Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKANLIĞI AR-GE / İSTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKANLIĞI AR-GE / İSTANBUL."— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKANLIĞI AR-GE / İSTANBUL

2 1.1. PROJENİN ADI Bİ’ OYUN BULDUM OYNAYALIM PROJESİ 2 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

3 1.2. PROJENİN SÜRESİ Başlangıç Tarihi: 18.11.2013 Bitiş Tarihi: 30.06.2014 1.3. PROJENİN UYGULANACAĞI YER(LER): 39 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Her ilçeden seçilen 10 ilk ve ortaokul İPA DÜNYA OYUN KONFERANSI 2014 OYUN ŞENLİĞİ 3 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

4 1.4. PROJE PAYDAŞLARI İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Denetmenleri Başkanlığı Aktif Yaşam Derneği

5 1.5. SPONSORLAR VE DESTEK VEREN KURULUŞLAR (VARSA): 1.6. PROJE TAHMİNİ BÜTÇESİ 1.7. PROJE ÖZETİ İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Denetmenleri ARGE Grubu ve Aktif Yaşam Derneği ortaklığı ile yapılacak olan ‘Bir Oyun Buldum! Oynayalım Projesi’; çocukların kendi oyun ve oyun materyallerini tasarlamaları, üretmeleri ve farklı oyun çeşitlerini deneyimlemelerine imkân sunarak, oyun üretme, oynama ve oyun hakkının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlanmaktadır. Projenin Aşamaları; İstanbul iline bağlı 39 ilçeden rehber öğretmenlerin katılımıyla ‘Oyun ve Oyun Materyali Tasarımı Semineri’ düzenlenmesi Rehber öğretmenlerin görev yaptıkları ilçelerde en az 10 ilkokul ve ortaokulda, 4. ve 5. sınıflardan birer öğretmen ve psikolojik danışmana içeriği kendilerine sunulan seminerde belirlenecek olan bir günlük eğitim verilmesi 5 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

6 Verilecek olan eğitimler sonrası eğitim verilen her okulda eğitime katılan bir öğretmenin rehberliğinde oyun üretmeye ve oynamaya öncülük etmeleri amacıyla en az 4 öğrenciden oluşan çalışma grupları oluşturulma sı Çalışma gruplarının oyun ve oyun materyalleri ni tasarlayıp üretmesi Okullarda öğrenci gruplarının, tasarladıkl arı ve ürettikleri oyun ve oyun materyaller ini kendi okullarında bir şenlik düzenleyer ek tanıtması Okulda bir yönetici, rehber öğretmen, sürece katılan 1 sınıf ya da branş öğretmeni ve 2 öğrenciden oluşan 5 kişilik bir değerlendir me ekibinin oluşturulma sı Okul değerlendi rme ekibinin kriterlere uygun olarak ilçeye gönderilec ek üç oyunu belirlemesi 6 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

7 Çalışma gruplarının oyun ve oyun materyallerini en fazla 3 dakikalık anlatımlı videolar şeklinde hazırlaması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndermesi İlçelerde, ilgili şube müdürü başkanlığında, ilçe rehber öğretmeni ile ilçe milli eğitim müdürlüğünün belirleyeceği ilk ve orta okulu temsilen birer öğretmenden oluşan dört kişilik bir İlçe Değerlendirme Komisyonu” oluşturulması İlçelere gönderilen oyun ve oyun materyalleri belirlenen kriterler (Ek:1) doğrultusunda değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilerek İl değerlendirme komisyonuna gönderilecek üç oyunun belirlenmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, Bir Müdür Yardımcısı ya da şube müdürü, Eğitim Denetmenleri Başkanlığı ARGE grubundan bir eğitim denetmeni, Aktif Yaşam Derneğinden bir uzman ve İlçe rehber öğretmenlerinden iki rehber öğretmen olmak üzere 5 kişilik bir “İl Değerlendirme Komisyonu” oluşturulması 7 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

8 İlçe değerlendirm e komisyonunc a kriterlere uygun olarak belirlenen üç oyunun değerlendiril mek üzere video çekimleri ile birlikte İl değerlendirm e komisyonuna gönderilmesi İl değerlendirme komisyonunca kriterlere (Ek:1) uygun olarak yapılan değerlendirmede konferansta sergilenmek üzere 20 oyunun belirlenmesi (komisyon, gerek görmesi halinde oyunların bizzat üreticileri tarafından oynanmasını ya da sunulmasını isteyebilecektir) Kriterlere uygun bulunan oyun ve oyun materyallerini n sahiplerinin IPA Dünya Oyun Konferansı’na davet edilmesi, oyun ve oyun materyallerini n Oyun Şenliği’nde sergilenmesi 39 ilçeden gelen oyun ve oyun materyallerini n oyun ve çocuk oyun hakkının yaygınlaştırıl ması amacıyla kitaplaştırılma sı 8 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

9 BÖLÜM 2. PROJE ORTAKLIK YAPISI 2.1. PROJE ORTAKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER ORTAK 1: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü A. KURUM PROFİLİ Statüsü:  Kamu  Özel  Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu (STK)  Diğer (Açıklayınız) Faaliyet Alanı:  Eğitim Faaliyet Düzeyi:  Yerel  Bölgesel  Ulusal  Avrupa /Uluslar arası 9 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

10 B. PROJEDEN SORUMLU PERSONEL Proje Sorumlu Yöneticisi Adı Soyadı: Cevdet ÖZER- Mahmut ERASLAN Görevi: İstanbul Eğitim Denetmenleri Başkan ve Yardımcısı Adres: İstanbul MEM Telefon: 0212 519 28 53 Faks: e-posta: teftis34@gmail.com Proje Sorumlusu /İrtibat Kişileri: Adı Soyadı: Ömer KÖSE- Uğur KALFAT Görevi: Eğitim denetmeni - Adres: Eğitim Denetmenleri Başkanlığı ARGE Grup Başkanı Telefon: 0 (533) 251 63 63 Faks: e-posta: Omerkose53@hotmail.comOmerkose53@hotmail.com Adı Soyadı: Uğur KALFAT Görevi: ARGE Proje Uzmanı Adres: MEM Telefon: 0 (505) 578 42 05 Faks: e-posta: 10 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

11 ORTAK 2: Aktif Yaşam Derneği A. KURUM PROFİLİ Statüsü:  Kamu  Özel  Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu (STK)  Diğer (Açıklayınız) Faaliyet Alanı:  Yaşam Faaliyet Düzeyi:  Yerel  Bölgesel  Ulusal  Avrupa /Uluslararası 11 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

12 B. PROJEDEN SORUMLU PERSONEL Proje Sorumlu Yöneticisi Adı Soyadı: Ayşe Pınar Gürer Görevi: Proje Yöneticisi Adres: Koşuyolu Mah. İsmail Paşa Sok. No:76 Koşuyolu Kadıköy İstanbul Telefon: 02163262636 Faks: 02163267697 e-posta: gurer@aktifyasam.org.tr Proje Sorumlusu /İrtibat Kişisi: Adı Soyadı: Gizem Kendik Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi / Proje Uzmanı Adres: Koşuyolu Mah. İsmail Paşa Sok. No:76 Koşuyolu Kadıköy İstanbul Telefon: 02163262636 Faks: 02163267697 e-posta: kendik@aktifyasam.org.tr 12 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

13 BÖLÜM 3. PROJE TANIMI 3.1. PROJENİN GEREKÇESİ 19. Uluslararası İPA Dünya Oyun Konferansı Mayıs 2014 tarihinde İstanbul İlinde yapılacaktır. Bu konferans kapsamında 22 Mayıs 2014 tarihinde “Oyun Şenliği” düzenlenecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak konferansa ve şenliğe etkin olarak katılabilmek ve oyun hakkı, oyun üretimi ve oynanması konusunda farkındalığı artırmak için bu proje oluşturulmuştur. 13 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

14 3.2. PROJENİN GENEL AMACI IPA İstanbul Konferansı kapsamında, çocukların kendi oyunları ve oyun materyallerini tasarlamalarına, üretmelerine ve farklı oyun çeşitlerini deneyimlemelerine imkân vererek oyun üretme ve oynama ile çocuklar için oyun hakkının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak 3.1. PROJENİN ÖZEL HEDEFLERİ 1.Çocukların kendi oyun ve oyun materyalleri üretmelerine imkân veren bir oyun etkinliği düzenlemek 2.İstanbul’da 39 ilçeden sorumlu öğretmenler belirleyerek öğretmenlere yönelik Oyun ve Oyun Materyali Tasarımı Semineri düzenlemek 3.İstanbul’un 39 ilçesinden gelen oyun ve oyun malzemeleri örneklerini IPA Konferansı Oyun Şenliği’nde sergilemek 4.“Bi’ Oyun Buldum! Oynayalım” Projesi kapsamında tasarlanan ve üretilen oyun ve oyun materyallerini kitaplaştırmak 14 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

15 3.2. OYUN KATEGORİLERİ, KRİTERLERİ VE KOŞULLARI 1. Oyun Kategorileri 3.2.1.1. İç Mekan Oyunlar: İç mekanda oynamaya elverişli oyunlar 3.2.1.2. Dış Mekan Oyunlar: Dış mekanda oynamaya elverişli oyunlar 3.2.1.3. İç/Dış Mekan Oyun: Hem iç hem de dış mekanda oynamaya elverişli oyunlar 1.Oyun Materyali Kategorileri 3.2.2.1. Oyun Materyali : Her oyun grubu kendi kurallarını ürettiği bir oyun için oyun materyali üretecek. 3.2.2.2. Oyun Parkuru/Oyun Alanı: Her oyun grubu dilediği malzemeyi kullanarak kendi ürettiği oyun kurallarına göre bir oyun parkuru tasarlayacak. Oyuncular parkur materyalleri için atlama zıplama, koşma vb. gibi oyunculara hareket imkanı tanıyan veya soru kartları gibi bilgi oyunları materyalleri hazırlayabilir 1.Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme Komisyonları aşağıdaki kriterler doğrultusunda oyun ve oyun materyallerini değerlendirecek. Değerlendirmeye giren her oyun değerlendirme kriterlerinden en az dördünü karşılamalıdır. 15 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

16 Oyun ve oyun materyali kriterleri; 3.2.3.1. Anlaşılabilirlik: Oyun ve oyun materyalinin kolay anlaşılabilir ve oyuncular arasında kolay yaygınlaşabilir olması gerekmektedir. 3.2.3.2. Eğlence: Oyun diğer oyuncuların oynamak isteyecekleri ve oyuncuların sıkılmadan oynamasına imkan vermesi gerekmektedir. 3.2.3.3. Fiziksel Gelişim: Farklı yaş düzeylerinden çocukların kuvvet, sürat, dayanıklılık, esneklik, psikomotor, nesne kontrolü, denge, el-göz koordinasyon, ayak-göz koordinasyon, reaksiyon, çeviklik, ritim, vücut farkındalığı, alan farkındalığı, hassas kontrol, zamanlama ve karmaşıklık gibi hareket beceri kazanımlarını desteklemesi ve çocuklara hareket imkanı tanıması gerekmektedir. 3.2.3.4. Bilişsel Gelişim: Farklı yaş ve gelişim düzeylerinden çocukların bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, yaratıcılık, matematiksel-mantıksal zeka, görsel zeka, ritmik zeka, içsel zeka, sözel zeka, sosyal zeka, doğa zekası gibi bilişsel kazanımlarını desteklemesi gerekmektedir. 3.2.3.5. Sosyal Gelişim: Oyun en az 2 oyuncu ile oynamaya imkân vererek farklı yaş ve gelişim düzeylerinden çocukların birbirleriyle eğlenerek sosyalleşmelerine imkan tanıması gerekmektedir. 16 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

17 3.2.3.6. Kapsayıcılık: Oyunun, farklı beden, yaş, cinsiyet ve zihinsel farklılıktaki oyuncuların oynamasına imkan tanıması gerekmektedir. (yaş, cinsiyet, bedensel ve zihinsel farklılık) 3.2.3.7.Yaratıcılık: Çocuklara oyun alanını yeniden inşa etme, etraflarındaki malzemeleri kullanabilme gibi yaratıcılıklarını geliştirmelerine imkân tanıması gerekmektedir. 3.2.3.8.Malzeme Kullanımı: Eğer oyun, oyun materyali gerektiriyorsa oyuncuların etraflarında kolayca bulabilecekleri malzemelerden yapılması gerekmektedir. 3.2.3.9. Güvenli Oyun: Oyun materyalinin oyunculara kırılma, sıyrılma vb. gibi zarar vermeden oyuncuların güvenli oynamasına imkan vermesi gerekmektedir. (Bu kriter tüm oyun materyallerinde zorunludur) 3.2.3.10. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Oyun kız ve erkek öğrencilerin katılımını eşit düzeyde desteklemeli, yalnızca bir cinsiyet grubuna hitap etmemeli 17 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

18 Her oyun grubu aşağıdaki bilgileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderecektir. 3.2.4. Gönderim KoşullarıOyunun Adı: Oyun Çalışma Grubu Öğrencileri Ad Soyadı: Okul:Sınıf:Sorumlu Öğretmen Adı: Oyun, oyun materyali ve oynanış şeklini anlatan en fazla 3 dakikalık tanıtım videosu Oyun Materyalleri: 18 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

19 3.3.BEKLENEN SONUÇLAR 3.3.1. Oyun ve Oyun Materyali Semineri 3.3.2. 39 Temsili Oyun ve Oyun Materyali 3.3.3. 19.Dünya Oyun Konferansı Sergisi 3.3.4. Bir Oyun Buldum Oynayalım Oyun ve Oyun Materyali Kitabı 3.4. ETKİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 3.3.1. HEDEF GRUPLAR 3.3.1.1. İlçelerin görevlendireceği rehber öğretmenler 3.3.1.2. İlkokul 4. ve Ortaokul 5. Sınıf öğrencileri 3.3.1.3. İlkokul sınıf, ortaokul branş öğretmenleri 3.3.1.4. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Proje Sorumluları 19 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

20 BÖLÜM 4. UYGULAMA SÜRECİ 1. Proje metnin Hazırlanıp Onaya sunulması Proje metni Eğitim Denetmenleri ARGE grubu ile Aktif Yaşam Derneğinden temsilciler tarafından hazırlanıp onaya sunulacaktır. 2. Rehber Öğretmenlerin Belirlenmesi Çocukların oyun tasarlamaları, üretmeleri ve oynamalarını sağlayacak süreci yönetecek olan rehber öğretmenler (Ek:2) belirlenen kriterlere uygun olarak görev yaptıkları ilçelerin ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirleneceklerdir. İlçeler tarafından belirlenen 39 rehber öğretmen “Bi’ Oyun Buldum! Oynayalım “ Projesi Semineri’ne davet edilecektir. 20 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

21 3. Oyun ve Oyuncak Materyali Tasarımı Seminerinin Yapılması 39 ilçeden belirlenen rehber öğretmenler 18- 22 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan 5 günlük Oyun ve Oyun Materyali Tasarımı Seminerine katılacak. Seminerin Amacı: Çocukların oyun tasarlamaları, üretmeleri ve oynamalarını sağlayacak süreci yönetecek olan rehber öğretmenleri yetiştirmek, Rehber öğretmenlerin oyun ve oyun materyalleri konusunda farkındalıklarını artırmak, Oyun tasarlama ve üretebilme becerilerini geliştirmek, Çocuklara oyun üretme konusunda destek olabilecekleri donanım sağlamak, 21 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

22 Okullarda çocukların 19. IPA Dünya Oyun Konferansı oyun şenliğinde sunacakları oyun ve oyun materyallerini üretmelerini sağlayacak alt yapıyı oluşturmak. Seminerin Gündemi: Proje Tanıtım IPA Dünya Oyun Konferansı Tanıtım Oyun ve Oyun Materyalleri Hikâyesi Çocuk Oyun Hakkı ve Oyun Çeşitleri (Eğitsel Oyun, Çocuğun Yönlendirmesinde Oyun, Sadece Oyun vb) Bir oyun tasarımı, üretimi, oynanması, analiz ve değerlendirme) İlçelerde verilecek bir günlük seminerin içeriğinin belirlenmesi Eğitimi alan rehber öğretmenler, bağlı bulundukları ilçelerde oyun ve oyun materyali tasarım ve üretimi ve IPA Dünya Oyun Konferansı için alt yapı oluşturulmasına yönelik süreci yöneteceklerdir. 22 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

23 4. İlçelerde Bir Oyun Buldum Oynayalım Projesi Çalışmaları Her ilçede; Seminere katılacak ve proje sürecine rehberlik edecek bir rehber öğretmenin belirlenmesi En az 10 ilk ve orta okulda 4. veya 5. sınıflardan bir öğrenci olmak üzere en az 10 öğrenci belirlenmesi İlkokul 4. Sınıfları okutan sınıf öğretmenleri ile ortaokul 5.sınıflarda derse giren, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi öğretmenlerinden okul yönetimlerince en az 10 öğretmenin belirlenmesi Seminere katılan İlçe rehber öğretmenlerince okullarda belirlenen öğrenci ve öğretmenlere yönelik günlük bir eğitim verilmesi Seminere katılan ilçe rehber öğretmenlerin bağlı bulundukları ilçelerde oyun çalışmalarına ilişkin süreci yürütülmesi ve okullardaki çalışmalara rehberlik etmesi 4. İlçelerde Bir Oyun Buldum Oynayalım Projesi Çalışmaları Her ilçede; Seminere katılacak ve proje sürecine rehberlik edecek bir rehber öğretmenin belirlenmesi En az 10 ilk ve orta okulda 4. veya 5. sınıflardan bir öğrenci olmak üzere en az 10 öğrenci belirlenmesi İlkokul 4. Sınıfları okutan sınıf öğretmenleri ile ortaokul 5.sınıflarda derse giren, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi öğretmenlerinden okul yönetimlerince en az 10 öğretmenin belirlenmesi Seminere katılan İlçe rehber öğretmenlerince okullarda belirlenen öğrenci ve öğretmenlere yönelik günlük bir eğitim verilmesi Seminere katılan ilçe rehber öğretmenlerin bağlı bulundukları ilçelerde oyun çalışmalarına ilişkin süreci yürütülmesi ve okullardaki çalışmalara rehberlik etmesi 23 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

24 5. Okullarda Bir Oyun Buldum Oynayalım Projesi Çalışmaları İlçelerce belirlenen okullarda; Okullarda Oyun ve Oyun Materyali Tasarımı Bilgilendirme Toplantısı Okullarda çocukların 19.IPA Dünya Oyun Konferansı’nda sunacakları oyun ve oyun materyallerini üretmelerini sağlayacak alt yapıyı oluşturacak bilgilendirmenin yapılacağı gündemi; a) Proje Tanıtım, b)IPA Dünya Konferansı Tanıtım, c) Bi’ Oyun Buldum! Oynayalım Yarışması (Oyun tasarımı, üretimi, oynanması, analiz ve değerlendirme süreçleri) olan bir toplantı gerçekleştirilecektir. Okullarda Oyun Çalışma Gruplarının oluşturulması Eğitim alan öğretmen ve öğrenciler kendi okullarında en az 4 öğrenciden oluşacak çalışma grupları kuracak. Öğrenciler oyun ve oyun materyallerini tasarlayacak ve okullar bir oyun şenliği düzenleyerek hazırladıkları oyun veya oyun materyallerini sergileyecek/oynayacak. Oyun ve oyun materyalleri en fazla 3 dakikalık tanıtım videolarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderecek. 5. Okullarda Bir Oyun Buldum Oynayalım Projesi Çalışmaları İlçelerce belirlenen okullarda; Okullarda Oyun ve Oyun Materyali Tasarımı Bilgilendirme Toplantısı Okullarda çocukların 19.IPA Dünya Oyun Konferansı’nda sunacakları oyun ve oyun materyallerini üretmelerini sağlayacak alt yapıyı oluşturacak bilgilendirmenin yapılacağı gündemi; a) Proje Tanıtım, b)IPA Dünya Konferansı Tanıtım, c) Bi’ Oyun Buldum! Oynayalım Yarışması (Oyun tasarımı, üretimi, oynanması, analiz ve değerlendirme süreçleri) olan bir toplantı gerçekleştirilecektir. Okullarda Oyun Çalışma Gruplarının oluşturulması Eğitim alan öğretmen ve öğrenciler kendi okullarında en az 4 öğrenciden oluşacak çalışma grupları kuracak. Öğrenciler oyun ve oyun materyallerini tasarlayacak ve okullar bir oyun şenliği düzenleyerek hazırladıkları oyun veya oyun materyallerini sergileyecek/oynayacak. Oyun ve oyun materyalleri en fazla 3 dakikalık tanıtım videolarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderecek. 24 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

25 6. Değerlendirme Komisyonları Oluşturulması İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aktif Yaşam Derneği temsilcilerinden oluşacak komisyon oyun ve oyun materyallerini değerlendirecek. Okul Değerlendirme Komisyonu: Projeye katılan her okulda bir yönetici, rehber öğretmen, sürece katılan 1 sınıf ya da branş öğretmeni ve 2 öğrenciden oluşan 5 kişilik bir değerlendirme komisyonu oluşturulacak İlçe Değerlendirme Komisyonu: İlçelerde, ilgili şube müdürü başkanlığında, ilçe rehber öğretmeni ile ilçe milli eğitim müdürlüğünün belirleyeceği ilk ve orta okulu temsilen birer öğretmenden dört kişilik bir İlçe Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacak İl Değerlendirme Komisyonu: İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, Bir Müdür Yardımcısı yada şube müdürü, Eğitim Denetmenleri Başkanlığı ARGE grubundan bir denetmen, Aktif Yaşam Derneğinden bir uzman ve İlçe rehber öğretmenlerinden iki rehber öğretmen olmak üzere 5 kişilik bir “İl Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacak 6. Değerlendirme Komisyonları Oluşturulması İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aktif Yaşam Derneği temsilcilerinden oluşacak komisyon oyun ve oyun materyallerini değerlendirecek. Okul Değerlendirme Komisyonu: Projeye katılan her okulda bir yönetici, rehber öğretmen, sürece katılan 1 sınıf ya da branş öğretmeni ve 2 öğrenciden oluşan 5 kişilik bir değerlendirme komisyonu oluşturulacak İlçe Değerlendirme Komisyonu: İlçelerde, ilgili şube müdürü başkanlığında, ilçe rehber öğretmeni ile ilçe milli eğitim müdürlüğünün belirleyeceği ilk ve orta okulu temsilen birer öğretmenden dört kişilik bir İlçe Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacak İl Değerlendirme Komisyonu: İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, Bir Müdür Yardımcısı yada şube müdürü, Eğitim Denetmenleri Başkanlığı ARGE grubundan bir denetmen, Aktif Yaşam Derneğinden bir uzman ve İlçe rehber öğretmenlerinden iki rehber öğretmen olmak üzere 5 kişilik bir “İl Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacak 25 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

26 7. Değerlendirme Komisyonlarının Oyun Seçimi Okul Değerlendirme Komisyonun Oyun Seçimi: Okul değerlendirme komisyonu kriterlere uygun olarak üç oyun seçer ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir İlçe Değerlendirme Komisyonunun Oyun Seçimi: İlçe değerlendirme komisyonu kriterlere uygun olarak üç oyun seçer ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir İl Değerlendirme Komisyonunun Oyun Seçimi: İl değerlendirme komisyonu üç kategoride en az 20 oyunu oyun şenliğinde sunulmak üzere belirler 8. 19. IPA Dünya Oyun Konferansı Oyun Şenliği Değerlendirmeden geçen oyun ve oyun materyallerinin sahipleri ve sorumlu öğretmenler 19.Dünya Oyun Konferansı’na davet edilecek ve seçilen oyun ve oyun materyalleri Dünya Konferansı’nda sergilenecek. Her oyun grubu tasarladığı ve ürettiği oyun ve oyun materyalini 22 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenecek Oyun Şenliği’nde tanıtıp sergileyecekleridir. 9. Bir Oyun Buldum! Oynayalım oyun ve Oyun Materyali Kitabı 39 ilçeden gelen oyun ve oyun materyalleri oyun ve çocuk oyun hakkının yaygınlaştırılması amacıyla kitaplaştırılacak 7. Değerlendirme Komisyonlarının Oyun Seçimi Okul Değerlendirme Komisyonun Oyun Seçimi: Okul değerlendirme komisyonu kriterlere uygun olarak üç oyun seçer ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir İlçe Değerlendirme Komisyonunun Oyun Seçimi: İlçe değerlendirme komisyonu kriterlere uygun olarak üç oyun seçer ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir İl Değerlendirme Komisyonunun Oyun Seçimi: İl değerlendirme komisyonu üç kategoride en az 20 oyunu oyun şenliğinde sunulmak üzere belirler 8. 19. IPA Dünya Oyun Konferansı Oyun Şenliği Değerlendirmeden geçen oyun ve oyun materyallerinin sahipleri ve sorumlu öğretmenler 19.Dünya Oyun Konferansı’na davet edilecek ve seçilen oyun ve oyun materyalleri Dünya Konferansı’nda sergilenecek. Her oyun grubu tasarladığı ve ürettiği oyun ve oyun materyalini 22 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenecek Oyun Şenliği’nde tanıtıp sergileyecekleridir. 9. Bir Oyun Buldum! Oynayalım oyun ve Oyun Materyali Kitabı 39 ilçeden gelen oyun ve oyun materyalleri oyun ve çocuk oyun hakkının yaygınlaştırılması amacıyla kitaplaştırılacak 26 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

27 Bir Oyun Buldum Oynayalım Projesi Etkinlikler KasımAralıkOcakŞubatMartNisanMayıs 1234123412341234123412341234 Rehber Öğretmenlerin Belirlenmesi Oyun ve Oyun Materyali Semineri Okullarda Eğitim İlçe Değerlendirme Komisyonunun Oluşturulması İl Değerlendirme Komisyonunun Oluşturulması Okullarda Oyun Çalışma Grupları Çalışmalarının Oluşturulması Okullarda değerlendirme ekiplerinin oluşturulması Okullarda Oyun Şenlikleri Son Başvuru Tarihi Değerlendirme ve Duyurular Öğrencilerin Konferansa Davet Edilmesi 19Dünya Oyun Konferansı Oyun Şenliği Sergisi 10.Proje Takvimi 27 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

28 Oyunun Adı Anlaşılabilirlik Eğlence Fiziksel Gelişim Bilişsel Gelişim Sosyal Gelişim Kapsayıcılık Yaratıcılık Malzeme Kullanımı Güvenli Oyun Toplam Puan 11.Ekleri Ek:1. Değerlendirme Kriterleri Değerlendirmeye giren her oyun değerlendirme kriterlerinden en az 4’ünü karşılamak zorundadır. Oyun, değerlendirme kriterini karşılıyorsa ilgili haneye 1 puan yazılacak. Kriterler arasından en az 4’ünü karşılayan oyunlardan en çok puan alanlar değerlendirilecek. 28 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

29 Değerlendirme Kriterleri Açıklamalar Anlaşılabilirlik: Oyun ve oyun materyalinin kolay anlaşılabilir ve oyuncular arasında kolay yaygınlaşabilir olması gerekmektedir. Eğlence: Oyun diğer oyuncuların oynamak isteyecekleri ve oyuncuların sıkılmadan oynamasına imkan vermesi gerekmektedir. Fiziksel Gelişim: Farklı yaş düzeylerinden çocukların kuvvet, sürat, dayanıklılık, esneklik, lokomotor, nesne kontrolü, denge, el-göz koordinasyon, ayak-göz koordinasyon, reaksiyon, çeviklik, ritim, vücut farkındalığı, alan farkındalığı, hassas kontrol, zamanlama ve karmaşıklık gibi hareket beceri kazanımlarını destekleyen ve çocuklara hareket imkanı tanıması gerekmektedir. Bilişsel Gelişim: Farklı yaş ve gelişim düzeylerinden çocukların bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, yaratıcılık, matematiksel-mantıksal zeka, görsel zeka, ritmik zeka, içsel zeka, sözel zeka, sosyal zeka, doğa zekası gibi bilişsel kazanımlarını desteklemesi gerekmektedir. Değerlendirme Kriterleri Açıklamalar Anlaşılabilirlik: Oyun ve oyun materyalinin kolay anlaşılabilir ve oyuncular arasında kolay yaygınlaşabilir olması gerekmektedir. Eğlence: Oyun diğer oyuncuların oynamak isteyecekleri ve oyuncuların sıkılmadan oynamasına imkan vermesi gerekmektedir. Fiziksel Gelişim: Farklı yaş düzeylerinden çocukların kuvvet, sürat, dayanıklılık, esneklik, lokomotor, nesne kontrolü, denge, el-göz koordinasyon, ayak-göz koordinasyon, reaksiyon, çeviklik, ritim, vücut farkındalığı, alan farkındalığı, hassas kontrol, zamanlama ve karmaşıklık gibi hareket beceri kazanımlarını destekleyen ve çocuklara hareket imkanı tanıması gerekmektedir. Bilişsel Gelişim: Farklı yaş ve gelişim düzeylerinden çocukların bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, yaratıcılık, matematiksel-mantıksal zeka, görsel zeka, ritmik zeka, içsel zeka, sözel zeka, sosyal zeka, doğa zekası gibi bilişsel kazanımlarını desteklemesi gerekmektedir. 29 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

30 Sosyal Gelişim: Oyun en az 2 oyuncu ile oynamaya imkân vererek farklı yaş ve gelişim düzeylerinden çocukların birbirleriyle eğlenerek sosyalleşmelerine imkan tanıması gerekmektedir. Kapsayıcılık: Oyunun, farklı beden, yaş, cinsiyet ve zihinsel farklılıktaki oyuncuların oynamasına imkan tanıması gerekmektedir. (yaş, cinsiyet, bedensel ve zihinsel farklılık) Yaratıcılık: Çocuklara oyun alanını yeniden inşa etme, etraflarındaki malzemeleri kullanabilme gibi yaratıcılıklarını geliştirmelerine imkân tanıması gerekmektedir. Malzeme Kullanımı: Eğer oyun, oyun materyali gerektiriyorsa oyuncuların etraflarında kolayca bulabilecekleri malzemelerden yapılması gerekmektedir. Güvenli Oyun: Oyun materyalinin oyunculara kırılma, sıyrılma vb. gibi zarar vermeden oyuncuların güvenli oynamasına imkan vermesi gerekmektedir. (Bu kriter tüm oyun materyallerinde zorunludur) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Oyun kız ve erkek öğrencilerin katılımını eşit düzeyde desteklemeli, yalnızca bir cinsiyet grubuna hitap etmemeli Sosyal Gelişim: Oyun en az 2 oyuncu ile oynamaya imkân vererek farklı yaş ve gelişim düzeylerinden çocukların birbirleriyle eğlenerek sosyalleşmelerine imkan tanıması gerekmektedir. Kapsayıcılık: Oyunun, farklı beden, yaş, cinsiyet ve zihinsel farklılıktaki oyuncuların oynamasına imkan tanıması gerekmektedir. (yaş, cinsiyet, bedensel ve zihinsel farklılık) Yaratıcılık: Çocuklara oyun alanını yeniden inşa etme, etraflarındaki malzemeleri kullanabilme gibi yaratıcılıklarını geliştirmelerine imkân tanıması gerekmektedir. Malzeme Kullanımı: Eğer oyun, oyun materyali gerektiriyorsa oyuncuların etraflarında kolayca bulabilecekleri malzemelerden yapılması gerekmektedir. Güvenli Oyun: Oyun materyalinin oyunculara kırılma, sıyrılma vb. gibi zarar vermeden oyuncuların güvenli oynamasına imkan vermesi gerekmektedir. (Bu kriter tüm oyun materyallerinde zorunludur) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Oyun kız ve erkek öğrencilerin katılımını eşit düzeyde desteklemeli, yalnızca bir cinsiyet grubuna hitap etmemeli 30 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

31 Ek:2. REHBER ÖĞRETMEN BELİRLEME KRİTERLERİ Rehber öğretmenler aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir. 1.Oyun, çocuk oyun hakkı ile ilgili deneyim veya ilgi sahibi olmak 2.Hizmet İçi Eğitim Deneyimi olmak 3.Proje yürütme, yönetme deneyimi olmak Ek:2. REHBER ÖĞRETMEN BELİRLEME KRİTERLERİ Rehber öğretmenler aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir. 1.Oyun, çocuk oyun hakkı ile ilgili deneyim veya ilgi sahibi olmak 2.Hizmet İçi Eğitim Deneyimi olmak 3.Proje yürütme, yönetme deneyimi olmak 31 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL

32 32 Ek:3. OYUN VE OYUNCAK TASARIMI SEMİNERİ PROGRAMI (Bi’ Oyun Buldum! Oynayalım Projesi) SEMİNERİN TARİHİ: 18-22.11.2013 SEMİNERİN YERİ: Beşiktaş Bilim Sanat Merkezi SEMİNERİN AMAÇLARI: Çocukların oyun tasarlamaları, üretmeleri ve oynamalarını sağlayacak süreci yönetecek rehber öğretmenler yetiştirmek Rehber öğretmenlerin oyun ve oyun materyalleri konusunda farkındalıklarını artırmak Oyun tasarlama ve üretebilme becerilerini geliştirmek Çocuklara oyun üretme konusunda destek olabilecekleri donanım sağlamak Çocukların “19. IPA Dünya Oyun Konferansı 2014” ’de sunacakları oyunları üretmelerini sağlayacak alt yapı oluşturacak eğitimler vermek Ek:3. OYUN VE OYUNCAK TASARIMI SEMİNERİ PROGRAMI (Bi’ Oyun Buldum! Oynayalım Projesi) SEMİNERİN TARİHİ: 18-22.11.2013 SEMİNERİN YERİ: Beşiktaş Bilim Sanat Merkezi SEMİNERİN AMAÇLARI: Çocukların oyun tasarlamaları, üretmeleri ve oynamalarını sağlayacak süreci yönetecek rehber öğretmenler yetiştirmek Rehber öğretmenlerin oyun ve oyun materyalleri konusunda farkındalıklarını artırmak Oyun tasarlama ve üretebilme becerilerini geliştirmek Çocuklara oyun üretme konusunda destek olabilecekleri donanım sağlamak Çocukların “19. IPA Dünya Oyun Konferansı 2014” ’de sunacakları oyunları üretmelerini sağlayacak alt yapı oluşturacak eğitimler vermek

33 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL 33 PAZARTESİ SÜREETKİNLİKYÖNTEM VE TEKNİK 09.00-09.30AÇILIŞ 09.30-10.30  Seminerin Amacı  19.IPA Dünya Konferansı 2014 İstanbul hakkında bilgi (Konferans Amacı, tarihi, yeri, temaları hakkında bilgi) Sunum ARGE ve Aktif Yaşam Derneği (AYD) Büyük grup (39 Kişi) 10.30-11.00ÇAY- KAHVE ARASI 11.00-12.30  Projenin tanıtımı (Bir Oyun Buldum! Oynayalım Projesi, Amacı, süresi, adımları)  Oyunun hikâyesi (Geçmişten günümüze oyun) Sunum (ARGE ve AYD) Büyük grup (39 Kişi) 12.30-13.30YEMEK ARASI 13.30-15.00  Oyun kavramının zihin haritası (Oyun uzmanı liderliğinde oyunun kavramlarla ilişkilendirilmesi ve bilişsel haritasının çıkarılması)  Çocuk oyunları tablosu (Bruegel “Children’s Games” tablosu üzerinden oyun çeşitlerinin tanınması) Atölye (ARGE ve AYD) Büyük grup (39 Kişi)

34 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL 34 SALI 09.00-10.30 Energizer/Icebreaker (Düğüm oyunu) Çocuk Oyun Hakkı (Çocuk Oyun Hakkı, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve yapılan çalışmalar hakkında genel bilgi) Oyun Çeşitleri Oyunla Eğitim- Sadece Oyun (oyun litaratüründeki tartışmalar hakkında genel bilgi) Bu aşamada hangi etkinliğin olacağına karar vermemiz gerekiyor. Grup 20 şer kişilik 2 alt gruba ayrılır. Alt gruplarda 5’er kişilik 4 alt gruba ayrılır. 10.30-11.00ÇAY- KAHVE ARASI 11.00-12.30 Yaratıcı Oyun Atölyesi Energizer/Icebreaker (Düğüm) Bi makine buldum (sorun ve çözüm egzersizi) Bu aşamada hangi etkinliğin olacağına karar vermemiz gerekiyor. Alt gruplarda 5’er kişilik 4 alt gruba ayrılır. 12.30-13.30YEMEK ARASI 13.30-15.00  Yumurtayı kurtardım (yaratıcı düşünme, ekip çalışması) Bu aşamada hangi etkinliğin olacağına karar vermemiz gerekiyor. Alt gruplarda 5’er kişilik 4 alt gruba ayrılır.

35 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL 35 ÇARŞAMBA 09.00-10.30  Analiz edilecek oyun örneklerinin paylaşılması ve anlatımı  Analiz metotları ve kategorilerinin anlatımı Oyun yönergesi hazırlanacak. Oyun gruptan seçilecek gönüllü katılımcılarla oynanacak. Büyük grup (39 Kişi) 10.30-11.00ÇAY- KAHVE ARASI 11.00-12.30 Oyunun analizi  Anlaşılabilirlik  Eğlence  Fiziksel Gelişim  Bilişsel Gelişim  Sosyal Gelişim  Kapsayıcılık  Yaratıcılık  Malzeme Kullanımı  Güvenli Oyun  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grup 20 şer kişilik 2 alt grubun 5’er kişilik 4 alt grubu her konu başlığıyla ilgili analiz yapacak İki alt grup ayrı salonlarda Çalışacak (20’şer kişi) 12.30-13.30YEMEK ARASI 13.30-15.00Analiz sonuçlarının sunumuYedi alt gruplar büyük gruba sunum yapacak Büyük grup (39 Kişi)

36 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL 36 PERŞEMBE 09.00-10.30 Oyun ve oyun materyali tasarımı Hayal, planlama, üretim, yönetme Mevcut 8 grup üç ana kategoriden birini seçip o kategoride oyun tasarlayacaklar İki alt grup ayrı salonlarda Çalışacak (20’şer kişi) 10.30-11.00ÇAY- KAHVE ARASI 11.00-12.30 Tasarlanan oyunların sunumu ve grubun değerlendirmesi 8 alt gruplar büyük gruba sunum yapacak İki alt grup ayrı salonlarda Çalışacak (20’şer kişi) 12.30- 13.30 YEMEK ARASI 13.30- 15.00 Tasarlanan oyunların sunumu ve grubun değerlendirmesi 8 alt gruplar büyük gruba sunum yapacak Büyük grup (39 Kişi)

37 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL 37 CUMA 09.00-10.30 Rehber öğretmenlerin ilçelerinde yapacakları çalışmalar ve sürecin yönetimi Bir günlük bir seminer içeriği oluşturulması (önceden hazırlanacak bir taslak üzerinde çalışılacak) Büyük grup (39 Kişi) 10.30-11.00ÇAY- KAHVE ARASI 11.00-12.30 Rehber öğretmenlerin ilçelerinde yapacakları çalışmalar ve sürecin yönetimi Proje sürecinde görev yapacakların yapacakları işler ve sorumlulukları Büyük grup (39 Kişi) 12.30-13.30YEMEK ARASI 13.30-15.00Rehber böğretmenlerin ilçelerinde yapacakları çalışmalar, sürecin yönetimi ve değerlendirme Proje sürecinde görev yapacakların yapacakları işler ve sorumlulukları Büyük grup (39 Kişi)

38 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL 38 GRUP ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.Her grup için 1 kolaylaştırıcı 1moderatör belirlenir 2.Moderatörlerin atölyelerde kullanılacakları tekniklere karar verilir. 3.20 kişilik iki grup oluşturulacak 4.Katılımcılar isimlerinin alfabetik sırasına göre gruplandırılır. 5.Her grup kendi içinde 4 alt gruba ayrılır. 6.Her alt grup moderatör tarafından kendilerine verilen alt konu başlıklarından birer tanesine çalışırlar. 7.Çalışmalarda kullanılmak üzere her alt gruba moderatör tarafından konu başlığının yazılı olduğu bir tahta kağıdı (flipchart), post-itler ve yeterince kalem dağıtılır. 8.Moderatörler gerek görmesi halinde konu hakkında 15 dakikalık bir farkındalık ve giriş sunusu yapar. 9.Farkındalık sunumunlarıdan sonra moderatörler uygulanacak yöntemin yönergesini açıklarlar. Grup sunuları moderatörler tarafından yapılır. 10.Sunumlar word ya da powerpoint şeklinde olabilir. GRUP ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.Her grup için 1 kolaylaştırıcı 1moderatör belirlenir 2.Moderatörlerin atölyelerde kullanılacakları tekniklere karar verilir. 3.20 kişilik iki grup oluşturulacak 4.Katılımcılar isimlerinin alfabetik sırasına göre gruplandırılır. 5.Her grup kendi içinde 4 alt gruba ayrılır. 6.Her alt grup moderatör tarafından kendilerine verilen alt konu başlıklarından birer tanesine çalışırlar. 7.Çalışmalarda kullanılmak üzere her alt gruba moderatör tarafından konu başlığının yazılı olduğu bir tahta kağıdı (flipchart), post-itler ve yeterince kalem dağıtılır. 8.Moderatörler gerek görmesi halinde konu hakkında 15 dakikalık bir farkındalık ve giriş sunusu yapar. 9.Farkındalık sunumunlarıdan sonra moderatörler uygulanacak yöntemin yönergesini açıklarlar. Grup sunuları moderatörler tarafından yapılır. 10.Sunumlar word ya da powerpoint şeklinde olabilir.

39 DENETİM AR-GE 2013-İSTANBUL 39 KATILIMCI PROFİLİ 1.İlçelerin belirlediği rehber öğretmenler SEMİNER MEKANI ve MALZEMELER 1.1 Büyük salon (en az 40 kişilik) 2.2 küçük salon (20 kişilik) 3.2 Bilgisayar, 2 projeksiyon ve 2 tepegöz perdesi 4.2 adet ayaklı tahta, yeteri kadar tahta kalemi, tahta kağıdı, post-it, yapıştırıcı sakız, tükenmez kalem KATILIMCI PROFİLİ 1.İlçelerin belirlediği rehber öğretmenler SEMİNER MEKANI ve MALZEMELER 1.1 Büyük salon (en az 40 kişilik) 2.2 küçük salon (20 kişilik) 3.2 Bilgisayar, 2 projeksiyon ve 2 tepegöz perdesi 4.2 adet ayaklı tahta, yeteri kadar tahta kalemi, tahta kağıdı, post-it, yapıştırıcı sakız, tükenmez kalem

40 DENEİM AR-GE 2013-İSTANBUL 40 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"HOŞ GELDİNİZ EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKANLIĞI AR-GE / İSTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları