Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS: Sosyal Bilgiler ÜNTE: Uzaktaki Arkadaşlarım SINIF: 4/A OKUL: Beyhan Senyuva lkögetim Okulu ÖGRETME VE ÖGRENME YAKLASIMI: Proje Tabanlı Ögrenme DEGERLENDRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS: Sosyal Bilgiler ÜNTE: Uzaktaki Arkadaşlarım SINIF: 4/A OKUL: Beyhan Senyuva lkögetim Okulu ÖGRETME VE ÖGRENME YAKLASIMI: Proje Tabanlı Ögrenme DEGERLENDRME."— Sunum transkripti:

1 DERS: Sosyal Bilgiler ÜNTE: Uzaktaki Arkadaşlarım SINIF: 4/A OKUL: Beyhan Senyuva lkögetim Okulu ÖGRETME VE ÖGRENME YAKLASIMI: Proje Tabanlı Ögrenme DEGERLENDRME YAKLASIMI: Rubrikler, Arastırma Becerileri Ölçegi, Gözlem, Görüsme, DEGERLENDİRME KATEGORLERİ: a)Ögretmenin süreci, öğrenciyi ve kendini değerlendirmesi b)Ögrencinin süreci, kendini ve arkadaşlarını degerlendirmesi

2 Öğretmenin Öğrencinin Yaptıkları Yaptıkları 1.Ögretmenin Ünitenin ve Projenin Hedeflerini Belirlemesi. Ögretmenin ünitenin ve projenin hedeflerini belirlemesi ve öğrencileri bu hedeflerden haberdar etmesi. Öğrencilerin ünitenin ve projenin hedeflerini bir A4 kagıdına yazmaları.

3 DERSE GİRİS:Öğretmenin çeşitli ülkeler ile ilgili fotoğraflar ve resimler göstermesi ve bu ünite ile ilgili hazırladığı soru kağıtlarını öğrencilere dağıtması. Sence dünya üzerinde kaç ülke vardır? Hangi ülkeleri daha çok ziyaret etmek istersin? Niçin? Sence farklı ülkelerdeki insanların günlük yasamları arasındaki farklar neler olabilir? Hangi günlerin tüm dünyada ortak kutlandıgını düsünüyorsun? Öğrencilerin bu ve vb. sorular hakkında düşüncelerini ve bildiklerini ortaya koymaları Bunları “Ne Biliyorum” başlığı altındaki bir A4 kağıdına yazmaları

4 Öğretmenin öğrencilerine bu konuda neleri merak ettiklerini ve bilmek istediklerini sorması. Öğrencilerin "Neleri Merak Ediyorum" başlığı altındaki bir A4 kağıdına merak ettiklerini sıralaması

5 Ögretmenin ögrencilerine merak ettikleri ve bilmek istedikleri soruların cevaplarını bir proje çalışmasıyla araştırma yaparak ögreneceklerini; sınıfın gruplara ayrılarak her grubun ortak bir dergi çalışması yapacağını belirtmesi. Öğretmenin öğrencilerine, araştırma, araştırma basamakları, proje ve proje basamakları hakkında bilgi vermesi. Sınıfta bu konuda bir tartışma ortamının yaratılması. Ögrencilerin arastırma, proje ve proje basamakları hakkında öğrendiklerini not etmesi.

6 Öğretmenin öğrencilerden bu ünite ile ilgili zihinlerinde var olan kavramları bir A4 kağıdına sıralamalarını ve bu kavramlar ile ilgili olarak bildiklerini yazmalarının istenmesi. Öğrencilerin bir A4 kağıdına kavram listesini olusturması ve bu konuda bildiklerini yazmaları.

7 Bu kavramlar ile ilgili olarak tartışma ortamımın sağlanması. Öğrencilerin bu kavramları tartışması.

8 2.Ele Alınacak Problemin Belirlenip Tanımlanması Öğretmenin "Uzaktaki Arkadaşlarım“ ünitesinin konusunun ne oldugunu sorması, bu ünite ile ilgili çeşitli sorular üretmelerinin istenmesi. Öğrencilerin ünite ile ilgili olarak çesitli sorular üretmeleri ve bu soruları bir A4 kağıdına yazmaları.

9 Öğretmenin öğrencilerden bu soruları sınıflandırmaları ve bu soruları ana ve alt konu baslıkları seklinde listelemeleri istenir Öğrencilerin soruları sınıflandırması ve buna göre ana ve alt konu baslıklarının bir A4 kağıdına listelenmesi.

10 3. Takımların Oluşturulması Öğretmenin proje gruplarının oluşturulmasında öğrencilere rehberlik etmesi Takımların kaç kişiden oluşması ve nasıl oluşturulması gerektiği hakkında öğrencilere bilgi vermesi. Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak 5-6 kişilik heterojen gruplar oluşturması ve her grubun kendi ismini belirlemesi.

11 Öğretmenin projeye ilişkin sonuç raporunun ve ürününün özelliklerini belirlemesi ve sunması. Sonuç raporunun değerlendirme kriterlerini ortaya koyması ve bunları yazılı bir hale getirerek öğrencileri bilgilendirmesi. Bir dergide nelerin bulunması gerektiği konusunda öğrencilere bilgi vermesi ve bunu yazılı hale getirerek öğrencilere sunması Öğrencilerin projeye ilişkin sonuç raporunun özelliklerini okuması ve özümsemesi, değerlendirme kriterleri hakkında bilgilenmesi. Bu bilgilerin yer aldığı dokümanları proje çalışma dosyalarına yerleştirmeleri.

12 5.Alt Soruların Belirlenmesi Bilgi Toplama Sürecinin Planlanması Öğretmenin her bir grubun ilgi alanına göre proje hazırlayacağı konuyu (ülke ismini) seçmesi. Bu konuya ait alt soruların belirlenmesi ve çalışma planlarının hazırlanması konusunda öğrencilere rehberlik etmesi. Ögrencilerin grup içinde işbölümü yapmalarına yardımcı olması. Öğrencilerin çalışacakları konu ile ilgili alt soruları belirlemeleri ve araştırma planlarını hazırlamaları. Her grubun kendi arasında ilgi ve yeteneklerine göre is bölümü yapması.

13 6. Çalısma Takviminin Oluşturulması Ünite için ayrılan süre dikkate alınarak proje çalışmasının ne kadar süreceği konusunda öğrencilerin haberdar edilmesi. Çalışma planları ve çalışma takviminin örtüşmesi konusunda öğrencilere rehberlik edilmesi. Hangi tarihlerde kontrollerin yapılacağı, grupların sunum tarihleri, rapor teslim tarihleri ve dergi sunum tarihlerinin belirlenmesi. Öğrencilerin sunum tarihlerini göz önüne alarak çalışma planlarını takvimlendirmeleri. Proje çalışması için gerekli süreyi ve okul dışı çalışmaları belirlemeleri.

14 7. Kontrol Noktalarının Belirlenmesi Öğretmenin grupların çalışmalarını sürekli izlemesi açısından çalışma takvimindeki her bir adımdan sonra grupların kontrol edilmesi.

15 8.Bilgilerin Toplanması Öğrencilere araştırma yapacakları bilgi kaynaklarının tanıtılması. Proje gruplarının bilgi kaynaklarından bilgi merkezlerine ulaşmaları ve doğru yararlanabilmeleri için degisik arastırma yöntemleri ve literatür tarama tekniklerinin tanıtılması. Proje gruplarının bir araya gelerek araştırma konularını tekrar gözden geçirmesi, veri toplamak için çeşitli kaynaklara başvurması.

16 Hazırlanan kaynak listesinin öğrencilere dağıtılması. Öğrencilerin topladığı bilgilerin kontrol edilmesi. Gerektiğinde öğrencilerin yeni bilgi kaynaklarına yönlendirilmesi gibi rehberlik çalışmalarının yapılması. Çalışma planına ve çalısma takvimine uyma konularında öğrencilerin motive edilmesi. Öğrencilerin eksik olan verileri tamamlaması ve yeni bilgi kaynaklarına ulaşması. Topladığı bilgileri grupla ve sınıf öğretmeniyle paylaşması.

17 9.Bilgilerin Düzenlenip Raporlaştırılması Öğretmenin öğrencilerin hazırlayacağı yazılı raporlar için bir yönerge hazırlaması ve bu yönergeyi öğrencilere dağıtması Öğrencilerin dağıtılan yönergeye uygun olarak raporlarını hazırlamaları ve ürünlerini oluşturmaları.

18 10.Projenin Sunulması Öğretmenin grupların projelerini sunmalarına yardımcı olması. Grupların proje değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilmesi Sözel değerlendirmelerin yapılması, tartışma ortamının sağlanması. Öğrencilerin sunumlarını belirlenen yer ve tarihte yapması. Grupların kendini grup değerlendirme ölçeğine göre değerlendirmesi Öğrencilerin kendilerini öz değerlendirme ölçeğine göre değerlendirmesi Öğrencilerin kendilerini ve gruplarını sunum sonunda sözel olarak değerlendirmeleri.

19

20

21

22

23

24

25

26


"DERS: Sosyal Bilgiler ÜNTE: Uzaktaki Arkadaşlarım SINIF: 4/A OKUL: Beyhan Senyuva lkögetim Okulu ÖGRETME VE ÖGRENME YAKLASIMI: Proje Tabanlı Ögrenme DEGERLENDRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları