Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 . Ü N İ T E BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 . Ü N İ T E BİR KAHRAMAN DOĞUYOR"— Sunum transkripti:

1 1 . Ü N İ T E BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
ÖZGÜR GÜVERCİN 8.Sınıf İNKILAP TARİHİ Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak lazımdır. 1 . Ü N İ T E BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

2 “Her yüzyılda bir dahi yetişir, bu yüzyılda maalesef bu, Türklere nasip oldu.”
Winston Churchil (İngiliz Başbakanı)

3 Selanik şehrini bulunuz.

4

5

6 OSMANLI TÜRK ERMENİ BULGAR ARAP YAHUDİ ARNAVUT RUM SIRP MACAR
MİLLETLERİ TÜRK ERMENİ BULGAR ARAP YAHUDİ ARNAVUT RUM SIRP MACAR

7 SELANİK MİLLETLERİ ERMENİ BULGAR YAHUDİ TÜRK RUM SIRP

8 SELANİK RUMELİ’DE BİR LİMAN KENTİ AVRUPA-OSMANLI TİCARETİ
DEMİRYOLU VAR. (ÜSKÜP, MANASTIR, İSTANBUL)

9 Etkinlik çalışması a. Osmanlı şehri olan Selanik’e hangi yollarla ulaşılabilir? b. Ulaşım kolaylığının bu şehre ne gibi faydaları olabilir?

10 SELANİK KONYA Rumeli’dedir. Çok milletlidir. Anadolu’dadır.
Çok dinlidir. Liman şehridir. Ticaretle uğraşılır. Avrupa’ya açılan kapıdır. Yeni fikirlere açıktır. KONYA Anadolu’dadır. Müslüman Türkler var. Tarım şehridir. Verimli ovaları vardır. Gelenekçidir.

11 KONYA SELANİK

12

13 ALİRIZA EFENDİ & ZÜBEYDE HANIM
ÇOCUKLARI MUSTAFA MAKBULE AHMET FATMA ÖMER NACİYE

14 Bunları biliyor musunuz?
Mustafa Kemal’in doğum günü tam olarak belli değildir fakat kendisi “doğum dünüm 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkış günümdür” demiştir. Kardeşleri ölmeseydi 6 çocuklu bir aile olacaktı. M. Kemal’in şahsi kütüphanesinde 3500 civarı kitap vardır. Öğrenciyken okuduğu kitaplarda cumhuriyet kelimesinin altını çizmiştir. Harp Okulundaki apolet numarası 1283 tür.

15 Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur.
ALİRIZA EFENDİ

16

17 Mahalle mektebine gitsin, hoca-molla olsun.
Şemsi Efendi Okuluna gitsin, batı tarzı modern eğitim görsün, bürokrat ya da asker olsun.

18 ATATÜRK’ÜN EĞİTİM HAYATI
MAHALLE MEKTEBİNDEN ŞEMSİ EFENDİ OKULUNA *1873’te açıldı. *Batı tarzı eğitim veren çağdaş bir okuldur.

19 MAHALLE MEKTEBİ

20 Mustafa Kemal’in Okuduğu Okullar
Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Okulu Selanik Askeri Rüştiyesi Manastır Askeri İdadisi( ) İstanbul Harp Okulu ( ) İstanbul Harp Akademisi( )

21 Manastır Askeri İdadisi İstanbul Harp Okulu İstanbul Harp Akademisi
Selanik Askeri Rüştiyesi Şemsi Efendi Okulu Mahalle Mektebi

22 HARBİYELİ M.KEMAL APOLET NO: 1283

23 Mustafa Kemal’i En Çok Etkileyen Düşünür ve Yazarlar:
Ziya Gökalp – Türkçülük akımı temsilcisidir. Tevfik Fikret – Hürriyet ve Bağımsızlığa önem veren bir şairdir. Namık Kemal – Vatanperver ve Hürriyete önem verir. Mehmet Akif Ersoy – Hürriyet ve Bağımsızlık konusunda etkili bir vatanperverdir. Jan Jak Russo – Fransız Düşünür.

24 Tayyareler gün gelecek savaşlarda önemli roller oynayacaktır.
İstikbal göklerdedir. Tayyareler gün gelecek savaşlarda önemli roller oynayacaktır.

25 : Şam – 5.Ordu 1907: Manastır 3.Ordu (Kolağası-Kd.Yüzbaşı) 1909: Hareket Ordusu Kurmay Başkanı 1910: Fransa-Picardie Manevralarına katıldı. 1911: İstanbul’da Genel Kurmayda görevlendirildi. 1911: Trablusgarp’ta (Derne ve Tobruk) 1912: Gelibolu (Balkan Savaşları sırasında) 1915: Çanakkale cephesi (I.Dünya Savaşı) 1916: Tümgeneral oldu. Muş ve Bitlisi Ruslardan aldı. 1917: İstanbul’a geldi. Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya gitti. 1918: Halep’e 7.Ordu’ya komutan olarak atandı. 1918: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atandı.

26 I.Dünya Savaşı Milli Mücadele 31 Mart İsyanı Trablusgarp Savaşı
I.Dünya Savaşı Milli Mücadele 31 Mart İsyanı Trablusgarp Savaşı Balkan Savaşları

27 31 MART İSYANI (1909)

28

29 Trablusgarp Savaşı OSMANLI Trablusgarp MISIR

30

31 ENVER PAŞA

32 BALKAN SAVAŞLARI SONUCU

33 Bu milliyetçi isyanların nedenleri:
Osmanlı toprağı olan Balkanlarda ilk isyan 1804 SIRP isyanıdır. Daha sonra Rumlar isyan etmiş ve 1829’da YUNAN devletini kurmuşlardır. Osmanlı’dan ayrılarak ilk devlet kuran millet RUM lardır. Bu milliyetçi isyanların nedenleri: - Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı. - Rusların, Balkan milletlerini kışkırtması.

34 Mustafa Kemal’in gençlik yıllarında Balkanlarda en yaygın olan fikir akımı milliyetçilikti. Bu akım Osmanlı Devletine çok zarar vermiş ve devletin parçalanmasına neden olmuştur. Mustafa Kemal’de bu fikir akımından etkilenmiş ve Türk Milliyetçiliğini savunmuştur. Bu sayede ileride bağımsız bir Türk devleti kurabilmiştir.

35

36 I.DÜNYA SAVAŞI KAFKAS CEPHESİ IRAK CEPHESİ SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ
KANAL CEPHESİ HİCAZ-YEMEN CEPHESİ I.DÜNYA SAVAŞI

37 I.DÜNYA SAVAŞI ÇANAKKALE CEPHESİ

38

39

40

41

42 Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde etmiştir?
A. II.Balkan Savaşı B. Çanakkale Cephesi C. Trablusgarp D. Büyük Taarruz

43 Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde etmiştir?
A. II.Balkan Savaşı B. Çanakkale Cephesi C. Trablusgarp D. Büyük Taarruz

44 I. Mahalle Mektebi II. Manastır Askeri İdadisi III. Deniz Harp Okulu IV. Harp Akademisi Mustafa Kemal, yukarıdaki okullardan hangilerinde okumuştur? A. I ve II B. I, II ve III C. II ve III D. I, II ve IV

45 I. Mahalle Mektebi II. Manastır Askeri İdadisi III. Deniz Harp Okulu IV. Harp Akademisi Mustafa Kemal, yukarıdaki okullardan hangilerinde okumuştur? A. I ve II B. I, II ve III C. II ve III D. I, II ve IV

46 Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi yönünü belli etmiştir?
“Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi yönünü belli etmiştir? A. İleri görüşlülüğü B. Vatan severliği C. Barış severliği D. Hoşgörülülüğü

47 Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi yönünü belli etmiştir?
“Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi yönünü belli etmiştir? A. İleri görüşlülüğü B. Vatan severliği C. Barış severliği D. Hoşgörülülüğü

48 A. Kumandan ile Hasbihal B. Medeni Bilgiler C. Milli Mücadele D. Nutuk
Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk devletinin kuruluşunu belgelerle anlattığı eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kumandan ile Hasbihal B. Medeni Bilgiler C. Milli Mücadele D. Nutuk

49 A. Kumandan ile Hasbihal B. Medeni Bilgiler C. Milli Mücadele D. Nutuk
Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk devletinin kuruluşunu belgelerle anlattığı eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kumandan ile Hasbihal B. Medeni Bilgiler C. Milli Mücadele D. Nutuk

50 Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak veren seçenek hangisidir?
I. Trablusgarp Savaşı II. I.Dünya Savaşı III. Milli Mücadele Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak veren seçenek hangisidir? A. I-II-III B. II-I-III C. III-I-II D. II-III-I

51 Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak veren seçenek hangisidir?
I. Trablusgarp Savaşı II. I.Dünya Savaşı III. Milli Mücadele Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak veren seçenek hangisidir? A. I-II-III B. II-I-III C. III-I-II D. II-III-I

52 II. En başarılı olduğu alan askerlik,
Atatürk hem askerlik, hem devlet kuruculuğu, hem de inkılapçılık yapmıştır. Buna göre; I. Çok yönlü bir lider, II. En başarılı olduğu alan askerlik, III. Farklı alanlarda hizmet etmiştir. Atatürk ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? A. I ve II B. II ve III C. I ve III D. I, II ve III

53 II. En başarılı olduğu alan askerlik,
Atatürk hem askerlik, hem devlet kuruculuğu, hem de inkılapçılık yapmıştır. Buna göre; I. Çok yönlü bir lider, II. En başarılı olduğu alan askerlik, III. Farklı alanlarda hizmet etmiştir. Atatürk ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? A. I ve II B. II ve III C. I ve III D. I, II ve III

54 Mustafa Kemal, eğitimini daha çok hangi alanda yoğunlaştırmıştır?
A. Askeri B. Siyasi C. Ekonomik D. Dini

55 Mustafa Kemal, eğitimini daha çok hangi alanda yoğunlaştırmıştır?
A. Askeri B. Siyasi C. Ekonomik D. Dini

56 II. MEŞRUTİYET BU DURUM;
1908 yılında ilan edildi. Buna göre; Padişahtan meclisi kapatma yetkisi alındı, Padişahtan sürgün etme yetkisi alındı, Hükümet meclise karşı sorumlu olacaktı, Yasa teklifi için padişahtan onay alınmasına son verildi. BU DURUM; *** Meclis üstünlüğüne dayalı demokratik bir sisteme geçildiğinin kanıtıdır.

57 DİKKAT: II.Meşrutiyet’in ilanı sırasında ülkede bir otorite boşluğu yaşanmıştır. Bu yüzden bazı topraklar kaybedilmiştir. Yunanistan – Girit’i ilhak etti. Avusturya – Bosna-Hersek’i aldı. Bulgaristan – Bağımsız oldu.

58 KRONOLOJİ 1908 II.Meşrutiyet Mart Olayı 1911 Trablusgarp Savaşı 1912 Uşi Antlaşması 1912 Balkan Savaşlarının başlaması 1913 Londra Antlaşması 1913 Bükreş, İstanbul, Atina 1914 İstanbul Antlaşması

59 TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912):
OSMANLI X İTALYA

60 OSMANLI Trablusgarp MISIR

61 İtalya’nın, Habeşistan yenilgisinin acısını çıkarmak istemesi.
Nedenleri: Ulusal (Siyasi) birliğini geç tamamlayan İtalya’nın sömürge arayışı içinde olması. (Temel neden) İtalya’nın, Habeşistan yenilgisinin acısını çıkarmak istemesi. Büyük devletlerin (Düvel-i muazzama) sus payı verircesine İtalya’ya destek olması. Trablusgarp’ın İtalya’ya coğrafi yakınlığı. Osmanlı’nın zayıf durumda olması, Trablusgarp toprağı ile kara bağlantısının olmaması.

62 Gelişimi: Mısır, İngiltere’nin elinde olmasından dolayı karadan yardım gönderilemedi. Ayrıca donanmada yeterli değildi. Trablusgarp’a giden Türk subayları başarılı olunca İtalya zor durumda kaldı ve Akdeniz’e yönelerek 12 adayı işgal etti.

63

64

65 ENVER PAŞA

66 Sonuçları: Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912): Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı. 12 Ada, Balkan savaşları başladığı için geçici olarak İtalyanlara bırakıldı. İtalya, kapitülasyonların kaldırılmasında Osmanlı Devletine yardımda bulunacak.

67 ON İKİ ADA

68 NOT: Trablusgarp savaşı ile Osmanlı, Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını da kaybetmiştir.

69 TRABLUSGARP SAVAŞI VURGU: Bu durum:
İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı yüzünden çıkmıştır. VURGU: “hammadde ve pazar arayışı” dır. Bu durum: Trablusgarp Savaşı’nın bir sömürgecilik savaşı olduğunun kanıtıdır.

70 TRABLUSGARP SAVAŞI SONUCUNDA;
***Osmanlı, Rodos ve On iki Ada’yı geçici olarak İtalya’nın korumasına bırakmıştır. Bu durum; Osmanlı Devleti’nin askeri ve siyasi gücünün kalmadığının kanıtıdır. Topraklarını korumaya çalışması da, bu savaşın yayılmacı ve sömürgeci bir savaş olduğunu gösterir.

71 Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan,Yunanistan
I.BALKAN SAVAŞI ( ) Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan,Yunanistan X OSMANLI

72 BALKAN SAVAŞLARI SONUCU

73 Nedenleri: *** İki temel neden vardır: Balkan devletlerinin bölge üzerindeki emelleri. (Balkan ittifakı) Büyük devletlerin kışkırtmaları. (Rusların Panslavist politikası ve İngiltere’nin Rusları desteklemesi) Osmanlı’nın İtalya ile savaş halinde olması ve askeri gücünün zayıflamış olması.

74 BALKAN SAVAŞI I. Yeni kurulan Balkan devletlerinin sınırlarını genişletmek istemeleri, II. Rusya’nın, bu küçük balkan devletlerini kullanarak Akdeniz’e açılmak istemesi nedeniyle çıkmıştır. YORUM: Balkan Savaşları’nın ulusçuluk (milliyetçilik) ve Panslavizm etkisi ile çıktığının kanıtıdır.

75 -En karlı çıkan devlet Bulgaristan’dır.
Not: -Savaşı başlatan devlet Karadağ, savaşa katılmayan balkan devleti ise Romanya’dır. -En karlı çıkan devlet Bulgaristan’dır.

76 Sonuçları: Savaştan kısa süre önce askerlerin büyük bir kısmının terhis edilmiş olması ve askerler içerindeki siyaset (particilik) in yayılması Osmanlı ordusunun kısa sürede yenilmesine sebep olacaktır. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. İttihat-Terakki, “Bab-ı Ali Baskını” ile yönetime el koydu.

77 İTTİHAT ve TERAKKİ CEMİYETİ
TEŞKİLAT-I MAHSUSA

78 BAB-I ALİ BASKINI Bab-ı Ali Baskını ile İttihat Terakki partisindeki bazı subaylar silah kullanarak sadrazam Kamil Paşa’yı istifaya zorladılar. VURGU: “Sadrazamın istifaya zorlanması” dır. ÇIKARIM: Bab-ı Ali Baskını, bir hükümet darbesidir. Yani mevcut düzeni yada rejimi değiştirmeye yönelik değildir.

79 Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)
Osmanlı’nın batı sınırı Midye-Enez hattı olacak. Arnavutluk ve Adaların geleceğini büyük devletler belirleyecek. Yunanistan; Selanik, Güney Makedonya ve Girit’i alacak. Bulgaristan; Kavala, Dedeağaç ve bütün Trakya’yı alacak. Sırbistan; Orta ve Kuzey Makedonya’yı alacak.

80 Yorum: Osmanlı kuruluş devrinden bu yana Edirne ve Kırklareli ilk kez elden çıktı. Ege adaları fiilen yitirildi. Arnavutluğun bağımsızlığı ilanı ile Osmanlıcılık fikri geçerliliğini yitirdi.

81 Romanya, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan, Osmanlı (En son katıldı) X
II.BALKAN SAVAŞI (1913) Romanya, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan, Osmanlı (En son katıldı) X BULGARİSTAN

82 Nedeni: I.Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’ın diğerlerine göre daha fazla toprak kazanmış olması. Özellikle Makedonya’nın bölüşülmesi meselesi sorun yaratmıştır. (Verimli topraklar)

83 Sonuçları: Bulgaristan yenildi. Balkan devletleri kendi aralarında Bükreş Antlaşmasını imzaladılar. Osmanlı, Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır.

84 II.Balkan Savaşı Sonu Antlaşmalar Bükreş :Balkan devletleri (1913)
İstanbul :Osmanlı-Bulgaristan(1913) Atina :Osmanlı-Yunan (1913) İstanbul :Osmanlı-Sırp (1914)

85 Balkan Savaşlarının Genel Sonuçları:
Osmanlı’nın Balkanlardaki egemenliği büyük ölçüde sona erdi. Ege adaları elden çıktı. Osmanlıcılık yerine Türkçülük gelecek İttihat-Terakki iktidara geldi.(Bab-ı Ali) Bu günkü Türk-Bulgar sınırı belirlendi. Batı Trakya Türkleri sorunu çıktı.

86 BALKAN SAVAŞLARI SONUCU

87 B. II. Meşrutiyet’in ilanı C. Trablusgarp Savaşı D. 93 Harbi
Aşağıdaki olayların hangisi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir bağlantısı yoktur? A. Bab-ı Ali Baskını B. II. Meşrutiyet’in ilanı C. Trablusgarp Savaşı D. 93 Harbi E. Balkan Harbi

88 B. II. Meşrutiyet’in ilanı C. Trablusgarp Savaşı D. 93 Harbi
Aşağıdaki olayların hangisi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir bağlantısı yoktur? A. Bab-ı Ali Baskını B. II. Meşrutiyet’in ilanı C. Trablusgarp Savaşı D. 93 Harbi E. Balkan Harbi

89 A.Romanya B.Sırbistan C.Osmanlı D.Yunanistan E.Karadağ
Aşağıdakilerden hangisi II.Balkan Savaşı’na eski başkentini ele geçirmek için girmiştir? A.Romanya B.Sırbistan C.Osmanlı D.Yunanistan E.Karadağ

90 A.Romanya B.Sırbistan C.Osmanlı D.Yunanistan E.Karadağ
Aşağıdakilerden hangisi II.Balkan Savaşı’na eski başkentini ele geçirmek için girmiştir? A.Romanya B.Sırbistan C.Osmanlı D.Yunanistan E.Karadağ


"1 . Ü N İ T E BİR KAHRAMAN DOĞUYOR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları