Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

2 VERİMLİ ÇALIŞMA NEDİR? Verimli çalışma amaç doğrultusunda zamanı planlı ve programlı kullanmaktır.Çalışmanın verimli olması için sizin masa başında geçirdiğiniz sürenin uzunluğu değil, o çalışmanın sizin için ne kadar etkili olduğuna bağlıdır.Bunun için de okul,dershane, arkadaşlık,spor,yemek, uyku vb. gibi etkinliklerin dışında kalan zaman ders çalışmak için ayrılır ve belli plan ve programa bağlanır.

3 VERİMLİ ÇALIŞMA NEDİR? Verimli ders çalışma sadece ders çalışmak için zaman ayırarak diğer etkinlikleri göz ardı etmek değildir.Aksine belli bir plan ve program dahilinde çalışmanız,size hem ders çalışmanız hem de diğer etkinlikleriniz için zaman ayırdığından hayattan daha çok zevk almaya yardımcı olur.

4 YANLIŞ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI
-Amaçsız çalışma -Plansız ve programsız çalışma -Evin değişik yerlerinde çalışma -Yatarak,uzanarak çalışma -Kaynaklardan yararlanmama -Derslerden korkma,anlayamadığı dersi bırakma -Dersle ilgili ön yargılar

5 DOĞRU DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI
-Niçin öğreneceğinizi bilin. -Planlı çalışın. -Çalışma zamanlarınızı iyi ayarlayın. -Çalışma yerinizi belirleyin. -Dikkatinizi çalışma konunuz üzerinde yoğunlaştırın. -Anlama gücünüzü geliştirin. -Bütün-parça-bütün yöntemini kullanmayı öğrenin. -Okumanızı iyileştirin ve okuma hızını artırınız. -İyi ödevler hazırlamayı öğrenin. -Sınavda başarılı olmanın yollarını öğrenin.

6 EN AZ UNUTULANLAR -Yatmadan önce gözden geçirilenler
-Hatırlanması gerektiğine inanılanlar -Sık sık konuşulan ve tekrar edilenler -Bize anlamlı gelenler -Yüksek sesle konuşulan ve düşünülenler -Fiziksel beceri ile irtibatlı öğrenilenler -Değer yargınıza uyumlu olanlar -İlgi duyulanlar

7 EN ÇOK UNUTULANLAR Adlar,rakamlar ve tarihler -İstenmeyen şeyler
-Zor öğrenilmiş ve kavranılmış bilgiler -Değer yargılarımıza ters düşen bilgiler -Rasgele edinilen bilgiler - Üzerinde fazla düşünülmeyenler -Ara vermeden öğrenilenler -Bize anlamsız gelenler -Başkalarından öğrenip de kendimizden bir şeyler katmadığınız bilgiler

8 İDEAL ÖĞRENCİ PROFİLİ -Öğrenme sürecinde aktif rol alır.
-Öğrenme sürecinde sorumluluğunun öncelikle kendisine ait olduğunun bilincindedir. -Zamanını ders ve ders dışı etkinlikleri dikkate alacak bir biçimde planlar ve verimli bir biçimde kullanır. -Öğrenme amacı ile etkin okuma,etkin dinleme ve not alma becerilerini kullanır. -Öğrenme ortamında katılımcı bir rol benimser. -Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir. -Kendi kendine motive edebilir. -Sınav kaygısı ile nasıl başa çıkacağını bilir. -Sağlığını bilinçli bir biçimde korumak için gerekli önlemleri alır.

9 DERS ÇALIŞMA ORTAMIMIZ NASIL OLMALIDIR?
-Çalışma ortamında dikkati dağıtıcı uyarıcılarının olmaması -Aydınlatmanın gözü yormayacak yada uyku getirmeyecek düzeyde olması -Oda ısısının ne çok soğuk ne de çok sıcak olması -Çalışma ortamının ders dışı faaliyetlerde kullanılması -Ders çalışılan masa ve sandalyenin sizi rahatsız etmeyecek ergonomik özelliklere sahip olması -Masanızda sadece çalıştığınız dersle ilgili araç ve gereçlerin bulunması -Çalışmaya başlamadan önce temel ihtiyaçların giderilmesi -Odanın sık sık havalandırılması gerekmektedir.

10 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
ETKİN OKUMA (İSOAT) ETKİN DİNLEME (İFİKAN)

11 ETKİN OKUMA (İSOAT) İ = İzle =) Konuyla ilgili ön hazırlık yapmak
S = Sor =) Ne,nerede,ne zaman,nasıl,neden,kim ve benzeri sorularla bilgileri desteklemek O = ) Oku =) Konuyu sorular oluşturacak şekilde okumak A =) Anlat =) Oluşturduğunuz soruları kendi kendinize sorup cevaplamak T =) Tekrar et =) Öğrendiğiniz bilgileri tekrar etmek

12 ETKİN DİNLEME (İFİKAN)
İ = İleriye bak =) Öğretmenin anlattığı konudan yola çıkarak konunun gidişatını tahmin etmek F = Fikirler =) Önemli fikirlere dikkat etmek İ = ) İşaretler =) İpuçlarını değerlendirmek K =) Katıl =) Aktif bir katılımcı olmak A =) Araştır =) Konuyla ilgili düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak soru sormak N =) Not tut =) Öğrenilenleri kısa ve anlamlı şekilde sembolleştirmek

13 Not Tutmanın Önemi Öğrenilenlerin büyük bir kısmı çok kısa sürede unutulur.Bilgiyi saklamanın ve ilerde anımsamanın en etkili yolu not alma ve daha sonra bu bilgileri tekrarlamalıdır. Not alma, özellikle derslerde ders kitabında bulunmayan açıklamaların, düşüncelerin, okunan kitap ya da yazıların, dinlenilenlerin, gözlenenlerin ve ya düşünülenlerin ana noktalarının saptanarak, kısaca kaydedilmesidir.

14 NOT ALMANIN YARARLARI:
Derste öğrenciyi edilgen durumdan etkin duruma getirir. Öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanması için şart olan tekrarın gerçekleşmesi. zaman ve enerjiden ekonomi sağlar. Anımsamak için notlara bakmak yeter. Sınavdan önce yaşanan kaygıyı azaltır.

15 DERS ÇALIŞMA POGRAMI HAZIRLAMA
Planlı Çalışmanın Önemi Başarılı olmak için planlı çalışmak zorundasınız.Planlı çalışmak bir yılda bitirilmesi gerekli işleri aylara,onları haftalara,haftalık işleri de günlere ve günün saatlerine bölüştürmek sonra da her saatin payına düşen işleri gerçekleştirmek demektir.

16 Planlı Çalışmanın Önemi
Her zaman yıllık ve aylık planlara gereksinim duymasanız da haftalık ve günlük plan mutlaka yapmalısınız.Plan sizi belli zamanlarda belli işleri bitirmeye yönelteceği gibi, sizin zamanınızı nasıl kullandığınızı da görmenizi sağlayacaktır.

17 Günlük Çalışma Programı
-O gün öğrenilen konuların tekrarı -Ödevlerin tamamlanması -Bir gün sonra işlenecek konuların ön hazırlığını içermelidir.

18 Haftalık Çalışma Programı
-Haftalık ders programı hazırlarken,günlük etkinliklerinizi haftanın her günü için ayrı ayrı gözden geçirmelisiniz. -Okula gidiş -Okuldan geliş -Çalışma için ayrılan süre (sürenin derslere paylaşımı) -Kendinize ayırdığınız süre (dinlenme,gezme,TV izleme,müzik dinleme vb) -Fiziksel ihtiyaçlarınız için ayırdığınız süre (yemek,uyku) Programınızda yukarıdaki ekinliklere ayırdığınız süreleri haftalık çizelge olarak planlayıp uygulayabilirsiniz.

19 Program Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
-İdeal program uygulanabilen programdır. -Yaygın görüşe göre yarım saatten az bir çalışma verimsizdir.En yararlı zaman dilimleri birer saatlik sürelerdir. -Uyumadan önce yapacağınız tekrarlar bilgilerin hafızada daha çok kalmasını sağlar. -Zihinsel ve bedensel olarak en dinç olduğunuz saatlerde zorlandığınız derslere çalışınız. -Uykunuzu tam alırsanız,daha verimli ders çalışabilirsiniz. -Çalışma ortamınız sabit ve sade olmalıdır.

20 Program Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
-Ders çalışmadan sosyal aktivitelere başlamayınız,sosyal aktiviteleri kendinize ders çalışma programından sonra ödül olarak verebilirsiniz. -Ders çalışırken,eksik olduğunuzu hissettiğiniz konulara öncelik veriniz -Zamanınızı planlarken başkasını örnek almayınız .Kendi yetenek, önbilgi, beceri, tutum ve gereksinimlerinizden yola çıkınız. -Planladığınız planı zorunluluk olmadıkça uygulamakta titiz davranın.Böylece planlı çalışma alışkanlığı kazanacaksınız.


"VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları