiyatların kesir kısmı iki basamaklı kesirlerle yazılmıştı.Aldığımız her ürünün tutarını hesaplamak,ürün aldıkça fiyatları toplamak,geriye ne kadar paramızın kaldığını hesaplamak zorundayım.Böylece anneme,ne kadarlık daha alışveriş yapabileceğimizi söyleyebilirdim. Fiyatların ondalık kesir olarak yazılmış olması,bu işlemleri zihinden yaparken zamanımı alıyordu.Doğal sayılarla zihinden işlem yaparken sayıları en yakın onluğa veya en yakın yüzlüğe yuvarladığımı hatırladım.Burada da benzeri işlemler yapabilirdim.

12 Örnek :0,748 ondalık kesrini en yakın yüzde birler basamağına yuvarlayalım:
0,748 (yüzde birler basamağın sağındaki rakama bakılır) 8>5 olduğundan,4+1=5 şeklinde yapılır. 0,75 dir. O halde;0,748 UYARILAR Yuvarlanması istenen sayının en son basamağındaki rakam ile 5 arasındaki karşılaştırma yaptırılır.Basamaktaki rakam 5’ten büyük veya eşit ise sol basamaktaki rakamın bir artacağı vurgulanır.

13 BİLGİ KUTUSU UYGULAMA ZAMANI
Ondalık kesirlerde yuvarlanılması istenilen basamaktaki rakamın sağına bakılır.rakam 5 ve 5’ten büyük ise bu basamağın solundaki rakam “1” arttırılır,5’ten küçük ise rakam aynen kalır.Her iki durumda da yuvarlanılması istenilen basamağın sağındaki sayılar yazılmaz. UYGULAMA ZAMANI 1.Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. 0,78 – 0, ,47 – 0, ,3 -16,48 2.Bir şişedeki 3,7 litre suyun 1,2 litresi içildi.0,175 litresi ise döküldü.Şişede ne kadar su kaldı?

14 3. Aşağıdaki ondalık kesirlerdeki rakamların basamak değerlerini yazınız.
4. 587,4565 sayısının farklı basamaklarında bulunan “5” rakamının basamak değerlerini yazınız. 5. 44,444 sayısının rakamlarının basamak değerlerini yazınız.

15 1,42’ye onda birler basamağında 1,4 olarak yuvarlayalım.
SORU:Birisi 1,55m diğeri 1,42m uzunluğundaki iki ipi,uç uca ekleyip 2 eş parçaya ayırırsak her parça ne kadar olur? 1,42’ye onda birler basamağında 1,4 olarak yuvarlayalım. 1,552’i onda birler basamağında 1,6 olarak yuvarlayalım. 1,6 ile 1,4’ün toplamı 3 olur. 3’ün yarısı 1,5’tur.


"6.Sınıf ONDALIK KESİRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları