Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANTRAL UYKU APNE SENDROMU Doç. Dr. Banu Eriş Gülbay A.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANTRAL UYKU APNE SENDROMU Doç. Dr. Banu Eriş Gülbay A.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları AD."— Sunum transkripti:

1 SANTRAL UYKU APNE SENDROMU Doç. Dr. Banu Eriş Gülbay A.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları AD

2 Santral Uyku Apne Sendromu Tanım Patofizyoloji Epidemiyoloji Sınıflama* Klinik özellikler ve sonuçları Tanısal değerlendirme Tedavi

3 Santral Uyku Apne Sendromları (CSAS) CSAS’nın sınıflandırılmasında (nozolojisi) standardizasyon ile ilgili eksiklikler (+) AASM ICSD-2 (2005) ile Uyku hastalıklarını gruplamış.

4 Santral Uyku Apne “Tanım” Santral Uyku Apne (CSA); Uyku sırasında santral solunum merkezinden  solunum kaslarına giden uyarıların; epizodlar halinde tam ya da kısmi azalması sonucunda meydana gelen bir hastalık grubudur.

5 Santral Uyku Apne “Tanım” Santral apne; En az 10 sn süre ile solunum çabası olmaksızın hava akımında duraklama (+)

6 Santral Uyku Apne “Tanım” Santral apne; En az 10 sn süre ile solunum çabası olmaksızın hava akımında duraklama (+)

7 Santral Uyku Apne “Tanım”

8 Santral Uyku Apne “ Santral / Obstrüktif Hipopne Tanım”

9 Hipopnelerin büyük kısmı  obstrüktif olarak skorlanır. Ancak, KY ya da stroke’lu hastalarda bu ayırımın yapılması önemlidir.

10 Santral Uyku Apne Sendromu “ Tanısı” Polisomnografide saptanan apne & hipopnelerin %50’den fazlasının* santral özellikte olması “Santral Uyku Apne Sendromu (CSAS)” tanısını koydurur.

11 Santral Uyku Apne Sendromu “ Tanısı” Total AHİ, Obstrüktif/ santral olayların oranı, Solunumsal olayla ilişkili 0 2 desatürasyonun derecesi, Hastalarda eşlik eden semptomlar ile ilgili tutarlı kriterler Ø

12 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji; Solunum kontrolü” 1) Otomatik ya da Metabolik Kontrol;  Kemoreseptörler Carotid arter & Aorta Medüller 2) Davranışsal Kontrol (yüksek kortikal merkezler);  Konuşurken/yemek yerken ventilasyon kontrolü sağlanır  Uyanıklık stimulusu 3) Mekanik Kontrol;  Gerim & J reseptörleri

13 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji”

14 Uykuda; İstemli (Davranışsal) kontrol ortadan kalkar Solunum merkezinin C0 2 ’a duyarlılığı azalır* Uyku sırasında normal C0 2 düzeyinde hafif artış olur (~ 2-4 mmHg) Solunum merkezinin apne eşiği yükselir (apneye neden olan en düşük P a C0 2 düzeyi) Uyku sırasında faringeal hava yolu kollapsı, solunumu inhibe eden refleksleri başlatarak santral apneye yol açabilir

15 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Uykuda; İstemli (Davranışsal) kontrol ortadan kalkar Solunum merkezinin C0 2 ’a duyarlılığı azalır* Uyku sırasında normal C0 2 düzeyinde hafif artış olur (~ 2-4 mmHg) Solunum merkezinin apne eşiği yükselir (apneye neden olan en düşük P a C0 2 düzeyi) Uyku sırasında faringeal hava yolu kollapsı, solunumu inhibe eden refleksleri başlatarak santral apneye yol açabilir

16 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Uykuda; İstemli (Davranışsal) kontrol ortadan kalkar Solunum merkezinin C0 2 ’a duyarlılığı azalır* Uyku sırasında normal C0 2 düzeyinde hafif artış olur (~ 2-4 mmHg) Solunum merkezinin apne eşiği yükselir (apneye neden olan en düşük P a C0 2 düzeyi) Uyku sırasında faringeal hava yolu kollapsı, solunumu inhibe eden refleksleri başlatarak santral apneye yol açabilir

17 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Uykuda; İstemli (Davranışsal) kontrol ortadan kalkar Solunum merkezinin C0 2 ’a duyarlılığı azalır* Uyku sırasında normal C0 2 düzeyinde hafif artış olur (~ 2-4 mmHg) Solunum merkezinin apne eşiği yükselir (apneye neden olan en düşük P a C0 2 düzeyi) Uyku sırasında faringeal hava yolu kollapsı, solunumu inhibe eden refleksleri başlatarak santral apneye yol açabilir

18 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Uykuda; İstemli (Davranışsal) kontrol ortadan kalkar Solunum merkezinin C0 2 ’a duyarlılığı azalır* Uyku sırasında normal C0 2 düzeyinde hafif artış olur (~ 2-4 mmHg) Solunum merkezinin apne eşiği yükselir (apneye neden olan en düşük P a C0 2 düzeyi) Uyku sırasında faringeal hava yolu kollapsı, solunumu inhibe eden refleksleri başlatarak santral apneye yol açabilir UyanıklıkUyku P a C0 2 40 mmHg45 mmHg Eşik P a C0 2 35 mmHg41-42 mmHg

19 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Uykuda; İstemli (Davranışsal) kontrol ortadan kalkar Solunum merkezinin C0 2 ’a duyarlılığı azalır* Uyku sırasında normal C0 2 düzeyinde hafif artış olur (~ 2-4 mmHg) Solunum merkezinin apne eşiği yükselir (apneye neden olan en düşük P a C0 2 düzeyi) Uyku sırasında faringeal hava yolu kollapsı, solunumu inhibe eden refleksleri başlatarak santral apneye yol açabilir UyanıklıkUyku P a C0 2 40 mmHg45 mmHg Eşik P a C0 2 35 mmHg41-42 mmHg Apne eşiği – saptanan P a C0 2  SA gelişiminde önemli

20 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Uykuda; İstemli (Davranışsal) kontrol ortadan kalkar Solunum merkezinin C0 2 ’a duyarlılığı azalır* Uyku sırasında normal C0 2 düzeyinde hafif artış olur (~ 2-4 mmHg) Solunum merkezinin apne eşiği yükselir (apneye neden olan en düşük P a C0 2 düzeyi) Uyku sırasında faringeal hava yolu kollapsı, solunumu inhibe eden refleksleri başlatarak santral apneye yol açabilir

21 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Sonuçta Uykuda; Multifaktöriyel olarak Ventilasyon azalır.

22 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Santral apnede;  Solunum çabası Ø’tur (intratorasik basınç değişimi Ø’tur)  Solunumsal olay sırasında; solunum kaslarına giden nöronal output kesilir ve ventilatuar duraklamanın bitiminde tekrar başlar.

23 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Santral apne;  Tek bir klinik antite değildir  Tek bir klinik sebepten kaynaklanmamaktadır.

24 Santral Apne Mekanizmaları Eckert DJ, et al. Central sleep apnea. Chest 2007; 131:595-607

25 Santral Uyku Apne Sendromu “ Epidemiyoloji” Santral apne; CSA  Apneik hastaların %5-10’nunda görülür İnsidansı ~ %12 (araştırılan popülasyon belirleyici) Erkek hakimiyeti ?* Orta-ileri yaş KY, stroke, DM’lu hastalarda CSA sıklığı daha fazla Bradley TD, et al: Clinical and physiological heterogeneity of the central sleep apnea syndrome. Am Rev Respir Dis 1986;134:217-221. Roehrs T, et al: Sleep complaints in patients with sleep-related respiratory disturbances. Am Rev Respir Dis 1985;132:520-523.

26 Santral Uyku Apne Sendromu “ Klinik” SemptomCSASOSAS GAUHDeğişkenVar Rahatsız uykuVar HorlamaVar Noktürnal NDDeğişken Sabah BADeğişken İnsomniaVarDeğişken NODVar

27 Santral Uyku Apne Sendromu “Klinik Sınıflama*” Hiperkanik CSAS: Hiperkapnik ventilatuar yanıt düşük Kronik Solunum kontrolü ya da solunum mekaniği bozuktur (uyku & uyanıklıkta) *Bradley TD, et al: Clinical and physiologic heterogeneity of the central sleep apnea syndrome. Am Rev Respir Dis 1986;134:217–221.

28 Santral Uyku Apne Sendromu “*Klinik Sınıflama” Normo-hipkapnik CSAS: Hiperkapnik ventilatuar yanıt yüksek Solunum kontrolü instabilitesi (+) Hiperkanik CSAS: Hiperkapnik ventilatuar yanıt düşük Kronik Solunum kontrolü ya da solunum mekaniği bozuktur (uyku& uyanıklıkta)

29 Santral Uyku Apne Sendromu “*Klinik sınıflama” Hiperkapnik CSAS; Santral solunum uyarısının bozulması Primer: Konjenital santral hipoventilasyon (PHOX2B) Sekonder: Ensefalit, beyinde tümör, infarkt, kanama, narkotik ve opioid ilaçlar, obezite-hipoventilasyon Solunum kaslarının etkin çalışmaması Kas hastalıkları: Myopatiler, myotonik distrofi, ALS, postpolio sendromu, myastenia gravis, MS Kifoskloyoz Nonhiperkapnik CSAS; Cheyne-stokes solunumu Kalp yetmezliği Yüksek irtifa Cerebrovasküler hastalıklar İdiyopatik santral uyku apne sendromu Diğer: Obtrüktif uyku apne sendromu, hipotiroidi, akromegali, fizyolojik (uyku başlangıcı, arousal sonrası, fazik REM)

30 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromları II- Uykuda Solunum Bozuklukları Santral Uyku Apne Sendromları Obstrüktif Uyku Apne Sendromları Uyku ile ilişkili Hipventilasyon/Hipoksemi Sendromları Diğer Uykuda Solunum Bozuklukları, tanımlanmamış

31 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromları Santral Uyku Apne Sendromları Primer Santral Uyku Apnesi Medikal Sorunlara bağlı diğer Santral Uyku Apnesi  Cheyne-Stokes Solunumuna bağlı Santral Uyku Apnesi  Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı Santral Uyku Apnesi  Cheyne-Stokes ya da Yüksek İrtifa dışındaki hastalıklara bağlı Santral Uyku Apnesi  İlaçlara bağlı Santral Uyku Apnesi  Çocukluk çağı primer Santral Uyku Apnesi

32 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromu Santral Uyku Apne Sendromları Primer Santral Uyku Apnesi Medikal Sorunlara bağlı diğer Santral Uyku Apnesi  Cheyne-Stokes Solunumuna bağlı santral uyku apnesi  Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı santral uyku apnesi  Cheyne-Stokes ya da Yüksek İrtifa dışındaki hastalıklara bağlı santral uyku apnesi  İlaçlara bağlı santral uyku apne  Çocukluk çağı primer santral uyku apnesi

33 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromu Santral Uyku Apne Sendromları Primer Santral Uyku Apnesi Medikal Sorunlara bağlı diğer Santral Uyku Apnesi  Cheyne-Stokes Solunumuna bağlı santral uyku apnesi  Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı santral uyku apnesi  Cheyne-Stokes ya da Yüksek İrtifa dışındaki hastalıklara bağlı santral uyku apnesi  İlaçlara bağlı santral uyku apne  Çocukluk çağı primer santral uyku apnesi

34 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromu Santral Uyku Apne Sendromları Primer Santral Uyku Apnesi Medikal Sorunlara bağlı diğer Santral Uyku Apnesi  Cheyne-Stokes Solunumuna bağlı santral uyku apnesi  Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı santral uyku apnesi  Cheyne-Stokes ya da Yüksek İrtifa dışındaki hastalıklara bağlı santral uyku apnesi  İlaçlara bağlı santral uyku apne  Çocukluk çağı primer santral uyku apnesi

35 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromu Santral Uyku Apne Sendromları Primer Santral Uyku Apnesi Medikal Sorunlara bağlı diğer Santral Uyku Apnesi  Cheyne-Stokes Solunumuna bağlı santral uyku apnesi  Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı santral uyku apnesi  Cheyne-Stokes ya da Yüksek İrtifa dışındaki hastalıklara bağlı santral uyku apnesi  İlaçlara bağlı santral uyku apne  Çocukluk çağı primer santral uyku apnesi

36 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromları Santral Uyku Apne Sendromları Primer Santral Uyku Apnesi Medikal Sorunlara bağlı diğer Santral Uyku Apnesi  Cheyne-Stokes Solunumuna bağlı santral uyku apnesi  Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı santral uyku apnesi  Cheyne-Stokes ya da Yüksek İrtifa dışındaki hastalıklara bağlı santral uyku apnesi  İlaçlara bağlı santral uyku apne  Çocukluk çağı primer santral uyku apnesi

37 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromu Cheyne- Stokes Solunumu (CSR); 1818’de John Cheyne, sonra 1854’de William Stokes tarafından kalp ve/veya nörolojik hastalığı olanlarda tanımlanmış Periyodik bir solunum paternidir. Tidal volümün kreşendo- dekreşendo tarzında artıp azalması ve arada oluşan santral apneler ile karakterizedir

38 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromu Cheyne- Stokes Solunumu (CSR);

39 Cheyne- Stokes Solunum Skorlanma Solunum amplitüdünde kreşendo ve dekreşendo gösteren en az 3 adet birbirini takip eden siklus bulunması ve aşağıdakilerden en az birinin olması 1) Uyku saati başına 5 ve üzerinde santral apne-hipopne olması 2) Kreşendo-dekreşendo siklusunun en az 10 dakikalık bir süre içinde izlenmesi

40 ICSD-2 sınıflaması CSR Cheyne- Stokes Solunumu (CSR); KKY’li olguların (EF<%40) %45-50’sinde (+) Erkeklerde & ileri yaşta daha sık

41 ICSD-2 sınıflaması CSR-CSA Cheyne- Stokes Solunumu (CSR); KKY’li olguların (EF<%40) %45-50’sinde (+) Erkeklerde & ileri yaşta daha sık

42 ICSD-2 sınıflaması CSR-CSA CSR-CSA (+) olanlarda; EF daha düşük Kardiyak aritmi prevalansı yüksek Prognoz kötü ve mortalite yüksektir

43 ICSD-2 sınıflaması CSR-CSA CSR-CSA (+) olanlarda; EF daha düşük Kardiyak aritmi prevalansı yüksek Prognoz kötü ve mortalite yüksektir Santral apnelere bağlı, Artmış sempatik aktivite Düşük kalp atımı Düşük barorefleks sensitivitesi

44 ICSD-2 sınıflaması CSR-CSA CSR-CSA (+) olanlarda; EF daha düşük Kardiyak aritmi prevalansı yüksek Prognoz kötü ve mortalite yüksektir Santral apnelere bağlı, Artmış sempatik aktivite Düşük kalp atımı Düşük barorefleks sensitivitesi Sonuçta; KY ağırlaşır Noktürnal kan basıncı artar Kardiyak iskemi oluşur

45 ICSD-2 sınıflaması CSR-CSA CSRİdiopatik CSA HABD Periyodik siklus süresi 60 sn~ 35 sn

46 ICSD-2 sınıflaması CSR-CSA

47

48 Klinik (Fragmente uyku) GAUH Yorgunluk

49 KY’de CSR-CSA Mekanizmaları *Yumino D, Bradley TD Proc Am Thorac Soc 2008

50 KY’li Hastalarda CSR-CSA için Risk Faktörleri CSR-CSA varlığı İleri yaş (>60) Erkek cinsiyet Uyanıklık hipokapnisi (≤38 mmHg)

51 KY’li Hastalarda CSR-CSA için Risk Faktörleri CSR-CSA varlığı İleri yaş (>60) Erkek cinsiyet Uyanıklık hipokapnisi (≤38 mmHg) Yüksek PCWP Yüksek LV end-diastolik volümü Yüksek periferal ve santral kemoreseptör sensitivitesi

52 KY’li Hastalarda CSR-CSA için Risk Faktörleri CSR-CSA varlığı İleri yaş (>60) Erkek cinsiyet Uyanıklık hipokapnisi (≤38 mmHg) Yüksek PCP Yüksek LV end-diastolik volümü Yüksek periferal ve santral kemoreseptör sensitivitesi LVEF

53 CSR-CSA’nın KV Etkileri KY’li hastalarda PSG ile CSR-CSA %30-50 (+) CSR-CSA  KY’ne sekonder olarak ortaya çıkar, ancak bir kez başladıktan sonra kısır bir döngüyle KV fonksiyonlarda kötüleşmeye neden olur. CSR-CSA;  Basitçe bir sonuç mu?  Sorunlu olan myokard üzerinde bağımsız patolojik etkileri mi var?

54 CSR-CSA’nın KV Etkileri CSR-CSA  KY’ne sekonder olarak ortaya çıkar, ancak bir kez başladıktan sonra kısır bir döngüyle KV fonksiyonlarda kötüleşmeye neden olur. CSR-CSA;  Basitçe bir sonuç mu?  Sorunlu olan myokard üzerinde bağımsız patolojik etkileri mi var? Etyolojisinden bağımsız olarak  KY’i üzerinde zararlı etkileri (+)

55 CSR-CSA’nın KV Etkileri Santral Apne Pulmoner gerim recp deaktive Ventilasyon ossilasyonu ile birlikte SNA’da siklik aktivasyon Santral sempatik sistem deşarjında disinhibe Apne ilişkili hipoksi + P a C0 2 ’de + Postapneik arousal

56 CSR-CSA’nın KV Etkileri

57 CSR-CSA Tedavi I- Altta yatan kardiyak hastalığın optimal tedavisi  Diüretik (PCWP’nı azaltarak, met alkaloza !!!)  ACE inhibitörleri (AHI ve NOD azaltır)  Beta-blokör (sempatik aktivasyon) II- C0 2 inhalasyonu III- Oksijen tedavisi IV- Solunum stimülanları (Asetazolamid,teofilin,…) V- NIMV

58 CSR-CSA Tedavi I- Altta yatan kardiyak hastalığın optimal tedavisi  Diüretik (PCWP’nı azaltarak, met alkaloza !!!)  ACE inhibitörleri (AHI ve NOD azaltır)  Beta-blokör (sempatik aktivasyon) II- C0 2 inhalasyonu III- Oksijen tedavisi IV- Solunum stimülanları (Asetazolamid,teofilin,…) V- NIMV

59 CSR-CSA Tedavi I- Altta yatan kardiyak hastalığın optimal tedavisi  Diüretik (PCWP’nı azaltarak, met alkaloza !!!)  ACE inhibitörleri (AHI ve NOD azaltır)  Beta-blokör (sempatik aktivasyon) II- C0 2 inhalasyonu III- Oksijen tedavisi IV- Solunum stimülanları (Asetazolamid,teofilin,…) V- NIMV Hipoksi  hiperventilasyona yol açar. Hiperventilasyon  hipokapni ve intrapulmoner vagal recp’ler üzerinden solunum sıklığını azaltarak  SA oluşturur

60 CSR-CSA Tedavi I- Altta yatan kardiyak hastalığın optimal tedavisi  Diüretik (PCWP’nı azaltarak, met alkaloza !!!)  ACE inhibitörleri (AHI ve NOD azaltır)  Beta-blokör (sempatik aktivasyon) II- C0 2 inhalasyonu III- Oksijen tedavisi IV- Solunum stimülanları (Asetazolamid,teofilin,…) V- NIMV Hipoksi  hiperventilasyona yol açar. Hiperventilasyon  hipokapni ve intrapulmoner vagal recp’ler üzerinden solunum sıklığını azaltarak  SA oluşturur Hipoksi solunumu deprese edebilir

61 CSR-CSA Tedavi I- Altta yatan kardiyak hastalığın optimal tedavisi  Diüretik (PCWP’nı azaltarak, met alkaloza !!!)  ACE inhibitörleri (AHI ve NOD azaltır)  Beta-blokör (sempatik aktivasyon) II- C0 2 inhalasyonu III- Oksijen tedavisi IV- Solunum stimülanları (Asetazolamid,teofilin,…) V- NIMV

62 CSR-CSA Tedavisinde NIMV CPAP PreLoad SNA’da *Mortalite ? LVEF’da AfterLoad NOD

63 CSR-CSA NIMV CPAP çoğu CSR-CSA’ları önlemede yeterli Ø. Diğer yöntemler kullanılmalı BiPAP ASV

64 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromları Santral Uyku Apne Sendromları Primer Santral Uyku Apnesi Medikal Sorunlara bağlı diğer Santral Uyku Apnesi  Cheyne-Stokes Solunumuna bağlı santral uyku apnesi  Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı santral uyku apnesi  Cheyne-Stokes ya da Yüksek İrtifa dışındaki hastalıklara bağlı santral uyku apnesi  İlaçlara bağlı santral uyku apne  Çocukluk çağı primer santral uyku apnesi

65 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromları Santral Uyku Apne Sendromları Primer Santral Uyku Apnesi Medikal Sorunlara bağlı diğer Santral Uyku Apnesi  Cheyne-Stokes Solunumuna bağlı santral uyku apnesi  Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı santral uyku apnesi  Cheyne-Stokes ya da Yüksek İrtifa dışındaki hastalıklara bağlı santral uyku apnesi  İlaçlara bağlı santral uyku apne  Çocukluk çağı primer santral uyku apnesi

66 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromları Santral Uyku Apne Sendromları Primer Santral Uyku Apnesi Medikal Sorunlara bağlı diğer Santral Uyku Apnesi  Cheyne-Stokes Solunumuna bağlı santral uyku apnesi  Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı santral uyku apnesi  Cheyne-Stokes ya da Yüksek İrtifa dışındaki hastalıklara bağlı santral uyku apnesi  İlaçlara bağlı santral uyku apne  Çocukluk çağı primer santral uyku apnesi

67 ICSD-2 sınıflaması Santral Uyku Apne Sendromları Santral Uyku Apne Sendromları Primer Santral Uyku Apnesi Medikal Sorunlara bağlı diğer Santral Uyku Apnesi  Cheyne-Stokes Solunumuna bağlı santral uyku apnesi  Yüksek irtifada periyodik solunuma bağlı santral uyku apnesi  Cheyne-Stokes ya da Yüksek İrtifa dışındaki hastalıklara bağlı santral uyku apnesi  İlaçlara bağlı santral uyku apne  Çocukluk çağı primer santral uyku apnesi

68 Santral Uyku Apnesi Ayırıcı Tanısı

69 Teşekkürler

70 CSR-CSA’nın KV Etkileri LV SNA’da yükselme Hasarlanmış LV Tedavisiz OSA HT + MI + İlaçlar, kapaklar PCWP’da yükselme HiperventilasyonAC volümlerinde azalma CQ’da azalma Dolaşımda gecikme CSR-CSA

71 Santral Uyku Apne Sendromunda ICSD-2 sınıflamasında KY’de CSR-CSA Mekanizmaları

72

73 KY’de CSR-CSA Mekanizmaları

74 KY’li Hastalarda CSR-CSA için Risk Faktörleri CSR-CSA varlığı İleri yaş (>60) Erkek cinsiyet Uyanıklık hipokapnisi (≤ 38 mmHg) Yüksek PCP Yüksek LV end-diastolik volümü Yüksek periferal ve santral kemoreseptör sensitivitesi CQ LVEF

75 KY’li Hastalarda CSR-CSA için Risk Faktörleri KY’li hastaların bir kısmında CSR-CSA+OSA (+) OSA olarak başlar ve gecenin bitiminde CSA’ya shift olur [Sirkülasyon zamanı uzadıkça ve PaC0 2 düştükçe]

76 CSR-CSA’nın KV Etkileri Tek başına HİPOKSİK stimulus ??? Generalize Sempatik sinir aktivasyonunda

77 CSR-CSA’nın KV Etkileri Tek başına HİPOKSİK stimulus ??? Generalize Sempatik sinir aktivasyonunda Santral kaynaklı ?

78 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Uykuda; İstemli (Davranışsal) kontrol ortadan kalkar Solunum merkezinin C0 2 ’a duyarlılığı azalır* Uyku sırasında normal C0 2 düzeyinde hafif artış olur (~ 2-4 mmHg) Solunum merkezinin apne eşiği yükselir (apneye neden olan en düşük P a C0 2 düzeyi) Uyku sırasında faringeal hava yolu kollapsı, solunumu inhibe eden refleksleri başlatarak santral apneye yol açabilir

79 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Santral apne;  Tek bir klinik antite değildir  Tek bir klinik sebepten kaynaklanmamaktadır.

80 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Santral apne;  Tek bir klinik antite değildir  Tek bir klinik sebepten kaynaklanmamaktadır.

81 Santral Uyku Apne Sendromu “ Patofizyoloji” Santral apne;  Tek bir klinik antite değildir  Tek bir klinik sebepten kaynaklanmamaktadır.

82 CSR-CSA’nın KY üzerinde klinik etkileri KY’li hastalarda PSG ile CSR-CSA %30-50 (+) CSR-CSA ile; Daha düşük LVEF Daha yüksek AF sıklığı Sık noktürnal aritmi varlığı Gündüz (Gece) hipokapni birlikteliği yüksek AHI yüksek ve sol atrial genişlemesi (+) olanlarda daha kötü sonuçlar (+)

83 CSR-CSA’nın KV Etkileri *Vasküler R’da Periferal v.c RAS’de aktivasyon Sodyumun tübüler reabs’da *SNA’da

84 CSR-CSA’nın KV Etkileri Generalize Sempatik sinir aktivasyonunda


"SANTRAL UYKU APNE SENDROMU Doç. Dr. Banu Eriş Gülbay A.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları