Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İki elementi birleştirdiğimizde... nasıl bir denge hali elde ederiz? Özelde, Eğer --bir bileşim (msl., ağr%Cu - ağr%Ag), ve --bir sıcaklık (T), belirlersek…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İki elementi birleştirdiğimizde... nasıl bir denge hali elde ederiz? Özelde, Eğer --bir bileşim (msl., ağr%Cu - ağr%Ag), ve --bir sıcaklık (T), belirlersek…"— Sunum transkripti:

1 İki elementi birleştirdiğimizde... nasıl bir denge hali elde ederiz? Özelde, Eğer --bir bileşim (msl., ağr%Cu - ağr%Ag), ve --bir sıcaklık (T), belirlersek… O zaman... Kaç faz elde ederiz? Her bir fazın bileşimi nedir? Her bir fazdan ne kadar elde ederiz? FAZ DİYAGRAMLARI

2 Çözünürlük Sınırı: Sadece bir çözeltinin oluştuğu maksimum bileşim. Örn: Faz Diyagramı: Su-şeker Sistemi Soru: 20 C deki çözünürlük sınırı nedir? Çözünürlük sınırı T ile artar: örn. eğer T = 100C, çözünürlük sınırı = ağr. % 80 şeker. ÇÖZÜNÜRLÜK SINIRI Cevap: ağr.% 65 şeker. Eğer Bileşim < 65ağr.% şeker: şurup Eğer Bileşim > 65ağr.% şeker: şurup + şeker birlikte Ağr.% 65 şeker

3 Tyi değiştirme fazları: A yolu ile B ye götürür T ve Bileşimin (C o ) Etkisi A B C C o ı değiştirmek fazları B yolu ile C ye götürür Each point on this phase diagram represents equilibrium

4 Su-Tuz Denge Diyagramı Çözünürlük sınırı Katılaşma noktasında azalma

5 Bileşenler: Başlangıçta karıştırılan element yada bileşikler (ör, Al ve Cu, veya su ve şeker) Alüminyum- Bakır Ala ş ımı Adapted from Fig. 9.0, Callister 3e. Bileşenler ve Fazlar Fazlar: Fiziksel ve kimyasal olarak farklı malzeme bölgeleridir (ör.,  ve , veya şurup ve şeker)

6 T, C o, P fonksiyonu olarak fazlar hakkında bilgi verirler Cu-Ni sistemi için Faz diyagramı Isomorf sistem: yani., bir bileşenin diğeri içinde tam çözünebildiği sistem FAZ DİYAGRAMLARI Burada: --ikili sistemler: tam 2 bileşen. --bağımsız değişkenler: T ve C o (P = 1 atm daima kullanılan değer) Ergime noktasındaki değişime dikkat edin

7 1. Kural: T ve C o ı biliyorsak, O zaman: --mevcut fazların sayısı ve tiplerini de biliyoruz demektir. Örnekler: FAZ DİYAGRAMLARI: # VE faz tipleri A: 1 faz(  ) B: 2 fazlar (L +  ) Cu-Ni faz diyagramı

8 2.Kural: T ve C o,ı bilirsek: --herbir fazın bileşimini de biliriz. Örnekler: Cu-Ni sistemi FAZ DİYAGRAMLARI: fazların bileşimi C 0 = 35 ağır% Ni 1300 C de: –Sadece sıvı (L) –C L = C 0 (= 35 wt% Ni) 1150 C de: –Sadece katı (  ) –C  = C 0 (= 35 ağır% Ni) T B’ :de: –hem  hem de L –C L = C likuidus (= 32 ağ% Ni) –C  = C solidus (=43 wağ% Ni)

9 3 Kural: T ve C o, ı bilirsek: --%ağırlık cinsinden herbir fazın mikatarını biliriz. Cu-Ni sistemi FAZ DİYGRAMLARI: fazların ağırlık yüzdeleri C 0 = 35 ağır% Ni 1300 C de: –Sadece sıvı (L) –W L = 100 wt%, W  = 0 wt% 1150 C de: –Sadece katı (  ) –W L = 0 wt%, W  = 100 wt% T B :de –hem  hem de L (sıvı) –W L = S/(R+S) = (43-35)/(43-32) = 73 ağr% –W  = R/(R+S) = (35-32)/(43-32) = 27 ağr% Kaldıraç kolu bağıntısı

10 A ğ ırlık oranları toplamı: Kütlenin korunumundan(Ni): Üstteki iki denklem birle ş tirlirse: Geometrik yorumu: Kaldıraç Kolu Kuralı: İspat

11 Bir Cu-Ni İkili Alaşımını Soğutma Sistem : --ikilidir yani, 2 bileşenlidir: Cu ve Ni. --izomorftur yani, bir faz diğeri içinde tamamen çözünebilir;  faz alanı ağırlıkça % 0 dan % 100 Ni e değişebilir Diyelim ki C o = ağırlıkça % 35 Ni. Denge soğuması

12


"İki elementi birleştirdiğimizde... nasıl bir denge hali elde ederiz? Özelde, Eğer --bir bileşim (msl., ağr%Cu - ağr%Ag), ve --bir sıcaklık (T), belirlersek…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları