Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Organize Sanayi B ö lgeleri VE Hizmetleri. Türkiye'de sanayileşme çabaları Cumhuriyetle birlikte yoğunluk kazanmış siyasi bağımsızlığın temeli olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Organize Sanayi B ö lgeleri VE Hizmetleri. Türkiye'de sanayileşme çabaları Cumhuriyetle birlikte yoğunluk kazanmış siyasi bağımsızlığın temeli olarak."— Sunum transkripti:

1 Organize Sanayi B ö lgeleri VE Hizmetleri

2

3 Türkiye'de sanayileşme çabaları Cumhuriyetle birlikte yoğunluk kazanmış siyasi bağımsızlığın temeli olarak görülmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında sanyi zengin kesimin kontrolü altına alınmış fakat deneyimsizlikler işin ilerlemesine engel olmuştur. 1931 yılında uygulamaya konulan “I. Beş Yıllık Sanayi Planı” çerçevesinde sanayi alt yapısının oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. I. Sanayi Planı döneminde bütünüyle kamu girişimciliği ön planda tutulmuş Sümerbank, Etibank, Denizcilik Bankası gibi kuruluşlar faaliyete geçmiştir.

4 Ülkemizde sanayi tesisleri; Kuzeybatı’da İstanbul,İzmit,Bursa,Sakarya Batıda İzmir,Aydın,Denizli,Manisa - Un ve Unlu Ürünler Sanayi - Şeker ve Şekerli Gıdalar Sanayi - Süt ve Süt Ürünleri Sanayi - Et ve Et Ürünleri Sanayi: - Çay Sanayi Kuzeyde Zonguldak,Karabük,Samsun

5 Uluslararası rekabette sanayicimizin yanında olan OSB'lerin tarihçesi 19. yüzyılın sonlarında sanayinin geliştirilmesinin önemine bağlı olarak dünyada ilk örneğinin İngiltere'de görüldüğü organize sanayi bölgesi (OSB) uygulamasına, 20. Yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devleti olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerde katılmaya başlamıştır.

6 İkinci Dünya Savaşıyla birlikte OSB'ler bir devlet yatırımı olarak uygulanmaya başlanmış ve az gelişmiş ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacına hizmet eder hale gelmiştir.

7 OSB Uygulamalarında bugün gelinen nokta; 1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde ise sanayinin “lokomotif” sektör olduğu açıklıkla belirtilmiştir. 1962 yılından 2002 yılı sonuna kadar 70 adet OSB projesi tamamlandığı, 2003-2012 yılları arasında ise 83 adet OSB projesinin tamamlandığı görülmektedir.

8 OSB’lerin amaç ve hedefleri; · Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, · Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, · Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, · Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi,

9 ÜLKELERE GÖRE SANAYİLEŞME

10

11 Ayrıca, yine tablodan görüldüğü üzere Çalışma’ya konu olan ülkelerden Çin Halk Cumhuriyeti dünyadaki dördüncü büyük ekonomiye ve sanayi ye sahip bulunmaktadır.

12 IMF‘YE GÖRE SANAYİ ALANINDA GELŞMİŞ ALANLAR

13  Avustralya  Avusturya  Belçika  Kanada  Kıbrıs  Çek  Cumhuriyeti  Danimarka  Estonya  Finlandiya  Fransa  Almanya  Yunanistan  Hong Kong  İzlanda  İrlanda  İsrail  İtalya  Japonya   Lüksemburg  Malta  Hollanda Yeni Zelanda  Norveç  Portekiz San Marino ]  Singapur  Slovakya  Slovennya  Güney  Kore  İspanya  İsveç  İsviçre  Tayvan  Birleşik  Krallık  ABD IMF'ye g ö re aşağıdaki listede bulunan 35 ü lke gelişmiş ekonomiler sınıfında yer almaktadır.

14 Çin Sanayi Sektörü 2008 yılında sanayideki büyüme %9,3 olmuştur. 2009 yılı resmi olmayan tahmini ise %8,1’dir. Bu artış öncelikle köy ve kasaba işletmeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Dolayısı ile yerel tarımsal artık değer düşük teknolojili emek yoğun imalat sanayi yatırımları olarak vücut bulmuştur.

15 Çin ekonomisi pek çok sanayi alanında yetkinliğe ulaşmış durumdadır. Modern metalürji, madencilik ve enerji ekipmanları, uçak yapımı, otomobil üretimi, büyük makine parçaları, döküm, uzay sanayi, büyük enerji devreleri, elektronik, iletişim ekipmanları, ölçüm araçları gibi alanlar, son dönemde Çin ekonomisinin faaliyet gösterdiği başlıca alanlar arasında sayılmaktadır. Çin, halen madencilik, enerji santrali, metalürji, akaryakıt, kimyasallar, otomotiv ve gemi yapımı konularında tamamen kendi teknik imkanlarına dayanmaktadır.

16

17 ABD'nin Ekonomisi Gayri Safi Milli Hasıla :14.526 trilyon dolar Kişi Başına Milli Gelir : 46.860 dolar Büyüme Hızı : %3 Enflasyon Oranı : %3,5 İşsizlik Oranı : % 8.6 İhracat : 1.280 trilyon dolar İthalat : 1.948 trilyon dolar Ticaret açığı : -668 milyar dolar Kamu Borcu/GSYİH : %62.9 Dış Borç : 14.71 trilyon dolar Cari Hesaplar Dengesi : -118 milyar dolar GSYİH'nın sektörlere göre dağılımı: Hizmet : %76,7 Sanayi : %22,2 Tarım : %1,2

18

19 GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE ABD EKNOMİSİ GERİLEMEYE DEVEM EDİYOR.

20

21

22 ALMAN EKONOMİSİ ÜRETİM VE İHRACATA DAYALIDIR. BU YÜZDEN SANAYİ OLDUKÇA GELİŞMİŞ ÖNCÜ ÜLKELERDENDİR.

23

24 46.793 Dolarlık kişi başına düşen milli geliriyle ABD ve ÇHC’den sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisidir. JAPON Küresel krizin Japon ihraç mallarına olan talebi azaltması ve yatırım ortamındaki genel kötüleşme sonucunda ülke ekonomisi 2008 yılında durgunluğa girmiştir. Ekonomide olumsuz gidişata rağmen Japonya, ekonomik bunalımın etkilerinin dünya genelinde hafifletilmesi için uluslararası kuruluşlara önemli kaynak aktarımında bulunabilmiş, 2009 yılında IMF’ye 100 milyar Dolar kredi sağlamıştır.

25 Dünyanın en büyük 3. ekonomisi Japonya Japonya dünyanın üçüncü sanayi ülkesidir. Sanayisi daha çok ağır sanayi üzerinde toplanmıştır. Başlıca sanayi tesisleri gemi, otomobil, elektronik ve optik cihaz, lokomotif, uçak, kimya ve her çeşit makina îmal eden fabrikalardır. İş gücünün % 26’sı sanayi kesiminde çalışmaktadır.

26 Savaştan sonra gelişen Japonya sanayi merkezleri, denizden kazanılmış topraklar üzerine kurulmuştur. Japonya elde ettiği sanayi ürünlerinin büyük miktarını ihraç etmektedir. Ticaretin büyük bir kısmını deniz yoluyla gerçekleştiren Japonya’nın en önemli ürününü % 30’luk bir oranla makinalar meydana getirir. Bunu demir ve çelik mamülleri, pamuk ürünleri, taşıma araçları, gemi, optik cihazlar, ham ipek, cam, porselen, oyuncak, elektronik araçlar ve balık mamulleri takip eder. İthal ettiği ürünlerin başında petrol gelir. Bunu demir cevheri, buğday takip eder. Bunların yanında ham pamuk, yün, kauçuk, ham maddeler ve kereste de ithal eder. Dünyanın hemen hemen bütün ülkeleriyle ticaret yapar. En fazla ticareti ABD ve Kanada ile olup bunu Asya ülkeleri takip eder.

27

28 Fransız Sanayisi Büyük ölçüde yabancı yatırımları kabul ederek ve dış iştirak alımlarını arttırarak dışa açılmıştır. İhracat yönelimini canlandıran sanayi üretimi 1996 yılından bu yana yılda % 4 oranında büyümüştür. Otomobil sanayisinin başarının ötesinde, bu büyüme en ileri teknoloji sektörlerine (eczacılık, havacılık, telekomünikasyon) yönelimini sürdürmektedir. Fransa, doksanlı yılların başında birçok krizle başa çıkmak zorunda kalmıştır (Körfez krizi, Avrupa para sisteminin yarattığı bölünme, Almanya’nın yeniden birleşmesinin sonuçları, …) ve sanayi üretimi 1990 yılından 1995 yılına kadar yerinde saymıştır.

29 30.000 kişiyi bulduğu tahmin edilmektedir. Fransız sanayi potansiyelinin % 30’u ve büyük sanayinin yaklaşık yarısı, en ileri sektörlerde yoğunlaşmış olan yabancı grupların denetimindedir. büyük ölçüde uç sektörlere (nükleer enerji, petrol, havacılık, uzay, telekomünikasyon, vb) yönelimini sürdürmektedir.

30 Fransa, büyük ölçüde nükleer enerjiye bağımlıdır

31 Ülkedeki işsizlik oranı %9.1'dir. Bununla beraber sanayi, makine, kimyasal ürünler, otomobil, metalürji, uçak, elektronik, tekstil, gıda ürünleri, turizm üzerine dayalıdır. Sanayinin büyüme oranı yaklaşık %1.5'tir. Ülkedeki tarım ürünleri buğday, tahıl, şeker pancarı, patates, üzüm, sığır, süt ürünleri, balık gibi alt bölümlere ayrılmaktadır.

32 önemli bir ekonomik güce sahip olan ve önemli bir ham çelik üreticisi olan Brezilya aynı zamanda önemli bir ithalatçıdır. Brezilya Sanayisi 2010 yılında Brezilya’nın ham çelik üretimi 32,8 milyon tofabrikası n olarak gerçekleşmiştir. Ülkede 27 adet çelik vardır.

33 -İŞLENMİŞ DOĞAL TAŞLAR - BLOK MERMER, TRAVERTEN -Oto Yedek Parça BREZİLYA SANAYİSİNİN BAŞLICA ÜRÜNLERİ - İnşaat Malzemeleri -Tekstil ve Hazır Giyim Yan Sanayi

34 http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/98475c83b47075e_ek.pdf?tipi=4&turu=H&sube=0 http://tr.wikipedia.org/wiki/Geli%C5%9Fmi%C5%9F_%C3%BClke http://www.meb.gov.tr/aok/Aok_Kitaplar/AolKitaplar/Cografya_6/2.pdf : http://www.munise.com/sorular-cevaplar/133854-turkiyedeki-sanayi-kentleri-ve-gelisimi.html#ixzz2hmv9xvUlhttp://www.munise.com/sorular-cevaplar/133854-turkiyedeki-sanayi-kentleri-ve-gelisimi.html#ixzz2hmv9xvUl http://www.pasiad.org/ulkeler/ulkeler-1/japonya.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa Kaynak

35


"Organize Sanayi B ö lgeleri VE Hizmetleri. Türkiye'de sanayileşme çabaları Cumhuriyetle birlikte yoğunluk kazanmış siyasi bağımsızlığın temeli olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları