Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AKADEMİK KURULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AKADEMİK KURULU"— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AKADEMİK KURULU 16.12.2014
Dahili Bilimler Temsilcisi Burak Can Cerrahi Bilimler Temsilcileri Ahmet Mutlu (KBB-BBC ABD) Abdullah Güneş (Genel Cerrahi ABD)

2 Temsilciler 2012-2014 Dahili Bilimler Temsilcisi
Burak Can Cerrahi Bilimler Temsilcileri Ahmet Mutlu (KBB-BBC ABD) Abdullah Güneş (Genel Cerrahi ABD)

3 Akademik Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Tarihli Üniversite Senatosu 3 Temmuz 2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

4 Akademik 2012 2014 Uzmanlık sınavı sonrası bakanlıkça atanana kadar olan 2-3 aylık sürede çalışma sürelerinin uzatılması Bu konuda yapılan çalışma için dekanlık ve üniversite yönetimine teşekkür ederiz 

5 Akademik 2012 2014 Yeni başlayan asistanlar için uyum programı oluşturulması ve uygulanması Danışman öğretim üyesinin en kısa zamanda belirlenip bildirilmesi ve bu sistemin işlemesinin sağlanması. Web sitesinde yeni başlayan asistanlara yararlı bilgiler klavuzu hazırlandı  Göreve başlanan süre sonrası ilk 1 ay içerisinde belirlenir.

6 Akademik 2012 2014 Asistanların akademik çalışmalara özendirilmesi ve katılımının sağlanması Poster ve sözlü bildirilerde araştırma görevlilerinin isimlerinin yer alması konusunda duyarlı davranılması Destekler, bölümler arası farklılıklar mevcuttur. Poster ya da sözlü sunu ile katılma koşuluyla BAP tarafından yılda 1 kere ulusal, 1 kere uluslararası toplantıya destek verilmektedir.

7 Akademik 2012 2014 Araştırma Görevlilerine yönelik kursların ve eğitimlerin düzenlenmesi Belirgin azalma mevcut. 2 yıllık sürede deney hayvanları kullanım sertifika kursu açılmadı.* Istatistik kursu 1 kere açıldı ama katılımcıların büyük çoğunluğu hocalarımızdı. Diğer kurslarda da nitelik ve nicelik azalması söz konusu

8 Hasta Hizmetleri 2012 2014 İstirahat - ilaç raporlarının yazılması, ICD kapatılması gibi sekreterlik işlerinin üzerlerinden alınması, bu işlerle sekreterlerin ilgilenmesi Bölümler arası fark mevcut ama SGK nın sistem değişikleri ile ICD kapatılması hariç diğer sekreteryalar azaltıldı 

9 Hasta Hizmetleri 2012 2014 Hemşirelerin görev sınırlarının net olması ve mesailerinin (servislerin kalkma saati nedeniyle) bitiş saatinin belli olması nedeniyle bir çok görevin asistanlara kalması Hastane personelinin işlerini düzgün bir şekilde ve zamanında yapmasının sağlanması Değişiklik izlenmedi. Görevini yapamayan personele hizmet içi eğitim verilmesi ve bu konudaki denetim mekanizmasının daha etkin çalıştırılması

10 Fiziki Koşullar 2012 2014 Asistanlara ayrılan dinlenme odalarının (ameliyathane – servis) fiziki şartlarının düzeltilmesi. Asistan otoparkının genişletilmesi (mümkünse) 2014 yılında asistan odalarına iyileştirme çalışması yapıldı  Otopark daha kötü durumda.

11 Fiziki Koşullar 2012 2014 Kantinin 24 saat açık olması
Kantin fiyatlarında düzenleme yapılması Kantin şartları düzeltildi ama çalışma saatleri değişmedi. Fiyatlar eskisine oranla hala pahalı. Örnek: Çay 1TL.

12 Maaş 2012 2014 Döner sermaye dağıtımında asistanlar bazında tavan ve taban ücretin belirlenmesi ve bu bandın olabildiğince daraltılması, asistanlar arasındaki farkın azaltılması Mesayi dışı uygulamalardan bizlere de pay verilmesi Daha adil bir dağılım sağlanması için dekanlık tarafından çalışma yapıldı. Mesai dışı uygulamalarda özellikle cerrahi birimler açısından olumlu değişiklik mevcut.

13 Maaş 2012 2014 Araştırma görevlilerinin hastane puan artışı gibi ele geçen ek ödeme miktarını düşüren gelişmelerden korunması ‘Kamuya ait borçların kişilerin gelirleri üzerinden ödenmemesi gereklidir’ Şükrü Hatun 2013

14 Teşekkürler


"ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AKADEMİK KURULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları