Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAS 5030 İş ve Sağlık İlişkisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAS 5030 İş ve Sağlık İlişkisi"— Sunum transkripti:

1 HAS 5030 İş ve Sağlık İlişkisi
İŞ SAĞLIĞI KAVRAMI, TANIMLAR, HALK SAĞLIĞI İLE İLİŞKİSİ, ÇALIŞMA ALANLARI HAS 5030 İş ve Sağlık İlişkisi Alp Ergör

2 ÇALIŞMA YAŞAMI ve İNSAN
Sağlık Tanımı SAĞLIK başa çıkma süreci birey TOPLUM ÇALIŞMA YAŞAMI ve İNSAN  + Risk + 

3 İş sağlığı … işten kaynaklanan tüm risk etmenlerinin kontrol edilerek çalışanların bedensel, akılsal ve sosyal iyilik durumunu korumak, geliştirmek, iyileştirmek ve işin çalışana, çalışanların işlerine uyumlarını sağlamak … (ILO/WHO 1950)

4 155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmelerine göre iş sağlığı tanımı:
“Çalışanın çalışma ortamını, koşullarını, ilişkilerini ve çevresini kendisini güdüleyen bir çalışma yürütecek bir biçimde etkileyebildiği; sağlıklı ve güvenli bir üretim ortamının ürünü olan bedensel, ruhsal, toplumsal optimal (en uygun) iyilik halinde olmaktır”.

5 Maslow’un Gereksinim Piramidi
Kendini gerçekleştirebilme gereks. Saygınlık gereks. Kimlik gereks. Güvenlik gereks. Temel – Fizyolojik gereks.

6 ÇALIŞMA YAŞAMI ve İNSAN ÇEVRESEL SİSTEMLERLE İLİŞKİLİ ETMENLER
TEMEL NEDENLER!!! SAĞLIK ÇALIŞMA YAŞAMI ve İNSAN  + Risk +  başa çıkma süreci birey TOPLUM SAĞLIK ÇEVRESEL SİSTEMLERLE İLİŞKİLİ ETMENLER

7 Ya da “iş sağlığı”: Çalışanın durumunu ya da
sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkileyen tehlike ve riskler ile bu tehlike ve riskleri önlemek çalışanları bunlardan korumak için örgütlenmiş iş sağlığı sistemi arasındaki ilişkilerin bileşkesidir

8 Yaşam ve Sağlık İlişkisi
Çalışma Yaşamı Yaşanan Çevre Bireysel Özellikler SAĞLIK Toplumsal Özellikler A Ergör

9

10 İş Sağlığı İşyeri büyüklüğü Sektör Ülke
BO ALLI. Fundamental Principles of OHS, ILO 2001

11 Bir sistem olarak ÇALIŞMA YAŞAMI
Sistem nedir? Diğer sistemlerle nasıl bir ilişkisi vardır?

12 Bir SİSTEM olarak çalışma yaşamı
GİRDİLER SİSTEM ÇIKTILAR ÜRÜN emek Yönetsel kararlar ARTI DEĞER SAĞLIK sermaye Politik Stratejik kararlar SAĞLIKSIZLIK Eylem süreçleri makine-sistemler İŞLE İLİŞKİLİ Morbidite Mortalite donanım yönetim KİRLİLİK Parçalar - Organlar hammadde Eklemlenmiş Diğer Sistemler POLİTİK – KÜLTÜREL – EKONOMİK – SOSYAL - EKOLOJİK B Piyal 1993

13 Bir SİSTEM olarak çalışma yaşamı ve diğer sistemlerle ilişkisi
ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIK HUKUK SİSTEMİ SİYASAL SİSTEM İŞÇİ EKOLOJİK SİSTEM ÇALIŞMA YAŞAMI DEVLET İŞVEREN TOPLUMSAL SİSTEM EKONOMİK SİSTEM KÜLTÜREL SİSTEM SAĞLIK SİSTEMİ A.Ergör - Y.Demiral

14

15 Çalışma Yaşamı ve Sağlık İlişkisi
Çalışma İlişkileri Çalışma Koşulları Çalışma Ortamı SAĞLIK Bireysel Özellikler Yaşanan Çevre Toplumsal Özellikler

16 Sosyal – ekonomik – demografik durum Koruyucu eylemler İyileştirici
YAPISAL ÖĞELER Sosyal – ekonomik – demografik durum KARŞILAŞMA Ç.ortamı Toplumsal alan Ev sonuç SAĞLIK SONUÇLARI İyilik durumu Mortalite Morbidite ilişki EYLEM Koruyucu eylemler İyileştirici

17 Temel ilkeler Önleme ve koruma öncelikli Bütünsel Çok bilimli Sürekli
Kapsayıcı Ücretsiz (işverence karşılanan) Gelişmeye açık

18

19

20

21

22

23

24

25 UNIVERSIADE İzmir

26

27

28 İş Sağlığının Temel Özellikleri
Çalışanlar Üretim sistemleri Çalışma ortamı Çalışma koşulları Çalışma alanları Ham madde, ara ürün, ürün ve atıklar Çevreleyen sistemler ARASINDAKİ İLİŞKİ ve ETKİLEŞİMLERİ İRDELER, DEĞERLENDİRİR, GİRİŞİM YAPAR Tüm çalışanlara yöneliktir Yaşanan ve çalışılan çevre (tüm yaşam alanları) birlikte değerlendirilir Temel araçlardan biri sürekli izlemdir Koruyucu hizmet ağırlıklı bütünsel bir yaklaşımdır Çalışma yaşamı ile eklemlenmiş sistemlerden etkilenir Kronik süreçler Geç bulgu - hastalık - işyeri ilişkisi

29 Okuma önerisi: GELECEK BAŞLIK: Ambient factors in the Workplace.
An ILO code of practice. ILO, 2001 GELECEK BAŞLIK: İş sağlığı uygulamaları Kimyasal, fiziksel tehlikeler 21 Mart

30 TEŞEKKÜRLER


"HAS 5030 İş ve Sağlık İlişkisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları