Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NOKTA KAYNAK HAVA KİRLİLİĞİ DAĞILIM MODELLEMESİ AERMOD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NOKTA KAYNAK HAVA KİRLİLİĞİ DAĞILIM MODELLEMESİ AERMOD"— Sunum transkripti:

1 NOKTA KAYNAK HAVA KİRLİLİĞİ DAĞILIM MODELLEMESİ AERMOD
Ayşegül KARAYAZGAN NOKTA KAYNAK HAVA KİRLİLİĞİ DAĞILIM MODELLEMESİ AERMOD

2 (>300 mwth) Ayşegül KARAYAZGAN
İleri teknoloji, yüksek yatırım maliyetli, uzun kuruluş süreli alt yapı yatırımı olan fosil yakıtlı baz yük termik santralleri Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği Ek-I listesinde yer almaktadır. (>300 mwth)

3 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Termik santralların baca gazı emisyonlarının ortam hava kalitesine yapacağı etki, hava kirliliği dağılım modellemesi, pasif ve aktif ölçüm metodlarıyla tahmin edilmektedir

4 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Model ve ölçüm sonuçlarının mevzuatta verilen hava kalitesi sınır değerlerine göre yorumlanması ÇED sürecinin temel unsurudur.

5 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Hava kirliliği ölçümleri ortam hava kalitesi ve konsantrasyonu ile kirletici yükü hakkında önemli bir bilgi kaynağıdır.

6 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Ölçümler belirli saat ve yere ait hava kalitesi hakkında bilgi vermekte nedenleri ve kaynak konusunda kesin fikir oluşturmaya imkan vermemektedir.

7 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Model farklı değişkenlerin birbirleriyle etkileşimini fizik kuram temelinde matematik yöntemle ortaya koymaktadır. Etkenler ve kaynaklar ile nedenlerin çözümlenmesine imkan sağlamaktadır.

8 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Dağılım modelleri emisyon ve konsantrasyon arasında belirli ilişkiyi geçmiş ve gelecek senaryolar bağlamında sayısallaştıran bilinen yegane metoddur.

9 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Termik santralın tam yükte kullanacağı yakıt baz alınarak hesaplanan kirletici emisyonu kütlesel debisi temel kaynak veridir.

10 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Meteorolojik ölçümler, tesis kurulum yeri topografyası, baca yüksekliği, baca gazı hızı, sıcaklığı ve arka plan kirlilik değerleri vb. modele girilmektedir.

11 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Kömürlü santrallar için kükürtdioksit, azotoksit, karbon monooksit ve toz emisyonlarının (PM10) hava kalitesine yapacağı etki tahmin edilmektedir.

12 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Bu sunumda Amerika Birleşik Devleti Çevre Koruma Ajansının (EPA) tavsiye ettiği kararlı hal duman modeli AERMOD uygulamasına yönelik değerlendirme yapılacaktır.

13 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
AERMOD model sistemi meteoroloji ve topografya verilerini işleyen iki ön işlemci ve dağılım modelinden oluşmaktadır.

14 Kırsal ve şehir alanında düz ve karmaşık yüzeyleri ele alabilmektedir.
AERMOD Günlük aylık yıllık ve saatlik kirletici konsantrasyonunun havada dağılımı Kırsal ve şehir alanında düz ve karmaşık yüzeyleri ele alabilmektedir.

15 AERMOD Amerikan Çevre Koruma Ajansı kurallarında;
meteorolojik verilerin en kötü koşulları temsil etmesi, İstasyon ölçümleri için 5 yıl, proje sahasında yapılan ölçümler için bir yıllık değer

16 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Proje sahasına en yakın meteoroloji istasyonu seçilmelidir.

17 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Ortam hava sıcaklığı, rölatif nem, rüzgar hızı ve yönü, basınç, güneş radyasyonu, toprak sıcaklığı ve toprak nemi ölçümleri devamlı alınmalıdır.

18 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Kirletici emisyonlarının atmosferde dağılmasında meteorolojik koşullar önemli rol oynamaktadır.

19 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Yer seviyesi kirletici konsantrasyonlarının artmasının temel belirleyicisi aktarım sınır tabakası ya da bilinen adıyla karışma yüksekliğidir.

20 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Geniş düzlüklerde karışım yüksekliği homojen bir yapı sergilemektedir. Düzlüklerde karışım tabakası içinde rüzgar hızı ve yönü de düzgün dağılım göstermektedir.

21 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Engebeli ve dağlık arazilerde rüzgar hızı ve yönü değişkendir.

22 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Genel hava koşullarına bağlı olarak karışma yüksekliği birkaç metreden yüzlerce metreye kadar uzanabilmektedir.

23 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Gece gündüze göre çok daha düşük karışma yüksekliği göstermektedir.

24 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Normal dağılım yaklaşımında kirletici konsantrasyonunun merkezde toplandığı ve kenarlarda yaklaşık 10 da 1'inin kaldığı kabul edilir.

25 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Rüzgar, Sıcaklık ve Türbülans Yükseklikle Benzerlik Teorisiyle Ölçeklendirilmektedir.

26 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Bacadan çıkan duman etkili baca boyuna ulaşıncaya kadar yükselir. Etkili baca yüksekliğinde 3 yönde dağılmaya başlar.

27 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Rüzgar yönünde dağılım dumana karşı gelen ortalama rüzgar hızının bir fonksiyonudur. AERMOD

28 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN

29 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN
Yan rüzgar yönü ve düşey yönde dağılım gaussian duman eşitliğinin yanal dağılımıyla kontrol edilir. Yanal dağılım atmosfer şartlarına bağlıdır.


"NOKTA KAYNAK HAVA KİRLİLİĞİ DAĞILIM MODELLEMESİ AERMOD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları