Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkçede Ekler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkçede Ekler."— Sunum transkripti:

1 Türkçede Ekler

2 1. Kaç saattir bekliyoruz, yol hâlâ açılmadı
1. Kaç saattir bekliyoruz, yol hâlâ açılmadı. Aşağıdakilerden hangisinde "-dır, -dir" eki bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? A) Bu rafta ne kadar dergi varsa indir. B) Senindir bundan sonra yaşamdaki tüm güzellikler. C) Bu çocuğun istekleri yerine getirilecektir. D) Bunca yıldır bu sokakta oturuyordu, ama üç kişiyi bile tanımıyordu.

3 Cevap:D

4 2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde fiilimsi hal eki almıştır
2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde fiilimsi hal eki almıştır? A) Her konuşana kulak veririz B) Bin uykuya yaslanmış sessiz kamaşan şafak C) Her bahçenin üstünde ve her ufuktan başka D) Yıldızların tuttuğu ayna, ebedi aşka

5 Cevap:A

6 3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde "-e, -a" farklı işlevde kullanılmıştır? A) Dün akşam sekize on kala Haydarpaşa'dan yola çıktılar. B) Programın başındaki konuşmaya hepimiz hayran kalmıştık. C) İki eski dost ortaklasa bir kitabevi açmışlardı. D) İki küçük, yolda düşe kalka ilerliyorlardı.

7 Cevap:B

8 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi yönüyle farklı bir ek almıştır? A) Anaların öpülesi elleri vardır. B) Kahrolası düşmanlar yurdumuza göz dikmişlerdi. C) Çok kızdığı zaman, oğluna, boyu devrilesi adam diyordu. D) Onun ne kadar baş belası biri olduğunu herkes bilirdi.

9 Cevap:D

10 5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır? A) Takımımız, kıran kırana bir mücadeleden sonra maçı kazandı. B) Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyordu. C) Bazı seyircilerin bağıra bağıra sesleri kısılmıştı. D) Bir ihtiyar "Gide gele yol olur." derdi.

11 Cevap:A

12 6. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde "-m, -im, -im" eki çekim eki göreviyle kullanılmamıştır? A) Bugün erken kalktım, denizi uyandırdım. B) Varım yoğum sensin benim. C) Bir içim su kalmıştı elindeki kapta. D) Bilseniz, daha neler var, size anlatacağım.

13 Cevap:C

14 7. Küçültme eki olan "-cık, -cik" aşağıdakilerden hangisinde eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir? A) Küçük kızın elinde küçücük bir çanta vardı. B) Canı kadar sevdiği paracıklarından ayrılmak zor geliyordu. C) Pek çok ülkede gelincik uğursuz bir hayvan olarak bilinir. D) Yavrucuk olacakları biliyormuşçasına titreyip duruyordu.

15 Cevap:C

16 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-tır, -tir" eki, çekim eki olarak kullanılmamıştır? A) Bu uğurda verilen candır. B) Mutlaka o yine ağlıyordur. C) Ayrılık acısına dayanmak zordur. D) Öncelikle boş olan yerleri doldur.

17 Cevap:D

18 9. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır? A) Biraz daha büyüsün öyle toplayın. B) Sen bir gülsün, her mevsim açacak C) Söyleyin ona bağlarımızı çözsün. D) Biri çıkıp silsin bu inanışı.

19 Cevap:B

20 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük, ötekilerinden farklı bir ek almıştır? A) Tadı kalmadı artık suyun bile. B) Kaçı anlar sizin anlattığınızı? C) Yalnız yazı değil, kişi da güzeldir. D) Yolu bilen var mı diye sordu.

21 Cevap:D

22 11. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir
11. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. Aşağıdakilerden hangisinde "-de, -da (-te, -ta)" eki, altı çizili sözcükteki işleviyle kullanılmıştır? A) Her horoz, kendi çöplüğünde öter. B) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. C) Her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde öter. D) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.

23 Cevap:C

24 12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili sözcük farklı bir ek almıştır? A) Bence güzün en güzel yanı sapsarı yapraklardan oluşan sergiler açmasıdır. B) Bir an önce kışın bitip havaların ısınmasını istiyordu. C) Bu yörenin, yazın en beğendiğim yanı sürekli esen rüzgârıdır. D) Gecenin sessizliğini dinlemeye başlayınca duygularıyla baş başa kalabiliyordu.

25 Cevap:C

26 13. İyi insandır, ancak bir kez söze başladı mı susmak bilmez
13. İyi insandır, ancak bir kez söze başladı mı susmak bilmez. Aşağıdakilerden hangisinde "mı, mi" bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? A) Biraz düzenli çalıştı mı her konuyu anlar. B) Sizin karşı komşunuz yok mu; dün yine top oynayan çocuklarla atışıyordu. C) Dün Suat da mı sizin gibi okula gitmemiş? D) Her yıl temmuz ayı geldi mi mutlaka tatile çıkar

27 Cevap:D

28 14. Sen gelmezsen, bizimle kim gitsin
14. Sen gelmezsen, bizimle kim gitsin? Altı çizili sözcüğün aldığı eki almış bir sözcük aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Sen, her zaman gönlümdesin. B) Buraya gelen adama bu kitabı verirsin. C) Yarın dersten sonra benim yanıma uğrasın. D) Öğleden önce gitmezsen Ali Bey'i göremezsin.

29 Cevap:C

30 15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde, "-i" durum eki almış sözcük vardır? A) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. C) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. D) İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

31 Cevap:D

32 16. Aşağıdakilerden hangisinde "-dır, -dir" eki cümleye "olasılık" anlamı katmıştır? A) Bunca yıldır çocukların her derdiyle ilgileniyordu. B) Gereksiz yere birbirine küsen bu iki arkadaşı sen barıştır. C) Günü geldiğinde bütün gerçekler anlaşılacaktır. D) Adam, senin doğru söylemediğini eve varınca anlamıştır.

33 Cevap:D

34 17. Aşağıdakilerden hangisinde sözcük fiil çekim eki almıştır
17. Aşağıdakilerden hangisinde sözcük fiil çekim eki almıştır? A) Senin ki gölgen uzanmış yerlere B) Senin bitmez tükenmez çiçeklerine... C) Rüzgârlarla zamanı aramakta D) Gözlerim hemen fark eder birisi uyudu mu.

35 Cevap:A

36 18. Soru eki "mı, mi" aşağıdakilerden hangisinde cümleye "koşul" anlamı kazandırmıştır? A) Biraz bekleyin iş bitti mi hepiniz gidersiniz. B) Verilen görevleri yerine getirmedi mi hemen işten atılır. C) Ceren, o yıllarda yaramaz mı yaramaz bir çocuktu. D) Belki 20 yıldır görmediğim bir arkadaşım toplantıda karşıma çıkmasın mı!

37 Cevap:B

38 19. I. Çocuk, kana kana su içti II. "Kana kan isteriz
19. I. Çocuk, kana kana su içti II. "Kana kan isteriz." diye bağırıyordu III. Gelen geçene mutlaka takılırdı IV. Bir yararı olur diye söyledim Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde, altı çizili sözcükler hal eki almıştır? A) I ve II B) III ve IV C) III ve I D) II ve III

39 Cevap:D

40 20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-i hal eki" alan bir sözcük kullanılmıştır? A) Çocukluğu zorluklar içinde geçmiş. B) Kitabı yerinde bulamayınca çok kızdı. C) Elli yıl öncesinin İstanbul'u bugünkünden çok farklıydı. D) Akşam kardeşi gelmeyince aramaya çıkmışlar.

41 Cevap:B

42 21. Denizlerden esen rüzgâr saçlarınla eğlensin
21. Denizlerden esen rüzgâr saçlarınla eğlensin. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcükle aynı çekim ekini almış bir sözcük kullanılmıştır? A) Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin. B) Bitsin artık çekilen bunca çile. C) Ömrünün en güzel çağındasın şimdi sen. D) Bir gün sen de anlayacaksın.

43 Cevap:D

44 22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-dır, -dir" eki farklı görevde kullanılmıştır? A) Sürüp giden bir yaz düşüncesidir ellerin. B) Bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku budur. C) Anlatılmaz uzun bir havadır geceler. D) Dost olup çıkmıştır, cümle ayrılık şarkıları.

45 Cevap:B

46 23. Aşağıdaki dizelerden hangisinde isim çekim eki almış sözcük yoktur
23. Aşağıdaki dizelerden hangisinde isim çekim eki almış sözcük yoktur? A) Bir beste kanatlanır, birden olduğun yerde B) Bir kâinat açılır; geniş, sonsuz büyülü C) Bugünün rüzgârında yıkanan mazi gülü D) Dağılır yaprak yaprak hayalindeki suya

47 Cevap:C

48 24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı bir ek almıştır? A) Kaçı yanlış çıktı bugüne kadar söylediklerimin. B) Çoğu verdiği sözü yine tutmadı. C) Başı çeken çocuk en küçükleriydi. D) Bizim oraların kışı bile, bir başka güzeldir.

49 Cevap:D

50 25. Şairim şair olmasına. Altı çizili sözcüğün aldığı eki alan bir sözcük aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? A) Canım kurban şiirin gerçeğine, hasına B) Şiirin hasını, ayak sesinden tanırım C) Yurdumun taşından toprağından gelir nakışlarım D) İçersine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum

51 Cevap:A

52 26. (I) O sıralar, hakkımda çeşitli eleştiriler çıktı
26. (I) O sıralar, hakkımda çeşitli eleştiriler çıktı. (II) Biz, toplum olarak sınıflandırmaya çok meraklıyız. (III) Oysa sanat bunu hiç kaldırmaz. (IV) Kendim için belirlediğim anlayışa hep bağlı kaldım. (V) Bir ürünle karşılaştığımız zaman önce onu anlamaya çalışmalıyız. Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisinde birden fazla isim çeki almış sözcük kullanılmıştır? A) I. B)II. C) III. D) IV.

53 Cevap:A

54 27. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır?
A) Yol boyunca birbirleriyle hiç konuşmadılar. B) Elindeki cisim suya batınca ağırlığını fark etti. C) Bebek, acıkınca ağlıyordu. D) Hava kararınca korkmaya başladılar.

55 Cevap:A

56 28. Aşağıdakilerden hangisinde "-cık, -cik" eki farklı görevde kullanılmıştır? A) Yeni sözcük türetmede yapım eklerinden yararlanılır. B) Adam ufacık çocuklarla bile tartışıyor. C) Kedicik yağmurun altında titriyordu. D) Yapıtlarında küçük kahramanlara "insancık" der.

57 Cevap:C

58 29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki olan "-sı, -si, -leri, -ları" eklendiği sözcüğe "aitlik, iyelik" anlamı katmamıştır? A) Su sesi ve kanat şakırtısından başka bir şey duyulmuyordu. B) Güneş batarken martı sesleri göğü çınlatıyordu. C) Sadece ikiniz geleceksiniz başkası değil. D) Bir zafer müjdesi burda her isim

59 Cevap:A

60 30. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi isim çekim eki almamıştır? A) Biz dün gittik ziyaretine, iyiydi. B) Yemeğe geleceklerin hepsi tanıdık. C) Annesi duymasın dersten kaçtığını. D) Yakından baktıklarımı bile göremiyorum artık.


"Türkçede Ekler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları