Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çözeltiler. Çözeltilerin derişimleri. Net iyonik denklem. ONUNCU HAFTA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çözeltiler. Çözeltilerin derişimleri. Net iyonik denklem. ONUNCU HAFTA."— Sunum transkripti:

1 Çözeltiler. Çözeltilerin derişimleri. Net iyonik denklem. ONUNCU HAFTA

2 Görünür büyüklükte parçacıkların asılı kaldığı karışımlara süspansiyon denir. Karıştırmaya son verildiğinde kum tanecikleri kabın dibine çökerler. Bir süzgeç kağıdı kullanılarak kum ve su birbirinden süzme yoluyla ayrılabilir. Boyutları 1 nm ile 1000 nm arasında değişen asılı parçacıklardan(kolloid) oluşan karışıma kolloidal dağılım adı verilir. Kolloidal dağılımlarda bir kolloid fazı ve bir de dağılma ortamı fazı vardır. Bu fazlar, süspansiyonlarda olduğu gibi bir süzgeç kağıdı yardımıyla birbirinden süzme yoluyla ayrılamazlar. Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları halinde dağılmışsa böyle karışımlara çözelti adı verilir. Çözeltiler homojen karışımlardır ve tek bir fazdan ibarettirler. ÇÖZELTİLER

3 Çözelti Çeşitleri

4 Belirli miktar bir çözeltide çözünmüş madde miktarına çözünen maddenin konsantrasyonu veya derişimi denir. 1. Ağırlık yüzdesi (%, ağırlıkça) 2. Hacim yüzdesi (%, hacimce) 3. Molarite, M(mol/L) 4. Normalite, N (eşdeğer/L) 5. Molalite, m(mol/çözücü, kg) 6. Mol kesri, X. Çözeltilerin Derişimleri

5 İçindeki çözünen madde miktarı yüksek olan çözeltiye derişik çözelti, çözünen madde miktarı düşük olan çözeltiye seyreltik çözelti denir. M 1. V 1 = M 2. V 2 bağıntısı geçerlidir. M 1 ve M 2 sırasıyla derişik ve seyreltilmiş çözeltilerin molariteleri, V 1 ve V 2 de sırasıyla derişik ve seyreltik çözeltilerin hacimlerini göstermektedir. Çözeltilerin Seyreltilmesi

6 Çözeltideki çözünen maddesi, çözünmeden kalanı ile dengede olacak şekilde çözünen madde bulunduran çözeltilere doygun çözelti denir. Doygun çözelti belirli bir sıcaklıkta belirli bir çözücüye ve gazların çözünmesinde belirli bir gaz basıncına göre tarif edilir. Doygun çözeltiden daha az çözünen madde içeren çözeltilere doymamış çözelti denir. Doygun Çözelti ve Çözünürlük

7 PbCl2 nin sudaki çözünürlüğünün incelenmesi

8 Bir sıvı veya katının bir çözücü içersinde çözünmesinde iki olay gözlenir. Birincisi, katının önce moleküller arası çekim kuvvetlerini yenerek çözücü içersinde molekül veya iyonlarına ayrışması, ikinci ve sonraki olay da bu molekül veya iyonların çözücü molekülleri tarafından sarılarak çözünmenin tamamlanmasıdır. Çözücü moleküllerinin çözünen maddenin molekül veya iyonlarını sarması olayına genel olarak solvatasyon, eğer çözücü su ise hidratasyon adı verilir. Çözünürlük ve Sıcaklık

9 Bazı tuzların (a) ve bazı gazların (b) çözünürlük eğrileri

10 Suda çok çözünen, az çözünen ve çok az çözünen tuzlar

11 Reaksiyona girmeden çözeltide iyonlaşmış şekilde aynen kalan iyonlara seyirci iyonlar denir. Bir reaksiyon denkleminde kolaylık ve kısa yazılışı olması bakımından seyirci iyonlar gösterilmez. İşte sadece reaksiyona giren iyonların yazıldığı, seyirci iyonların gösterilmediği reaksiyon denklemlerine net iyonik denklem adı verilir. Net İyonik Denklem


"Çözeltiler. Çözeltilerin derişimleri. Net iyonik denklem. ONUNCU HAFTA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları