Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEP GELİŞTİRME BİRİMİ 1. BEP GELİŞTİRME BİRMİNİN OLUŞTURULMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEP GELİŞTİRME BİRİMİ 1. BEP GELİŞTİRME BİRMİNİN OLUŞTURULMASI."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ 1. BEP GELİŞTİRME BİRMİNİN OLUŞTURULMASI

7

8

9

10 alanlarındaki davranışları kapsar. Bu alanlarda öğrenci performansı çeşitli testlerle ölçülür. Toplumsal normların gerektirdiği davranışlar ve çocuğun yaptıkları Motor beceriler Bilişsel beceriler Algısal/duyusal beceriler İletişim/dil becerileri Sosyal/duygusal beceriler 2 -EĞİTSEL PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

11 Performans düzeyi ifadelerinde hangi bilgiler yer alır? akran grubuna göre karşılaştıran bilgiler Belirli bir alandaki öğrenci performansını akran grubuna göre karşılaştıran bilgiler yapabildiklerini ve yapamadıklarını belirten bilgiler Öğrencinin yapabildiklerini ve yapamadıklarını belirten bilgiler müfredat programına katılım düzeyini gösteren ifadeler Öğrencinin belirli bir müfredat programına katılım düzeyini gösteren ifadeler

12 Öğrencinin matematik testinden birinci sınıf öğrencilerin düzeyinde olduğunu söylemek yerine, birer birer ona kadar sayamamaktadır gibi bir ifadeyi kullanmak, öğrencinin matematik becerilerinde var olan performans düzeyine ilişkin fikir verebilir.

13 Ayşe boncuk gibi küçük objeleri tutabilir ve ipe dizebilir. Merdivenleri çift ayakla çıkabilir ve inebilir. Her büyüklükteki topa her iki ayağını da kullanarak vurabilir. Verilen tek kelimelik yönergeleri takip ederek söylenen bedensel hareketleri yapabilir.

14 Elde edilen bütün bilgilerden sonra,çocuğun düzeyini özetlemek gerekir.Bu özet,çocuğun yapabildiklerine ilişkin eğitsel bildirimleri oluşturur. PERFORMANS RAPORU Öğrenciye ilişkin güncel bilgileri içermelidir.

15 Öğrencinin zayıf olduğu alanlar belirtildiği gibi güçlü olduğu alanlar da belirtilmelidir

16 Çocuğu ve yaptıklarını betimlemek için hiçbir zaman etiketler kullanılmamalıdır. Örneğin “hiperaktif”, “hafif öğrenme güçlüğü”, “pasif saldırgan”, “kişilik bozukluğu”, “zihin engelli”, “az gören”… Bunlar standartlaştırılmış testlerin sonuçlarıdır. Bu ifadeler dosyada yer alabilir ama eğitsel performansın özetlendiği bölümde olmamalıdır

17 Performans düzeyi yazmaya örnek “Gökay’ ın iletişim becerileri genel programdaki ilerlemesi için gerek duyulan diğerleri ile ilişki kurma yeteneği bakımından sınırlıdır. Gökay “kim”, “ne” soruları sorabilir ve bu soru köküyle sorulan sorulara cevap verilebilir. Ancak “nerede”, “ne zaman”, “niçin” soru köküyle soru sorma ve cevaplamada güçlükleri vardır. Tam cümle kurarak konuşabilir, ancak hazırlıksız olarak kişisel deneyimlerini anlatmada yetersizdir. Basit yönergeleri izleyebilir. Fakat diğerlerinin ona söylediği şeyleri anlamadığından kendisine söylenenleri ifade etmekte zorlanır.”

18 müdahale etmek için bir plan yapmak çok önemlidir. Bu planlamada Bireyin zayıf ve güçlü yönleri belirlendikten sonra uzun ve kısa dönemli amaçların da belirlenmesi gerekir

19 3.UZUN VE KISA DÖNEMLİ AMAÇLARIN BELİRLENMESİ

20

21

22

23 Yetersizliği olan öğrencinin yaşına yada bulunması gereken sınıfa göre yapması beklenen davranışlardan U.D.A. oluşturulur. yapabildikleri ve gereksinimleri belirlendikten sonra

24

25 U.D.A. ÖRNEKLERİ PERFORMANS DÜZEYİ Kişilerle iletişim kurarken iki veya üç sözcüklü cümleler kurar. Çizgiler çizer.Tek basamaklı sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini parmaklarını sayarak yapar. Arkadaşlarına vurur,çelme takar ve onlarla alay eder. (Performansa göre U.D.A. Örneği verin)

26 Gereksinimler U.D.A. Örneğin Eğer “ Eğer Ayşe’nin sözel iletişimi gecikmiş ise o zaman amaç sözel iletişim becerilerinin artırılması yönünde olmalıdır.” “eğer öyle ise-o zaman (if-then)yöntemi

27 U.D.A. 1-Dört beş kelimelik kurallı cümleler ile konuşur. 2-Doğru ve hızlı bir şekilde eldeli toplar ve deste bozarak çıkarır. 3-Arkadaşları ile uygun bir şekilde oynar.

28 açıkça,belirgin ve ölçülebilir şekilde öğrencinin ne yapacağını belirten K.D.A. ’ya gereksinim vardır.

29

30

31 Uzun dönemli amaçların kısa dönemli amaçlara bölünmesi: a- Birey: BEP’te kısa dönemli amaç yazılırken öğrencinin ismi mutlaka belirtilmelidir. Ör: Emre cümleyi sözcüklerine ayırır.(4/5) b- Davranış: K.D.A. öğrenciden ne beklendiğinin açık bir ifadesi olmalıdır. Öğrencinin ne yapacağı açık şekilde belirtilmelidir. Gözlenebilir, ölçülebilir olmalıdır. Örnek: “Akın, üçgenin çevresini bilir.” ifadesi yerine; “Akın, kendisinden üçgenin çevresinin hesaplanması istendiğinde, çevre formülünü kullanarak verilen üçgenin çevresini hesaplar.” c- Koşul: İstenilen davranışın hangi koşullarda (nerede, nasıl, ne zaman) meydana geleceğinin amaçta açıkça belirtilmesi gerekir. Örnek: Fatma resimli bir kartta yer alan eylemleri söyler. d- Ölçüt: Öğrencinin gösterdiği davranışın yeterliliği hakkında karar vermek için kullandığımız standarttır. Bir öğrencinin hedef davranışı kazanıp-kazanamadığına karar vermemizi sağlayan standarttır. Performans için ölçüt mutlaka amaçlarda belirlenmelidir.

32 Öğrenci: Ayşe Davranış:1’den 10’a kadar 1’er 1’er sayı sayar. Koşul: Nesneleri kullanarak veya model olunduğunda Ölçüt: Denemenin 4’ünde doğru olarak yapar.

33

34

35

36 4. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI

37 BEP’in uygulamaya geçirilmesi öğretim planlarıyla olur.

38 ÖĞRETİM PLANI GELİŞTİRME Öğretim planlarında K.D.A.’da belirtilen davranışların yapılması için gerekli davranış basamakları ayrıntılı olarak listelenir.

39 KDA İki basamaklı doğal sayıları ayırt eder. D.A 1. Doğal sayı kartları içinden, gösterilen iki basamaklı doğal sayının aynısını gösterir. (4/5) 2. Doğal sayı kartları içinden, söylenen iki basamaklı doğal sayıyı gösterir. (4/5) 3. Gösterilen iki basamaklı doğal sayısının kaç olduğunu söyler. (4/5) 4. İki basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırır. (4/5) Davranışsal amaçlar alt basamaklara ayrılır mı? Hangi durumda?

40 KDA Doğal sayı kartları içinden, gösterilen iki basamaklı doğal sayının aynısını gösterir. DA; 1? 2 3

41 5. DESTEK HİZMETLER VE EĞİTİM ORTAMLARININ BELİRLENMESİ Öğrencinin performansı düşünülerek hangi eğitim ortamına devam edeceği belirlenir. Yararlanması düşünülen destek eğitim hizmetleri planlanır.

42 Bu Planlamada; Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağı belirtilir.

43 14.04.2015 20:48 AMAÇNEREDE? NE ZAMAN KİM 1- Birerli 100 e kadar ritmik sayar. SINIF Matematik dersleri Öğretmen 2-Onarlı 100 e kadar ritmik sayar. SINIF Matematik dersleri Öğretmen 3- Beşerli 100 e kadar ritmik sayar. SINIF Matematik dersleri Öğretmen

44 Yöntem Gerektiğinde öğrencilere sözel olarak yardım. Akran desteği, Öğretmen yardımcısı kendi araç setini kullanarak, eş zamanlı ipucu ile öğretim. Aşamalı yardım 6. UYGUN ÖĞRETİM MATERYALLERİ VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

45 BEP’ in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi. Aile onayı. 7. BEP in UYGULANMASI, İZLENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ


"BEP GELİŞTİRME BİRİMİ 1. BEP GELİŞTİRME BİRMİNİN OLUŞTURULMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları