Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURTKÖY TİCARET MESLEK LİSESİ GİRİŞİMCİLİK DERS NOTLARI MURAT ATALAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURTKÖY TİCARET MESLEK LİSESİ GİRİŞİMCİLİK DERS NOTLARI MURAT ATALAY."— Sunum transkripti:

1 KURTKÖY TİCARET MESLEK LİSESİ GİRİŞİMCİLİK DERS NOTLARI MURAT ATALAY

2 ÜNİTE 1 GİRİŞİMCİLİK TANIMLARI

3 İHTİYAÇ: Eksikliği hissedilen, karşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve üzüntü veren duygudur… İNSAN İHTİYAÇLARI BİRİNCİL FİZYOLOJİK VE İKİNCİL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR OLARAK İKİYE AYRILIR.

4 FİZYOLOJİK GEREKSİNİMLER GÜVENLİK GEREKSİNİMİ SEVGİ AİT OLMA GEREKSİNİMİ SAYGI GEREKSİNİMİ BAŞARMA GEREKSİNİMİ MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ

5 İŞ: İhtiyaçları karşılamak için, amaçlı olarak yapılan etkinliklere iş denir.

6 TÜKETİM: Gereksinimleri karşılamak için mal ve hizmetlerin yararlarının kullanılmasına tüketim denir.

7 TÜKETİCİ: Tüketim faaliyetlerini gerçekleştiren kişiler.

8 NİHAİ (SON) TÜKETİCİ: Bir mal yada hizmeti kendi gereksinimlerini karşılamak için tüketen veya kullanan kişidir.

9 SINAİ TÜKETİCİ: Bir mal veya hizmeti başka bir malı üretmek için alıp kullanan kişilerdir.

10 SON TÜKETİCİLER İHTİYAÇ DUYDUKLARI ÜRÜNLERE EKONOMİK DURUMLARINA GÖRE İLGİ GÖSTERİRLER. İHTİYAÇ DUYMADIKLARI MAL VE HİZMETLER ONLAR İÇİN ÖNEMLİ DEĞİLDİR.

11 ÜRETİM: Mal ve hizmetleri elde etmeye yönelik her türlü etkinliğe üretim denir.

12 FAYDA: Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını giderme özelliğine fayda denir.

13 ÜRETİM FAKTÖRLERİ: Üretim yapabilmek için ihtiyaç duyulan öğelere Üretim Faktörleri denir. Üretilen Mal ve Hizmetlere: ÇIKTI Mal ve Hizmetleri Elde etmek için kullanılan kaynaklara ÜRETİM FAKTÖRLERİ denir.

14 ÜRETİM FAKTÖRLERİ 4 TANEDİR…

15 GİRDİLER I. Doğal Kaynaklar II. Emek İşgücü III. Sermaye IV. Girişimci ÜRETİM YÖNETİM ÜRETİM (DÖNÜŞÜM SÜRECİ) ÇIKTILAR I. Mallar II. Hizmetler ÜRETİM FAKTÖRLERİNİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ

16 Doğal halde üretim girdisi olarak kullanılabilecek her şeyi kapsar. Arazi, Arsa, Maden, Su, Atmosfer, Güneş Işığı v.b.

17 Mal ve hizmetlerin üretilebilmesi için insanların harcadıkları bedensel ve zihinsel çabaların tümü.

18 Daha önce üretilmiş olan ve üretimde kullanılabilen paraya çevrilebilen tüm değerleri kapsar. Nakit Para, Makine, İmtiyaz, Patent, Alacaklar, Teknoloji

19 Kâr amacı güderek ekonomik mal ve hizmetleri üretmek ya da pazarlamak için diğer üretim faktörlerini sistemli bir şekilde bir araya getiren ve girişimleri sonucu doğabilecek risklere katlanan kişidir.

20 DOĞALKAYNAKLAR EMEK(İŞGÜCÜ) SERMAYE GİRİŞİMCİ

21 TEŞEBBÜS: Girişimcilerin oluşturdukları hukuksal, finansal ve örgütsel yapılara tüşebbüs (girişim) denir.

22 İŞLETME: Kâr amacıyla mal veya hizmet üretmek ya da pazarlamak için üretim faktörlerinin sistemli bir şekilde bir araya getirildiği ekonomik ve teknik birimlere işletme adı verilir.

23 FIRSAT GİRİŞİMCİLİĞİ Pazardaki fırsatları görerek ya da potansiyel fırsatları sezinleyerek var olan bir mal veya hizmetin pazara yeterince ya da istenilen kalitede sunulamaması veya pazarda hiç olmaması nedeniyle ortaya çıkan girişimciliktir.

24 YARATICI GİRİŞİMCİLİK: Yeni bir düşüncenin, buluşun yada var olan bir mal veya hizmetin, tasarım, fiyat, kalite gibir yönlerden iyileştirilerek pazara sunulmasını sağlayan girişimcilik.

25 GİRİŞİMCİNİN İŞLEVLERİ Yeni oluşumlar getirmek ya da bilinen ürünlerin özelliklerini değiştirmek. Yeni üretim teknikleri geliştirip uygulamak Yeni pazarlara açılmak. Yeni girdi kaynakları bulmak. Yeni ve gelişmiş örgütlenme Yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkileri İşletme ile devlet arasındaki düzenlemek.

26 GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ: 1.Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini sağlayıp birleştirir. 2.Risk üstlenir. 3.Kâr amacı güder.

27 GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ İLİŞKİSİ: Girişimcinin birinci özelliği mal ve hizmetleri üretmek için üretim faktörlerini bir Araya getirip bunları belli bir gereksinimi karşılamak amacıyla yönetmesidir. Bu nedenle girişimcinin bir özelliğide yöneticiliktir. Genellikle küçük işletmelerde girişimci ile yönetici aynı kişiler olmaktadır. Fakat büyük işletmelerde girişimci ve yönetici ayrı kişiler olmaktadır.

28 İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK (VİZYON SAHİPLİĞİ) HAREKETE GEÇİRİCİLİK DESTEKLEYİCİLİK Büyük hedefler koyma Tutarlı davranışlar gösterme Görüşlerini rahatça ifade edebilme Başarıyı arayıp bulma kullanma Kişisel heyecanını kanıtlama Kişisel güvenini ifade etme Kişisel desteğini ifade etme Etkileme ve duyguları anlayabilme Kişilere karşı güvenini gösterebilme

29 ÜLKEMİZDE GİRİŞİMCİLERE TANINAN HAKLAR -MÜLKİYET HAKKI -MESLEK SEÇME HAKKI -SÖZLEŞME YAPMA HAKKI -REKABETTE BULUNMA HAKKI Bu haklara yasa ve anayasalarla sağlanmıştır.

30 BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ A.KARARLILIK B.KENDİNE GÜVENİRLİK C.KABUL EDİLEBİLİR RİSKLERİ GÖZE ALMA D.İŞ BİTİRİCİLİK E.PLANLI HAREKET EDEBİLME F.ATILIMCILIK G.ÇOK YÖNLÜLÜK H.İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK I.ÖNDERLİK J.UYUMLULUK K.SOSYAL OLMA

31 ÜLKEMİZDE GİRİŞİMCİLİĞİN YETERİNCE GELİŞEMEME NEDENLERİ A.SERMAYE YETERSİZLİĞİ B.EĞİTİM C.EKONOMİDE KAMUNUN AĞIRLIKLI OLMASI

32 TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ OECD (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı) nin 2004 yılında yayınladığı Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmemer Raporuna göre Kayıtlı olarak çalışanların %26’sı kadın Özel sektörde kadın çalışan oranı %16 Kendi işine sahip kadın oranı ise %3,4

33 2002 Yılında girişici kadın sayısını artırmak için KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) kurulmuştur. KAGİDER İN AMACI Kadın girişimci sayısının arttırmak. Var olan kadın girişimcileri desteklemek. Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaktır.

34

35 GİRİŞİMCİLERİN İŞ KURMA NEDENLERİ Para kazanma isteği. Bağımsız çalışma isteği Miras ya da devir Topluma faydalı olma Bir buluşun teşvik edilmesi Belirli sektörlerde öncülük etme Başka olanağın olmaması.

36 GİRİŞİMCİNİN İÇ VE DIŞ ÇEVRESİ

37 DIŞ ÇEVRE TEKNOLOJİ SATICILAR İŞ GÜCÜ HALK MESLEK ÖRGÜTLERİ SENDİKA RAKİPLER HÜKUMET PAY SAHİPLERİ TÜKETİCİLER İÇ ÇEVRE Üretim Finans Personel Pazarlama Araştırma Geliştirme YÖNETİM Planlama Örgütleme Yönetme Eşgüdüm Denetim


"KURTKÖY TİCARET MESLEK LİSESİ GİRİŞİMCİLİK DERS NOTLARI MURAT ATALAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları