Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Deney No: 1 Gravimetrik Miktar Analizi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Deney No: 1 Gravimetrik Miktar Analizi"— Sunum transkripti:

1 Deney No: 1 Gravimetrik Miktar Analizi
BİRİNCİ HAFTA Deney No: 1 Gravimetrik Miktar Analizi 1

2 Gravimetrik Miktar Analizi
Deney No:1 Gravimetrik Miktar Analizi Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren ve tepkimede oluşan maddelerin kütleleri arasındaki ilişkilerin bulunmasına stokiyometri denir. Bu deneyde potasyum kloratın mangan dioksit katalizörü ile ısıl bozunması incelenecek ve elde edilen veriler KClO3 ün stokiyometrisinin belirlenmesinde kullanılacaktır. Daha sonra potasyum klorat ve potasyum klorür karışımında ağırlıkça % değerleri belirlenecektir. Potasyum klorat MnO2 ile ısıtılınca aşağıdaki tepkimeye göre ayrışır:

3 A) Potasyum kloratın stokiyometrisinin incelenmesi:
Deney No:1 Deneyin Yapılışı: A) Potasyum kloratın stokiyometrisinin incelenmesi: Kuru ve temiz bir deney tüpüne bir miktar mangan dioksit koyulur ve tüple birlikte 0,01g duyarlılıkla tartılır. Tüpe bir miktar potasyum klorat eklenerek tekrar tartım yapılır. Tüpün çeperlerine hafifçe vurarak tüp içindeki klorat ve katalizörün iyice karışması sağlanır. Karıştırma işleminden sonra tüp bir spora yaklaşık 45 derecelik açı ile tutturularak önce yavaşça sonrasında kuvvetlice ısıtılır. Bek alevinde sıcaklığın en yüksek olduğu konum mavi alevin üst noktasıdır. Isıtma işlemine tüp kırmızılaşıncaya dek devam edilir. Bu noktada tüplerin pyrex cam olduklarından dolayı eriyebilecekleri veya sünebilecekleri unutulmamalıdır. Duruma göre ısıtma işlemine tüpü hafifçe çevirerek devam edilmelidir. Oksijenin tamamen uzaklaştığından emin olmak için tüpün açık kısmına yanık bir kibrit tutulur.

4 B) Karışımda bileşenlerin yüzdelerinin belirlenmesi:
Deney No:1 Eğer parlak bir alevle yanıyorsa hala oksijen geliyor demektir. Bu durumda ısıtma işlemine devam edilir. Deney sonucunda bek söndürülerek tüpün soğuması beklenir ve numune tartılır. Kütle farklarından stokiyometriler hesaplanır. B) Karışımda bileşenlerin yüzdelerinin belirlenmesi: A şıkkındaki deneysel sıralamanın aynısı potasyum klorat ve potasyum klorür karışımı için tekrarlanır. Tartım sonucu elde edilen verilere dayanarak karışım yüzdesi hesaplanır.

5 A) Potasyum kloratın stokiyometrisinin incelenmesi:
Deney No:1 Veriler: A) Potasyum kloratın stokiyometrisinin incelenmesi: Tüp + MnO2 kütlesi Tüp + MnO2 + KClO3 kütlesi Isıtma sonunda tüp katalizör ve kalanın kütlesi B) Karışımda bileşenlerin % lerinin belirlenmesi: Tüp + MnO2 kütlesi Tüp + MnO2 + karışım kütlesi

6 A) Potasyum kloratın stokiyometrisinin incelenmesi:
Deney No:1 Hesaplama ve Sonuçlar A) Potasyum kloratın stokiyometrisinin incelenmesi: Kaybolan oksijenin kütlesi Kaybolan oksijenin mol sayısı Potasyum kloratın mol sayısı Potasyum kloratın kütlesi Cl un mol sayısı K un mol sayısı

7 B) Karışımda bileşenlerin % lerinin belirlenmesi:
Deney No:1 B) Karışımda bileşenlerin % lerinin belirlenmesi: Karışımın kütlesi Kaybolan oksijenin kütlesi KCl ün kütlesi Kaybolan oksijenin mol sayısı Potasyum kloratın mol sayısı Bilinmeyen numunedeki KCl ün kütlesi KCl ve KClO3 ın kütlece yüzde bileşimi


"Deney No: 1 Gravimetrik Miktar Analizi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları