Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Ü N İ T E BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak lazımdır. ÖZGÜR GÜVERCİN 8.Sınıf İNKILAP TARİHİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Ü N İ T E BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak lazımdır. ÖZGÜR GÜVERCİN 8.Sınıf İNKILAP TARİHİ."— Sunum transkripti:

1 1. Ü N İ T E BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak lazımdır. ÖZGÜR GÜVERCİN 8.Sınıf İNKILAP TARİHİ

2 “Her yüzyılda bir dahi yetişir, bu yüzyılda maalesef bu, Türklere nasip oldu.” Winston Churchil (İngiliz Başbakanı)

3 Selanik şehrini bulunuz.

4

5

6 OSMANLIMİLLETLERİ TÜRK ARAP RUM ERMENİ YAHUDİ SIRP BULGAR ARNAVUT MACAR

7 SELANİKMİLLETLERİ TÜRK RUM ERMENİ YAHUDİ SIRP BULGAR

8 RUMELİ’DE BİR LİMAN KENTİ SELANİK AVRUPA-OSMANLI TİCARETİ DEMİRYOLU VAR. (ÜSKÜP, MANASTIR, İSTANBUL)

9 Etkinlik çalışması a. Osmanlı şehri olan Selanik’e hangi yollarla ulaşılabilir? b. Ulaşım kolaylığının bu şehre ne gibi faydaları olabilir?

10 SELANİK •Rumeli’dedir. •Çok milletlidir. •Çok dinlidir. •Liman şehridir. •Ticaretle uğraşılır. •Avrupa’ya açılan kapıdır. •Yeni fikirlere açıktır. KONYA •Anadolu’dadır. •Müslüman Türkler var. •Tarım şehridir. •Verimli ovaları vardır. •Gelenekçidir.

11 SELANİKKONYA

12

13 ALİRIZA EFENDİ & ZÜBEYDE HANIM ÇOCUKLARI MUSTAFAMAKBULE FATMAAHMET ÖMERNACİYE

14 Bunları biliyor musunuz? - Mustafa Kemal’in doğum günü tam olarak belli değildir fakat kendisi “doğum dünüm 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkış günümdür” demiştir. - Kardeşleri ölmeseydi 6 çocuklu bir aile olacaktı. - M. Kemal’in şahsi kütüphanesinde 3500 civarı kitap vardır. - Öğrenciyken okuduğu kitaplarda cumhuriyet kelimesinin altını çizmiştir. - Harp Okulundaki apolet numarası 1283 tür.

15 Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur. ALİRIZA EFENDİ

16

17 Mahalle mektebine gitsin, hoca-molla olsun. Şemsi Efendi Okuluna gitsin, batı tarzı modern eğitim görsün, bürokrat ya da asker olsun.

18 ATATÜRK’ÜN EĞİTİM HAYATI MAHALLEMEKTEBİNDEN ŞEMSİ EFENDİ OKULUNA *1873’te açıldı. *Batı tarzı eğitim veren çağdaş bir okuldur.

19 MAHALLE MEKTEBİ

20 Mustafa Kemal’in Okuduğu Okullar Mustafa Kemal’in Okuduğu Okullar Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Okulu Selanik Askeri Rüştiyesi Manastır Askeri İdadisi(1896-1899) İstanbul Harp Okulu (1899-1902) İstanbul Harp Akademisi(1902-1905)

21 Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Okulu Selanik Askeri Rüştiyesi 1881 1900 1905 Manastır Askeri İdadisi İstanbul Harp Okulu İstanbul Harp Akademisi

22 HARBİYELİ M.KEMAL APOLET NO: 1283

23 Mustafa Kemal’i En Çok Etkileyen Düşünür ve Yazarlar: Ziya Gökalp – Türkçülük akımı temsilcisidir. Tevfik Fikret – Hürriyet ve Bağımsızlığa önem veren bir şairdir. Namık Kemal – Vatanperver ve Hürriyete önem verir. Mehmet Akif Ersoy – Hürriyet ve Bağımsızlık konusunda etkili bir vatanperverdir. Jan Jak Russo – Fransız Düşünür.

24 Tayyareler gün gelecek savaşlarda önemli roller oynayacaktır. İstikbal göklerdedir.

25 1905-1907: Şam – 5.Ordu 1907: Manastır 3.Ordu (Kolağası-Kd.Yüzbaşı) 1909: Hareket Ordusu Kurmay Başkanı 1910: Fransa-Picardie Manevralarına katıldı. 1911: İstanbul’da Genel Kurmayda görevlendirildi. 1911: Trablusgarp’ta (Derne ve Tobruk) 1912: Gelibolu (Balkan Savaşları sırasında) 1915: Çanakkale cephesi (I.Dünya Savaşı) 1916: Tümgeneral oldu. Muş ve Bitlisi Ruslardan aldı. 1917: İstanbul’a geldi. Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya gitti. 1918: Halep’e 7.Ordu’ya komutan olarak atandı. 1918: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atandı.

26 1909 1911 1912 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1922 31 Mart İsyanı Trablusgarp Savaşı Balkan Savaşları I.Dünya Savaşı Milli Mücadele

27 31 MART İSYANI (1909)

28

29 TrablusgarpMISIR OSMANLI Trablusgarp Savaşı

30

31 ENVER PAŞA

32 BALKAN SAVAŞLARI SONUCU

33 Osmanlı toprağı olan Balkanlarda ilk isyan 1804 SIRP isyanıdır. Daha sonra Rumlar isyan etmiş ve 1829’da YUNAN devletini kurmuşlardır. Osmanlı’dan ayrılarak ilk devlet kuran millet RUM lardır. Bu milliyetçi isyanların nedenleri: - Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı. - Rusların, Balkan milletlerini kışkırtması.

34 Mustafa Kemal’in gençlik yıllarında Balkanlarda en yaygın olan fikir akımı milliyetçilikti. Bu akım Osmanlı Devletine çok zarar vermiş ve devletin parçalanmasına neden olmuştur. Mustafa Kemal’de bu fikir akımından etkilenmiş ve Türk Milliyetçiliğini savunmuştur. Bu sayede ileride bağımsız bir Türk devleti kurabilmiştir. Mustafa Kemal’in gençlik yıllarında Balkanlarda en yaygın olan fikir akımı milliyetçilikti. Bu akım Osmanlı Devletine çok zarar vermiş ve devletin parçalanmasına neden olmuştur. Mustafa Kemal’de bu fikir akımından etkilenmiş ve Türk Milliyetçiliğini savunmuştur. Bu sayede ileride bağımsız bir Türk devleti kurabilmiştir.

35

36 I.DÜNYA SAVAŞI KANAL CEPHESİ HİCAZ-YEMEN CEPHESİ SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ IRAK CEPHESİ KAFKAS CEPHESİ

37 I.DÜNYA SAVAŞI ÇANAKKALE CEPHESİ

38

39

40

41

42 Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde etmiştir? Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde etmiştir? A. II.Balkan Savaşı B. Çanakkale Cephesi C. Trablusgarp D. Büyük Taarruz

43 Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde etmiştir? Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde etmiştir? A. II.Balkan Savaşı B. Çanakkale Cephesi C. Trablusgarp D. Büyük Taarruz

44 I. Mahalle Mektebi I. Mahalle Mektebi II. Manastır Askeri İdadisi II. Manastır Askeri İdadisi III. Deniz Harp Okulu IV. Harp Akademisi Mustafa Kemal, yukarıdaki okullardan hangilerinde okumuştur? Mustafa Kemal, yukarıdaki okullardan hangilerinde okumuştur? A. I ve II B. I, II ve III C. II ve III D. I, II ve IV

45 I. Mahalle Mektebi I. Mahalle Mektebi II. Manastır Askeri İdadisi II. Manastır Askeri İdadisi III. Deniz Harp Okulu IV. Harp Akademisi Mustafa Kemal, yukarıdaki okullardan hangilerinde okumuştur? Mustafa Kemal, yukarıdaki okullardan hangilerinde okumuştur? A. I ve II B. I, II ve III C. II ve III D. I, II ve IV

46 “Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” “Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi yönünü belli etmiştir? Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi yönünü belli etmiştir? A. İleri görüşlülüğü B. Vatan severliği C. Barış severliği D. Hoşgörülülüğü

47 “Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” “Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi yönünü belli etmiştir? Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi yönünü belli etmiştir? A. İleri görüşlülüğü B. Vatan severliği C. Barış severliği D. Hoşgörülülüğü

48 Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk devletinin kuruluşunu belgelerle anlattığı eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk devletinin kuruluşunu belgelerle anlattığı eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kumandan ile Hasbihal B. Medeni Bilgiler C. Milli Mücadele D. Nutuk

49 Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk devletinin kuruluşunu belgelerle anlattığı eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk devletinin kuruluşunu belgelerle anlattığı eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kumandan ile Hasbihal B. Medeni Bilgiler C. Milli Mücadele D. Nutuk

50 I. Trablusgarp Savaşı I. Trablusgarp Savaşı II. I.Dünya Savaşı II. I.Dünya Savaşı III. Milli Mücadele Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak veren seçenek hangisidir? Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak veren seçenek hangisidir? A. I-II-III B. II-I-III C. III-I-II D. II-III-I

51 I. Trablusgarp Savaşı I. Trablusgarp Savaşı II. I.Dünya Savaşı II. I.Dünya Savaşı III. Milli Mücadele Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak veren seçenek hangisidir? Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak veren seçenek hangisidir? A. I-II-III B. II-I-III C. III-I-II D. II-III-I

52 Atatürk hem askerlik, hem devlet kuruculuğu, hem de inkılapçılık yapmıştır. Buna göre; Atatürk hem askerlik, hem devlet kuruculuğu, hem de inkılapçılık yapmıştır. Buna göre; I. Çok yönlü bir lider, I. Çok yönlü bir lider, II. En başarılı olduğu alan askerlik, II. En başarılı olduğu alan askerlik, III. Farklı alanlarda hizmet etmiştir. Atatürk ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? A. I ve II B. II ve III C. I ve III D. I, II ve III

53 Atatürk hem askerlik, hem devlet kuruculuğu, hem de inkılapçılık yapmıştır. Buna göre; Atatürk hem askerlik, hem devlet kuruculuğu, hem de inkılapçılık yapmıştır. Buna göre; I. Çok yönlü bir lider, I. Çok yönlü bir lider, II. En başarılı olduğu alan askerlik, II. En başarılı olduğu alan askerlik, III. Farklı alanlarda hizmet etmiştir. Atatürk ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? A. I ve II B. II ve III C. I ve III D. I, II ve III

54 Mustafa Kemal, eğitimini daha çok hangi alanda yoğunlaştırmıştır? Mustafa Kemal, eğitimini daha çok hangi alanda yoğunlaştırmıştır? A. Askeri B. Siyasi C. Ekonomik D. Dini

55 Mustafa Kemal, eğitimini daha çok hangi alanda yoğunlaştırmıştır? Mustafa Kemal, eğitimini daha çok hangi alanda yoğunlaştırmıştır? A. Askeri B. Siyasi C. Ekonomik D. Dini

56 II. MEŞRUTİYET 1908 yılında ilan edildi. Buna göre; • Padişahtan meclisi kapatma yetkisi alındı, • Padişahtan sürgün etme yetkisi alındı, • Hükümet meclise karşı sorumlu olacaktı, • Yasa teklifi için padişahtan onay alınmasına son verildi. BU DURUM; *** Meclis üstünlüğüne dayalı demokratik bir sisteme geçildiğinin kanıtıdır.

57 DİKKAT: II.Meşrutiyet’in ilanı sırasında ülkede bir otorite boşluğu yaşanmıştır. Bu yüzden bazı topraklar kaybedilmiştir. II.Meşrutiyet’in ilanı sırasında ülkede bir otorite boşluğu yaşanmıştır. Bu yüzden bazı topraklar kaybedilmiştir.  Yunanistan – Girit’i ilhak etti.  Avusturya – Bosna-Hersek’i aldı.  Bulgaristan – Bağımsız oldu.

58 KRONOLOJİ 1908 II.Meşrutiyet 1909 31 Mart Olayı 1911 Trablusgarp Savaşı 1912 Uşi Antlaşması 1912 Balkan Savaşlarının başlaması 1913 Londra Antlaşması 1913 Bükreş, İstanbul, Atina 1914 İstanbul Antlaşması

59 TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912): OSMANLI X İTALYA

60 TrablusgarpMISIR OSMANLI

61  Nedenleri:  Ulusal (Siyasi) birliğini geç tamamlayan İtalya’nın sömürge arayışı içinde olması. (Temel neden)  İtalya’nın, Habeşistan yenilgisinin acısını çıkarmak istemesi.  Büyük devletlerin (Düvel-i muazzama) sus payı verircesine İtalya’ya destek olması.  Trablusgarp’ın İtalya’ya coğrafi yakınlığı.  Osmanlı’nın zayıf durumda olması, Trablusgarp toprağı ile kara bağlantısının olmaması.

62  Gelişimi:  Mısır, İngiltere’nin elinde olmasından dolayı karadan yardım gönderilemedi. Ayrıca donanmada yeterli değildi.  Trablusgarp’a giden Türk subayları başarılı olunca İtalya zor durumda kaldı ve Akdeniz’e yönelerek 12 adayı işgal etti.

63

64

65 ENVER PAŞA

66  Sonuçları:  Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912):  Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı.  12 Ada, Balkan savaşları başladığı için geçici olarak İtalyanlara bırakıldı.  İtalya, kapitülasyonların kaldırılmasında Osmanlı Devletine yardımda bulunacak.

67 ON İKİ ADA

68 NOT: Trablusgarp savaşı ile Osmanlı, Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını da kaybetmiştir.

69 TRABLUSGARP SAVAŞI İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı yüzünden çıkmıştır. VURGU: “hammadde ve pazar arayışı” dır. Bu durum: Trablusgarp Savaşı’nın bir sömürgecilik savaşı olduğunun kanıtıdır.

70 TRABLUSGARP SAVAŞI SONUCUNDA; ***Osmanlı, Rodos ve On iki Ada’yı geçici olarak İtalya’nın korumasına bırakmıştır. Bu durum; Osmanlı Devleti’nin askeri ve siyasi gücünün kalmadığının kanıtıdır. Topraklarını korumaya çalışması da, bu savaşın yayılmacı ve sömürgeci bir savaş olduğunu gösterir.

71 I.BALKAN SAVAŞI (1912-1913) Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan,Yunanistan XOSMANLI

72 BALKAN SAVAŞLARI SONUCU

73  Nedenleri: *** İki temel neden vardır: *** İki temel neden vardır:  Balkan devletlerinin bölge üzerindeki emelleri. (Balkan ittifakı)  Büyük devletlerin kışkırtmaları. (Rusların Panslavist politikası ve İngiltere’nin Rusları desteklemesi)  Osmanlı’nın İtalya ile savaş halinde olması ve askeri gücünün zayıflamış olması.

74 BALKAN SAVAŞI I. Yeni kurulan Balkan devletlerinin sınırlarını genişletmek istemeleri, I. Yeni kurulan Balkan devletlerinin sınırlarını genişletmek istemeleri, II. Rusya’nın, bu küçük balkan devletlerini kullanarak Akdeniz’e açılmak istemesi nedeniyle çıkmıştır. II. Rusya’nın, bu küçük balkan devletlerini kullanarak Akdeniz’e açılmak istemesi nedeniyle çıkmıştır.YORUM: Balkan Savaşları’nın ulusçuluk (milliyetçilik) ve Panslavizm etkisi ile çıktığının kanıtıdır. Balkan Savaşları’nın ulusçuluk (milliyetçilik) ve Panslavizm etkisi ile çıktığının kanıtıdır.

75 Not: Not: -Savaşı başlatan devlet Karadağ, savaşa katılmayan balkan devleti ise Romanya’dır. -En karlı çıkan devlet Bulgaristan’dır.

76 Sonuçları:  Savaştan kısa süre önce askerlerin büyük bir kısmının terhis edilmiş olması ve askerler içerindeki siyaset (particilik) in yayılması Osmanlı ordusunun kısa sürede yenilmesine sebep olacaktır.  Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.  İttihat-Terakki, “Bab-ı Ali Baskını” ile yönetime el koydu.

77 İTTİHAT ve TERAKKİ CEMİYETİ TEŞKİLAT-I MAHSUSA

78 BAB-I ALİ BASKINI Bab-ı Ali Baskını ile İttihat Terakki partisindeki bazı subaylar silah kullanarak sadrazam Kamil Paşa’yı istifaya zorladılar. VURGU: “Sadrazamın istifaya zorlanması” dır. ÇIKARIM: • Bab-ı Ali Baskını, bir hükümet darbesidir. • Yani mevcut düzeni yada rejimi değiştirmeye yönelik değildir.

79 Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)  Osmanlı’nın batı sınırı Midye-Enez hattı olacak.  Arnavutluk ve Adaların geleceğini büyük devletler belirleyecek.  Yunanistan; Selanik, Güney Makedonya ve Girit’i alacak.  Bulgaristan; Kavala, Dedeağaç ve bütün Trakya’yı alacak.  Sırbistan; Orta ve Kuzey Makedonya’yı alacak.

80 Yorum: Osmanlı kuruluş devrinden bu yana Edirne ve Kırklareli ilk kez elden çıktı. Ege adaları fiilen yitirildi. Arnavutluğun bağımsızlığı ilanı ile Osmanlıcılık fikri geçerliliğini yitirdi. Yorum: Osmanlı kuruluş devrinden bu yana Edirne ve Kırklareli ilk kez elden çıktı. Ege adaları fiilen yitirildi. Arnavutluğun bağımsızlığı ilanı ile Osmanlıcılık fikri geçerliliğini yitirdi.

81 II.BALKAN SAVAŞI (1913) Romanya, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan, Osmanlı (En son katıldı) XBULGARİSTAN

82  Nedeni:  I.Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’ın diğerlerine göre daha fazla toprak kazanmış olması.  Özellikle Makedonya’nın bölüşülmesi meselesi sorun yaratmıştır. (Verimli topraklar)

83  Sonuçları:  Bulgaristan yenildi.  Balkan devletleri kendi aralarında Bükreş Antlaşmasını imzaladılar.  Osmanlı, Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır.

84 II.Balkan Savaşı Sonu Antlaşmalar  Bükreş:Balkan devletleri (1913)  İstanbul :Osmanlı-Bulgaristan(1913)  Atina :Osmanlı-Yunan (1913)  İstanbul:Osmanlı-Sırp (1914)

85 Balkan Savaşlarının Genel Sonuçları:  Osmanlı’nın Balkanlardaki egemenliği büyük ölçüde sona erdi.  Ege adaları elden çıktı.  Osmanlıcılık yerine Türkçülük gelecek  İttihat-Terakki iktidara geldi.(Bab-ı Ali)  Bu günkü Türk-Bulgar sınırı belirlendi.  Batı Trakya Türkleri sorunu çıktı.

86 BALKAN SAVAŞLARI SONUCU

87 Aşağıdaki olayların hangisi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir bağlantısı yoktur? A. Bab-ı Ali Baskını B. II. Meşrutiyet’in ilanı C. Trablusgarp Savaşı D. 93 Harbi E. Balkan Harbi

88 Aşağıdaki olayların hangisi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir bağlantısı yoktur? A. Bab-ı Ali Baskını B. II. Meşrutiyet’in ilanı C. Trablusgarp Savaşı D. 93 Harbi E. Balkan Harbi

89 Aşağıdakilerden hangisi II.Balkan Savaşı’na eski başkentini ele geçirmek için girmiştir? A.RomanyaB.SırbistanC.OsmanlıD.YunanistanE.Karadağ

90 A.RomanyaB.Sırbistan C.Osmanlı D.YunanistanE.Karadağ


"1. Ü N İ T E BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak lazımdır. ÖZGÜR GÜVERCİN 8.Sınıf İNKILAP TARİHİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları