Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rehberlik nedir? Bireyin kendini anlaması,problemlerini çözmesi,gerçekçi kararlar alması,kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi,çevresine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rehberlik nedir? Bireyin kendini anlaması,problemlerini çözmesi,gerçekçi kararlar alması,kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi,çevresine."— Sunum transkripti:

1 Rehberlik nedir? Bireyin kendini anlaması,problemlerini çözmesi,gerçekçi kararlar alması,kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi,çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır. (Kepçeoğlu ,1995)

2 BİREY Kendini tanıma Kendini anlama ve kabul etme
Bulunduğu ortamı ve çevreyi tanıma Ben ne yapabilirim? Ne yapmalıyım Kendini gerçekleştirme

3 Psikolojik Danışma Nedir?
Psikolojik Danışma, kendine özgü ilkeleri, etik kuralları, kuramsal temelleri, uygulama teknikleri ve çeşitli yaklaşımları ile bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir.

4 Rehberlikte Hizmet Alanları
Bilgi Toplama ve Yayma Yöneltme ve yerleştirme Oryantasyon İzleme ve Degerlendirme Psikolojik Dan. Çevre /Veli ile İlişkiler Araştırma ve Geliştirme Bireyi Tanıma Müşavirlik (Konsültasyon)

5 Rehber öğretmenin neden odası vardır?
Okulda rehberlik hizmetlerini yürütebilmek için rehber öğretmenin odası değil Rehberlik Servisi vardır. (Sınıf rehber öğretmenin sınıfı neyse Rehberlik servisi de Reh. Ve Psk. Dan.için çalışmalarını yürüttüğü yerdir. )

6 Rehber öğretmen neden nöbet tutmaz, sınava girmez, derse girmez, not vermez?
Bunlar verilmiş imtiyazlar değildir. Öğrenciler tarafından otorite ve kontrol unsuru olarak algılanması, danışma sürecini olumsuz etkileyeceğinden bu görevlerde bulunmaz.

7 Test ve envanterleri rehber öğretmenlerin işi iken neden biz yapıyoruz?
Sınıf öğretmeninin, uygulanması ve değerlendirilmesi uzmanlık gerektirmeyen testleri uygulamak, değerlendirmek ve genel bir sonuca ulaşmak için raporlandırarak sonuçların rehberlik servisine iletilmesi gerekmektedir.(RH Yön.) c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar. .(RH Yön.)

8 Disiplinde rehber öğretmenin rolü
Rehberlik bir disiplin görevi değildir, rehberlik yargılamaz ve ceza vermez. Okullarda PDR hizmetini bir disiplin ve kontrol aracı olarak görmek kesinlikle yanlıştır PDR yardımı ile öğrenci davranışları değişebileceği böylece öğrencilerin daha sağlıklı ve dengeli bir birey olabilmeleri açısından bir bağlantı kurulabilir Disiplin kurulunda gerektiğinde rehber öğretmen görüş bildirir.(RH Yön.)

9 Rehberlik servisine giden öğrenciler hemen düzelirimi?
PDR her türlü sorunu hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Sonuca ulaşılabilmesi için, bireyin değişime açık olması gerekir. Değişime hazır ve istekli olmayan birey için yardım sonuç vermeyebilir. Bu süreçte birey, aile, öğretmen, yönetici işbirliği bir zorunluluktur.

10 Rehberlikten sadece rehber öğretmen mi sorumludur?
İlk önce Okul müdürü sorumludur çünkü okuldaki rehberlik hizmetlerinin başı okul müdürüdür. Rehberlik hizmetleri; okul idarecileri, Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu, öğretmenler ve aile işbirliği içerisinde, herkesin üzerine düşen görevi yürüttüğü bir faaliyettir.

11 REHBERLİK HİZ.OK.YÜRÜTME KOM.
OKUL MÜDÜRÜ MD. YARDIMCILARI ÖĞR. TEM. Psk.DAN. ve REH.ÖĞ. O. AİLE BŞK. DİSİPLİN K. ÜYESİ SINIF REHBER ÖĞRETMENİ Her Sınıf Düzeyinde 1 Tem.

12 Rehberlik hizmeti anlamında öğrenciden kim sorumludur?
Birinci öncelikli öğrenciden ; Sınıf rehber öğretmeni sorumludur.

13 Her rehber öğretmen aynı zamanda özel eğitimci midir?
Değildir. Özel eğitim uzmanlık gerektiren bir alandır. Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezi iş birliği yaparak verir.

14 Rehberlik bir ders midir?
Rehberlik saati bir ders saati olmayıp, kazanımların etkinliklerle paylaşıldığı ortak uygulama saatidir. Rehberlik faaliyetleri bu ders saati ile sınırlı değildir.

15 Sınıf rehber öğretmeni okuldaki rehberlik servisinden nasıl yararlanır?

16 Sınıf rehber öğretmeni RAM’dan nasıl yararlanır?
Program desteği,öğrenci görüşme talepleri, psikolojik danışmanlık hizmeti alma,komisyona danışmanlık alma vb.

17 Sınıf rehberlik programını kim hazırlar?
Sınıf rehber öğretmenleri hazırlarlar Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir.(RH Yön.)

18 Değerlendirme ve sene sonu raporları gerekli midir?
Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir (RH Yön.)

19 Rehber öğretmen etkinlikleri ve dokümanları bize ulaştırmıyor?
Etkinliklerin dağıtımı rehberlik servisinin görevi değildir. Genel Müdürlüğümüzce Yayınlanan etkinlikler internetten indirilerek sınıf öğretmenlerince kullanılmalıdır veya bu konuda rehberlik servisinden yardım alınabilinir.

20 Yeni rehberlik programında derslere rehber öğretmen mi girecek?
Sınıf rehber öğretmeni; Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.(RH Yönetmeliği)

21 Rehber öğretmen derse girecek mi?
Sınıflar düzeyinde yıl içersinde farklı zamanlarda uzmanlık gerektiren etkinlikleri Psikolojik Danışman ve Rehber Öğ. uygulayacaktır.

22 Rehber öğretmenin girdiği derslerde defteri kim imzalayacak?
Sınıf rehber öğretmeni

23 Psikolojik Danışman öğrenci ile yaptığı çalışmaları sınıf öğretmeniyle paylaşmak zorunda mıdır?
Rehber öğretmen, psikolojik danışma süreci içerisinde öğrenciden edindiği kişisel bilgileri gizlilik ilkesi doğrultusunda her zaman sınıf rehber öğretmeniyle paylaşmak zorunda değildir.

24 SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİ REHBERLİK ÇALIŞMALARINI NASIL YÜRÜTÜR?
Sınıf rehber öğretmenleri, öğrencilerinin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler.(RH Yön.) Öğrenciden aldığı bilgileri servisle paylamaları gerekir

25 Yeni etkinliklerin uygulanmasında ön hazırlığa gerek var mıdır?
EVET Etkinlikler bir hafta önceden incelenerek görevlendirmeler yapılması, kurgunun oluşturulması, sınıfa adaptasyonunun sağlanması için ön hazırlık gerekir.

26 Plan, yapılmayan sınıf rehberlik çalışmaları ve raporların ihmali durumunda ne olur? kontrolü rehber öğretmen mi yapar? Kontrol ve takip okul müdüründedir Okul müdürü,Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlamak için gerekli özeni gösterir. (RH Yön.)

27 Rehberlik Servisine sadece sorunlu öğrenciler mi gider?
Hayır Öğrencinin gelişim ve uyumuna yönelik bir yardım olması sebebiyle rehberlik, tüm öğrencilere yönelik bir hizmettir

28 Gizlilik ilkesinden ne anlaşılır?
Öğrenci ile bireysel görüşmelerden edinilen bilgilere özen gösterilmedir. Öğrencinin notları veya aile bilgileri bile gizlilik kapsamındadır. Öğrenciye ait bilgiler onun izni alınmaksızın başkalarıyla paylaşılmaz. Hayati önem taşıyan bilgiler kapsam dışıdır. (madde kullanımı, intihar düşüncesi, zarar verici davranış, cinsel istismar, adli vaka) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.(RH Yön)

29 Yeni programa göre rehberlik hizmetleri okuldan okula farklılaşacak mı?
Yeni program standardize edilmiştir. Okulların kendi ihtiyaçlarına göre kazanımlar iptal edilmeden etkinlikler değiştirilebilir.

30 Rehber öğretmeni olmayan okullarda programları kim hazırlar?
RAM’ın yayınladığı il planından faydalanarak başkanlığını okul müdürünün yaptığı Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu hazırlar.

31 Rehber öğretmeni olmayan okullarda psikolojik danışma yapılabilir mi?
Hayır. Uzmanlık gerektirir.

32 Psikolojik Danışmanın Görevleri Madde 50- Psikolojik danışman aşağıdaki görevleri yapar: a) İl çerçeve programını temel alarak okulunun programını hazırlar. b) Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder. c) Okulunun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini plânlar, uygulanmasına rehberlik eder. d) Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür. e) Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür. f) Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar. g) Sınıflarda yürütülen eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerinden, uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular. h) Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar. I) Öğrencinin mezun olacağı dönemde, önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar.

33 j) Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle verir. k) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve istenen raporları düzenler. l) Okula bir alt öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirir. m) Gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır. n) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar. o) Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler. p) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerekli bilgileri verir, görüşlerini belirtir. ) Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar.

34 Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri
Madde 51- Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar: a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir. b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür. c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar. d) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir. e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur. f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir. g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar. h) Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.


"Rehberlik nedir? Bireyin kendini anlaması,problemlerini çözmesi,gerçekçi kararlar alması,kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi,çevresine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları