Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11.01.2015 Ayşegül KARAYAZGAN NOKTA KAYNAK HAVA KİRLİLİĞİ DAĞILIM MODELLEMESİ AERMOD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11.01.2015 Ayşegül KARAYAZGAN NOKTA KAYNAK HAVA KİRLİLİĞİ DAĞILIM MODELLEMESİ AERMOD."— Sunum transkripti:

1 11.01.2015 Ayşegül KARAYAZGAN NOKTA KAYNAK HAVA KİRLİLİĞİ DAĞILIM MODELLEMESİ AERMOD

2 11.01.2015 Ayşegül KARAYAZGAN İleri teknoloji, yüksek yatırım maliyetli, uzun kuruluş süreli alt yapı yatırımı olan fosil yakıtlı baz yük termik santralleri Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği Ek-I listesinde yer almaktadır. (>300 mwth)

3 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Termik santralların baca gazı emisyonlarının ortam hava kalitesine yapacağı etki, hava kirliliği dağılım modellemesi, pasif ve aktif ölçüm metodlarıyla tahmin edilmektedir

4 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Model ve ölçüm sonuçlarının mevzuatta verilen hava kalitesi sınır değerlerine göre yorumlanması ÇED sürecinin temel unsurudur.

5 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Hava kirliliği ölçümleri ortam hava kalitesi ve konsantrasyonu ile kirletici yükü hakkında önemli bir bilgi kaynağıdır.

6 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Ölçümler belirli saat ve yere ait hava kalitesi hakkında bilgi vermekte nedenleri ve kaynak konusunda kesin fikir oluşturmaya imkan vermemektedir.

7 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Model farklı değişkenlerin birbirleriyle etkileşimini fizik kuram temelinde matematik yöntemle ortaya koymaktadır. Etkenler ve kaynaklar ile nedenlerin çözümlenmesine imkan sağlamaktadır.

8 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Dağılım modelleri emisyon ve konsantrasyon arasında belirli ilişkiyi geçmiş ve gelecek senaryolar bağlamında sayısallaştıran bilinen yegane metoddur.

9 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Termik santralın tam yükte kullanacağı yakıt baz alınarak hesaplanan kirletici emisyonu kütlesel debisi temel kaynak veridir.

10 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Meteorolojik ölçümler, tesis kurulum yeri topografyası, baca yüksekliği, baca gazı hızı, sıcaklığı ve arka plan kirlilik değerleri vb. modele girilmektedir.

11 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Kömürlü santrallar için kükürtdioksit, azotoksit, karbon monooksit ve toz emisyonlarının (PM10) hava kalitesine yapacağı etki tahmin edilmektedir.

12 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Bu sunumda Amerika Birleşik Devleti Çevre Koruma Ajansının (EPA) tavsiye ettiği kararlı hal duman modeli AERMOD uygulamasına yönelik değerlendirme yapılacaktır.

13 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN AERMOD model sistemi meteoroloji ve topografya verilerini işleyen iki ön işlemci ve dağılım modelinden oluşmaktadır.

14 11.01.2015 Günlük aylık yıllık ve saatlik kirletici konsantrasyonunun havada dağılımı Kırsal ve şehir alanında düz ve karmaşık yüzeyleri ele alabilmektedir. AERMOD

15 11.01.2015 Amerikan Çevre Koruma Ajansı kurallarında; meteorolojik verilerin en kötü koşulları temsil etmesi, İstasyon ölçümleri için 5 yıl, proje sahasında yapılan ölçümler için bir yıllık değer AERMOD

16 11.01.2015 Proje sahasına en yakın meteoroloji istasyonu seçilmelidir. AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN

17 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Ortam hava sıcaklığı, rölatif nem, rüzgar hızı ve yönü, basınç, güneş radyasyonu, toprak sıcaklığı ve toprak nemi ölçümleri devamlı alınmalıdır.

18 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Kirletici emisyonlarının atmosferde dağılmasında meteorolojik koşullar önemli rol oynamaktadır.

19 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Yer seviyesi kirletici konsantrasyonlarının artmasının temel belirleyicisi aktarım sınır tabakası ya da bilinen adıyla karışma yüksekliğidir.

20 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Geniş düzlüklerde karışım yüksekliği homojen bir yapı sergilemektedir. Düzlüklerde karışım tabakası içinde rüzgar hızı ve yönü de düzgün dağılım göstermektedir.

21 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Engebeli ve dağlık arazilerde rüzgar hızı ve yönü değişkendir.

22 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Genel hava koşullarına bağlı olarak karışma yüksekliği birkaç metreden yüzlerce metreye kadar uzanabilmektedir.

23 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Gece gündüze göre çok daha düşük karışma yüksekliği göstermektedir.

24 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Normal dağılım yaklaşımında kirletici konsantrasyonunun merkezde toplandığı ve kenarlarda yaklaşık 10 da 1'inin kaldığı kabul edilir.

25 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Rüzgar, Sıcaklık ve Türbülans Yükseklikle Benzerlik Teorisiyle Ölçeklendirilmektedir.

26 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Bacadan çıkan duman etkili baca boyuna ulaşıncaya kadar yükselir. Etkili baca yüksekliğinde 3 yönde dağılmaya başlar.

27 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Rüzgar yönünde dağılım dumana karşı gelen ortalama rüzgar hızının bir fonksiyonudur.

28 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN

29 11.01.2015 AERMOD Ayşegül KARAYAZGAN Yan rüzgar yönü ve düşey yönde dağılım gaussian duman eşitliğinin yanal dağılımıyla kontrol edilir. Yanal dağılım atmosfer şartlarına bağlıdır.


"11.01.2015 Ayşegül KARAYAZGAN NOKTA KAYNAK HAVA KİRLİLİĞİ DAĞILIM MODELLEMESİ AERMOD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları