Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYADA Kİ ÇÖLLER. ÇÖL : Çöl, yıllık 250 mm'den az yağış alan bölgeler için kullanılan bir tabirdir. Sanılanın aksine Antartika ve Grönland'ın büyük.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYADA Kİ ÇÖLLER. ÇÖL : Çöl, yıllık 250 mm'den az yağış alan bölgeler için kullanılan bir tabirdir. Sanılanın aksine Antartika ve Grönland'ın büyük."— Sunum transkripti:

1 DÜNYADA Kİ ÇÖLLER

2

3 ÇÖL : Çöl, yıllık 250 mm'den az yağış alan bölgeler için kullanılan bir tabirdir. Sanılanın aksine Antartika ve Grönland'ın büyük bölümünde çöl tabirinin içine girer yani "çöl" kelimesi sadece sıcak bölgeleri değil soğuk ve kurak bölgeler için de kullanılır.AntartikaGrönland

4 Çöllerde yaşayan hayvanlar, çok çetin koşullarla baş etmek zorundadırlar. Su ve besin çok nadirdir, sıcaklık dramatik bir şekilde değişmektedir, kumda ve kalın kar tabakasında yürümek ve yuva kazmak zordur. Bu sorunları aşmak için çok çeşitli fizyolojik ve davranışsal uyumlar evrimleşmiştir. Sıcak çöllerde çoğu hayvan küçüktür, günün en sıcak saatlerini bitkilerin altında ya da yer altında geçirirler, gece avlanır ve besin ararlar. Kanguru faresi gibi hayvanlar, besinlerde bulunan ve metabolizma sonucu ortaya çıkardıkları su (metabolik su) ile canlılıklarını devam ettirirler.fizyolojikdavranışsaluyumlarevrimleşmiştirKanguru faresimetabolik su

5 Çöller birer ekosistemlerdir ve çöl atmosferinin düşük nemliliği gece ve gündüz arasında çok büyük sıcaklık farklarının oluşmasına neden olur. Çöller, aldıkları yağışın miktarında büyük değişkenlik gösterebilirler. Yağışın zamanı da öngörülememektedir. Sıcak çöllerde toprakta organik madde miktarı az olmasına karşın mineraller bol miktarda bulunur. En gelişmişlerinde bile bitki örtüşü çok seyrektir ve toprak güneş ışınlarına ve rüzgara doğrudan maruz kalır. toprak

6 Dünyaca ünlü çöller, Kutuplar'ın çevresinde bulunan çöller ve Kutuplar Kuzey Afrika'daBüyük Sahra, Kuzey AfrikaBüyük Sahra Güney Afrika'da Kalahari,Güney AfrikaKalahari Asya'da Gobi, AsyaGobi Güney Amerika'da Atacama çölleridir.Güney AmerikaAtacama Büyük Sahra dünyadaki en büyük çöldür.

7 Büyük Sahra Çölü Fizikî Yapı Büyük Sahra’nın fizikî yapısı düzgün olup basittir. İlk çağlarda meydana gelen sert kayalardan teşekkül etmiştir. Yatay olarak uzanan bu tabaka, daha sonraları meydana gelmiş olan kumlu topraklarla örtülüdür. Büyük Sahra başlıca üç bölüme ayrılır: Bunlardan yüzeyde çıplak kayaların bulunduğu kısımlara "hamada"; kum ve köşeli çakıllarla kaplı kısımlara "serir"; yer yer kum tepelerinin meydana geldiği ince bir kum tabakası ile kaplanmış kısımlara da "erg" adı verilir.

8 İklim Büyük Sahra’nın iklimi tam bir kara iklimi özelliğini taşır. Sahra’nın bütününde günlük sıcaklık değişmeleri çok fazladır. Aşırı buharlaşma sebebiyle havada hemen hemen hiç nem bulunmaz. Rüzgârlar sürekli ve düzensiz eser. Pek ender rastlanan yağmurlar, şiddetli sağanaklar hâlindedir.

9 Gobi Çölü Gobi Çölü, Orta Asya'da, Moğolistan Cumhuriyetinin güneyi ve Çin'e bağlı Sin-Kiang ve Kansu eyaletlerinin yakınlarındaki bölgeleri de içine alan geniş çöl. Etrafını kayalık sıradağlar çevirmiştirOrta AsyaMoğolistanÇinSin-KiangKansuçöl Çölün uzunluğu 1600 km olup, genişliği 480– 965 km arasında değişir.

10 Kalahari Çölü Kalahari Çölü, Afrika'nın Güneyinde, 22° ile 28° Güney enlemleri, 19° ile 24° Doğu boylamları arasında yer alan yarı çöl plato alanı.Afrika

11 Bölge geniş otlaklıklar, çalı ve ağaçlıklar ihtiva etmesine rağmen, yağış az olduğundan dolayı çöl denilmiştir. Bölgenin çok az bir kısmı bütün mevsimlerde çöl özelliği gösterir. Yıllık yağışlar kuzeydoğuda 600 mm'den Güneybatıda 130 mm'ye kadar değişiklik gösterir. Çok az yağış almasının sebebi, doğu doğrultusunda uzanan dağ sıralarının Hint Okyanusundan esen nemli rüzgarların etkisini azaltmasıdır.çölHint Okyanusundan

12 DÜNYA ÇÖL HARİTASI

13 ÇÖLLERİN YÜZÖLÇÜMÜ SırasıÇölYer aldığı KıtaYüzölçümü ( km² ) 1Büyük SahraAfrika9.065.000 2ArabistanAsya1.300.000 3GobiAsya1.040.000 4KalahariAfrika580.000 5Büyük KumAvustralya414.000 6ArizonaAmerika370.000 7TaklamakanAsya320.000 8KarakumAsya310.000 9NamibAfrika310.000 10TarrAsya260.000

14 BÜYÜK SAHRA ÇÖLÜ

15 GOBİ ÇÖLÜ

16 KALAHARİ ÇÖLÜ


"DÜNYADA Kİ ÇÖLLER. ÇÖL : Çöl, yıllık 250 mm'den az yağış alan bölgeler için kullanılan bir tabirdir. Sanılanın aksine Antartika ve Grönland'ın büyük." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları