Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEŞİL ENERJİ ÇİFTLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEŞİL ENERJİ ÇİFTLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 YEŞİL ENERJİ ÇİFTLİKLERİ
Hazırlayan: İrfan KAYALAR

2 Misyon: Doğa dostu bu proje sayesinde patent başvurusunda bulunduğum İK motoru ile çevreye zararlı hiçbir atık üretmeden yenilenebilir, sürdürülebilir, sorunsuz enerji üretmek. Vizyon: Sürdürülebilir, yenilenebilir, sonsuz ve sorunsuz enerji kaynağına sahip olan İK motorları sayesinde kendi enerjisini üreten, çevreye daha az zarar veren Türkiye.

3 ÜLKEMİZDE ELEKTRİK ENERJİSİNİN SAĞLANDIĞI KAYNAKLARIN DAĞILIMI
Sanayileşmesi devam eden Türkiye’nin elektrik ihtiyacı her geçen yıl artmakta ve bu ihtiyaç mevcut kurulu kapasite ile karşılanamamaktadır yılında elektrik üretim kaynaklarının %55’ini ithal etmiş olan Türkiye’nin elektrik enerjisi konusunda dışa olan bağımlılığı günden güne artmaya devam etmektedir. Rüzgar , güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları konusunda oldukça zengin bir potansiyele sahip olan Türkiye’de bu kaynakların kullanım oranı ise henüz % 3 seviyesinin altındadır.

4 Enerji üretimi ve ulaşım için kullanılan kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtlar sera gazı etkisini artırarak dünyanın doğal dengesini ve iklim istikrarını bozmaktadır. İklim değişikliğinin engellenmesi için karbondioksit(CO2) emisyonlarının düşürülmesi gerekmektedir. Türkiye’nin karbon emisyon değerlerini düşürmesine katkıda bulunmayı hedefleyen İK motor fosil yakıtların yüksek karbon salınımını ortadan kaldırmak Hidroelektrik, Rüzgar ve Güneş enerjisi santrallerinin çevre ve görüntü kirliliğine sebep olması en önemlisi 7 gün 24 saat üretim yapamaması, Nükleer Santraların ise kuruluş ve işletme maliyetlerinin çok yüksek miktarlara ulaşması ve buna ilaveten tehlikeli atıklarının bütün dünyanın ortak sorunu olan çevre felaketlerini ortadan kaldırmak amacındadır

5 NOX VE SOX GAZLARINDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ
Gelişmekte olan ülkelerde genel olarak kükürt dioksit ve partikül madde emisyonu azalırken azot oksit emisyonu artmaktadır; çünkü bu tür ülkelerde taşıt sayısı ve sanayi artmaktadır.

6 + NE YAPABİLİRİZ? İSTEDİĞİMİZ ENERJİYİ İSTEDİĞİMİZ YERDE
DOĞAL YÖNTEMLERLE GÜNEŞ, RÜZGAR VE SU KULLANARAK İSTEDİĞİMİZ ENERJİYİ İSTEDİĞİMİZ YERDE İSTEDİĞİMİZ KADAR SAĞLAYABİLİRİZ. +

7 İK MOTORUN ÖZELLİKLERİ
Çevrecidir, karbon emisyonu yoktur. Hava kirliliğini bitirir. Yakıtı sonsuz ve sorunsuzdur. İhtiyaç olan enerjiyi her yerde sorunsuzca elde edebilir. Enerji üretmek için kullanılan hammaddelerin ithalini önleyerek ekonomide rahatlık yaratır. Elektriğin ulaştırılamadığı bölgelerde istihdam sağlar ve yaşam standardını arttırır, kalkınmayı hızlandırır. Teknolojik enerji üretimini sağlar. Değişen fosil kaynaklı yakıt fiyatlarından etkilenme riski yoktur. Proje için gereken yatırım desteklerine, sizin yardımınızla ulaşabileceğime inanıyorum.

8 İK MOTOR NASIL ÇALIŞIR? Tasarımını yaparak patentine başvurduğum ancak incelemenin yurtdışında yapılması gereken yıldız rotorlu İK tribün motor ile ülkemizin bu büyük talebinin karşılanabileceği ve dünyanın her yerinde Pazar bularak en büyük tedarikçi olmaya aday ülke olacağımızı şimdiden söyleyebilirim. İK motor ile bir jeneratörü tahrik ederek yüksek bir verimle elektrik üretilebilir . Elektroliz ile sudan elde edilebilen Oksihidrojenin, fiziksel ve kimyasal özellikleri, fosil yakıtlara göre İK motordan daha yüksek güç elde etme imkanı sağlaması ve çevreye olumlu etkileri önemli bir alternatif yakıt durumuna getirmektedir. Hidrojenin geleneksel olan birincil enerji kaynakları ile karşılaştırdığımızda şu farklı üstünlükleri görürüz; kolay taşınabilir, tükenmezdir, yenilenebilir, depolanması mümkündür, ekonomik şekilde üretilebilir, en az kirlilik oluşturandır, birincil enerji kaynaklarına bağımlı değildir, üretiminde en uygun bileşik çok bol olan sudur, hidrojenin yüksek alevlenme hızı ve geniş tutuşma aralığı, hafifliği ve yakıt olarak ideal özellikleri nedeniyle İK motorlar için çok iyi bir yakıttır. Enerji ihtiyacının yerel kaynaklar ile karşılanması, Türkiye’nin enerjide ve ulaşımda fosil yakıtlara olan talebi bitirerek, tüketici maliyetlerini düşürecektir.

9 Buluş suyun elektrolizi ile elde edilen enerjisi çok yüksek Oksihidrojen gazı (1litre gaz = 15KJ enerji) ile çalışan, altıgen yapıda bir motor olup özelliği, silindirik yapıya sahip gövde içerisinde dönen, çevresinde Oksihidrojenin patlaması ile emme, ateşleme ve egzoz zamanlarının arka arkaya oluşmasıyla elde edilen gücün mekanik enerjiye dönüşmesini sağlayan altıgen yıldız şeklinde rotor içermesidir. İK MOTOR

10 GÜNEŞ ELEKTROLİZ ÜNİTESİ ENERJİ HAVUZU İK MOTOR JENERATÖR RÜZGAR

11 Küresel Orbital Genleşme Teorisi
Suyun orijinal yapısında Hidrojen ve Oksijen atomları 107 derece açı ile birbirlerine bağlıdır. Bu durum suyun polar yapısını göstermektedir. Brown Gas teoreminde Hidrojen atomları birbirine 180 derecelik açılarla bağlanır. Bu yeni yapıda moleküller non-polar hale geçer, aralarındaki bağ daha kuvvetli hale gelir.(ekstra güç veya manyetik etki kullanmadan)

12 Yakıt olarak demineralize suyun belli oranda potasyum hidroksit ile karıştırılarak iletkenliği artırılmış eriyiğin Hidrojen jeneratörü vasıtasıyla elektroliz edilerek suyun atomlarına ayrıştırılmasıyla açığa çıkan, Hidrojen ve oksijen gazların yani oksihidrojenin direkt olarak motorun yanma odasına gönderilerek gereken içten patlama sağlanır. Ateşlemenin sağlanması için gereken Oksijen, Oksihidrojen gazının içinde mevcut olduğu için, ayrıca hava filtresi, emme manifoldu dolayısıyla atmosferden hava alınmasına gerek olmadığı için emisyon sıfır olacaktır..

13 AVANTAJLARI Yeşil Enerji çiftliklerinin yerleşim ve sanayi bölgelerine yakın kurulması sebebiyle iletimden kaynaklanan kayıp-kaçak oranı en az seviyeye düşecek ayrıca yüzlerce ve hatta binlerce kilometrelik iletim hatlarına da gerek kalmayacaktır. Bu sayede iletim hat maliyeti düşecek ve tarım arazileri yeniden rahatlıkla kullanılabilecektir.

14 Zaman ayırdığınız için Teşekkürler…


"YEŞİL ENERJİ ÇİFTLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları