Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Ödemeler Dengesi. Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 2 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi : Bir ülke sakinlerinin diğer ülke sakinleriyle, belli bir dönemde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Ödemeler Dengesi. Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 2 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi : Bir ülke sakinlerinin diğer ülke sakinleriyle, belli bir dönemde."— Sunum transkripti:

1 1 Ödemeler Dengesi

2 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 2 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi : Bir ülke sakinlerinin diğer ülke sakinleriyle, belli bir dönemde yaptığı tüm ekonomik faaliyetlerin sistematik şekilde kaydedildiği tablodur. Bilançonun ana bölümleri şunlardır: A. CARİ İŞLEMLER HESABI B. SERMAYE HESABI C. FİNANS HESABI D. NET HATA VE NOKSAN E. REZERV VARLIKLAR GENEL DENGE

3 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 3

4 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 4

5 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 5 Ödemeler Dengesi

6 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 6 Ödemeler Dengesi

7 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 7 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP) BP = CAB + KAB BP = CAB + KAB BP = CAB [Y, Y f, (P f /P).R] + KAB [i, (i f + D e )] BP = CAB [Y, Y f, (P f /P).R] + KAB [i, (i f + D e )] CAB = Current Account Balance (Cari İşlemler Dengesi) CAB = Current Account Balance (Cari İşlemler Dengesi) KAB = Capital Account Balance (Sermaye Hesabı Dengesi) KAB = Capital Account Balance (Sermaye Hesabı Dengesi) BP = 0 Dış Denge BP = 0 Dış Denge BP > 0 Dış Fazla BP > 0 Dış Fazla BP < 0 Dış Açık BP < 0 Dış Açık

8 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 8 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP) BP = CAB [Y, Y f, (P f /P).R] + KAB [i, (i f + D e )] BP = CAB [Y, Y f, (P f /P).R] + KAB [i, (i f + D e )] (-) (+) (+) (+) (-) (-) (+) (+) (+) (-) Cari İşlemler Dengesini Etkileyen Unsurlar Y = ülkenin gelir düzeyi ; M = f(Y) + Y = ülkenin gelir düzeyi ; M = f(Y) + Y f = Ticaret ortaklarının gelir düzeyi ; X = f(Y f ) + Y f = Ticaret ortaklarının gelir düzeyi ; X = f(Y f ) + (P f /P).R = Reel döviz kuru (P f /P).R = Reel döviz kuru P f = Yabancı ülke fiyatlarının ulusal para cinsinden ifadesi P f = Yabancı ülke fiyatlarının ulusal para cinsinden ifadesi P = Yurtiçi fiyatlar P = Yurtiçi fiyatlar R = Nominal döviz kuru R = Nominal döviz kuru Eğer Y   M  ; Y f   M f  Eğer Y   M  ; Y f   M f  Reel döviz kuru (P f ve P sabit iken, R  )  X  ve M  Reel döviz kuru (P f ve P sabit iken, R  )  X  ve M 

9 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 9 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP) BP = CAB [Y, Y f, (P f /P).R] + KAB [i, (i f + D e )] BP = CAB [Y, Y f, (P f /P).R] + KAB [i, (i f + D e )] (-) (+) (+) (+) (-) (-) (+) (+) (+) (-) Sermaye Hesabı Dengesini Etkileyen Unsurlar i = yurtiçi faiz oran i = yurtiçi faiz oran i f = yurtdışı faiz oranı i f = yurtdışı faiz oranı D e = Beklenen devalüasyon ya da depresiasyon oranı D e = Beklenen devalüasyon ya da depresiasyon oranı Eğer i   Yabancı sermaye girişi  Eğer i   Yabancı sermaye girişi  (i f + D e )   Yabancı sermaye çıkışı  (i f + D e )   Yabancı sermaye çıkışı  Uzun vadede faiz oranı (i), Cari İşlemler Dengesini de etkiler. Dış borç faizleri cari işlemlere kaydedilir (Hizmet Giderleri).

10 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 10 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP) BP = CAB [Y, Y f, (P f /P).R] + KAB [i, (i f + D e )] BP = CAB [Y, Y f, (P f /P).R] + KAB [i, (i f + D e )] (-) (+) (+) (+) (-) (-) (+) (+) (+) (-) BP’yi türetmek için Y ve i dikkate alınıp, Y f, P, P f, R sabit kabul edilir. Aksi halde, BP sağa veya sola hareket eder. BP’yi türetmek için Y ve i dikkate alınıp, Y f, P, P f, R sabit kabul edilir. Aksi halde, BP sağa veya sola hareket eder. BP = CAB [Y] + KAB [i] BP = CAB [Y] + KAB [i] (-) (+) (-) (+) Y   M  böylece (X-M) olumsuz etkilenir. Y   M  böylece (X-M) olumsuz etkilenir. i f ve D e sabit kabul edilirse, i f ve D e sabit kabul edilirse, i   Yabancı sermaye girişi  i   Yabancı sermaye girişi   Bu durumda, genel dış denge, gelir düzeyi ve faiz oranlarının bir fonksiyonudur.

11 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 11 Ödemeler Dengesi 0 0 0 0 Cari Hesap Açığı Net Sermaye Girişi ii Y Y (M-X) 1 (M-X) 2 (M-X) 1 (M-X) 2 i2i2i2i2 i1i1i1i1 i2i2i2i2 i1i1i1i1 KAS 1 KAS 2 Y 1 Y 2 KAS 1 KAS 2 Y 1 Y 2 (M-X) KAS BP=0 BP=0 A B ) 45 0   BP=0 BP=0

12 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 12 Ödemeler Dengesi 0 0 0 0 Cari Hesap Açığı Net Sermaye Girişi ii Y Y (M-X) 1 (M-X) 2 (M-X) 1 (M-X) 2 i2i2i2i2 i1i1i1i1 i2i2i2i2 i1i1i1i1 KAS 1 KAS 2 Y 1 Y 2 KAS 1 KAS 2 Y 1 Y 2 (M-X) KAS BP=0 BP=0 BP 1 BP 1 BP 2 BP 2 C A B D KAS 2 ) 45 0   (M-X) 2 BP=0 BP=0 i3i3i3i3

13 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 13 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)  C gibi bir noktada, milli gelir düzeyinin üzerinde bir faiz oranı (i 2 >Y 1 ) olduğu için, Dış Fazla vardır.  Y gibi bir noktada, milli gelir düzeyinin altında bir faiz oranı (Y 1 >i 3 ) olduğu için, Dış Açık vardır.  (M-X) fonksiyonunun kayma nedenleri; Y f, Reel Kur, i f, D e  Reel Kur  X , M  ve (M-X) fonksiyonu ile BP sağa kayar. [BP 1 ]  i f  ve i  Net SG  ve KAS fonksiyonu ile BP sola kayar. [BP 2 ]

14 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 14 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)  BP doğrusu, üzerindeki her noktada dış dengeyi sağlayan uygun i-Y bileşimlerini gösterir. i1i1 0 Y1Y1 Y Ülkedeki Gelir Düzeyi i Yurtiçi Faiz Oranı BP = 0 E1E1E1E1 i2i2 Y2Y2 E 2 Dış Açık E 2 ' Dış Fazla

15 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 15 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)  Bu doğru üzerinde dış denge, milli gelirin doğurduğu dış ticaret bilançosu açığının (fazlasının), faiz oranlarının uyardığı net sermaye bilançosu fazlası (açığı) ile dengelendiğini ifade eder.  Y 1  BP = 0 çünkü i 1 faiz oranı dengesizliğe izin vermiyor.  i 1  BP = 0 çünkü Y 1 gelir düzeyi dengesizliğe izin vermiyor.  BP doğrusunun sağı, ödemeler bilançosu açığı bölgesidir. Çünkü, bu bölgede dış dengenin sağlanması için gerekli milli gelir düzeyi çok yüksek veya faiz oranı çok düşüktür.  BP doğrusunun solu, ödemeler bilançosu fazlası bölgesidir. Çünkü, bu bölgede dış dengenin sağlanması için gerekli milli gelir düzeyi çok düşük veya faiz oranı çok yüksektir.

16 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 16 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)  Dış denge doğrusunun (BP) eğimi, sermaye akımlarının faiz oranlarına karşı duyarlılığına bağlıdır. Bu duyarlılık (sermayenin faiz esnekliği) ne kadar yüksek olursa, BP doğrusu o derece yatıklaşır (eğimi azalır). Yi0Yi0Yi0 BP BP BP 1 BP 2 Dış Fazla Dış Açık Sermaye Mobilitesi=0 Sermaye Mobilitesi=  Sınırlı Sermaye Mobilitesi e(BP 1 ) < e(BP 2 )

17 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 17 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi (Balance of Payments-BP)  Sermaye girişi 1.000.000 $, 1$=1.400.000 TL, i=%20  1.000.000 * 1.400.000 = 1.400.000.000.000 TL  Her 1 TL, %20 faizden 1,2 TL olacak. (Anapara + Faiz = 1 + 0,20 =1,20) (Anapara + Faiz = 1 + 0,20 =1,20)  1.400.000.000.000 * 1,20 = 1.680.000.000.000 TL vade sonunda elde edilecek toplam gelir.  Eğer t+1 döneminde; 1$ = 1.400.000 TL : 1.680.000.000.000 / 1.400.000 = 1.200.000 $ çıkar. 1$ = 1.400.000 TL : 1.680.000.000.000 / 1.400.000 = 1.200.000 $ çıkar. 1$ = 1.100.000 TL : 1.680.000.000.000 / 1.050.000 = 1.600.000 $ çıkar. 1$ = 1.100.000 TL : 1.680.000.000.000 / 1.050.000 = 1.600.000 $ çıkar. 1$ = 1.750.000 TL : 1.680.000.000.000 / 1.750.000 = 960.000 $ çıkar. 1$ = 1.750.000 TL : 1.680.000.000.000 / 1.750.000 = 960.000 $ çıkar.

18 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 18 Ödemeler Dengesi  Genel Denge  Ekonomide genel denge iç denge (IS=LM) ve dış dengenin (BP) birlikte sağlandığı durumu ifade eder. i0i0 0 Y0Y0 Y Ülkedeki Gelir Düzeyi i Yurtiçi Faiz Oranı BP E0E0E0E0 IS LM

19 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 19 Ödemeler Dengesi  Dış Açık Durumu  Ekonomide iç denge (IS=LM) varken dış açık (BP<0) durumunu ifade eder. Milli gelir daha düşük ya da faiz oranı daha yüksek olmalıydı ki dış açık olmasın.  Milli gelir çok yüksek (ithalat artar)  Faiz oranı çok düşük (sermaye çıkışı olur)  Faiz oranı veri iken, dış dengenin sağlanabilmesi için gelir düzeyi AE 1 kadar düşük olmalıdır.  Dış Açık, AE 1 ile marjinal ithalat eğiliminin (m) çarpımına eşittir. Dış Açık = [AE 1 * m] i0i0 0 Y0Y0 Y i BP E1E1E1E1 ISLM E'E'E'E' A

20 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 20 Ödemeler Dengesi  Dış Fazla Durumu  Ekonomide iç denge (IS=LM) varken dış fazla (BP>0) durumunu ifade eder. Milli gelir daha yüksek ya da faiz oranı daha düşük olmalıydı ki dış fazla olmasın.  Milli gelir çok düşük (ithalat düşer)  Faiz oranı çok yüksek (sermaye girişi olur)  Faiz oranı veri iken, dış dengenin sağlanabilmesi için gelir düzeyi BE 2 kadar düşük olmalıdır.  Dış Fazla, BE 2 ile marjinal ithalat eğiliminin (m) çarpımına eşittir. Dış Fazla = [BE 2 * m] i0i0 0 Y0Y0 Y i BP E2E2E2E2 ISLM E'' B

21 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 21 Ödemeler Dengesi  Dış Açık veya Fazlanın Sürdürülebilmesi  Ekonominin dış dengesizliklerin bulunduğu E 1 ve E 2 noktalarında kalabilmesi için, bu dengesizliklerin parasal etkilerinin sterilize edilmesi gerekir.  Sterilizasyon politikasının amacı; dış dengesizliklerin parasal etkilerini ters yönde açık piyasa işlemleri ile önlemek ve böylece, IS ve LM’de kaymaların ortaya çıkmasını engellemektir.  Dış Açık : Döviz Geliri < Döviz Gideri  Döviz Miktarı   Döviz Miktarı   M s   LM sola kayar ve yeni denge kurulur. Para otoriteleri, piyasada M s düşmesini istemiyorsa, ters yönde açık piyasa işlemleri ile para arzını eski düzeyine getirir.

22 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 22 Ödemeler Dengesi  Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler 1.Harcama Değiştirici Politikalar a.Para Politikası b.Maliye Politikası 2.Harcama Kaydırıcı Politikalar a.Döviz Kuru Politikası (Sabit Kur Sisteminde olmaz.) b.Dolaysız Kontroller (Gümrük vergileri, ithalat yasakları, ihracat sübvansiyonları.)

23 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 23 Ödemeler Dengesi  Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler Dış Denge : Ödemeler bilançosunun otonom gelir ve gider kalemlerinin eşitlenmesiyle sağlanmakta, yani, döviz piyasasında arz ve talebin eşit olması anlamına gelmektedir. İç Denge : Fiyat istikrarı ile tam istihdamın birlikte gerçekleşmesi, yani, milli gelirin tam istihdam düzeyinde dengeye gelmesidir.  Kısa dönemde iki dengeden birisi tercih edilebilir.  Uzun dönemde iç ve dış denge birlikte sağlanmalıdır.

24 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 24 Ödemeler Dengesi  Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler İç Dengesizlikler : Enflasyon  Daraltıcı Para ve Maliye Politikaları İşsizlik  Genişletici Para ve Maliye Politikaları Dış Dengesizlikler : Dış Açık  Daraltıcı Para ve Maliye Politikaları Dış Fazla  Genişletici Para ve Maliye Politikaları

25 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 25 Ödemeler Dengesi  Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler 1.Enflasyon + Dış Açık  Çelişki Yok (Daraltıcı Politikalar) 2.Enflasyon + Dış Fazla  Çelişki Var 3.İşsizlik + Dış Açık  Çelişki Var 4.İşsizlik + Dış Fazla  Çelişki Yok (Genişletici Politikalar)  Çelişkili durumlar için Robert A. Mundell’in “Etkin Piyasa Sınıflaması İlkesi” dikkate alınır. Yani, politikalar hangi alanda daha etkinse o alanda kullanılmalıdır. Buna göre;  Maliye Politikası – iç dengede daha etkilidir. (Vergiler = G)  Para Politikası – dış dengede daha etkilidir. (Para Arzı = M s ) 2.Enflasyon + Dış Fazla  Daraltıcı Maliye P. + Genişletici Para P. 3.İşsizlik + Dış Açık  Genişletici Maliye P. + Daraltıcı Para P.

26 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 26 Ödemeler Dengesi  Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler  Para Politikası – Amaç: Dış açığı düşürmek. M s   i   I   Y   M   Net YSG   Net YSG  Likidite tuzağı olmamalıdır. Yatırımın faiz elastikiyeti önemlidir.  Maliye Politikası – Amaç: Dış açığı düşürmek. G   Y   M   M d  (M s )  i   Net YSG   M d  (M s )  i   Net YSG  Sonuç Belirsizdir. Para Politikası dış dengede daha etkindir. Dış Açık  Cari İşlemler yoluyla Sermaye Hareketleri yoluyla Cari İşlemler yoluyla Sermaye Hareketleri yoluyla Dış Açık  Dış Açık 

27 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 27 Ödemeler Dengesi  Sabit Kur Sisteminde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği (Tam Sermaye Mobilitesi varsayımı) Para Politikası  E 0 noktasında IS = LM = BP  Ekonomi eksik istihdamda ise, tam istihdama ulaşmak için Genişletici Para Politikası uygulandığında (M s  ve LM  LM 1 ) yeni denge E 1 noktasında oluşur.  E 1 noktasında Dış Açık vardır. Daraltıcı para politikasıyla (M s  ve LM 1  LM) denge tekrar E 0 noktasında oluşur.  Sonuçta: Genişletici Para Politikası etkin değil. i0i0 0 Y0Y0 Y i LM E1E1E1E1 ISLM 1 E0E0E0E0 BP Dış Açık

28 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 28 Ödemeler Dengesi  Sabit Kur Sisteminde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği (Tam Sermaye Mobilitesi varsayımı) Maliye Politikası  E 0 noktasında IS = LM = BP  Ekonomi eksik istihdamda ise, tam istihdama ulaşmak için Genişletici Maliye Politikası uygulandığında (G  ve IS  IS 1 ) yeni denge E’ noktasında oluşur.  E’ noktasında Dış Fazla vardır. Genişletici para politikasıyla (M s  ve LM  LM 1 ) denge E 1 noktasında oluşur (Y  ).  Sonuç: Genişletici Maliye Politikası çok etkin. i0i0 0 Y0Y0 Y i LM E1E1E1E1 ISLM 1 E0E0E0E0 BP Dış Fazla IS 1 E’ Y1Y1

29 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 29 Ödemeler Dengesi  Sabit Kur Sisteminde Otomatik Dengelenme Mekanizması  P   (X-M)   Dış Açık   P   (X-M)   Dış Açık  Dış Açık  M s  (Parasal Etki)  Y   (X-M)   Dış Açık   i   Net YSG   Dış Açık   i   Net YSG   Dış Açık 

30 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 30 Ödemeler Dengesi  Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler  Sabit kur sisteminde, fiili dengesizliklerin ortadan kalkması şeklinde olan otomatik dengelenme mekanizması; Esnek kur sisteminde, potansiyel dengesizliklerin giderilmesi gibi farklı bir nitelik kazanmaktadır.  Sabit kur sisteminde, gelir ve nispi fiyat değişmeleri dengelenme mekanizmasında ortaklaşa rol oynarken; Esnek kur sisteminde, nispi fiyat değişmeleri ön plana geçmekte, gelir değişmeleri ise otomatik dengelenme sürecinde tersine çevirici ve dengelenmenin etkinliğini azaltıcı bir etkiye sahip olmaktadır.

31 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 31 Ödemeler Dengesi  Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler  Sabit kur sisteminde, dolaylı olarak ortaya çıkan nispi fiyat değişmeleri, para arzı ve fiyatlar genel düzeyindeki değişmelere bağlıdır.  Esnek kur sisteminde, dolaysız olarak ortaya çıkan nispi fiyat değişmeleri, döviz kuru değişmelerine bağlıdır.

32 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 32 Ödemeler Dengesi  Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler  Sabit Kur Sistemi [Para Politikası] M s   i   I   Y   M   Net YSG   Net YSG   Esnek Kur Sistemi [Para Politikası] – Fiili değil, Potansiyel Açık M s   i   I   Y   M   R   Net YSG   R   Net YSG   R  Dış Açık  Cari İşlemler yoluyla Sermaye Hareketleri yoluyla YYYY Cari İşlemler yoluyla Sermaye Hareketleri yoluyla

33 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 33 Ödemeler Dengesi  Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler  Para politikasının iç denge üzerindeki etkisi esnek kur sisteminde artmaktadır. Bunun istisnaları vardır: a.Likidite Tuzağı Durumunda, M s   i   i  İç Denge üzerinde Para P. etkisiz.  Dış Denge üzerinde Para P. etkisiz. b.Yatırım Talebinin Faiz Elastikiyeti = 0 ise, M s   i   I   I devam etmiyor. Çünkü YTFE=0.  Net YSG   Net YSG 

34 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 34 Ödemeler Dengesi  Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler  [Maliye Politikası] – Genişletici Maliye Politikası Uygulaması G   Y   M  (Dış Açık)  R   M d   i   Net YSG  (Dış Fazla)  R   M d   i   Net YSG  (Dış Fazla)  R  Esnek Kur Sisteminde Devam Eden Durum: R   Y  R   Y  R   Y  Hangi etki ağır basarsa, o sonuç oluşur. R  ise, Genişletici Maliye Politikasının Gelir üzerindeki etkisi artırıcı olur. R?R?R?R? Cari İşlemler yoluyla Sermaye Hareketleri yoluyla SKSEKS SKSEKS Sabit Kur Sisteminde iş burada bitiyor

35 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 35 Ödemeler Dengesi  Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler  Maliye politikasının iç denge üzerindeki etkisinin istisnaları vardır: a.Likidite Tuzağı Durumunda, G   Y   M   R   Y   M d   i   i (2nci etki gerçekleşmez)  M d   i   i (2nci etki gerçekleşmez) b.Para Talebinin Faiz Elastikiyeti = 0 ise, G   Y  olmayacaktır (Y). Çünkü bu durumda G’deki artış tamamen faiz oranı yükselmesine yol açıp yatırımları dışlayacaktır (crowding-out).

36 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 36 Ödemeler Dengesi  Esnek Kur Sisteminde İç ve Dış Denge Amacıyla İzlenebilecek Politikalar ve Etkinlikler b.Para Talebinin Faiz Elastikiyeti = 0 ise, i0i0 0 iYiY Y iE IS LM Çoğaltan A IS 1 i1i1  Yani, Klasik ve Paracı iktisatçıların öngördüğü bu durumda, genişletici maliye politikasının gelir üzerindeki etkisi olmaz.  G   Y (crowding-out)  i   R   Y  (EKS’de Y azalır).  i   R   Y  (EKS’de Y azalır).

37 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 37 Ödemeler Dengesi  Esnek Kur Sisteminde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği (Tam Sermaye Mobilitesi varsayımı) Para Politikası  E 0 noktasında IS = LM = BP  Amaç geliri (Y) artırmaktır. Genişletici Para Politikası uygulandığında (M s  ve LM  LM 1 ) E' noktasına ulaşılır.  Ancak, E' noktasına fiilen ulaşılamaz. Bu nokta potansiyel dış açık noktasıdır. Potansiyel dış açık döviz kurunu (R) yükseltir.  R   BP ve IS sağa kayar. Ancak tam sermaye mobilitesi nedeniyle BP kaymaz.  IS  IS 1 olunca E’ noktası yerine fiilen E 1 noktasına ulaşılır.  Sonuç: Genişletici Para Politikası çok etkin. i0i0 0 Y0Y0 Y i LM E1E1E1E1 ISLM 1 E0E0E0E0 BP IS 1 E’ Y1Y1

38 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 38 Ödemeler Dengesi  Esnek Kur Sisteminde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği (Tam Sermaye Mobilitesi varsayımı) Maliye Politikası  E 0 noktasında IS = LM = BP  Burada, Genişletici Maliye Politikası uygulandığında (G  ve IS  IS 1 ) yeni denge E’’ noktasına ulaşılır. E’’ noktasında potansiyel dış fazla vardır. Potansiyel dış fazla, döviz kurunu (R) düşürür.  R   BP ve IS sola kayar. Ancak tam sermaye mobilitesi nedeniyle BP kaymaz.  E 0 noktasından E’’ noktasına geçemeyiz. Sonuçta tekrar E 0 noktasına geri döneriz.  Sonuç: Genişletici Maliye Politikası etkin değil. i0i0 0 Y0Y0 Y i LM IS E0E0E0E0 BP IS 1 E’’

39 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 39 Ödemeler Dengesi  Esnek Kur Sisteminde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği (Tam Sermaye Mobilitesi varsayımı) Maliye Politikası  Devam…  G   Y   R   X , M   (X-M)   Y   R   X , M   (X-M)   Y   Y  ve Y  birbirini nötrler.  Bu yüzden: Genişletici Maliye Politikası etkin değil. i0i0 0 Y0Y0 Y i LM IS E0E0E0E0 BP IS 1 E’’

40 Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 40 Ödemeler Dengesi  Tam Sermaye Mobilitesi Durumunda:  Sabit Kur Sisteminde: Maliye Politikası Etkin  Esnek Kur Sisteminde: Para Politikası Etkin


"1 Ödemeler Dengesi. Dr. Dilek Seymen© Dr. Mert Ural 2 Ödemeler Dengesi  Ödemeler Dengesi : Bir ülke sakinlerinin diğer ülke sakinleriyle, belli bir dönemde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları