Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47"— Sunum transkripti:

1 1 ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 mail@erkisg.com mail@erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erk-isg.com www.erk-isg.com

2 2

3 3 İSG- İŞ SAĞLIĞI NORMAL SAĞLIKLI HAL İSG; Çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri için işyerlerinde yürütülmesi gereken faaliyetlerin tümüdür. NORMAL SAĞLIKLI HAL: Kişinin bedensel, ruhsal ve toplumsal tam iyilik halidir. ır. İŞ SAĞLIĞI; Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır. (Uluslararası Çalışma Örgütü-Dünya Sağlık Örgütü - 1950

4 4 6331 SAYILI İSG KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU İŞVEREN HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAKLA, İŞÇİLERDE BU ÖNLEMLERE UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. BİR İŞİN DOĞRU YAPILMASI, ONUN AYNI ZAMANDA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YAPILMASINI DA İÇERMEKTEDİR...

5 5 Emin olmadığınız durumlarda amirinize ve İSG sorumlusuna sormaktan çekinmeyiniz. Yanlış bir hareket yapmak ve yaralanmak kolaydır. İSG’ nin Amacı; İşin çalışana, çalışanın işe Uydurulmasıdır.

6 6 FİLADELFİYA BİLDİRGESİ  Emek bir ticari mal değildir. Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü esastır.  Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk, dünyanın her yerindeki refahı tehdit etmektedir.  Bütün insanlar, ırk, inanç ya da cinsiyet farkı gözetilmeksizin özgürlük ve saygınlık, ekonomik güvenlik ve fırsat koşullarında maddi ve manevi gelişimlerini sürdürme hakkına sahiptirler.

7 7 ÇALIŞMA YAŞAMINDA TEMEL İLKE VE HAKLARBİLDİRGESİ  İşçi ve işverenlerin örgütlenme özgürlüğü ve etkin toplu pazarlık haklarına “iyi niyet çerçevesinde riayet etme, geliştirme ve gerçekleştirme” taahhüdü  Zorla ve zorunlu çalıştırılmanın ortadan kaldırılması  Çocuk emeğinin yasaklanması  Ayrımcılığın yok edilmesi

8 8 DÜNYADA HER YIL;  1.2 Milyon Kişi/Yıl Kazalar ve Meslek Hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.  250 Milyon Kişi/Yıl İş Kazası 160 Milyon Kişi/Yıl Meslek Hastalıklarına maruz kalıyor. İŞ KAZASI (Uluslararası Tanım) İŞ KAZASI (Uluslararası Tanım) Önceden bilinmeyen İstem dışı bir olgu sonrası aniden olup, kontrol dışına çıkan ve kişinin bedensel bütünlüğüne zarar verebilecek nitelikteki olay iş kazasıdır. İş Kazalarında Türkiye Avrupa’da Birinci, Dünyada İkinci

9 9 ÇALIŞANLARINSORUMLULUKLARI  İSG prosedürlerine, kurallarına ve işyeri yönetiminin ve amirlerinin verdiği talimatlara tam uymak suretiyle kendi emniyetlerini sağlayacaklardır.  Çalışma arkadaşlarının güvensiz ve kurallara, talimatlara aykırı bir çalışma yaptığını gördükleri zaman; güvenli çalışmayı sağlamak için onları uyaracaklardır. Uyarıları dikkate alınmadığı takdirde; durumu yetkili amirlerine ve işyeri sorumlularına iletecektir.  Yaşadıkları, gördükleri veya duyumunu aldıkları herhangi bir kaza ya da hadiseyi hemen amirlerine rapor edeceklerdir.

10 10 ÇALIŞANLARINSORUMLULUKLARI İşyeri içinde veya işyeri dışında olup işyeri çalışanı ya da işyerine ait iş ekipmanı bulunan yerlerde tanık oldukları veya tehlikeli/riskli oldukları düşüncesine kapıldıkları hata, kusur, yanlış, eksiklik ve arızaları sorumlu ve yetkili amirlere bildireceklerdir. İSG ile ilgili konularda hem katılımcı, hem paylaşımcı ve hem de yönetim ve amir kademesiyle işbirliği içerisinde olacaklardır. İşyerinde uyulması gerek genel İSG kural ve talimatları ile işyeri yetkili amirlerinin uyarı ve talimatlarına uyacaklardır.

11 11 ÇALIŞANLARINSORUMLULUKLARI  Çalışmalarını yürütürken kendisinin ve başkalarının güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde çalışacaklardır.  Görevlerini yürüttükleri esnada; işin gereği olarak kendilerine verilmiş olan kişisel koruyucu donanımları kullanacaktır.  Sadece kendi görevlerini yapacaklar ve yapamayacakları ya da kendisi veya başkalarının güvenliğini tehlikeye sokabilecek herhangi bir işi, işin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için yetkili ve sorumlu bir amir nezareti isteyeceklerdir.

12 12 AMİRLERİNSORUMLULUKLARI  Kendilerinin ve mahiyetindeki personelin güvenliğini sağlayacaklardır.  Sorumluluk alanlarındaki kendi mahiyetindeki çalışan elemanlarını; maruz kalınabilecek tehlikeler, riskler ile ve bunlardan nasıl korunulması gerektiği konusunda gereğince eğitecek ve uyaracaklardır.  “ÖNCE İSG” ilkesine uygun davranacak ve güvenli çalışma kural ve prosedürlerini her zaman uygulattıracaktır.  Personelinin İSG bilincinin gelişmesini sağlayacak şekilde liderlik yapacak ve bu konuda örnek kişi olacaktır.

13 13 AMİRLERİNSORUMLULUKLARI  Herhangi bir işe başlamadan önce o işle ilgili tehlikeleri belirleyerek çalışanlara güvenli talimatlar vereceklerdir.  Çalışma alanlarındaki mevcut veya olası tehlike/risklerin neler olduğu hususunda gerekli araştırmaları yapacak ve bunların tamamen ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınması için gereken her şeyi yapacaktır.  Tehlikeli, riskli ve güvensiz davranış ve şartları hemen ortadan kaldırılmasını sağlayacak ve bunların yinelenmemesi için gereken tedbirleri aldırtacaktır.

14 14 AMİRLERİNSORUMLULUKLARI   Araç, makine, tezgah ve ekipmanların; sadece yetkisi, yeterli eğitim ve yeteneğe sahip olan kişiler tarafından kullanılmasını sağlayacaktır.  Mahiyetinde çalışanlar için düzenli olarak ve gerektiğinde güvenlik toplantıları düzenleyerek onların İSG konusunda bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlayacaktır. İSG ile ilgili olarak işyeri yönetimi tarafından benimsenen kurallar ile bununla ilgili alınan tüm bilgi ve kararları mahiyetindeki çalışanlarına iletecek ve bunların izleyecektir.

15 15 AMİRLERİNSORUMLULUKLARI  Mahiyetinde veya sorumluluğu altında olan iş ekipmanları ve araçlarının iyi durumda, bakımlı ve emniyetli şekilde çalışır olması için gerekeni yapacak ve yasal yönden belirli periyotlarla kontrol veya teste tabi tutulması gereken iş ekipmanlarının kontrol ve testlerini yaptırtacak ve yapılan kontrol ve testlerle ilgili raporların muhafazasını sağlayacaktır.  Meydana gelen iş kazaları ile kazaya ramak kalan hadiseleri araştıracak ve araştırmalarıyla ilgili işyeri yönetimine yazılı rapor verecektir.

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41 HİÇ BİR İŞ TEDBİR ALINMADAN YAPILACAK KADAR ACİL VE ÖNEMLİ DEĞİLDİR. ERK İSG&İK

42 42 TEŞEKKÜR EDERİZ


"1 ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları