Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TC MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TC MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri."— Sunum transkripti:

1 1 TC MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri

2 2 ÖĞRENCİ Yaşam-boyu öğrenme Küreselleşme Bilgi Toplumu Üretim ve rekabet Programlar Okul Öğretmen Ekonomik kalkınma Yeni yaklaşımlar Bilgi teknolojileri

3 3 Türkiye, fen okuryazarlığı ortalama puan sıralamasında 57 ülke içinde 44. sırada yer almaktadır. Türkiye, okuma becerileri sonuçlarında 56 ülke arasından 444 puanla 37. sırada yer almaktadır. PISA 2006 matematik okuryazarlığı ölçeğinde öğrencilerimizin %76,4’ü bilişsel öğrenmenin altı basamağından ikinci düzeyde veya daha aşağısındadır. Öğrenci nitelikleri- Mevcut durum PISA Sonuçları

4 4 Öğrenci nitelikleri Mevcut durum Uluslararası sınavlar (PISA, PIRLS, TIMMS)PISAPIRLS TIMMS Yaşam becerileri Etik ve sosyal değerler

5 5 Nasıl bir öğrenci? Değişimi ve gelişimi anlamlandıran Küreselleşen dünyada ulusal değerlerine sahip çıkan Bilim ve teknoloji okur-yazarı Eleştirel düşünen Kendi öğrenmelerinden sorumlu ÖĞRENEN ÖĞRENCİLER…

6 6 Öğretmen nitelikleri Mevcut Durum Öğretmen Yeterlikleri Mevcut Durum Araştırması Öğretmen yeterliklerine ilişkin olarak öğretmenlerin mevcut durumlarını belirlemek amacıyla –Öz-değerlendirme –Gözlem ve –Görüşme yapılmıştır. Hem öz-değerlendirme hem de gözlem ve görüşme sonuçlarında öğretmenlerin, yeterlik ve alt yeterliklere ilişkin eğitim ihtiyaçları bildirdikleri görülmüştür.

7 7 Öğretmen nitelikleri Hedef ve beklentiler Bilim, Teknoloji ve Yenilik Vizyonu (2023) İnsanı ve değerleri tanıma, Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yeterli olma Mesleki heyecanını koruyabilme Öğrencilerini güdüleyebilme Yansıtıcı düşünmeyi benimseme ve uygulama, Değişimi tanıma ve yönetebilme, İşbirliği içinde düşünme ve problem çözebilme Sosyal çevre oluşturabilme İnsana ve duygusal ihtiyaçlara dönük bir ortam yaratabilme, Öğrenme yaşantılarını yönetebilme

8 8 Nasıl bir öğretmen? Değişimi yöneten Ulusal değerleri yarınlara taşıyan Özeleştiri yapan Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen Kendi bireysel ve mesleki gelişiminden sorumlu ÖĞRENEN ÖĞRETMEN…

9 9 Öğretmen/ Öğrenci Mevcut durum Hedef Gelişim ihtiyacı

10 10 Öğretmenlerin Niteliğini Arttırmaya Yönelik Yapılan Çalışmalar Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Özel Alan Yeterlikleri Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG)

11 11 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43 üncü ve 45 inci Maddeleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümleri kapsamında oluşturulan Öğretmen Yetiştirme Türk Millî Komitesi kararları Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Temel Eğitime Destek Programı Avrupa Öğretmen ve Eğitici Genel Yeterlikleri Neden öğretmen yeterlikleri?

12 12 Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri: A.Kişisel ve Meslekî Değerler-Meslekî gelişimKişisel ve Meslekî Değerler-Meslekî gelişim B.Öğrenciyi TanımaÖğrenciyi Tanıma C.Öğrenme ve Öğretme süreciÖğrenme ve Öğretme süreci D.Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve DeğerlendirmeÖğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme E.Okul-Aile ve Toplum İlişkileriOkul-Aile ve Toplum İlişkileri F.Program ve İçerik BilgisiProgram ve İçerik Bilgisi başlıklarında 6 ana yeterlik, Bu yeterliklere ilişkin 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesi şeklinde belirlenmiştir.

13 13 Özel Alan Yeterlikleri Okul Öncesi Sınıf Öğretmenliği Hayat Bilgisi Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Müzik İngilizce Fen ve Teknoloji Özel Eğitim Teknoloji Tasarım Beden Eğitimi Görsel Sanatlar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bilişim Teknolojileri Yeterlikleri belirlenen özel alanlar:

14 14 Belirlenen yeterliklerin, Öğretmen yetiştirme ve istihdam etme politikalarının belirlenmesinde, Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitiminde, Öğretmenlerin seçiminde, Öğretmenlerin iş başarımlarının değerlendirilmesinde, Öğretmenlerin kendilerini tanıma ve geliştirmelerinde kullanılması düşünülmektedir.

15 15OTMG Öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesinde Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli

16 16 yaşam boyu öğrenme Öğrenen öğretmen Öğrenen öğrenci Öğrenen veliÖğrenen okul toplumu

17 17 Okul Temelli Mesleki Gelişim ile; Kaynakların etkili kullanımı, Sorumluluk, Bireysel mesleki gelişim planı hazırlama ve uygulama, Deneyim paylaşımı ve rehberlik, Yeni yaklaşımlarda bilinçlenme, Yansıtma, Deneyim ve bilgi paylaşımı Okul-çevre işbirliği sağlanacaktır.

18 18 OTMG ve Hizmet-içi eğitim Dünya Bankasınca 2005 yılında yapılan Türkiye Eğitim Sektör Çalışmasında; “…alışılagelen MEB seminerleri etkin olmamaktadır. Çünkü uygulama, izleme ve yansıtma konularına fırsat tanımamaktadır.” ifadesiyle ülkemizdeki hizmet içi eğitimin yeterli olmadığı vurgulanmaktadır.

19 19 2003 yılında Dublin’de yapılan OECD üst düzey eğitim sorumluları toplantısında, Hemen hemen tüm ülkelerde –öğretmenlerin okulun gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilgi ve deneyimlerinin yeterli olmadığı, –okulun gereksinimleri ile öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamak için aldıkları hizmet içi eğitimin birbiriyle bağlantılı olmadığı, –hizmet içi eğitim programlarının sınırlı kaldığı açıklanmaktadır. OTMG ve Hizmet-içi eğitim

20 20 Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Yönelik OTMG Modeli Öğrenen (öğrenci/öğretmen) ihtiyacının karşılanması İhtiyaç Belirleme Öncelikleri Belirleme Hedef Belirleme İzlenecek Yolun Belirlenmesi İzleme ve Değerlendirme

21 21 Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelinin Özellikleri 1.Öğretmen mesleki gelişim hedeflerini, öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda kendisi belirler. 2.Öğretmen mesleki gelişimini görevi başında, çalıştığı okulda ve eğitim-öğretim sürecini aksatmadan gerçekleştirir. 3.OTMG uygulamalarının bakanlık bütçesine maliyeti düşüktür. Maliyet ve kaynaklar, öğretmen ile okul yöneticisi tarafından belirlenir. 4.OTGM çalışmalarında öğretmen, gelişim planını ve içeriğini kendisi hazırlar. 5.Öğretmen kendi gelişim modelini kendisi oluşturur. Kendi mesleki gelişim planını hazırlama, uygulama, izleme, yorumlama ve değerlendirme süreçlerinin etkin katılımcısıdır.

22 22 Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelinin Özellikleri 6.Öğretmen, mesleki gelişimini planlama, uygulama, izleme, sonuçlarını yorumlama ve değerlendirme süreçlerini okul yöneticisiyle birlikte kanıtlara dayalı yürütür. 7.Öğretmen bireysel mesleki gelişim uygulamaları sonucunda belirlemiş olduğu yeterlik alanının yanı sıra başka yeterlik alanlarında da gelişim sağlar. 8.Öğretmen yansıtıcı bir yaklaşımla, mesleki gelişiminin öğrenci öğrenmelerine yansımasını izler, bir sonraki gelişim hedeflerini bu doğrultuda belirler. 9.Kaynak kullanımı, daha etkin, verimli ve ekonomiktir.

23 23 Özel Alan Yeterlikleri Öğretmen Performansının/ İş Başarımının Değerlendirilmesi Öğretmen Adaylarının Seçimi YÖK Öğretim Programının Geliştirilmesi Akreditasyon Ödül/Kariyer Gelişimi Aylık-Ücret Hizmet İçi Eğitim Bireysel Mesleki Gelişim Genel Yeterlikler Öğretmen Yeterlikleri Temelli Çevrim Sistemi

24 24 Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz… Yeterlikler ve OTMG hakkında daha geniş bilgi için: –Web: http://oyegm.meb.gov.tr/yethttp://oyegm.meb.gov.tr/yet –E-posta: ziyaguldere@gmail.comziyaguldere@gmail.com –Telefon: 0 312 4175070 (Dahili: 4164, 4149) –Belgegeçer: 0 312 4253094

25 25 Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür, değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını ve ilgilerini dikkate alır. Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında gösterir. Diğer öğretmen, yönetici ve uzmanların başarılı deneyimlerinden yararlanır. Öz değerlendirme yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır. Mesleği ile ilgili mevzuatı izler. A. Kişisel ve Mesleki Gelişim – Mesleki Değerler

26 26 B. Öğrenciyi Tanıma Öğretmen, öğrencinin tüm özelliklerini, ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, geldiği ailenin ve çevrenin sosyo - kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.

27 27 Öğretmen, öğretme ve öğrenme süreçlerini plânlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar. C. Öğrenme ve Öğretme Süreci

28 28 Öğretmen, öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirir. Öğrencilerin kendilerini ve diğer öğrencileri değerlendirmelerini sağlar. Ölçme sonuçlarını daha iyi bir öğretim için kullanır; sonuçları öğrenci, veli, yöneticiler ve öğretmenlerle paylaşır. D.Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme

29 29 Öğretmen, okulun bulunduğu çevrenin doğal, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Aileleri ve toplumu eğitim sürecine ve okulun gelişimi ile ilgili çalışmalara katılmaları yönünde teşvik eder. E. Okul, Aile ve Toplum İlişkileri

30 30 Öğretmen, Türk Millî Eğitim Sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef, ilke ve tekniklerini bilir ve uygular. F. Program ve İçerik Bilgisi


"1 TC MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları