Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAS 5030 İş ve Sağlık İlişkisi Alp Ergör İŞ SAĞLIĞI KAVRAMI, TANIMLAR, HALK SAĞLIĞI İLE İLİŞKİSİ, ÇALIŞMA ALANLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAS 5030 İş ve Sağlık İlişkisi Alp Ergör İŞ SAĞLIĞI KAVRAMI, TANIMLAR, HALK SAĞLIĞI İLE İLİŞKİSİ, ÇALIŞMA ALANLARI."— Sunum transkripti:

1 HAS 5030 İş ve Sağlık İlişkisi Alp Ergör İŞ SAĞLIĞI KAVRAMI, TANIMLAR, HALK SAĞLIĞI İLE İLİŞKİSİ, ÇALIŞMA ALANLARI

2 ÇALIŞMA YAŞAMI ve İNSAN  + Risk +  Sağlık Tanımı TOPLUM SAĞLIK başa çıkma süreci birey

3 İş sağlığı … işten kaynaklanan tüm risk etmenlerinin kontrol edilerek çalışanların bedensel, akılsal ve sosyal iyilik durumunu korumak, geliştirmek, iyileştirmek ve işin çalışana, çalışanların işlerine uyumlarını sağlamak … (ILO/WHO 1950)

4 155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmelerine göre iş sağlığı tanımı: “Çalışanın çalışma ortamını, koşullarını, ilişkilerini ve çevresini kendisini güdüleyen bir çalışma yürütecek bir biçimde etkileyebildiği; sağlıklı ve güvenli bir üretim ortamının ürünü olan bedensel, ruhsal, toplumsal optimal (en uygun) iyilik halinde olmaktır”.

5 Maslow’un Gereksinim Piramidi Temel – Fizyolojik gereks. Güvenlik gereks. Kimlik gereks. Saygınlık gereks. Kendini gerçekleştirebilme gereks.

6 ÇALIŞMA YAŞAMI ve İNSAN  + Risk +  TOPLUM SAĞLIK başa çıkma süreci birey TEMEL NEDENLER!!! SAĞLIK ÇEVRESEL SİSTEMLERLE İLİŞKİLİ ETMENLER

7 Ya da “iş sağlığı”: Çalışanın durumunu ya da sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkileyen tehlike ve riskler ile bu tehlike ve riskleri önlemek ya da çalışanları bunlardan korumak için örgütlenmiş iş sağlığı sistemi arasındaki ilişkilerin bileşkesidir

8 SAĞLIK Yaşam ve Sağlık İlişkisi Bireysel Özellikler Toplumsal Özellikler Çalışma Yaşamı Yaşanan Çevre A Ergör

9

10 İş Sağlığı BO ALLI. Fundamental Principles of OHS, ILO 2001 İşyeri büyüklüğü Sektör Ülke

11 Bir sistem olarak ÇALIŞMA YAŞAMI Sistem nedir? Diğer sistemlerle nasıl bir ilişkisi vardır?

12 Bir SİSTEM olarak çalışma yaşamı GİRDİLERSİSTEMÇIKTILAR Eklemlenmiş Diğer Sistemler emek sermaye yönetim makine-sistemler donanım hammadde ÜRÜN ARTI DEĞER KİRLİLİK SAĞLIK SAĞLIKSIZLIK … Politik Stratejik kararlar Yönetsel kararlar Eylem süreçleri Parçalar - Organlar POLİTİK – KÜLTÜREL – EKONOMİK – SOSYAL - EKOLOJİK B Piyal 1993 İŞLE İLİŞKİLİ Morbidite Mortalite

13 İŞÇİ İŞVERENDEVLET SİYASAL SİSTEM EKONOMİK SİSTEM ÇALIŞMA YAŞAMI TOPLUMSAL SİSTEM KÜLTÜREL SİSTEM HUKUK SİSTEMİ SAĞLIK SİSTEMİ EKOLOJİK SİSTEM ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIK A.Ergör - Y.Demiral Bir SİSTEM olarak çalışma yaşamı ve diğer sistemlerle ilişkisi

14

15 Çalışma Yaşamı ve Sağlık İlişkisi Çalışma Ortamı Çalışma İlişkileri Çalışma Koşulları Yaşanan Çevre Bireysel Özellikler Toplumsal Özellikler SAĞLIK

16 YAPISAL ÖĞELER Sosyal – ekonomik – demografik durum KARŞILAŞMA Ç.ortamı Toplumsal alan Ev SAĞLIK SONUÇLARI İyilik durumu Mortalite Morbidite EYLEM Koruyucu eylemler İyileştirici sonuç ilişki

17 Temel ilkeler Önleme ve koruma öncelikli Bütünsel Çok bilimli Sürekli Kapsayıcı Ücretsiz (işverence karşılanan) Gelişmeye açık

18

19

20

21

22

23

24

25 UNIVERSIADE 2005 - İzmir

26

27

28 İş Sağlığının Temel Özellikleri Tüm çalışanlara yöneliktir Yaşanan ve çalışılan çevre (tüm yaşam alanları) birlikte değerlendirilir Temel araçlardan biri sürekli izlemdir Koruyucu hizmet ağırlıklı bütünsel bir yaklaşımdır Çalışma yaşamı ile eklemlenmiş sistemlerden etkilenir Çalışanlar Üretim sistemleri Çalışma ortamı Çalışma koşulları Çalışma alanları Ham madde, ara ürün, ürün ve atıklar Çevreleyen sistemler ARASINDAKİ İLİŞKİ ve ETKİLEŞİMLERİ İRDELER, DEĞERLENDİRİR, GİRİŞİM YAPAR

29 Okuma önerisi: Ambient factors in the Workplace. An ILO code of practice. ILO, 2001 GELECEK BAŞLIK: İş sağlığı uygulamaları Kimyasal, fiziksel tehlikeler 21 Mart

30 TEŞEKKÜRLER


"HAS 5030 İş ve Sağlık İlişkisi Alp Ergör İŞ SAĞLIĞI KAVRAMI, TANIMLAR, HALK SAĞLIĞI İLE İLİŞKİSİ, ÇALIŞMA ALANLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları