Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre Görevlisi 3.Grup Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre Görevlisi 3.Grup Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Çevre Görevlisi 3.Grup Eğitimi
Çevre Görevlisi 3.Grup Eğitimi 02 Şubat 2010 Antalya

2 Personel Yapısı Çevre Mühendisleri A.Teoman SANALAN Nurdan AYGÜN
Personel Yapısı Çevre Mühendisleri A.Teoman SANALAN Nurdan AYGÜN Kimya Mühendisleri A.Yavuz YÜCEKUTLU (Yük.Müh.) Şaziye SAVAŞ (Yük.Müh.) Zafer TOPÇU Kimyagerler Nihat YAMAN Funda FİLİZ Derya ŞAHİN (Yük.Kimyager) Fizik Mühendisi Fatma SÜNGER (Yük.Müh.)

3 Personel Yapısı Uzman Yardımcıları Fisun TURAN (Çevre Yük.Müh.)
İrde ÇETİNTÜRK (Kimya Müh.) Gökşin TEKİNDOR (Çevre Müh.) Özlem IŞIKDEMİR (Çevre Yük.Müh.) Ağcagül YILMAZ (Çevre Yük.Müh.) Neslihan AĞARTAN (Çevre Müh.)

4 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği SKHKKY
03 Temmuz Resmi Gazete 27277

5 Tarihçe Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY)
02 Kasım 1986 Resmi Gazete 19269 Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (EKHKKY) 7 Ekim 2004 Resmî Gazete 25606 Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (ETKHKKY) 22 Temmuz 2006 Resmî Gazete 26236 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) 03 Temmuz Resmi Gazete 27277

6 KAPSAM Yönetmelik, tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan; Ön izin, izin, şartlı ve kısmi izin başvurularında, ÇED Kapsamındaki başvurularda, Çevre Kanunu,Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu kapsamında ve İlgili yönetmeliklere göre yapılacak işlemlerde uygulanacak hüküm ve esasları KAPSAR.

7 İSTİSNALAR Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna verilen yetki alanına giren, insan sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt ve diğer radyoaktif maddelerin radyasyonundan korunmasında; ilgili tesis, alet ve düzenekleri. Açık ortam hariç olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri ortam havasını. İşletme Ek- 8 İzne Tabi Tesisler Listesinde yer almıyorsa; tesis iç ortamında hiçbir emisyonun oluşmadığı durumlarda bu kapsamda hava alıcı ortamına baca, kapı, pencere ya da benzeri açıklıklardan herhangi bir emisyonun söz konusu olmadığı tesis, alet ve düzenekleri alan kaynaklı emisyonların oluşmadığı faaliyetleri KAPSAMAZ Antalya 23/11/2009

8 İZNE TABİ TESİSLER Yönetmelik Ek 8, A ve B listelerinde yer alan tesislerin kurulması ve işletilmesi için, Emisyon Ön İzni (planlama aşamasında) Emisyon İzni (işletme aşamasında) alınması gerekmektedir. Ek 8 Liste A’da yer alan tesislerin izni, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Ek 8, Liste B’de verilen tesislerin izni, Valilik tarafından verilir Antalya 23/11/2009

9 İZNE TABİ TESİSLER Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) EK 8 Liste A ve Liste B itibarıyla ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇKAGİZH Yönetmeliği, “Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet Veya Tesisler EK-1 ve EK-2” kapsamında değerlendirilecektir.

10 İZNE TABİ TESİSLERİN UYMASI GEREKEN ESASLAR
İşletmelerde, Zararlı etkilerin azaltılması ve tehlike yaratılmaması, Yönetmelik şartlarına uyulması, Yönetmelikte yer alan emisyonların aşılmaması ve kütlesel debinin kontrolü, hava kalitesinin izlenmesi, Hava kalitesi sınır değerlerinin aşılmaması esastır. Antalya 23/11/2009

11 İZNE TABİ TESİSLER LİSTESİ
Yönetmelik hükümlerine göre emisyon iznine tabi tesisler; Kapasitesine bakılmaksızın, üretimi esas alınarak A Grubu veya B grubu, Entegre Çimento Üretim Tesisleri A grubunda Çikolata,Çay,Sigara Fabrikaları B grubunda Kapasite sınırlaması getirilerek, A Grubu veya B grubu, Termik Santraller,Akaryakıt Depolama Tesisleri izne tabi veya Kapsam dışı tesisler olarak gruplandırılmıştır. Antalya 23/11/2009

12 EMİSYON İZİN DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
“İzne tabi Tesisler Listesi” EK-8’e, Emisyon Ölçüm raporuna, “Emisyon İzin Başvurusunda İstenen Bilgi ve Belgeler” EK-10’a “Emisyon Ölçüm Raporu Formatı” EK-11’e göre ilk aşama değerlendirme yapılır Antalya 23/11/2009

13 EMİSYON İZİN DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İşletme Yönetmelik Ek 8, A/B grubunda ise; “Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları” EK-5’e EK-5’de atıf varsa veya EK-5’de herhangi bir emisyon sınırlaması getirilmemişse; EK-1’de verilen emisyon sınırlarına göre ikinci aşama değerlendirme yapılır Antalya 23/11/2009

14 EMİSYON İZİN DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EK-1 kapsamında İşletmeler için; İs Toz şeklinde emisyon Tozlu maddelerin üretimi, işlenmesi, taşınması, doldurulması, boşaltılması ve tasnifi Açıkta depolanan yığma malzeme Toz yapıcı yanma ve üretim artıklarının taşınması ve depolanması Tesis içi yolların durumu Filtrelerin boşaltılması Atık gazlardaki özel tozların emisyonları için sınırlar Gaz ve buhar emisyonları için sınırlar Kanser yapıcı maddelerin emisyon sınırları Aşırı derece tehlikeli maddeler emisyon sınırları ve esaslar belirlenmiştir Antalya 23/11/2009

15 EMİSYON İZİN DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EK-3 Sürekli Ölçüm vb emisyon tespiti EK-4 Baca Gazı Hızı Yakma tesislerinden kaynaklanan baca gazı hızları Üretim Şeklinden Kaynaklanan Baca Gazları Hızı EK-4 Baca Yüksekliği Küçük Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği Orta Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği Büyük Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği üçüncü aşama değerlendirme yapılır Antalya 23/11/2009

16 EKLER Ek-3 Emisyonun Tespiti
Emisyonun Ölçüm Yerleri Ölçüm Programı Değerlendirme ve Rapor Emisyonun Sürekli İzlenmesi Kabul Ölçümleri Ölçümlerin Güvenirliliği EK-4 İzne Tabi Tesislerde Baca Yüksekliği ve Hızının Tespiti Baca Gazı Hızı Baca Yüksekliği Antalya 23/11/2009

17 EMİSYON İZİN DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İşletme Yönetmelik Ek 8, A grubunda ise; İşletmenin tamamı için EK-2 kapsamında kütlesel debi (kg/saat olarak) değerlerinin hesaplanması, EK-2’de yer alan eşik değerlerler aşılmışsa Dağılım Modelleri ve Hesaplanan Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerine göre tesis etki alanında hava kirliliği seviyesi ölçümleri yapılması, Ölçüm sonuçlarının SKHKKY Tablo 2.2 “Tesis etki alanında UVS,KVS Değerleri,Kademeli azaltım tablosu kapsamında dördüncü aşama değerlendirme yapılır Antalya 23/11/2009

18 EKLER Ek-2 Tesislerin Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması ve Hava Kalitesi Ölçümü HKKD Hesaplama Kriterleri HKKD Hesaplanacağı ve Hava Kalitesinin Ölçüleceği Alanın Belirlenmesi HKKD Tanımı Hava Kalitesi Değerleri (KVS-UVS) Toplam Kirlenme Değeri TKD Emisyon Kaynakları ve Kütlesel Debi Tesis Etki Alanında Hava Kalitesinin Ölçümü, Hesaplanması ve Ölçüm Süresi Çöken toz ölçümü Ölçme Metotları Ölçüm Yapacak Kurum ve Kuruluşlar Antalya 23/11/2009

19 EMİSYON İZİN DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dördüncü aşama’da Mevcut tesislerde; Baca gazı emisyonlarının ölçülmesi mg/Nm3, baca dışından emisyon yayan tesisler için saatlik kütlesel debilerin hesaplanması (kg/saat) Tesisin bütününde toplam kütlesel debi eşik değerinin aşılması halinde Tesisin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla; Dağılım Modellerine ve Hesaplanan Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerine göre tesis etki alanında hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi gerekmektedir. Antalya 23/11/2009

20 EMİSYON İZİN DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dördüncü aşama’da Yeni tesislerde; Baca gazı emisyonlarının ve baca dışından emisyon yayan tesislerin atmosfere verdiği emisyonların, saatlik kütlesel debilerinin tespit edilmesi, (Faktör Kullanımı) Yeni tesislerde kütlesel debilerin aşılması halinde, tesis etki alanında; dağılım modeli kullanılarak hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması, Tesisin kurulacağı alanda hava kirliliğinin önemli boyutlara ulaştığı kuşkusu varsa, hava kalitesinin ölçülmesi gerekmektedir Antalya 23/11/2009

21 EMİSYON İZİN DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin etki alanında Hava Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD)’nin dağılım modellemesi kullanılarak hesaplanması, Tesis etki alanında hava kalitesinin ölçülmesi, Ölçüm metotları SKHKKY’nde yer alan esaslara göre yapılır Antalya 23/11/2009

22 EMİSYON İZİN DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sanayi işletmelerinde bulunan ve ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisleri emisyon iznine tabi olmamakla birlikte bu Yönetmelikte yer alan emisyon sınır değerlerini sağlayacak şekilde faaliyet göstermek zorundadır Antalya 23/11/2009

23 İZNE TABİ OLMAYAN TESİSLERİ İŞLETENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İzne tabi olmayan tesislerin kurulması ve işletilmesinde; Çevreye olan zararlı etkilerin teknolojik seviyeye uygun olarak azaltılmasına çalışılır. İleri teknoloji uygulanarak, kirleticilerin çevreye olan zararlı etkileri asgari düzeyde tutulur Tesislerin işletilmesi aşamasında ve sonunda açığa çıkan atıklar ve artıklar uygun metotlarla bertaraf edilir. Antalya 23/11/2009

24 EKLER Ek-5 Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları
Ek-6 Genel Kurallar, Birimler, Semboller, Çevirmeler EK-7 01/01/2012 sonrası sınır değerler Ek-8 İzne Tabi Tesisler Listesi (DEĞİŞECEK) Ek-10 Emisyon İzni Başvurusunda İstenen Bilgi Ve Belgeler (DEĞİŞECEK) Ek-11 Emisyon Ölçüm Raporu Formatı Ek-12 İzne Tabi Tesislerde Baca Dışı Kaynaklı Emisyonunun Kütlesel Debisinin Tespiti Antalya 23/11/2009

25 GEÇİCİ MADDELER GEÇİCİ MADDE 1Yeni emisyon sınır değerleri ( Ek-7 deki tablolar ve sınır değerler 2012 yılında yürürlüğe girecek) GEÇİCİ MADDE 2 Emisyon izni almış işletmeler (Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında izinlerin geçerlilik süresi DEĞİŞECEKTİR Antalya 23/11/2009

26 GEÇİCİ MADDE 3 Emisyon izni almamış işletmeler
SKHKKY Geçici Madde 3; 31/12/2008 tarihine kadar sürekli hava kalitesi ölçüm cihazlarının (istasyonları) montajını tamamlamamış ve/veya ölçüm işlemlerine başlamamış olan tesisler Geçici Madde 3’den yararlanamaz. 31/12/2008 tarihine kadar hava kalitesi ölçüm cihazlarının (istasyonlarının) alımına, montajına ve ölçümlere başlayan, iş termin planları Bakanlıkça uygun görülen, tesis etki alanında Ek-2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerini sağlayarak faaliyet gösterecek şekilde her türlü önlemi alan, 31/12/2011 tarihine kadar iş termin planında yer alan işleri tamamlayacak olan tesisler Geçici Madde 3’ kapsamında değerlendirilir Antalya 23/11/2009

27 EMİSYON İZİN DOSYALARINDAKİ SORUNLAR
Eksik/Hatalı Hazırlanan Belgeler; Emisyon İzin Başvuru formu Valilik Yerinde Tespit Raporu (2 Kez) Yapı Kullanma izni (12 ekim 2004 sonrası) Taahhütname Fotoğraflar Geçerli Kapasite Raporu Proses Akım Şeması Tesis etki alanındaki yerleşimler hakkında bilgi (2km inceleme alanı) Antalya 23/11/2009

28 EMİSYON İZİN DOSYALARINDAKİ SORUNLAR
EKSİK/HATALI HAZIRLANAN BELGELER; İşletmenin ana üretimi, ürün cinsi, proses ve yakma sistemlerinde kullanılan yakıt ve miktarı, yakıt kullanılan ünitelerin ayrı ayrı yakıt ısıl gücü ve toplam yakıt ısıl gücü, üretim kapasitesi bilgilerinin eksik olması Valilik tespit raporu ile emisyon ölçüm raporunun işletme hakkında farklı bilgiler içermesi Valilik tespit raporunda SKHKKY EK-1 kapsamında (Özellikle Tesis içi yollar depolama koşulları,baca gazı gaz toz toplama sistemleri hakkında bilgi vb Emisyon Ölçüm Raporu Antalya 23/11/2009

29 EMİSYON İZİN DOSYALARINDAKİ SORUNLAR
EMİSYON ÖLÇÜM RAPORUNDAKİ SORUNLAR Bakanlığımızca ölçüm yapma yeterliliği verilen firmaların ölçüm yapma süreleri dolmasına rağmen veya Ölçüm yapma yeterliliği bulunmayan kurum kuruluşlarca baca gazı veya hava kalitesi ile ilgili olarak numune alınması/ölçüm yapılması, Ölçüm yapma yeterliliği olan firmalar tarafından pasif örnekleme metodu ile hava kalitesi ölçümleri yapılırken, aylık ölçüm sürecinin başladığı tarihte firmaların hava kalitesi ölçümü ve numune alma için yeterliliğinin olmaması, Emisyon İzin Dosyaları ve Emisyon Raporları’nda yer alan bilgilerin farklı olması, Antalya 23/11/2009

30 EMİSYON İZİN DOSYALARINDAKİ SORUNLAR
EMİSYON ÖLÇÜM RAPORUNDAKİ SORUNLAR Hava Kalitesi Ölçümlerinin değerlendirilmesinde SKHKKY EK-2 kapsamında yapılması gereken değerlendirmelerin Ek-1 kapsamında yapılması, Ek-1 kapsamında bilgi olmaması (Depolama koşulları, yollar) Ölçüm raporunun ölçüm/değerlendirme bölümündeki değerlerin rapor ekinde yer alan ölçüm çıktılarından farklı olması, Ölçüm raporlarının onay sayfalarının imzasız olması, Baca gazı emisyon ölçüm sonuçları raporlanırken SKHKKY Yönetmeliği hüküm ve esaslarına göre raporda olması gereken hesap ve düzeltmelerin yapılmaması (oksijen/CO2 düzeltmesi vb.) Antalya 23/11/2009

31 EMİSYON İZİN DOSYALARINDAKİ SORUNLAR
EMİSYON ÖLÇÜM RAPORUNDAKİ SORUNLAR Ölçüm sonuçlarının 3 ayrı ölçüm değeri olarak ve üç ölçümün ortalaması şeklinde raporlanmaması, Aynı yakma kazanında farklı yakıt (Fuel-oil,LNG vb) kullanılması durumunda, her bir yanma sonucunu ayrı ayrı temsil edecek şekilde baca gazı emisyonlarının örneklenmemesi, (0-sıfır) ölçülen kirletici parametrelere ilişkin teknik gerekçenin/açıklamanın raporda yer almaması Emisyon İznine esas ölçüm raporları ile deneme yakmasına esas ölçüm raporlarında verilen bilgilerin farklı olması,(Aynı emisyon kaynağına ait baca çapının farklı değerde raporlanması vb.) Antalya 23/11/2009

32 EMİSYON İZİN DOSYALARINDAKİ SORUNLAR
EMİSYON ÖLÇÜM RAPORUNDAKİ SORUNLAR SKHKKY’de belirtilen hükümlerin sağlanmadığı emisyon kaynakları için ölçüm yapılması, (Toz toplama sistemi olmayan D.Ç Tesisi bacası vb) Toz emisyonu örneklemelerinin standartlara uygun yapılmaması veya uygun standardın seçilmemesi (Yatayda örnekleme yapılması,baca gazı nemine bağlı olarak standart belirlenmesi) Numune alma standartlarının sağlanmadığı bacalara ait ölçüm sonuçlarına dayalı rapor hazırlanması (Numune alma deliklerinin olmadığı bacalarda ölçüm yapılması vb) Raporda yer alan değerlendirmelerin ölçüm sonuçları ile çelişkili olması (Ölçüm sonuçlarına göre yetersiz olan baca yüksekliği/hızının raporda uygun olduğunun yazılması) Antalya 23/11/2009

33 Yerinde incelemede Karşılaşılan Sorunlar
Sürekli Ölçüm cihazı takılı olan bacalarda ölçüme esas parametrelerde -0-sıfır hatta eksi değerler ölçülmesi Baca yükseklik ve sayılarının dosyada yer alan bilgilerden farklı olması Doğal Gaz kullanımına geçilmesi nedeniyle tesislerin prosesleri göz ardı edilerek emisyon izin süreçlerinde gereken iş ve işlemlerin yerine getirilmemesi Tesislerin yakıt/proses vb mevzuatın öngördüğü değişiklikleri nedeniyle emisyon izin süreçlerinde gereken iş ve işlemlerin yerine getirilmemesi Antalya 23/11/2009

34 EMİSYON İZİN DOSYALARINDAKİ SORUNLAR
01.Kasım.2007 tarihinden itibaren Emisyon Ölçüm raporları değerlendirilirken; adresinden ölçüm tarihleri hakkında bilgilendirme yapılması hususu kontrol edilmektedir.

35 Teşekkürler Ece Taşdan TOK


"Çevre Görevlisi 3.Grup Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları